Wyoblarka

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Wyoblarka ręczna
Wyoblarka automatyczna
Wyoblarka i przedmioty wykonane przy jej pomocy

Wyoblarka - maszyna do obróbki plastycznej metali na zimno lub na gorąco, wykorzystująca zasadę działania dźwigni dwuramiennej.

Wyoblarki dzielimy w zależności od narzędzia kształtującego blachę na ręczne, mechaniczne i automatyczne oraz zgniatarki obrotowe:

 • wyoblarka ręczna - najprostsza maszyna o konstrukcji podobnej do tokarki do drewna. Narzędzia kształtujące trzymane są w rękach wyoblacza i opierane w czasie pracy o grzebień.
 • wyoblarki mechaniczne
  • wyoblarka suportowa - kształtowanie blachy odbywa się za pomocą rolki kształtowej. Zmiana położenia rolki kształtującej dokonywana jest za pomocą pokręteł obracanych ręcznie. Pozwala na kształtowanie grubszych blach niż przy kształtowaniu ręcznym.
  • wyoblarka kopiarka - szablon jest dokładnym odwzorowaniem kształtu, jaki chcemy uzyskać. Metodą kopiowania można wykonać niektóre kształty jak czasze kuliste, stożki, tralki.
  • do wyoblania na gorąco - jest to w zasadzie wyoblarka suportowa ale z dodatkowym oprzyrządowaniem w postaci palników. Palniki podgrzewając kształtowaną blachę umożliwiają obróbkę przykładowo materiałów plastycznych na gorąco.
  • do wyoblania kształtów owalnych - wyoblarka mechaniczna (lub automatyczna) z dodatkowym oprzyrządowaniem (specjalną głowicą) umożliwiającym wykonywanie brył owalnych. W tym przypadku zastosowane oprzyrządowanie odróżnia sposób wykonania. Metoda obecnie nie jest stosowana, ze względu na wysoki koszt oprzyrządowania.
 • wyoblarki automatyczne:
  • ze sterowaniem hydraulicznym - wyoblarki automatyczne starszego typu. Posuwy narzędzia roboczego realizowane są przy pomocy sterowania hydraulicznego. Maszyna wymaga stałej kontroli i regulacji. Ustawienie wszystkich parametrów nie jest możliwe do zapamiętania i każdorazowo przy nowym zamówieniu wszystkie szybkości i posuwy muszą być ustawiane ponownie.
  • sterowane numerycznie, wyoblarki CNC. Wszystkie czynności konieczne do wykonania przedmiotu realizowane są przy pomocy wcześniej napisanego programu. Maszyna umożliwia szybkie uruchomienie lub zmianę profilu produkcji dzięki wcześniej napisanym programom.
 • zgniatarki obrotowe - zgniatarka obrotowa jest bardzo podobna do wyoblarki automatycznej. Zgniatarki mają mocniejszą konstrukcje od wyoblarek. Wynika to z konieczności zastosowania większych sił niż w czasie wyoblania. Chociaż na typowej wyoblarce można również wykonywać zgniatanie obrotowe w mniejszym zakresie niż na zgniatarce. Zgniatanie obrotowe charakteryzuje się zaplanowanym i obliczonym zmniejszeniem grubości ścianki odkształcanego materiału.

Obróbce takiej - zwanej wyoblaniem - poddawane bywają zazwyczaj arkusze blachy wycięte wstępnie w formie krążków. Krążek blachy dociskany jest do wzornika, a następnie uruchamia się obroty wrzeciona. Wyoblarz dociska do wirującego krążka końcówkę dwustronnej dźwigni, powoli odkształcając krawędź krążka i modelując go w żądany sposób.

Przy pomocy wyoblarki doświadczony rzemieślnik jest w stanie ukształtować przedmioty o symetrii obrotowej, jak kielichy, misy, talerze, czasze (tak np. wykonywane są czasze puzonów i niektórych innych instrumentów dętych blaszanych) itp. Modelowanie przedmiotów tą metodą jest zazwyczaj, w przypadku mało lub średnio seryjnej produkcji oraz w przypadku wykonywania elementów o bardzo skomplikowanych kształtach znacznie tańsze, niż tłoczenie, będące sposobem alternatywnym.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Drenger T., Cielecki T., Wiśniewski J. – Nowoczesne maszyny do wyoblania. 14 Konferencja Naukowo-Techniczna Obróbki Plastycznej, Poznań-Czemiejewo 2000, s. 81-86.
 • Drenger T., Wiśniewski J., Cielecki T. – Rozwój technologii wyoblania i zgniatania obrotowego, oraz urządzeń i maszyn projektowanych i wykonanych w Instytucie Obróbki Plastycznej. Obróbka Plastyczna Metali. Poznań 1998, t.9, nr 3, s.69-74.
 • Drenger T., Wiśniewski J. – Kształtowanie obrotowe w powiązaniu z tradycyjnymi metodami obróbki plastycznej. Jubileuszowa XV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Konstrukcja i Technologia Wytłoczek Wyprasek" Poznań-Wąsowo 17-19.06.2002 r. Instytut Obróbki Plastycznej, s. 149-158.
 • Drenger T., Wiśniewski J. – Nowe tendencje w technologii kształtowania obrotowego wyrobów o kształtach złożonych. Manufacturing, Współczesne Problemy Wytwarzania, Konferencja Naukowo-Techniczna, M 01,1.1, Politechnika Poznańska 2001 r.
 • Dudricek R. – Wykorzystanie języka programowania EXAPT do wyoblania ze sterowaniem numerycznym za pomocą komputera. (Nutzung der Programmiersprache EXAPT fur das CNC - Drucken). Werkstattstechnik 1980 nr.l2,s.779- 782.
 • Faulhaber J. – Wyoblanie i zgniatanie obrotowe. Metody i maszyny. Drucken und Fliessdrucken - Yerfahren und Maschinen Blach Mokre Profile 1987,z. 3 i 4 s. 199 - 202,s. 283 - 286.
 • Greditor M.A. – Dowilnyje roboty i rotaczionnoje wydawliwanje. Moskwa 1971,s.1-237.
 • Grześkowiak J., Wiśniewski J. – Zgniatanie obrotowe i wyoblanie. (Flissdruken und Druken). Technik und Polen 1988, nr 2-3, s. 18.
 • Kohne R. – NC wyoblanie przy zastosowaniu systemu programowego. (NC - drucken unter Yerwendung eines Programmier und Erfassungssystems) Industrie Anzeiger 1981, nr 15 s. 14-15.
 • Kohne R. – Technologia procesu wyoblania sterowanego numerycznie. (Technologie des NC - drucken) Ind. Fertigung 1984, s.231 - 235.
 • Kuppers W. – Wyoblanie i zgniatanie obrotowe stali nierdzewnych s. 12 - 24.
 • Kwaśniewski B. – Przegląd metod i operacji kształtowania plastycznego blachy i profili cienkościennych. Obróbka Plastyczna Metali 1999, t. X, z. l, s. 49-55.
 • Leico-Drucken und Projizieren Ahlen 1997, s. 1-67.
 • Ludwig H. – Sposób wytwarzania kuchennych naczyń. (Sposoby izgotowlenia kuchonnoj posudy.) Eksp. Inform. kazn. sztamp, proiz. 1971, nr 22, s.23 - 31.
 • Mogilnyj J. – Zautomatyzowane zgniatanie obrotowe detali powłokowych na tokarce uniwersalnej. (Awtomatizowanoje wydawliwami bloczkowych zdeli na uniwersalnom tokarnom stanie) Technol. i Organ. Proizw. 1971 nr 4 s.45-48
 • Mogilnyj N. – Zastosowanie tokarek ze sterowaniem numerycznym do wyoblania wieloprzejściowego w cyklu zautomatyzowanym. Kuźn. sztamp -proiz. 1986,nr.8,s.26-29.
 • Mogilnyj N. – Badania parametrów energetyczno - siłowych wyoblania powłok (Isskodowami energosilowych paramitrow). Kuźn. sztamp - proiz. 1979,nr.2,s.21-23.
 • Mogilnyj N. – Eksperymentalne badania mechaniki wyoblania płaszczy na obrabiarkach. (Eksperymentalneje issbadowani mechaniki Automatizowannego wydawliwanija obłoczek na siankach). Kuźn.sztamp - proiz. 1970, nr.2, s.10-13. ^,
 • Mogilnyj N. – Metody wykonywania części powłokowych. Maszinostroitel 1992,nr 5,s. 9-11.
 • Mogilnyj N. – Produkcja detali naczyniowych na tokarkach ze sterowaniem numerycznym. Maszinostroitel 1990, nr.5, s. 15 - 16.
 • Mogilnyj N. – Technologiczne możliwości zautomatyzowania maszyn do zgniatania obrotowego i wyoblania. Kuźn.sztamp - proiz. 1984, nr 11 s.29-31
 • Mogilnyj N. – Zgniatanie obrotowe na maszynach z programowym sterowaniem numerycznym. (Rotacionnoje rytjazka na siankach z cislovym programmnym upravleniem). Kuźn.sztamp - proiz. 1980, nr. 12, s. 12 - 15.
 • Mogilnyj N.J. – Rotaczionnaja wytjażka oboloczkowych detalej na siankach. Moskwa 1983, s. 1-190.
 • Quigey, Monaghan J. Obróbka Plastyczna: analiza procesów wyoblania. Materiale Processing Technology 103, 2000 s.114 - 119
 • Runge M. – Automatyczne generowanie programów wyoblania jako alternatywa do sterowania. „Playback" Wyoblanie. Automatisches Druckprogramm - Generieren als Altemative zum Playback – Steuem Bander Bleche Rohre 1989, s.65 - 71.
 • Schroder P. – Możliwości zastosowań nowoczesnych wyoblarek cz.1-7 Einsatzmoglichkeiten moderner Druckmaschinen Blach 1961/8 s.579 - 585, 1962/10, s.753 - 759, 1962/1 s.6 - 11, 1962/3 s.135 - 140, 1962/5 s.276 - 280, 1962/6 s.331 - 336, 1962/9 s.471 - 483.
 • Sellm W. – Wyoblanie (Metalidrüken). Berlin 1955, s. 1-71.
 • Stark P., Pfabl. – Automatyczne wyoblanie i zgniatanie obrotowe skomplikowanych części cz.l. (Automatisches Form und Fliessdrucken von kompliziren Werkstucken komformtechnik). 1971, nr.5, s.26 - 33.
 • Szopski K. – Wyoblanie Instytut Wydawniczy SIMP. Warszawa 1948.
 • Szopski K. – Obróbka metali na wyoblarkach. Państwowe Wydawnictwa Techniczne. Warszawa 1957.
 • Szopski K. – Wyrób naczyń metodą wyoblania. Państwowe Wydawnictwa Techniczne. Warszawa 1955.
 • Szwedowski P. – Wyoblanie ręczne. Wydawnictwa Naukowo-Teczniczne. Warszawa 2007.
 • Trofimow K. – Metody określenia odkształceń przy wyoblaniu powłok z krążków blachy. Eksp. Inform. Kuźn.sztamp - proiz. 1986, s. 137 - 140.
 • Winkels H., Runie M – Obrabiarki do wyoblania i zgniatania obrotowego sterowane numerycznie. (Numerisch gestuerte Werkzeugmaschninen zum Drucken und Druchwolzen). Zind. Fertig. 1980 s.693 - 696.
 • Wiślicki T., Wichliński J. – Specjalne metody kształtowania blach Państwowe Wydawnictwa Techniczne. Warszawa 1957,
 • Wiśniewski J., Drenger T. – Wyoblanie dokładne. Obróbka Plastyczna Metali. Poznań 2003, tom 14, nr 2, s. 29-35.
 • Wiśniewski J., Drenger T.– Badania technologii wyoblania wytłoczek z kołnierzem i wydłużoną pobocznicą na wyoblarce MZH-500 sterowanej numerycznie. Obróbka Plastyczna Metali. Poznań, 2002 r. tom XIII, nr 2, s.41-49.
 • Wiśniewski J., Perkowski A., 14. Drenger T. – Badania procesu kształtowania obrotowego stożków o zmiennej grubości ścianki pobocznicy. XII Konferencja Naukowo-Techniczna pt. Konstrukcja i Technologia wy tłoczek wyprasek. Poznań 1995. Obróbka Plastyczna Metali 1995, t.6 nr2/3s.5-19.
 • Wiśniewski J., Wiśniewski Z. – Zgniatanie obrotowe na tokarkach produkcyjnych. Biuletyn Informacji Obróbki Plastycznej. Poznań 1974, 1.10, s.611-614, zeszyt specjalny.
 • Wiśniewski J. – CNC w maszynach do kształtowania obrotowego produkcji INOP. Obróbka Plastyczna Metali 1991, nr 3, s. 23-26.
 • Wiśniewski J. – Technologia wytwarzania złożonych kształtów wytłoczek na nowoczesnych obrotowych maszynach. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna. Tendencje Rozwojowe w Technologii Maszyn. Wyższa Szkoła Inżynierska Zielona Góra 1992. s. 51-5 8.,
 • Wiśniewski J. – The development of rotary extrusion and spinning techniques devices and machines in the metal Forming Institute (INOP) Poznań 1987, s. l -11.
 • Wiśniewski J. – Zgniatarko-wyoblarka sterowana komputerem. Obróbka Plastyczna Metali 1991, t.2 , nr 2, s. 33-34.
 • Younger A. – Badania procesu wyoblania na maszynie z mechanicznym prowadzeniem rolki, Power Assisted s.509 - 520

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]