Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Wydział Prawa
Faculty of Law
Uniwersytet w Białymstoku
Ilustracja
Budynek Wydziału Prawa UwB
Dewiza

Ius est ars boni et aequi (tłum. Prawo jest sztuką stosowania tego, co dobre i słuszne)

Data założenia

27 czerwca 1990

Typ

publiczna

Państwo

 Polska

Adres

ul. Mickiewicza 1
15-213 Białystok

Dziekan

prof. dr hab. Mariusz Popławski

Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, po prawej nieco u góry znajduje się punkt z opisem „Wydział Prawa”
Ziemia53°07′43″N 23°10′08″E/53,128611 23,168889
Strona internetowa

Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku – jedna z dziesięciu podstawowych jednostek organizacyjnych na Uniwersytecie w Białymstoku (UwB). W roku akademickim 2011/2012 na wydziale studiowało 3537 studentów i 124 doktorantów[1].

Wydział powstał 27 czerwca 1990[2] w wyniku przekształcenia z Instytutu Prawa w strukturach Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Wydział Prawa jest częścią Uniwersytetu w Białymstoku od 19 czerwca 1997 roku[3].

Od 1994 Wydział Prawa UwB posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych w zakresie prawa, a od 1997 r. uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo[4].

8 listopada 2014 władze dziekańskie Wydziału Prawa UwB podpisały umowę międzynarodową o sieci naukowej pod nazwą „Badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz rozwiązywania prawnych i medycznych problemów zdrowia człowieka”. Sieć powołuje się w oparciu o inicjatywę Forum Naukowego „Prawne i medyczne aspekty zdrowia człowieka”, które powstało w celu stworzenia instytucjonalnej płaszczyzny współpracy naukowej pomiędzy ośrodkami uniwersyteckimi w Polsce – Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Wydziałem Nauk o Zdrowiu i Wydziałem Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Wydziałem Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz jednostką zagraniczną: Uniwersytet Cambridge (Wielka Brytania)[5].

Wyróżnienia[edytuj | edytuj kod]

Polska Komisja Akredytacyjna przyznała jednostce ocenę wyróżniającą za kształcenie prowadzone na kierunku „prawo” 2011.

30 września 2013 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło[2] ocenę parametryczną jednostek naukowych, będącą miernikiem sukcesów badawczych uczelni. Wydział Prawa UwB uzyskał ocenę parametryczną – A. W ramach przeprowadzanej oceny, przyznawano odrębną punktację za osiągnięcia w ramach czterech kryteriów: I. osiągnięcia naukowe i twórcze (33,53 pkt), II. potencjał naukowy (278 pkt), III. materialne efekty działalności naukowej (0,63 pkt), IV. pozostałe efekty działalności naukowej (40,00 pkt). Po ostatecznej ocenie Wydział Prawa UwB uzyskał 61,49 pkt[1], co pozwoliło uzyskać mu pierwsze miejsce wśród 25 ocenianych wydziałów prawa z całej Polski.

I miejsce Studenckiej Poradni Prawnej (95 pkt. na 100 możliwych) w II edycji Rankingu Studenckich Poradni Prawnych (2017), przygotowanym przez dziennik "Rzeczpospolita" w porozumieniu z Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych[14].

Szkoły Prawa[edytuj | edytuj kod]

 • Letnia Szkoła Porównawczego Prawa Amerykańskiego i Europejskiego we współpracy z Michigan State[15]
 • Szkoła Prawa Niemieckiego we współpracy z Uniwersytetem Humboldtów[16]
 • Szkoła Prawa Francuskiego we współpracy z Université de Paris X[17]

Poczet dziekanów[edytuj | edytuj kod]

 1. prof. dr hab. Eugeniusz Smoktunowicz (1990–1996)
 2. prof. dr hab. Stanisław Prutis (1996–2005)
 3. prof. dr hab. Leonard Etel (2005–2012)
 4. prof. dr hab. Emil Walenty Pływaczewski (2012–2019)
 5. prof. dr hab. Mariusz Popławski (od 2019)

Władze Wydziału[edytuj | edytuj kod]

W kadencji 2020–2024[18]:

Stanowisko Imię i nazwisko
Dziekan prof. dr hab. Mariusz Popławski
Prodziekan ds. Dydaktyki dr hab. Artur Olechno
Prodziekan ds. Nauki dr hab. Elżbieta Kużelewska
Prodziekan ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju dr hab. Izabela Anna Kraśnicka

Struktura[edytuj | edytuj kod]

Katedra Kierownik
Katedra Finansów Publicznych i Prawa Finansowego prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski
Katedra Nauk Historyczno-Prawnych i Komparatystyki Prawniczej prof. dr hab. Piotr Niczyporuk
Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego prof. dr hab. Dariusz Kijowski[19]
Katedra Postępowania Karnego prof. dr hab. Cezary Kulesza
Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego prof. dr hab. Agnieszka Malarewicz-Jakubów[20]
Katedra Prawa Karnego i Kryminologii prof. dr hab. Emil Walenty Pływaczewski[21]
Katedra Prawa Konstytucyjnego i Systemów Politycznych prof. dr hab. Ryszard Skarzyński[22]
Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego prof. dr hab. Maciej Perkowski[23]
Katedra Prawa Podatkowego prof. dr hab. Leonard Etel
Katedra Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych dr hab. Iwona Sierocka[24]
Katedra Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Gospodarczego Publicznego prof. dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz[25]

Wykładowcy[edytuj | edytuj kod]

Studia[edytuj | edytuj kod]

W roku akademickim 2016/2017 wydział prowadził kształcenie na czterech kierunkach studiów wyższych[26]:

Ponadto wydział prowadzi kształcenie na trzyletnich studiach III stopnia (doktoranckich; stacjonarnych i niestacjonarnych)[27].

Czasopisma wydawane przez Wydział[edytuj | edytuj kod]

 • Białostockie Studia Prawnicze[28]
 • Miscellanea Historico-Iuridica[29]
 • Studia Iuridica Agraria[30]
 • Studies in Logic, Grammar and Rhetoric[31]
 • Biuletyn Wydziału Prawa[32]

Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów[edytuj | edytuj kod]

W dniach 19–20 maja 2016 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku odbyło się I Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów. Jest to pionierskie przedsięwzięcie w skali krajowej, będące ideą prof. zw. dr hab. Emila W. Pływaczewskiego, znanego i cenionego kryminologa, który wzorem studenckich forów naukowych funkcjonujących na całym świecie, pragnie również i w Polsce stworzyć platformę naukową, służącą wymianie doświadczeń młodych kryminologów. Celem OFMK jest integracja grona młodych naukowców (m.in. prawników, kryminologów, socjologów, pedagogów), reprezentujących różne gałęzie wiedzy oraz stworzenie dla nich miejsca do merytorycznej wymiany informacji, doświadczeń i osiągnięć badawczych z zakresu rozważań o charakterze kryminologicznym. OFMK ma szansę stać się pierwszą w Polsce platformą wymiany doświadczeń nie tylko między młodymi naukowcami, lecz także przedstawicielami praktyki, w tym m.in. aplikantami adwokackimi czy radcowskimi, zajmującymi się zagadnieniami związanymi ze współczesną przestępczością i patologiami społecznymi. Koordynatorem OFMK jest dr Emilia Jurgielewicz-Delegacz (Zakład Prawa Karnego i Kryminologii, Katedra Prawa Karnego Wydziału Prawa UwB), zaś zastępcą koordynatora mgr Diana Dajnowicz-Piesiecka (Zakład Prawa Karnego i Kryminologii, Katedra Prawa Karnego Wydziału Prawa UwB)[33].

Koła naukowe[edytuj | edytuj kod]

 • Koło Naukowe Towarzystwo Wiedzy Obronnej
 • Koło Nauk Cywilistycznych
 • Koło Naukowe Prawa Europejskiego
 • Koło Naukowe Prawa Finansowego
 • Koło Naukowe Prawa Karnego i Kryminologii[34]
 • Koło Naukowe Prawa Ochrony Środowiska
 • Koło Naukowe Prawa Podatkowego
 • Koło Naukowe Prawa Pracy
 • Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej, Mediów i Internetu
 • Koło Naukowe Teorii Społecznych UwB
 • Koło Naukowe INNOWACJA
 • Poradnia Prawna[35]
 • Studenckie Koło Filozofii Prawa
 • Studenckie Koło Historii Prawa
 • Studenckie Koło Prawa Administracyjnego
 • Studenckie Koło Miłośników Prawa i Kultury Antycznej
 • Studenckie Koło Nauk Penalnych[36]
 • Studenckie Koło Prawa Gospodarczego
 • Towarzystwo Przyjaciół Prawa Konstytucyjnego
 • Koło Naukowe Prawa Medycznego i Farmaceutycznego „Pro Humanae Vitae”[37]
 • Koło Naukowe Prawa Handlowego[38]
 • Koło Naukowe Prawa Sportowego

Centrum Prawniczego Języka Angielskiego (Białystok Legal English Centre)[edytuj | edytuj kod]

Zostało powołane jako odrębna jednostka organizacyjna na Wydziale Prawa dnia 21 listopada 2012 (Uchwała Senatu nr 1323 z dnia 21 listopada 2012) w odpowiedzi na potrzebę kształcenia i prowadzenia badań naukowych w zakresie specjalistycznego języka angielskiego, a w szczególności prawniczego języka angielskiego. Otwarcie europejskich rynków pracy dla Polaków, z momentem wstąpienia Polski do Unii Europejskiej spowodowało bowiem to, że nawet dobra znajomość ogólnego języka angielskiego staje się niewystarczająca i aby porozumiewać się z ludźmi z branży skutecznie, niezbędny jest angielski język specjalistyczny, także w dziedzinie prawa. Działalność Centrum Prawniczego Języka Angielskiego obejmuje zarówno dydaktykę (tzn. prowadzenie zajęć w formie kursów językowych, wykładów specjalizacyjnych, lektoratów, studiów podyplomowych, czy warsztatów, też w ramach programu Erasmus), a przez to umożliwienie studentom Wydziału Prawa nabycie praktycznych umiejętności w zakresie porozumiewania się prawniczym językiem angielskim (tj. Legal English), jak i badania naukowe, czyli m.in. przygotowanie publikacji, konferencji, wniosków grantowych, a w perspektywie nawiązywanie kontaktów i współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami zajmującymi się prawniczym językiem angielskim[39].

Międzynarodowe Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych (International Centre of Criminological Research and Expertise)[edytuj | edytuj kod]

Zarządzeniem nr 26 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 marca 2017 r. zostało utworzone Międzynarodowe Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych (International Centre of Criminological Research and Expertise). 

Centrum będzie prowadziło interdyscyplinarne badania podstawowe i prace rozwojowe na potrzeby szeroko rozumianego bezpieczeństwa wewnętrznego, jak i wymiaru sprawiedliwości. Założenia Centrum to: nawiązywanie współpracy z organami państwowymi, podmiotami sektora prywatnego oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą; przygotowywanie ekspertyz na potrzeby organów państwowych, podmiotów z sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych w kraju i za granicą oraz prowadzenie działalności wydawniczej oraz popularyzatorskiej

Do zadań Centrum zalicza się:

1.      prowadzenie i koordynowanie interdyscyplinarnych badań naukowych z zakresu kryminologii, a w szczególności w takich obszarach jak: bezpieczeństwo obywateli i państwa, najpoważniejsze kategorie przestępstw oraz patologii społecznych, współczesne zagrożenia związane z rozwojem społeczeństwa oraz technologii, funkcjonowanie organów ścigania, służb specjalnych oraz wymiaru sprawiedliwości;

2.      inicjowanie i koordynowanie udziału Uniwersytetu w konsorcjach badawczych na poziomie krajowym i międzynarodowym w zakresie tematów;

3.      organizowanie konferencji, seminariów i staży badawczych.

Działalnością Centrum będzie kierował Dyrektor. Projekty realizowane przez Zespół złożony z pracowników i doktorantów Katedry Prawa Karnego Wydziału Prawa UwB będą angażowały naukowców z wielu dziedzin nauki: np. informatyki, cybernetyki czy nauk o życiu. Państwa na świecie, z którymi do tej pory naukowcy wchodzący w skład Zespołu Centrum prowadzili już współpracę i prowadzą wspólne projekty badawcze, utrzymując aktywne kontakty naukowe to m.in.: Austria, RFN, Szwajcaria, Wielka Brytania, Słowacja, Czechy, Szwecja, Grecja, Turcja, Rosja, Białoruś, USA, Japonia, Australia, Kanada, Chiny, Korea Południowa, Tajlandia, Katar, Republika Południowej Afryki.

Absolwenci[edytuj | edytuj kod]

 Z tym tematem związana jest kategoria: Absolwenci Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b Uniwersytet w liczbach (pol.). uwb.edu.pl. [dostęp 2013-01-07]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-01-22)].
 2. a b https://web.archive.org/web/20110122105948/http://www.prawo.uwb.edu.pl/prawo_new/wydzial.php Historia Wydziału Prawa UwB (dostęp 2011-02-06).
 3. https://web.archive.org/web/20141221234154/http://www.uwb.edu.pl/uniwersytet.php Historia Uniwersytetu w Białymstoku (dostęp 2011-02-06).
 4. Historia (pol.). prawo.uwb.edu.pl. [dostęp 2013-01-07]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-01-03)].
 5. http://www.prawo.uwb.edu.pl/prawo_new/news.php?n=1470&h= (dostęp 2016-11-04).
 6. Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku, www.prawo.uwb.edu.pl [dostęp 2017-09-21].
 7. Ranking Wydziałów Prawa: Najlepsze prawo jest w Krakowie i Warszawie - Rankingi - rp.pl, www.rp.pl [dostęp 2020-07-09] (pol.).
 8. Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku, www.prawo.uwb.edu.pl [dostęp 2017-11-15].
 9. http://www.rp.pl/artykul/1020199-Ranking-wydzialow-prawa-2013--Warszawa-lepsza-niz-Krakow-i-Bialystok.html#ap-3 (dostęp 2016-11-04).
 10. https://web.archive.org/web/20121012154336/http://prawo.rp.pl/artykul/884073,884051-I-Ranking--Rz--wydzialow-prawa--Zwyciezyl-Uniwersytet-w-Bialymstoku.html Zwyciężył Uniwersytet w Białymstoku (dostęp 2012-09-14).
 11. http://www.prawnik.pl/ranking-uczelni/308321,Ranking-Wydzialow-Prawa-w-2012-roku.html Ranking Wydziałów Prawa w 2012 roku (dostęp 2012-09-14).
 12. https://web.archive.org/web/20110918105002/http://prawo.e-katedra.pl/s1-studia-prawnicze/aktualnosci/2549-v-ranking-wydzialow-prawa- (dostęp 2011-12-07).
 13. https://web.archive.org/web/20100628030228/http://praca.gazetaprawna.pl/grafika/431539,43540,iv_ranking_wydzialow_prawa_warszawa_ksztalci_najlepiej.html (dostęp 2011-02-06).
 14. a, Sukces wydziału prawa UwB. Dobrze kształcą i udzielają porad, „wspolczesna.pl” [dostęp 2017-09-21] (pol.).
 15. Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku, www.prawo.uwb.edu.pl [dostęp 2017-11-15].
 16. Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku, www.prawo.uwb.edu.pl [dostęp 2017-11-15].
 17. Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku, www.prawo.uwb.edu.pl [dostęp 2017-11-15].
 18. WP UwB. [dostęp 2020-11-14].
 19. Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego UwB. [dostęp 2019-12-02].
 20. Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego UwB. [dostęp 2019-12-02].
 21. Katedra Prawa Karnego i Kryminologii UwB. [dostęp 2019-12-02].
 22. Katedra Prawa Konstytucyjnego i Systemów Politycznych UwB. [dostęp 2020-11-14].
 23. Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego UwB. [dostęp 2019-12-02].
 24. Katedra Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych UwB. [dostęp 2020-11-14]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-11-16)].
 25. Katedra Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Gospodarczego Publicznego UwB. [dostęp 2019-12-02]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-09-27)].
 26. Studia jednolite magisterskie, studia I i II stopnia (pol.). prawo.uwb.edu.pl. [dostęp 2013-01-07]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-11-21)].
 27. Studia doktoranckie (pol.). prawo.uwb.edu.pl. [dostęp 2013-01-07]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-11-29)].
 28. Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku, www.prawo.uwb.edu.pl [dostęp 2017-11-15].
 29. Miscellanea historico-iuridica, www.prawo.uwb.edu.pl [dostęp 2017-11-15] (pol.).
 30. Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku, www.prawo.uwb.edu.pl [dostęp 2017-11-15].
 31. Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, logika.uwb.edu.pl [dostęp 2017-11-15] [zarchiwizowane z adresu 2017-11-23] (ang.).
 32. Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku, www.prawo.uwb.edu.pl [dostęp 2017-11-15].
 33. Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów, ofmk.uwb.edu.pl [dostęp 2017-11-15] (ang.).
 34. Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku, www.prawo.uwb.edu.pl [dostęp 2017-11-15].
 35. Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku, www.prawo.uwb.edu.pl [dostęp 2017-11-15].
 36. Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku, www.prawo.uwb.edu.pl [dostęp 2017-11-15].
 37. Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku, www.prawo.uwb.edu.pl [dostęp 2017-11-15].
 38. Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku, www.prawo.uwb.edu.pl [dostęp 2017-11-15].
 39. Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku, www.prawo.uwb.edu.pl [dostęp 2017-11-15].

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]