Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Faculty of Materials Science and Ceramics
Data założenia 1949
Państwo  Polska
Adres Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Pawilon B-8
Dziekan prof. dr hab. inż. Włodzimierz Mozgawa
Położenie na mapie Krakowa
Mapa lokalizacyjna Krakowa
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Położenie na mapie województwa małopolskiego
Mapa lokalizacyjna województwa małopolskiego
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Ziemia50°03′58″N 19°55′08″E/50,066111 19,918889
Strona internetowa

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH (WIMiC) – jeden z 16 wydziałów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Siedziba wydziału znajduje się w budynku głównym B-8 AGH przy al. Adama Mickiewicza 30.

Historia[edytuj | edytuj kod]

Początki Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki sięgają roku 1949, kiedy w Akademii Górniczo-Hutniczej powołano Wydział Mineralny, przekształcony w 1951r. w Wydział Ceramiczny. Idea powołania Wydziału zrodziła się w grupie polskich ekspertów uczestniczących w Konferencji Poczdamskiej, wśród których byli profesorowie Akademii Górniczo-Hutniczej: Andrzej Bolewski i Walery Goetel. Duży wkład w organizację Wydziału Ceramicznego wniósł wybitny uczony prof. Jerzy Grzymek. Obecna nazwa pojawiła się w roku 1971 w związku z otwarciem pierwszego w Polsce i jednego z pierwszych w Europie, nowego kierunku kształcenia - inżynierii materiałowej. Stało się to dzięki staraniom grupy profesorów (E. Görlich, F. Nadachowski, S. Mrowec, R. Pampuch), którym udało się przełamać tradycyjne spojrzenie na technologie materiałowe. Technologia chemiczna i inżynieria materiałowa stanowią od tego czasu równorzędne kierunki studiów. Pierwszy z tych kierunków odpowiada tradycyjnemu profilowi wydziału surowcowo-technologicznemu. Dotyczy on szeroko rozumianych tworzyw ceramicznych obejmujących ceramikę budowlaną, szlachetną, ogniotrwałą i techniczną, materiały wiążące i betony, materiały izolacyjne, a także szkło i emalie. Oprócz dotychczasowych specjalności, jakimi są ceramika i szkło oraz materiały budowlane, uruchomiono dwie nowe: analitykę i kontrolę jakości oraz materiały dla ochrony i kształtowania środowiska. Drugi z kierunków, inżynieria materiałowa odpowiada technologii materiałów wysoko przetworzonych. Na Wydziale IMiC kształci się obecnie na kierunku inżynieria materiałowa studentów w następujących specjalnościach: materiały dla elektroniki, materiały ceramiczne, biomateriały i kompozyty oraz ochrona przed korozją.

Obecnie na Wydziale studiuje ok. 1300 studentów, z tego ok. 900 na studiach stacjonarnych, a ok. 400 na studiach niestacjonarnych, oprócz tego ok. 50 osób kształci się na stacjonarnym studium doktoranckim. Corocznie organizowane są również poszerzające wiedzę studia podyplomowe.

Dziekani wydziału[edytuj | edytuj kod]

 • prof. Witold Budryk (1949 - 1950)
 • prof. Adam Bielański (1950 - 1952)
 • prof. Mieczysław Budkiewicz (1952 - 1954)
 • prof. Bolesław Stefan (1954 - 1956)
 • prof. Jerzy Sulikowski (1956 - 1960)
 • prof. Edward Görlich (1960 - 1964)
 • prof. Jerzy Grzymek (1964 - 1967)
 • prof. Roman Pampuch (1967 - 1971)
 • prof. Marian Kałwa (1971- 1972)
 • prof. Stanisław Mrowec (1972 - 1975)
 • doc. Anna Derdacka - Grzymek (1975 - 1981)
 • prof. Franciszek Nadachowski (1981 - 1984, 1990 - 1993)
 • prof. Leszek Stoch (1984 - 1990)
 • prof. Wiesław Ptak (1993 - 1996)
 • prof. Stanisław Komornicki (1996 - 2002)
 • prof. Jerzy Lis (2002-2005)
 • prof. Jan Chłopek (2005-2012)
 • prof. Jerzy Lis (2012-2016)
 • prof. Włodzimierz Mozgawa (2016)

Współpraca[edytuj | edytuj kod]

Skuteczne kształcenie ceramików nie może się odbywać bez współpracy z przemysłem oraz innymi ośrodkami naukowo-badawczymi. Każdego roku studenci – przyszli inżynierowie wyjeżdżają na staże i wakacyjne praktyki do różnych zakładów w Polsce, a także do szkół wyższych w Niemczech, Francji, Szwajcarii czy Finlandii. Od niedawna istnieje także możliwość uzyskania tzw. podwójnych dyplomów, honorowanych w Polsce, jak i w kraju, gdzie obrona miała miejsce. Współpraca Wydziału z przemysłem ma długoletnią tradycję i dotyczy nie tylko branży ceramicznej i materiałów budowlanych, lecz również metalowej, energetyki i górnictwa. Owocna jest również współpraca Wydziału z jednostkami medycznymi (w zakresie biomateriałów) i instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska.

Rada Wydziału posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz tytułów profesorskich w dziedzinie nauk technicznych i nauk chemicznych, w zakresie dyscyplin naukowych: technologia chemiczna, inżynieria materiałowa i chemia.

Celem strategicznym Wydziału jest utrzymanie pozycji nowoczesnej i elitarnej jednostki dydaktyczno-badawczej o znaczeniu ogólnokrajowym i trwałych powiązaniach z przemysłem, pogłębienie współpracy z innymi wydziałami i uczelniami w kierunku tworzenia nowych specjalności interdyscyplinarnych oraz rozszerzenie kontaktów międzynarodowych w dziedzinie kształcenia i badań naukowych.

Wyróżnienia[edytuj | edytuj kod]

Kierunek "Inżynieria Materiałowa" prowadzony przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki został wyróżniony przez Państwową Komisję Akredytacji (Uchwała nr 422/2007 z dnia 14 czerwca 2007r.). Otrzymane wyróżnienie potwierdza wysoki poziom i jako kształcenia na kierunku Inżynieria Materiałowa. W uzasadnieniu Komisja podkreśliła m.in.: dobrze wykwalifikowaną kadrę, aktywny dział naukowo-badawczy, szeroką współpracę z ośrodkami zagranicznymi, aktywność w przygotowywaniu podręczników akademickich, działalność studenckich kół naukowych, promocję kierunku oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych i naukowych w nowoczesny sprzęt badawczy. Tylko dwa wydziały prowadzące kierunek "Inżynieria Materiałowa" uzyskały wyróżnienie tj. WIMiC i Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH został zakwalifikowany do kategorii A, czyli jednostek naukowych posiadających najwyższą, pierwszą kategorię (Komunikat nr 19 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 30 września 2010 o ustalonych kategoriach jednostek naukowych). Oceny parametrycznej jednostek naukowych dokonuje się nie rzadziej niż raz na 5 lat, na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na działalność statutową. Ocena parametryczna dotychczasowej działalności jednostek naukowych określona jest za pomoc kategorii jednostki naukowej w skali od 1 do 5, przy czym kategoria 1 jest kategorią najwyższą. Oceny jednostek naukowych dokonuje komisje Rady Nauki i proponuję ich kategorie na podstawie końcowego wskaźnika efektywności jednostki. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki w grupie G1/N12 - Nauki chemiczne oraz inżynieria materiałowa, chemiczna i procesowa z wynikiem 115,09 punktów znalazł się na 17 miejscu wśród 27 jednostek zakwalifikowanych do kategorii A.

Struktura[edytuj | edytuj kod]

Wydział składa się z następujących jednostek:

Kierunki i specjalności[edytuj | edytuj kod]

Obecnie wydział kształci studentów na następujących kierunkach i specjalnościach:

 • Stacjonarne - Studia I stopnia
 • Stacjonarne - Studia II stopnia
  • Ceramika techniczna i konstrukcyjna
  • Wzornictwo ceramiki i szkła
  • Materiały dla konserwacji i rewitalizacji
  • Biomateriały i kompozyty
  • Mikro i nanotechnologie materiałowe
  • Materiały funkcjonalne
  • Functional Materials
  • Technologia ceramiki i materiałów ogniotrwałych
  • Analityka i kontrola jakości
  • Technologia szkła i powłok amorficznych
  • Technologia materiałów budowlanych
 • Stacjonarne - Studia III stopnia
  • Technologia chemiczna
  • Inżynieria materiałowa
  • Chemia

Władze[edytuj | edytuj kod]

 • Dziekan: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Mozgawa
  • Prodziekan ds. Ogólnych i Nauki: prof. dr hab. inż. Marta Radecka
  • Prodziekan ds. Kształcenia i Studenckich : dr hab. inż. Paweł Pasierb, prof. AGH
  • Prodziekan ds. Współpracy: dr hab. inż. Zbigniew Pędzich, prof. AGH
  • Dyrektor Administracyjny: mgr Monika Korbiel

Koła naukowe[edytuj | edytuj kod]

Przy wydziale działają:

 • Koło Naukowe "Nucleus"
 • Koło Naukowe "Ceramit"
 • Koło Naukowe "Ceramika Artystyczna"
 • Koło Naukowe Konstrukcji Militarnych "Adamantium"

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Oficjalna strona wydziału [1]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]