Przejdź do zawartości

Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Wydział Leśny – jeden z dwóch pierwszych wydziałów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (obok Wydziału Rolniczego).

Historia[edytuj | edytuj kod]

Wydział Leśny SGGW w Warszawie nawiązuje swoimi tradycjami do Szczególnej Szkoły Leśnictwa utworzonej w 1816. Była to pierwsza na ziemiach polskich – a jedna z pierwszych w świecie – leśna uczelnia o charakterze akademickim. W roku 1831 Carski zaborca zamyka Szkołę. W 1840 roku powstaje Oddział Leśny Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Marymoncie, który został przeniesiony w 1869 roku do Puław. W 1916 roku powstają w Warszawie Wyższe Kursy Leśne przy Towarzystwie Kursów Naukowych.

W 1919 roku, za sprawą przekształcenia Towarzystwa Kursów Naukowych w Królewsko-Polską Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego (1918), którą następnie przemianowano na Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Wyższe Kursy Leśne stają się Wydziałem Leśnym SGGW. Na mocy rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Publicznych z dnia 15 lipca 1919 roku SGGW przejęła w zarząd nadleśnictwo w Skierniewicach. Następnie uchwałą Rady Ministrów z dnia 1 stycznia 1955 roku lasy pozostające w zarządzie SGGW zostały przekazane z Ministerstwa Leśnictwa do Ministerstwu Szkolnictwa Wyższego dla celów naukowo-dydaktycznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Przemianowano je na najpierw na „Lasy Doświadczalne Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego” a potem (zarządzenie Ministrów: Szkolnictwa Wyższego i Finansów z dnia 12 lutego 1960 roku) na Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie.

Jednostki organizacyjne[edytuj | edytuj kod]

Na Wydziale funkcjonują następujące jednostki organizacyjne:

 • Katedra Hodowli Lasu
 • Katedra Ochrony Lasu i Ekologii
  • Zakład Ochrony Lasu, Ekologii i Ekoturystyki
  • Zakład Mikologii i Fitopatologii Leśnej
 • Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
  • Zakład Urządzania Lasu
  • Zakład Geomatyki i Gospodarki Przestrzennej
  • Zakład Ekonomiki Leśnictwa
 • Katedra Użytkowania Lasu
 • Samodzielny Zakład Botaniki Leśnej
 • Samodzielna Pracownia Dendrometrii i Nauki o Produkcyjności Lasu
 • Samodzielny Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa

Władze wydziału[edytuj | edytuj kod]

Obecne[edytuj | edytuj kod]

Opis kierunków[edytuj | edytuj kod]

W ramach studiów na kierunku „leśnictwo” oferowane są:

 • 3,5-letnie studia pierwszego stopnia (inżynierskie) w trybie stacjonarnym,
 • 4-letnie studia pierwszego stopnia (inżynierskie) w trybie niestacjonarnym,
 • 1,5-roczne studia drugiego stopnia (magisterskie) w trybie stacjonarnym,
 • 2-letnie studiach drugiego stopnia (magisterskie) o specjalności „technologie informacyjne w leśnictwie” („Forest Information Technology”) prowadzonych w języku angielskim wspólnie z Wydziałem Lasu i Środowiska Uniwersytetu Zrównoważonego Rozwoju w Eberswalde (Niemcy) w trybie stacjonarnym,
 • 2-letnie studia drugiego stopnia (magisterskie) w trybie niestacjonarnym.

Kierunek „leśnictwo” posiada pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej, uzyskaną w 2008 roku.

W ramach studiów na kierunku „gospodarka przestrzenna” (od roku akademickiego 2012/2013) oferowane są:

 • 3,5-letnie studia pierwszego stopnia (inżynierskie) w trybie stacjonarnym,
 • 4-letnie studia pierwszego stopnia (inżynierskie) w trybie niestacjonarnym,
 • 1,5-roczne studia drugiego stopnia (magisterskie) w trybie stacjonarnym,
 • 2-letnie studia drugiego stopnia (magisterskie) w trybie niestacjonarnym.

Kierunek „gospodarka przestrzenna” posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, uzyskaną w 2012 roku.

Wydział prowadzi również:

 • 4-letnie studia doktoranckie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym
 • studia podyplomowe:
  • „Zastosowanie Systemów Informacji Przestrzennej w Leśnictwie i Ochronie Przyrody”
  • „Zrównoważone użytkowanie obszarów leśnych w rozwoju regionalnym”
  • „Nadzór i zagospodarowanie lasów prywatnych”

Pracownicy prowadzą też zajęcia dla studentów w innych wydziałów SGGW. Wydział Warszawie posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk leśnych, dyscyplina leśnictwo, oraz tytułu naukowego profesora nauk leśnych.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]