Wydział Filozoficzny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Wydział Filozoficzny
Faculty of Philosophy
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ilustracja
Data założenia

1919 (Instytut)
2019 (Wydział)

Państwo

 Polska

Adres

60-568 Poznań
ul. Szamarzewskiego 89c

Dziekan

prof. dr hab. Roman Kubicki

Położenie na mapie Poznania
Mapa konturowa Poznania, w centrum znajduje się punkt z opisem „Wydział Filozoficzny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, po lewej znajduje się punkt z opisem „Wydział Filozoficzny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”
Położenie na mapie województwa wielkopolskiego
Mapa konturowa województwa wielkopolskiego, blisko centrum na lewo znajduje się punkt z opisem „Wydział Filozoficzny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”
Ziemia52°24′50,76″N 16°53′00,96″E/52,414100 16,883600
Strona internetowa

Wydział Filozoficzny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – jeden z 6 wydziałów dziedzinowych Szkoły Nauk Humanistycznych UAM w Poznaniu, który mieści się przy ulicy Szamarzewskiego 89c.

Charakterystyka działalności[edytuj | edytuj kod]

Rada Naukowa Wydziału Filozoficznego posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego w zakresie filozofii.

Wydział Filozoficzny UAM wydaje obecnie trzy czasopisma naukowe:

Na Wydziale działa Stu­denck­ie Koło Naukowe Filo­zofów, które wydaje pismo filo­zoficzne Pretek­sty, pub­liku­jące prace najbardziej uzdol­nionych studentów.

Problematyka badawcza podejmowana przez pracowników Wydziału obejmuje zróżnicowany obszar dociekań filozoficznych i metodologicznych. Tematy badaw­cze real­i­zowane w Insty­tu­cie to m.in.: prob­lem per­cepcji w fil­ozofii i kognitywistyce, metoda ide­al­iza­cji, metafizy­czny sta­tus świadomości, filo­zofia niemiecka XVIII-XX wieku, przeo­braże­nia w myśli zachod­nioeu­rope­jskiej cza­sów nowożytnych, wybrane prob­lemy filo­zofii religii, etyka, etyka eko­log­iczna, filozofia moralności, filozofia prawa, filozofia publiczna, kan­tyzm w Polsce, kultura nowoczesna a post­nowoczesna, post­mod­ern­izm, racjon­al­ność dzi­ałań, filo­zofia grecka, filo­zofia Wschodu, współczesna filo­zofia amerykańska, aksjolo­gia ogólna, filo­zoficzne aspekty fem­i­nizmu, filo­zofia poli­tyki, filo­zofia fizyki i matem­atyki, metodolo­gia teorii rozwoju bio­log­icznego, metodolog­iczne aspekty prak­tyki badaw­czej chemii, społeczne uwarunk­owa­nia twór­c­zości naukowej i roz­woju nauki, poznaw­czy sta­tus wiedzy naukowej, logika ogólna, logika pytań.

Wydział Filo­zoficzny współpracuje z poznańskim oddziałałem Pol­skiego Towarzystwa Filo­zoficznego oraz Poznańskim Towarzys­t­wem Przy­jaciół Nauk.

Od 1 października 2019 roku, zarządzeniem Rektora UAM, Instytut funkcjonuje jako Wydział Filozoficzny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu[1].

Władze Wydziału[edytuj | edytuj kod]

W roku akademickim 2019/2020[2]:

Stanowisko Imię i nazwisko
Dziekan prof. dr hab. Roman Kubicki
Prodziekan ds. kształcenia dr hab. Sławomir Leciejewski
Prodziekan ds. naukowych dr hab. Karolina M. Cern
Prodziekan ds. studenckich i organizacyjnych dr Mar­iusz Szynkiewicz

Nagrody i wyróżnienia[edytuj | edytuj kod]

  • Trzecie miejsce w rankingu kierunków studiów na kierunku filozofia w Polsce (PERSPEKTYWY 2016).
  • Wyróżnienie: Studia z Przyszłością dla Studiów podyplomowych Etyka Nauczycielska.
  • Kategoria A jednostki macierzystej jaką jest Wydział Nauk Społecznych UAM.

Struktura organizacyjna[edytuj | edytuj kod]

Od 1 stycznia 2020[3]:

Jednostka Kierownik
Zakład Antropologii Filozoficznej i Estetyki dr hab. Mariusz Moryń[4]
Zakład Etyki prof. dr hab. Ewa Anna Nowak[5]
Zakład Filozofii Kultury prof. dr hab. Roman Kubicki[6]
Zakład Filozofii Polityki i Komunikacji Społecznej dr hab. Krzysztof Przybyszewski[7]
Zakład Filozofii Nauki i Techniki dr hab. Sławomir Leciejewski[8]
Zakład Historii Filozofii dr hab. Andrzej Wawrzynowicz[9]
Zakład Logiki i Metodologii Nauk dr hab. Zbigniew Tworak[10]
Pracownia Epistemologii i Kognitywistyki prof. dr hab. Krzysztof Brzechczyn[11]
Pracownia Filozofii Publicznej i Filozofii Prawa dr hab. Piotr Juchacz[12]
Pracownia Komunikacji Naukowej dr hab. Emanuel Kulczycki[13]
Centrum Badań nad Polityką Publiczną prof. dr hab. Marek Kwiek[14]
Centrum Transdyscyplinarnych Badań nad Sędziami Społecznymi i Sądami Dikastai dr hab. Piotr Juchacz[15]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]