Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – jednostka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, kształcąca lekarzy weterynarii.

Historia[edytuj | edytuj kod]

Wydział powstał 10 października 1944 r., początkowo związany z nowo powstałym 23 października 1944 r. Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej. Na uniwersytecie powstały wówczas 4 pierwsze wydziały: Przyrodniczy, Rolny, Lekarski i właśnie Wydział Weterynaryjny (wówczas).

W roku akademickim 1944/1945 uruchomiono pierwsze dwa lata studiów ze 160 studentami którzy studiowali na przedwojennych uczelniach weterynaryjnych, aby już w 1945 r. wydać 7 pierwszych dyplomów lekarza weterynarii w powojennej Polsce. W 1945 r. nadano dwa stopnie doktora habilitowanego (Stefan Koeppe i Tadeusz Żuliński) oraz 5 stopni doktora nauk weterynaryjnych.

W kwietniu 1946 r. powstało 13 podstawowych katedr, często wspólnych dla pozostałych wydziałów nowego uniwersytetu (głównie dla lekarskiego i weterynaryjnego), rozmieszczonych w różnych częściach miasta. W połowie lat 50. wybudowano nowy gmach - Collegium Veterinarium oraz kliniki weterynaryjne. Zlokalizowano w nich wszystkie jednostki Wydziału, z wyjątkiem Katedry Biochemii (dawna siedziba przy ul. Lubartowskiej, obecnie w gmachu przy ul. Akademickiej 13). W styczniu 2015 roku oddano do użytku nowy budynek Innowacyjnego Centrum Patologii i Terapii Zwierząt, w którym znajdują się siedziby czterech katedr wydziału, a także pracownie naukowo - dydaktyczne, laboratoria wyposażone w nowoczesny sprzęt diagnostyczny, gabinety zabiegowe i sale operacyjne oraz całodobowa przychodnia dla zwierząt.

Pierwszym dziekanem był prof. dr Józef Parnas. Dzieło to kontynuowali kolejni dziekani Wydziału, profesorowie: Kazimierz Krysiak, Alfred Trawiński, Tadeusz Żuliński i Marian Chomiak.

W roku 1955 Wydział stał się częścią nowo powstałej Wyższej Szkoły Rolniczej (WSR), przekształconej w 1972 r. w Akademię Rolniczą, a w 2008 r. w Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

W roku 1995 zmieniono jego nazwę na Wydział Medycyny Weterynaryjnej, podobnie jak trzech pozostałych krajowych wydziałów weterynaryjnych. Tym samym powrócono do prastarej nazwy, którą nosiła już w końcu XIX w. Lwowska Akademia Medycyny Weterynaryjnej.

WMW UP w Lublinie prowadzi stacjonarne studia dzienne oraz wieczorowe na kierunku: weterynaria

Struktura wydziału[edytuj | edytuj kod]

Obecnie w skład wydziału wchodzą następujące katedry i zakłady:

 • Instytut Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt
  • Zakład Chorób Ryb i Biologii
  • Zakład Mikrobiologii Weterynaryjnej
  • Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych
  • Zakład Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków
 • Katedra Anatomii i Histologii Zwierząt
  • Zakład Anatomii Zwierząt
  • Zakład Histologii i Embriologii
 • Katedra Biochemii
 • Katedra Fizjologii Zwierząt
 • Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych
 • Katedra Higieny Żywności Zwierzęcego Pochodzenia
 • Katedra Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych
  • Zakład Farmakologii, Toksykologii i Ochrony Środowiska
  • Zakład Patofizjologii
 • Katedra i Klinika Chirurgii Zwierząt
  • Pracownia Radiologii i Ultrasonografii
 • Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Zwierząt
  • Zakład Diagnostyki Klinicznej i Dermatologii Weterynaryjnej
  • Zakład Chorób Wewnętrznych Zwierząt Gospodarskich i Koni
  • Zakład Chorób Wewnętrznych Zwierząt Towarzyszących
  • Zakład Patomorfologii i Weterynarii Sądowej
 • Katedra i Klinika Rozrodu Zwierząt
  • Zakład Andrologii i Biotechnologii Rozrodu Zwierząt

Zadania[edytuj | edytuj kod]

Misją Wydziału jest kształcenie i prowadzenie badań w zakresie:

 • nauk podstawowych
 • przedklinicznych
 • klinicznych
 • higieny i toksykologii żywności pochodzenia zwierzęcego oraz weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego.

Wydział ma prawo do nadawania stopni doktora nauk weterynaryjnych i doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych.

Władze wydziału[edytuj | edytuj kod]

Lokalizacja[edytuj | edytuj kod]

Główny kompleks wydziału (Collegium Veterinarium) mieści się przy ul. Akademickiej 13, cała część kliniczna mieści się nieopodal przy ul. Głębokiej 30.

Słynni absolwenci[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]