Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego
Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering University of Zielona Góra
Uniwersytet Zielonogórski
Data założenia 1 września 2001
Państwo  Polska
Adres ul. prof. Z. Szafrana 1 65-516 Zielona Góra
Liczba pracowników
• naukowych
111
88
Dziekan dr hab. inż. Andrzej Greinert
Położenie na mapie Zielonej Góry
Mapa lokalizacyjna Zielonej Góry
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego
Położenie na mapie województwa lubuskiego
Mapa lokalizacyjna województwa lubuskiego
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego
Ziemia51°56′24,7981″N 15°31′44,4397″E/51,940222 15,529011
Strona internetowa

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego – jeden z 13 wydziałów Uniwersytetu Zielonogórskiego, powstały w 2001 roku wraz z powstaniem uniwersytetu. Kształci on studentów na sześciu podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk technicznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych[1].

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ jest jednostką interdyscyplinarną. W jego ramach znajdują się 2 instytuty i 1 katedra[2]. Aktualnie zatrudnionych jest 88 pracowników naukowo-dydaktycznych (z czego 12 na stanowisku profesora zwyczajnego, 16 na stanowisku profesora nadzwyczajnego, 49 na stanowisku adiunkta ze stopniem naukowym doktora oraz 11 na stanowisku asystenta z tytułem magistra. Liczbę pracowników uzupełnia 13 pracowników technicznych oraz 10 pracowników administracji[3].

Historia[edytuj | edytuj kod]

Historia Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ zaczęła się 1 października 1968 roku, kiedy to na Wyższej Szkole Inżynierskiej im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze powołano do życia trzeci wydział tej uczelni, którym był - Wydział Budownictwa Lądowego. Kształcenie studentów na kierunku budownictwo, rozpoczęto w roku akademickim 1968/1969, przyjmując 62 studentów na studia dzienne, 32 na studia wieczorowe oraz 41 na studia zaoczne. Studia prowadzono w specjalności ogólnobudowlanej. W początkowych latach istnienia Wydział był wydatnie wspomagany przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Zielonogórskie Zjednoczenie Budownictwa, w oparciu o zasoby których prowadzono część zajęć dydaktycznych[4].

Początkowo wydział miał uprawnienia tylko do kształcenia inżynierów. Lata 1968-1972 to okres budowy podstaw funkcjonowania Wydziału, a więc zatrudnienie i rozwój kadry naukowo-dydaktycznej, organizacja laboratoriów, opracowanie programów kształcenia i skryptów. W 1977 roku zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wydział Budownictwa Lądowego przekształcono w Instytut Budownictwa (na prawach wydziału). W roku akademickim 1977/1978 rozpoczęto kształcenie studentów na kierunku inżynieria środowiska[4].

Na mocy znowelizowanej ustawy o szkolnictwie wyższym, w roku akademickim 1981/1982 nastąpiła reorganizacja uczelni, w wyniku której powrócono do struktur wydziałowych. Powstał wówczas Wydział Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej, w ramach którego powołano Instytut Budownictwa i Instytut Inżynierii Sanitarnej w 1982 roku. Dwa lata później na wydziale utworzono trzeci instytut – Instytut Konstrukcji Budowlanych, obok istniejących dotychczas Instytutów: Technologii i Organizacji Budownictwa oraz Inżynierii Sanitarnej. W 1987 roku wydział uzyskał prawo nadawania przez Radę Wydziału stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo. W 1989 roku odbyła się pierwsza obrona pracy doktorskiej. W 1991 roku Wydział Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej zmienił strukturę organizacyjną na katedralno-zakładową. W skład Wydziału weszły: Katedra Konstrukcji Budowlanych, Zakład Mechaniki Budowli, Zakład Architektury, Zakład Geodezji i Geotechniki, Zakład Budownictwa Ogólnego, Zakład Technologii i Organizacji Budownictwa, Katedra Wody, Ścieków i Odpadów, Katedra Ochrony Środowiska oraz Katedra Sieci i Instalacji Sanitarnych[4].

4 lipca 1996 roku Sejm RP nadał Wyższej Szkole Inżynierskiej nazwę Politechnika Zielonogórska. W skład Wydziału weszły wówczas dwa instytuty: Instytut Budownictwa i Instytut Inżynierii Środowiska. W 2001 roku wraz z utworzeniem Uniwersytetu Zielonogórskiego przez połączenie Politechniki Zielonogórskiej z Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. Tadeusza Kotarbińskiego, nastąpiła zmiana nazwy Wydziału na Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska (WILiŚ). Dotychczasową strukturę organizacyjną Wydziału uzupełniono o Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska. W 2004 roku wydział uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska. Dwa lata później utworzono studia doktoranckie w obu dyscyplinach, dla których wydział posiadał uprawnienia – budownictwa i inżynierii środowiska[4].

W 2007 roku Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska zmienił ponownie strukturę organizacyjną, wskutek odłączenia Instytutu Biotechnologii i Ochrony Środowiska, na którego bazie utworzono w Uniwersytecie Wydział Nauk Biologicznych. W związku z uruchomieniem od roku akademickiego 2008/2009 kształcenia na kierunku architektura i urbanistyka, do Instytutu Budownictwa włączono Zakład Architektury i Urbanistyki. Zakład ten w roku 2013 przekształcono w Katedrę Architektury i Urbanistyki i wyłączono ze składu Instytutu. W związku z prowadzeniem przez Wydział kształcenia na trzech kierunkach i istnienia w jego strukturze trzech jednostek strukturalnych, w roku 2014 postanowiono zmienić jego nazwę na Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska (WBAiIŚ), pod którą funkcjonuje do czasu obecnego[4].

W 2013 roku wydział uzyskał prawo nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie budownictwa[4]. Według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydział posiada kategorię "B"[5].

Władze Wydziału[edytuj | edytuj kod]

W kadencji 2016-2020:[6]

Stanowisko Imię i nazwisko
Dziekan dr hab. inż. Andrzej Greinert
Prodziekan ds. Nauki dr hab. inż. Maria Mrówczyńska
Prodziekan ds. Studenckich dr hab. Marlena Piontek

Poczet dziekanów[edytuj | edytuj kod]

Wydział Budownictwa Lądowego WSI im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze

Instytut Budownictwa WSI im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze (na prawach wydziału)

Wydział Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej WSI im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze

 • 1981-1987: doc. dr inż. Mikołaj Kłapoć
 • 1987-1990: doc. dr hab. inż. Henryk Greinert
 • 1990-1996: dr inż. Stanisław Pryputniewicz

Wydział Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej Politechniki Zielonogórskiej

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego

 • 2014-2016: dr hab. inż. Jakub Marcinowski, prof. UZ
 • od 2016: dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ

Kierunki kształcenia[edytuj | edytuj kod]

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego prowadzi następujące kierunki studiów w roku akademickim 2018/2019:

 • studia magisterskie uzupełniające (drugiego stopnia), trwające 1,5 roku na następujących kierunkach i specjalnościach[8]:
  • architektura
  • budownictwo
   • konstrukcje budowlane i inżynierskie (dzienne, zaoczne)
   • drogi i mosty (dzienne, zaoczne)
   • renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych (dzienne)
   • technologia i organizacja budownictwa (dzienne, zaoczne)
   • efektywność energetyczna w budownictwie (dzienne)
  • iżynieria środowiska
   • zaopatrzenie w wodę (dzienne, zaoczne)
   • unieszkodliwianie ścieków i odpadów (dzienne, zaoczne)
   • instalacje budowlane (dzienne, zaoczne)
   • rekultywacja i rewitalizacja obszarów (dzienne, zaoczne)

Ponadto Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ oferuje następujące studia podyplomowe[10]:

 • Podyplomowe studia Gospodarka nieruchomościami
 • Stosowanie eurokodów w budownictwie

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ posiada następujące uprawnienia do nadawania stopni naukowych w dziedzinie nauk technicznych[11]:

Struktura organizacyjna[edytuj | edytuj kod]

Instytut Budownictwa[edytuj | edytuj kod]

Dyrektor: dr hab. inż. Wojciech Eckert[12]
 • Zakład Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli
 • Zakład Dróg i Mostów
 • Zakład Konstrukcji Budowlanych
 • Zakład Mechaniki Budowli
 • Zakład Technologii Budownictwa, Geotechniki i Geodezji
 • Laboratorium Instytutu Budownictwa

Instytut Inżynierii Środowiska[edytuj | edytuj kod]

Dyrektor: prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak[13]
 • Zakład Sieci i Instalacji Sanitarnych
 • Zakład Technologii Wody, Ścieków i Odpadów
 • Zakład Geoinżynierii i Rekultywacji
 • Zakład Ekologii Stosowanej

Katedra Architektury i Urbanistyki[edytuj | edytuj kod]

Kierownik: prof. dr hab. inż. Jakub Marcinowski[14]
 • Zakład Teorii i Historii Budowy Miast, Sztuk Plastycznych oraz Ochrony Zabytków
 • Zakład Teorii i Projektowania Architektonicznego
 • Zakład Urbanistyki i Planowania Przestrzennego

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]