Przejdź do zawartości

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Faculty of Law, Administration and Economy
Uniwersytet Wrocławski
Ilustracja
Budynek D Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, w szklanej ścianie odbija się Kościół Uniwersytecki i Collegium Anthropologicum UWr
Data założenia

1811

Państwo

 Polska

Województwo

 dolnośląskie

Adres

ul. Uniwersytecka 22/26
50-145 Wrocław

Liczba pracowników
• naukowych

304
220

Liczba studentów

9022

Dziekan

dr hab. Jacek Przygodzki

Położenie na mapie Wrocławia
Mapa konturowa Wrocławia, blisko centrum po prawej na dole znajduje się punkt z opisem „Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, blisko centrum po lewej na dole znajduje się punkt z opisem „Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii”
Położenie na mapie województwa dolnośląskiego
Mapa konturowa województwa dolnośląskiego, po prawej znajduje się punkt z opisem „Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii”
Ziemia51°06′25″N 17°02′14″E/51,106944 17,037222
Strona internetowa

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (WPAiE UWr) – jeden z 10 wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego powstały jako jedna z najstarszych jednostek organizacyjnych wrocławskiej uczelni w 1811 roku. Kształci studentów na trzech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk prawnych i ekonomicznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych[1].

Wydział jest jednostką interdyscyplinarną. W jego ramach znajdują się 3 instytuty, 11 katedr, 3 pracownie, centrum badań i biblioteka wydziałowa[2]. W 2009 na Wydziale zatrudnionych było 220 pracowników naukowo-dydaktycznych (z czego 31 osób posiadających tytuł naukowy na stanowisku profesora zwyczajnego, 35 osób posiadających stopień doktora habilitowanego na stanowisku profesora nadzwyczajnego, 148 adiunktów ze stopniem doktora oraz 6 asystentów z tytułem magistra)[3].

Wydział współpracuje również z emerytowanymi profesorami, którzy angażują się w proces dydaktyczny, i przede wszystkim we współpracę międzynarodową.

Według stanu na 2011 rok na Wydziale studiowało łącznie 9022 studentów (w tym 4400 na studiach dziennych, 4622 na studiach zaocznych i 936 na studiach wieczorowych), a także 200 doktorantów, odbywających studia doktoranckie w ramach Wydziałowego Studium Doktoranckiego. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii jest największym wydziałem Uniwersytetu Wrocławskiego[4].

Historia[edytuj | edytuj kod]

Pierwsze próby uruchomienia we Wrocławiu studiów prawniczych miały miejsce w XVI wieku, kiedy król Czech i Węgier Władysław Jagiellończyk wydał 20 lipca 1505 roku w Budzie dokument fundacyjny dla uczelni we Wrocławiu. W dokumencie tym zaproponowano powstanie uczelni wyższej złożonej z czterech wydziałów: teologicznego, filozoficznego, medycznego i prawniczego. Pomysł utworzenia uniwersytetu na Dolnym Śląsku upadł jednak na skutek braku potwierdzenia przez papieża Juliusza II[5].

Król Pruski Fryderyk Wilhelm III twórca Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego

Pierwszą wrocławską szkołę wyższą utworzono dopiero na mocy Złotej Bulli cesarza Leopolda I Habsburga z 21 września 1702 roku, a była nią Akademia Leopoldyńska. Uczelnia posiadała dwa wydziały: teologiczny i filozoficzny. Mimo starań nie utworzono wydziałów: prawniczego i medycznego. Miała ona prawo do nadawania tytułów: bakałarza, licencjata, magistra i doktora prawa kanonicznego[6].

Na mocy decyzji króla Prus Fryderyka Wilhelma III Hohenzollerna z 25 kwietnia 1811 roku utworzono we Wrocławiu państwowy Uniwersytet Wrocławski, który powstał w wyniku połączenia dotychczasowej Akademii Leopoldyńskiej z protestanckim Uniwersytetem we Frankfurcie nad Odrą (Viadrina). Wśród nowo powstałych jednostek tej uczelni znalazł się Wydział Prawniczy[7].

Aktywność Wydziału nie ograniczała się wyłącznie działalności naukowo-dydaktycznej, ale obejmowała także sądownictwo. Wydział Prawniczy stanowił kolegium orzekające, wydające opinie prawne w sprawach, które zostały doń skierowane. Kres jurysdykcyjnej działalności wrocławskiego fakultetu prawniczego położyła ustawa o ustroju sądów z 1877 roku. W 1913 roku Wydział Prawniczy został przemianowany na Wydział Nauk o Prawie i Państwie[8].

Reaktywowanie Uniwersytetu Wrocławskiego po zakończeniu II wojny światowej jako polskiej uczelni państwowej nastąpiło 15 sierpnia 1945 roku, a 24 sierpnia tego samego roku powołano do życia jego sześć wydziałów, w tym Wydział Prawno-Administracyjny (WPA). Pierwsze zajęcia na wydziale rozpoczęły się w grudniu 1945 roku[9]. Kadra naukowa rekrutowała się głównie z pracowników Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie oraz Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie[8]. Proces kształtowania się struktur tego wydziału został zakończony formalnie w 1946 roku organizacją na nim 17 katedr[10].

W 1950 roku wydział otrzymał nową nazwę – Wydział Prawa (WP). W 1956 roku powstał Punkt Konsultacyjny Studium Zaocznego Prawa w Opolu, a od 1959 roku działało trzyletnie Zawodowe Studium Administracyjne, które dało początek drugiemu kierunkowi studiów administracji. Rozwój studiów administracyjnych doprowadził do zmiany nazwy wydziału w 1969 roku na Wydział Prawa i Administracji. Kolejna zmiana nazwy wydziału związana była z utworzeniem w roku akademickim 1999/2000 trzeciego kierunku studiów ekonomii. Od 2001 roku wydział nosi nazwę Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii (WPAiE)[8].

Władze Wydziału[edytuj | edytuj kod]

Od roku akademickiego 2022/2023[11]:

Stanowisko Imię i nazwisko
Dziekan dr hab. Jacek Przygodzki
Prodziekan ds. finansów, jakości i form kształcenia prof. dr hab. Patrycja Zawadzka
Prodziekan ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej dr hab. Bartłomiej Krzan
Prodziekan ds. studenckich i ogólnych dr hab. Wioletta Jedlecka
Prodziekan ds. kształcenia dr hab. Barbara Kowalczyk

Poczet dziekanów[edytuj | edytuj kod]

Prof. Marek Bojarski, były dziekan WPAiE, od 2008 rektor Uniwersytetu Wrocławskiego

Według[12]:

 1. prof. dr hab. Kamil Stefko (1945–1946)
 2. prof. dr hab. Iwo Jaworski (1946/1947)
 3. prof. dr hab. Tadeusz Bigo (1947/1948)
 4. prof. dr hab. Iwo Jaworski (1948/1949)
 5. prof. dr hab. Tadeusz Bigo (1949/1950)
 6. prof. dr hab. Iwo Jaworski (1950/1951)
 7. prof. dr hab. Tadeusz Bigo (1951-1954)
 8. prof. dr hab. Witold Świda (1954–1956)
 9. prof. dr hab. Seweryn Wysłouch (1956–1958)
 10. prof. dr hab. Józef Fiema (1958-1959)
 11. prof. dr hab. Stanisław Hubert (1959)
 12. prof. dr hab. Andrzej Mycielski (1959–1960)
 13. dr hab. Kazimierz Orzechowski (1960-1962)
 14. dr hab. Władysław Zamkowski (1962-1964)
 15. dr hab. Jan Kosik (1964-1972)
 16. prof. dr hab. Karol Jonca (1972-1974)
 17. dr Aleksander Patrzałek (1974–1981)
 18. prof. dr hab. Adam Chełmoński (1981-1987)
 19. prof. dr hab. Janusz Trzciński (1987-1993)
 20. prof. dr hab. Barbara Adamiak (1993–1996)
 21. prof. dr hab. Zdzisław Kegel (1996–2002)
 22. prof. dr hab. Marek Bojarski (2002–2008)
 23. dr hab. Włodzimierz Gromski (2008–2016)
 24. prof. dr hab. Wiesława Miemiec (2016)
 25. prof. dr hab. Karol Kiczka (2016–2022)
 26. dr hab. Jacek Przygodzki (od 2022)

Kierunki kształcenia[edytuj | edytuj kod]

Aula im. Unii Europejskiej Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii prowadzi następujące kierunki studiów I stopnialicencjackich (3 letnie) i II stopnia (magisterskich uzupełniających) na kierunkach[1]:

 • prawo[13]
 • administracja
 • ekonomia
 • polski system prawny (studia niestacjonarne II stopnia)
 • konsulting prawny i gospodarczy (studia niestacjonarne II stopnia)[14]
 • kryminologia (studia niestacjonarne I stopnia)[15]

Ponadto Wydział oferuje następujące studia podyplomowe[16]:

 • Studia Podyplomowe Finansowania Działalności Gospodarczej
 • Studia Podyplomowe Podstaw Prawa dla Nauczycieli i Pedagogów
 • Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Działaniach Administracji Publicznej – Sytuacje Kryzysowe i Stany Nadzwyczajne
 • Studia Podyplomowe Ochrony Własności Intelektualnej
 • Międzywydziałowe Studia Podyplomowe Archeologii Sądowej
 • Studia Podyplomowe Administracji Publicznej
 • Studia Podyplomowe Egzekucji Administracyjnej
 • Studia Podyplomowe Ekspertyzy Dokumentów
 • Studia Podyplomowe Kryminalistyki
 • Studia Podyplomowe Kryminalistycznej Rekonstrukcji Wypadków Drogowych
 • Studia Podyplomowe Legislacji
 • Studia Podyplomowe Nauk Prawno-Politycznych
 • Studia Podyplomowe Ochrony Danych Osobowych
 • Studia Podyplomowe Podatkowe
 • Studia Podyplomowe Prawa Bankowego
 • Studia Podyplomowe Prawa Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej
 • Studia Podyplomowe Prawa Gospodarczego i Handlowego
 • Studia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami
 • Studia Podyplomowe Prawa Inwestycyjnego
 • Studia Podyplomowe Prawa i Gospodarki Unii Europejskiej, specjalizacja stosowanie prawa wspólnotowego
 • Studia Podyplomowe Prawa Karnego Gospodarczego
 • Studia Podyplomowe Prawa Karnego Gospodarczego, specjalizacja: Prawo Karne Skarbowe
 • Studia Podyplomowe Prawa Konkurencji i Ochrony Konsumentów
 • Studia Podyplomowe Prawa Karnego Wykonawczego
 • Studia Podyplomowe Prawa Mediów Elektronicznych
 • Studia Podyplomowe Prawa Ochrony Środowiska
 • Studia Podyplomowe Prawa Pracy i Prawa Socjalnego
 • Studia Podyplomowe Prawa Pracy i Prawa Socjalnego, specjalizacja: Organizacja Pomocy Społecznej
 • Studia Podyplomowe Prawa Zamówień Publicznych
 • Studia Podyplomowe Skargi Konstytucyjnej
 • Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej
 • Studia Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych
 • Studia Podyplomowe Zarządzania Bezpieczeństwem
 • Studia Podyplomowe Zarządzanie Jednostkami Gospodarczymi
 • Studia Podyplomowe Zarządzania Organizacjami Pozarządowymi
 • Studia Podyplomowe Zadania Publiczne Powierzane Organizacjom Pozarządowym i Przedsiębiorcom
 • Studia Podyplomowe Zarządzania, Restrukturyzacji i Przekształceń Własnościowych w Służbie Zdrowia
 • Studia Podyplomowe Zarządzania w Warunkach Umiędzynarodowienia Gospodarki

Wydział kształci także na studiach doktoranckich (trzeciego stopnia) w następujących dziedzinach[17]:

 • prawo

Wydział ma uprawnienia do nadawania następujących stopni naukowych[18]:

Struktura organizacyjna[edytuj | edytuj kod]

Instytut Historii Państwa i Prawa[edytuj | edytuj kod]

Dyrektor: dr hab. Jacek Przygodzki[19]
 • Zakład Historii Administracji
 • Zakład Historii Państwa i Prawa Polskiego
 • Zakład Powszechnej Historii Państwa i Prawa
 • Zakład Prawa Rzymskiego
 • Pracownia Dokumentacji Historyczno-Prawnej
 • Pracownia Europejskiej Kultury Prawnej

Instytut Nauk Administracyjnych[edytuj | edytuj kod]

Prof. Leon Kieres, pierwszy preses Instytutu Pamięci Narodowej oraz wieloletni pracownik INA UWr
Dyrektor: dr hab. Jerzy Korczak[20]
 • Zakład Porównawczej Administracji Publicznej
 • Zakład Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego
 • Zakład Prawa Administracyjnego
 • Zakład Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej
 • Zakład Publicznego Prawa Gospodarczego
 • Zakład Ustroju Administracji Publicznej
 • Pracownia Badań nad Elektroniczną Administracją
 • Pracownia Badań nad Mediacjami i Innymi Alternatywnymi Metodami Rozwiązywania Sporów w Sferze Publicznej
 • Pracownia Bezpieczeństwa Zdrowotnego oraz Ochrony Przeciwpożarowej
 • Pracownia Prawa Geologicznego i Górniczego

Instytut Nauk Ekonomicznych[edytuj | edytuj kod]

Dyrektor: dr hab. Katarzyna Szalonka[21]
 • Zakład Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych
 • Zakład Ogólnej Teorii Ekonomii
 • Zakład Polityki Gospodarczej
 • Zakład Statystyki i Badań Operacyjnych
 • Zakład Zarządzania Finansami
 • Zakład Ekonomii Innowacji i Rozwoju
 • Ośrodek Badań i Dokumentacji Unii Europejskiej

Instytut Prawa Cywilnego[edytuj | edytuj kod]

Dyrektor: prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ[22]
 • Zakład Postępowania Cywilnego
 • Zakład Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego
 • Zakład Prawa Gospodarczego i Handlowego
 • Zakład Prawa Pracy
 • Zespół Badawczy Prawa Własności Intelektualnej
 • Pracownia Klinicznego Nauczania Prawa
 • Pracownia Ubezpieczeń Społecznych

Katedry[edytuj | edytuj kod]

Prof. Tomasz Kaczmarek – kierownik Katedry Prawa Karnego Materialnego w latach 1996–2006
 • Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych
 • Katedra Kryminalistyki
 • Katedra Kryminologii i Nauk o Bezpieczeństwie
 • Katedra Postępowania Karnego
 • Katedra Prawa Finansowego
 • Katedra Prawa Karnego Materialnego
 • Katedra Prawa Karnego Wykonawczego
 • Katedra Prawa Konstytucyjnego
 • Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego
 • Katedra Prawa o Wykroczeniach i Karnego Skarbowego
 • Katedra Teorii i Filozofii Prawa

Centra[edytuj | edytuj kod]

 • Centrum Badań nad Handlem Ludźmi
 • Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej
 • Centrum Edukacji Prawniczej i Teorii Społecznej
 • Centrum Mediacji i Arbitrażu
 • Centrum Technologii Wirtualnej Rzeczywistości

Pracownie[edytuj | edytuj kod]

 • Pracownia Ekspertyz Prawnych
 • Pracownia Nauczania Prawa w Językach Obcych

Absolwenci[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b Oferta kształceniowa WPAiE UWr na rok akademicki 2011/2012. prawo.uni.wroc.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-05-03)]. [on-line] [dostęp: 16.05.2012]
 2. Struktura WPAiE UWr. prawo.uni.wroc.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-05-02)]. [on-line] [dostęp: 15.05.2012]
 3. Przegląd Uniwersytecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, R. 15, nr 4 (157), Wrocław 2009, s. 3.
 4. Liczba studentów wg kierunków i rodzajów studiów; źródło: BIP UWr, stan na 31.12.2011 r.
 5. A. i A. Galasowie, Dzieje Śląska w datach, Wrocław 2001, s. 92–93.
 6. A i A. Galasowie, op. cit., s. 137.
 7. A i A. Galasowie, op. cit., s. 174.
 8. a b c Historia WPAiE UWr. prawo.uni.wroc.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2009-01-16)]. [on-line] [dostęp: 15.05.2012]
 9. Przegląd Uniwersytecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, R. 15, nr 4 (157), Wrocław 2009, s. 4.
 10. Zarządzenie Ministra Oświaty z 30 kwietnia 1946 roku dotyczące struktur Wydziału Prawno-Administracyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego.
 11. WPAiE UWr – Władze. [dostęp 2023-07-07].
 12. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego: Historia - dziekani
 13. Kierunek prawo prowadzony jest w ramach jednolitych 5-letnich studiów magisterskich.
 14. Kierunek prowadzony wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu
 15. Studia pierwszego stopnia | Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii [online], prawo.uni.wroc.pl [dostęp 2017-12-03] (pol.).
 16. Katalog studiów podyplomowych na WPAiE UWr w roku akademickim 2011/2012 [on-line] [dostęp: 15.05.2012]
 17. Studia III stopnia na WPAiE UWr. prawo.uni.wroc.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-05-12)]. [on-line] [dostęp: 15.05.2012]
 18. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI).
 19. Instytut Historii Państwa i Prawa UWr. [dostęp 2023-07-07].
 20. Instytut Nauk Administracyjnych UWr. [dostęp 2023-07-07].
 21. Instytut Nauk Ekonomicznych UWr. [dostęp 2023-07-07].
 22. Instytut Prawa Cywilnego UWr. [dostęp 2023-07-07].

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]