Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
Faculty of Food Sciences and Fisheries
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Data założenia 1951
Państwo  Polska
Adres 71-550 Szczecin
ul. Kazimierza Królewicza 4
Dziekan Dr hab. inż. Agnieszka Tórz, prof. nadzw. ZUT
Położenie na mapie Szczecina
Mapa lokalizacyjna Szczecina
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
Położenie na mapie województwa zachodniopomorskiego
Mapa lokalizacyjna województwa zachodniopomorskiego
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
Ziemia53°26′41″N 14°33′45″E/53,444722 14,562500
Strona internetowa

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie – jeden z 10 wydziałów tej uczelni. Posiada podwójne uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego (w dyscyplinach rybactwo oraz technologia żywności). Do czasu powstania Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (1 stycznia 2009 r.) wchodził w skład Akademii Rolniczej w Szczecinie.

Historia Wydziału[edytuj | edytuj kod]

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa był najstarszym wydziałem Akademii Rolniczej w Szczecinie – starszym od samej Uczelni. Powstał w 1951 roku w strukturze ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie jako

Wydział Rybacki. Był to wtedy jedyny taki wydział w Europie. Pierwszym dziekanem i organizatorem był prof. dr Stanisław Korwin – Sakowicz, wybitny ichtiolog. Decyzją Ministra Szkolnictwa Wyższego główna część wydziału została przeniesiona w latach 1966 – 1968 do Szczecina, w struktury utworzonej w 1954 roku Wyższej Szkoły Rolniczej jako Wydział Rybactwa Morskiego, który następnie od 1971 funkcjonował pod nazwą Wydział Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Szczecinie, by w 2002 zmienić nazwę na obecną – Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa. Po połączeniu Akademii Rolniczej z Politechniką Szczecińską, uczelnią funkcjonującą pod tą nazwą od 1955 roku, a wcześniej od 1946 r. pod nazwą Szkoły Inżynierskiej Wydział stanowi część Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Organizacja Wydziału w czasie tych lat zmieniała się od katedralno – zakładowej, poprzez zespoły dydaktyczne, instytuty by powrócić w 1973 r. do zakładów i katedr. W Szczecinie Wydział kształcił na początku w dwóch specjalnościach: ichtiologia, eksploatacja zasobów i ochrona morza oraz technologia żywności pochodzenia morskiego. Od 1975 r. prowadzone było kształcenie w specjalności ekonomika i organizacja gospodarki rybnej, która w 1987 r. została przeniesiona na tworzony wówczas Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej (obecnie Wydział Ekonomiczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego). Od roku akademickiego 1993/1994 wprowadzono dwa osobne kierunki kształcenia: rybactwo oraz technologia żywności i żywienie człowieka.

Rybactwo, pierwszy kierunek studiów tego Wydziału obejmował początkowo głównie rybactwo śródlądowe, jednak już od 1953 uległ on rozszerzeniu o rybactwo morskie.

Początków kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka natomiast należy upatrywać w roku 1955, kiedy utworzono Zakład Zabezpieczenia Surowców Rybnych i Zakład Przetwórstwa Rybnego. W roku 1962 powstała Katedra Technologii Przemysłu Rybnego.

Na kierunku Towaroznawstwo pierwszy rocznik rozpoczął studia w roku akademickim 2001/2002, jednak początki towaroznawstwa na Wydziale są znacznie wcześniejsze. W latach 1983 – 2008 kierownikiem najpierw Zakładu, a później Katedry Towaroznawstwa i Oceny Jakości była prof. dr hab. Anna Kołakowska, która była głównym organizatorem powstającego kierunku. W ramach kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka uhonorowanych certyfikatem inżyniera europejskiego Europejskiej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich FEANI studenci mogli aż do roku 2003 uzyskać magisterium m.in. w specjalności Towaroznawstwo i ocena jakości.

Wydział pełnię praw akademickich posiada nieprzerwanie od 1956 roku. Obecnie posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie rybactwo oraz dyscyplinie technologia żywności i żywienie człowieka. Wydział w swojej historii wypromował również kilkunastu doktorów w dziedzinie nauk o Ziemi lub nauk przyrodniczych w dyscyplinie oceanologia.

Studia inżynierskie na kierunkach[edytuj | edytuj kod]

 1. Rybactwo – kierunek o największych tradycjach, który oferuje kształcenie na specjalnościach:
  • Biotechnologia rybacka i akwakultura
  • Eksploatacja rybackich zasobów środowiska wodnego
   Absolwenci zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające na pracę zarówno związaną z gospodarką rybacką (morską i śródlądową) jak i związanych z szeroko pojętą gospodarką wodną – od administracji państwowej i samorządowej do własnej działalności gospodarczej
 2. Technologia Żywności i Żywienie Człowieka – kierunek, który pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących żywności "od surowca do konsumenta", kształci na specjalnościach:
  • Technologia żywności i żywienie człowieka
  • Żywienie człowieka i dietetyka
  • Technologia żywności pochodzenia wodnego
 3. Mikrobiologia Stosowana - absolwenci mogą znaleźć pracę m.in. w przyszpitalnych laboratoriach mikrobiologicznych, laboratoriach mikrobiologicznych przy zakładach przetwórstwa żywności, w Zakładach Higieny Weterynaryjnej, Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych, laboratoriach w których stosowane będą metody z biologii molekularnej oraz jednostkach wykorzystujących mikroorganizmy w biotechnologii.
 4. Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności – nowy kierunek
 5. Gospodarka i zarządzanie środowiskiem wodnym - Studia na kierunku gospodarka i zarządzanie środowiskiem wodnym pozwalają zdobyć wiedzę przyrodniczą i techniczną wraz ze znajomością podstawowych zagadnień prawnych, które umożliwią absolwentom samodzielne wykonywanie zadań projektowych z zakresu monitorowania środowiska wodnego oraz inżynierii gospodarki wodnej. Program zajęć dostosowany jest do aktualnych potrzeb rynku pracy, wykorzystuje innowacyjne rozwiązania edukacyjne, oraz oparty jest w dużej mierze na zajęciach praktycznych, co przesądza że jest unikatowy w skali ogólnopolskiej. Studenci w trakcie zajęć poznają nowoczesne techniki komputerowe i narzędzia inżynierskie, a także uzyskują doskonałe kompetencje do zarządzania zespołami pracowników.
 6. Eksploatacja mórz i oceanów - Absolwent kierunku znajdzie zatrudnienie w organizacjach i instytucjach zajmujących się ochroną i eksploatacją mórz i oceanów, służbach technicznych, administracji morskiej i nadzorze technicznym oraz w instytucjach i gospodarstwach zajmujących się marikulturą. Wiedza absolwenta uzupełniona jest o zagadnienia ekonomiczne, organizacyjne i marketingowe związane z szeroko pojętą działalnością na rzecz pozyskiwania ożywionych i nieożywionych zasobów mórz i oceanów.

Międzykierunki: Analityka żywności i środowiska wodnego – absolwenci posiadają podstawową wiedzę w zakresie technologii żywności i rybactwa. W sposób szczególny są przygotowani do pracy w różnego rodzaju laboratoriach zajmujących się oceną jakości żywności jak i jakości środowiska wodnego, absolwenci tego kierunku mogą znaleźć także pracę w instytucjach państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za jakość i bezpieczeństwo żywności i środowiska wodnego. Bioinżynieria żywności i środowiska wodnego – absolwenci posiadają szeroką wiedzę z zakresu podstaw nauk technologicznych i przyrodniczych obejmujących technologię żywności i rybactwo, w trakcie kształcenia szczególny nacisk położony jest na wykorzystanie najnowocześniejszych technik związanych z szeroko pojmowaną bioinżynierią takich jak: technologia biopolimerów, bionżynieria genetyczna, biologia molekularna, enzymologia. bioinżynieria rozrodu, technologia obiegów recyrkulowanych czy też diagnostyka molekularna i bioinżynieria żywności funkcjonalnej.

Studia magisterskie[edytuj | edytuj kod]

Studia magisterskie mają charakter otwarty, czyli są skierowane nie tylko do absolwentów Wydziału ale także absolwentów studiów licencjackich i inżynierskich innych kierunków innych uczelni. Oferują specjalistyczne kształcenie na kierunkach:

 1. Rybactwo – w specjalnościach:
  • Biotechnologia rybacka i akwakultura
  • Biologia morza
  • Ekoturystyka
  • Ochrona wód
  • Eksploatacja biologicznych zasobów hydrosfery
  • Akwarystyka
 2. Technologia żywności i żywienie człowieka – w specjalnościach:
  • Technologia i biotechnologia żywności
  • Ocena, analiza i zarządzanie jakością żywności
  • Żywienie człowieka
  • Technologia produktów rybnych
 3. Towaroznawstwo – w specjalnościach:
  • Towaroznawstwo żywności
  • Towaroznawstwo ryb i innych organizmów wodnych
  • Towaroznawstwo produktów roślinnych
  • Towaroznawstwo produktów zwierzęcych
  • Usługi turystyczne

Od roku 2007/2008 na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa funkcjonują również Studia Podyplomowe – Żywienie Człowieka – Promocja Zdrowia (kierownik prof. dr hab. Mariola Friedrich).

Władze[edytuj | edytuj kod]

Dziekan
Dr hab. inż. Agnieszka Tórz, prof. nadzw. ZUT
Prodziekani
Dr hab. inż. Jacek Sadowski prof. nadzw. ZUT – Prodziekan ds. finansowych oraz kształcenia na kierunku Rybactwo
Dr hab. inż. Agata Witczak – Prodziekan ds. jakości kształcenia oraz kształcenia na kierunku Towaroznawstwo
Dr hab. inż. Małgorzata Sobczak – Prodziekan ds. kształcenia na kierunkach Technologia Żywności i Żywienie Człowieka oraz Mikrobiologia Stosowana
Kierownik Wydziałowych Studiów Doktoranckich
Dr hab. inż. Małgorzata Jasińska, prof. nadzw. ZUT

Samorząd Studencki[edytuj | edytuj kod]

Samorząd studencki reprezentowany jest przez Sejmik Wydziałowy Samorządu Studentów WNoŻiR (SWSS), który składa się z ośmiu przedstawicieli studentów Wydziału wybranych w drodze wyborów.

SWSS WNoŻiR reprezentuje studentów na tle Władz Wydziału oraz Uczelni a także w Parlamencie Samorządu Studentów ZUT. Tworzy komisje branżowe a także jego przedstawiciele wchodzą w skład komisji i rad wydziałowych (w ich skład mogą wchodzić także studenci nie będący członkami SWSS).

Adres[edytuj | edytuj kod]

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
ul. Kazimierza Królewicza 4
71-550 Szczecin

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]