Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Wydział Filozofii
Faculty of Philosophy
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II
Ilustracja
Siedziba Wydziału Filozofii KUL
Data założenia 1946
Państwo  Polska
Adres Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
Dziekan dr hab. Monika Walczak
Położenie na mapie Lublina
Mapa lokalizacyjna Lublina
Wydział Filozofii
Wydział Filozofii
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Wydział Filozofii
Wydział Filozofii
Położenie na mapie województwa lubelskiego
Mapa lokalizacyjna województwa lubelskiego
Wydział Filozofii
Wydział Filozofii
51,248022°N 22,544931°E/51,248022 22,544931
Strona internetowa

Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – jeden z ośmiu wydziałów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Ma siedzibę w Lublinie.

Wydział Filozofii, powołany uchwałą Senatu 17 VI 1946 r. jako Wydział Filozofii Chrześcijańskiej (przewidziany przez Statut KUL z 1938 r.), którego działalność zainaugurowano 10 XI 1946 r. W l. 1954-58 zamiennie posługiwano się nazwami Wydział Filozofii lub Wydział Filozoficzny. Mocą uchwały Senatu KUL z dnia 26 1 1991 r. ustalona została obecna nazwa.

Historia[edytuj | edytuj kod]

Wydział powstał w 1946. Wśród wybitnych wykładowców byli: ks. Mieczysław Dybowski, ks. Stanisław Kamiński, o. Mieczysław Albert Krąpiec, ks. Józef Pastuszka, Antoni B. Stępień, ks. Tadeusz Styczeń, Stefan Swieżawski, ks. Karol Wojtyła, s. Zofia Zdybicka[1].

Władze Wydziału Filozofii KUL[edytuj | edytuj kod]

Dziekani Wydziału Filozofii (od 1946 r.)[edytuj | edytuj kod]

Źródło: KUL – Wydział Filozofii[2].

Dziekani w kadencji 2016–2020[edytuj | edytuj kod]

Struktura Wydziału Filozofii[edytuj | edytuj kod]

Instytut Filozofii[edytuj | edytuj kod]

Instytut Filozofii, jednostka dydaktyczno-naukowa powstała 1 X 2015 r. w wyniku połączenia Instytutu Filozofii Teoretycz­nej z Instytutem Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych, działająca na Wydziale Filozofii KUL, funkcjonująca w latach 1949-2000 jako Sekcja Filozofii Teoretycznej, w 1957-84 jako Spe­cjalizacja Filozofii Teoretycznej, a 2000-2015 Instytut Filozofii Teoretycznej.

Kierownikami Sekcji (Specjalizacji) Filozofii Teoretycznej by­li: ks. S. Kamiński (1957-74), A.B. Stępień (1974-80), s. Z.J. Zdybicka (1980-84), ks. S. Wielgus (1984-88), o. E.I. Zieliński (1988-92), ks. A. Maryniarczyk (1992-2000). Funkcję dyrektora Instytutu Filozofii Teoretycznej pełnili: S. Judycki (2000-2008), P. Kawalec (2008-2012), M. Lechniak (2012-2015). Instytutem Filo­zofii od początku istnienia do dnia 30 września 2019 r. zarządzał M. Lechniak, a dyrektorem od dnia 1 października 2019 r. jest Piotr Kulicki.

Zgodnie z uchwałą Senatu Akademickiego z 31 I 2013 r. w jednostce nastąpiły zmiany organizacyjne. Zarządzeniem rektora KUL ks. A. Dębińskiego z 12 V 2014 r. zostały zlikwi­dowane Katedra Etyki Społecznej i Politycznej (założona w 1993 r.) oraz Katedra Filozofii Boga (istniejąca od 2005 r. i kierowana przez W. F. Dłubacza). W Instytucie Filozofii Przy­rody i Nauk Przyrodniczych zniesiono: Katedrę Filozofii Przy­rody Nieożywionej, Katedrę Filozofii Kosmologii, Katedrę Re­lacji między Nauką a Wiarą, Katedrę Biologii Teoretycznej i Katedrę Fizyki Teoretycznej. Obecnie w skład Instytutu wchodzi 15 katedr.

Katedry Instytutu Filozofii (stan na 1 października 2019 r.)[edytuj | edytuj kod]

 • Katedra Antropologii Filozoficznej i Filozofii Prawa – kierownik: dr hab. Katarzyna Stępień
 • Katedra Etyki – kierownik: ks. dr hab. Alfred Wierzbicki prof. KUL
 • Katedra Etyki Szczegółowej – kierownik: s. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
 • Katedra Filozofii Kultury i Sztuki – kierownik: prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
 • Katedra Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych (katedra powołana 1 października 2019 r.) – kierownik: dr hab. Zbigniew Wróblewski prof. KUL
 • Katedra Filozofii Religii – kierownik: ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
 • Katedra Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej – kierownik: prof. dr hab. Piotr Gutowski
 • Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej – kierownik: prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
 • Katedra Historii Filozofii w Polsce – kierownik: dr hab. Wanda Bajor
 • Katedra Logiki – kierownik: o. dr hab. Marcin Tkaczyk prof. KUL
 • Katedra Metafizyki – kierownik: ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
 • Katedra Metodologii Nauk – kierownik: dr hab. Ewa Agnieszka Lekka-Kowalik prof. KUL
 • Katedra Podstaw Informatyki – kierownik: dr hab. Piotr Kulicki prof. KUL
 • Katedra Teorii Poznania – kierownik: prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
 • Katedra Retoryki (od 15.06.2016 r.) – kierownik: dr hab. Paweł Gondek

Źródło: KUL – Wydział Filozofii[4].

Katedry historyczne[edytuj | edytuj kod]

 • Katedra Historii Kultury Intelektualnej – kierownik: dr hab. Wanda Bajor
 • Katedra Dialogu Kultur i Religii (do 30.09.2019 r.) – kierownik: (p.o.) o. dr Krzysztof Modras
 • Katedra Filozofii Nauk Przyrodniczych (do 30.09.2019 r.) – kierownik: prof. dr hab. Marian Wnuk
 • Katedra Filozofii Przyrody (do 30.09.2019 r.) – kierownik: dr hab. Zbigniew Wróblewski prof. KUL
 • Katedra Teorii Kultury i Sztuki – kierownik: dr hab. Ryszard Zajączkowski prof. KUL
 • Katedra Teorii Religii i Alternatywnych Ruchów Religijnych (do 30.09.2019 r.) – kierownik: dr hab. Robert Ptaszek prof. KUL[5]

Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych[edytuj | edytuj kod]

Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych[6] (Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne) to międzywydziałowa jednostka dydaktyczna powołana 1 XII 2000 r. i podległa rektorowi. Do 12 IV 2012 r. Kolegium funkcjonowało pod nazwą Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych. Od 1 października 2019 r. Kolegium jest włączone do Wydziału Filozofii KUL.

Ośrodek Badań nad Myślą Jana Pawła II – Instytut Jana Pawła II[edytuj | edytuj kod]

Ośrodek Historii Kultury w Średniowieczu[edytuj | edytuj kod]

Ośrodek Historii Kultury w Średniowieczu[7], placówka naukowa powstała w 1965 r. jako Międzywydziałowy Zakład Historii Kultury w Średniowieczu, w 1. 2006-10 jako Instytut Historii Kultury w Średniowieczu, utworzona w celu prowadzenia badań nad rękopisami z okresu średniowiecza i wczesnego renesansu, zawieszona w 2015 r. decyzją Senatu Akademickiego.

Biblioteka Wydziału Filozofii[edytuj | edytuj kod]

Biblioteka Wydziału Filozofii KUL, Biblioteka Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej, specjalistyczna biblioteka będąca integralną częścią Biblioteki Uniwersyteckiej KUL.[8] Historia Biblioteki Wydziału Filozofii jest ściśle związana z rozwojem strukturalnym i organizacyjnym Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej (Wydział Filozofii), który powołano w maju 1946 r. Uroczyste otwarcie wydziału 10 XI 1946 r. można uznać także za początek istnienia biblioteki.

Pracownicy Wydziału Filozofii KUL (dr hab. lub prof. dr hab.)[edytuj | edytuj kod]

Źródło: KUL – Wydział Filozofii[9].

Emerytowani pracownicy Wydziału Filozofii KUL (dr hab. lub prof. dr hab.)[edytuj | edytuj kod]

Źródło: KUL – Wydział Filozofii[10].

Zmarli pracownicy Wydziału Filozofii KUL[edytuj | edytuj kod]

Źródło: KUL – Wydział Filozofii[11].

Kierunki studiów prowadzone na Wydziale Filozofii KUL[edytuj | edytuj kod]

Na Wydziale Filozofii KUL prowadzone są unikatowe w polskim systemie kształcenia wyższego studia na kierunkach:

Od 1 października 2019 r. do Wydziału zostało włączone Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych[13]. W ramach Kolegium prowadzone są Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne[14].

Na Wydziale Filozofii prowadzone są również studia w języku angielskim:

 • Applied Anthropology[15] – studia I stopnia – jest to nowy kierunek w ofercie edukacyjnej Wydziału Filozofii od roku ak. 2019/2020,
 • Philosophy[16] BA, Ma, PhD – filozofia; studia I, II i III stopnia,
 • John Paul II Philosophical Studies[17] MA – studia filozoficzne Jana Pawła II; studia II stopnia.

Organizacje studenckie[edytuj | edytuj kod]

Na Wydziale Filozofii działają naukowe koła studenckie:

 • Koło Filozoficzne Studentów KUL[18]
 • Koło Naukowe Studentów Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych KUL[19]
 • Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki KUL[20]
 • Koło Naukowe Studentów Kulturoznawstwa KUL[21]
 • Koło Naukowe Studentów Retoryki Stosowanej

Źródło: KUL – Wydział Filozofii[22].

Publikacje[edytuj | edytuj kod]

Serie wydawnicze[edytuj | edytuj kod]

Na wydziale Filozofii wydawana jest m.in. Dydaktyka Filozofii[23] - seria wydawnicza ukazująca się od 2010 r. na WF pod auspicjami Sekcji Filozoficznej Wykładowców Uczelni Katolickich przy Konferencji Episkopatu Polski.

Czasopisma naukowe wydawane na Wydziale Filozofii[edytuj | edytuj kod]

Na Wydziale Filozofii KUL wydawane są czasopisma:

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Historia Wydziału Filozofii. kul.pl. [dostęp 2016-03-21].
 2. KUL – Wydział Filozofii – Dziekani Wydziału Filozofii (od 1946 r.), kul.pl [dostęp 2019-10-29].
 3. Nowe władze na Wydziale Filozofii!. kul.pl, 8 czerwca 2016. [dostęp 2016-06-17].
 4. KUL – Wydział Filozofii – Katedry Wydziału Filozofii, kul.pl [dostęp 2019-10-16].
 5. Katedry Wydziału Filozofii. kul.pl. [dostęp 2016-03-21].
 6. KUL - Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych - Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych, www.kul.pl [dostęp 2019-11-26].
 7. KUL - Wydział Filozofii - Ośrodek Historii Kultury w Średniowieczu, www.kul.pl [dostęp 2019-11-26].
 8. KUL - Wydział Filozofii - Biblioteka Wydziału Filozofii, www.kul.pl [dostęp 2019-11-26].
 9. KUL – Wydział Filozofii – Pracownicy, kul.pl [dostęp 2019-10-29].
 10. KUL – Wydział Filozofii – Emeritus, kul.pl [dostęp 2019-10-29].
 11. KUL – Wydział Filozofii – In Memoriam, kul.pl [dostęp 2019-10-29].
 12. retoryka stosowana.
 13. KUL – Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych – Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych, kul.pl [dostęp 2019-10-22].
 14. Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne.
 15. Applied Anthropology.
 16. Philosophy.
 17. John Paul II Philosophical Studies.
 18. KUL – Organizacje studenckie – Koło Filozoficzne Studentów KUL, kul.pl [dostęp 2019-10-22].
 19. Koło Naukowe Filozofów Przyrody, www.facebook.com [dostęp 2019-10-22] (pol.).
 20. Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki KUL.
 21. KUL – Organizacje studenckie – Koło Naukowe Studentów Kulturoznawstwa, kul.pl [dostęp 2019-10-22].
 22. KUL – Wydział Filozofii – Studenckie koła naukowe, kul.pl [dostęp 2019-10-22].
 23. KUL - Wydział Filozofii - Dydaktyka filozofii, www.kul.pl [dostęp 2019-11-22].

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]