Wyrąb drzewa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Wyrąb drzewa
KK z 1997
Ciężar gatunkowy

występek

Przepis

art. 290 § 1 k.k.

Kara

pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5

Strona podmiotowa

umyślna w zamiarze bezpośrednim kierunkowym

Odpowiedzialność od 15. roku życia

tak

Typ kwalifikowany

tak

Typ uprzywilejowany

obowiązek orzeczenia nawiązki na rzecz pokrzywdzonego w wysokości podwójnej wartości wyrąbanego drzewa

Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych
Wyrąb drzewa
KW z 1971
Ciężar gatunkowy

wykroczenie

Przepis

art. 120 § 1 k.w.

Kara

aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny

Strona podmiotowa

umyślna w zamiarze bezpośrednim kierunkowym

Odpowiedzialność od 15. roku życia

nie

Typ kwalifikowany

nie

Typ uprzywilejowany

  • karalne pomocnictwo i podżeganie
  • obowiązek orzeczenia nawiązki w wysokości dwukrotnej wartości wyrąbanego drzewa
  • jeśli drzewo nie zostało odebrane orzeka się obowiązek zapłaty jego równowartości
Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

Wyrąb drzewaprzestępstwo polegające na ścięciu drzewa rosnącego w cudzym lesie w celu późniejszego przywłaszczenia go sobie. Zabranie wyrąbanego przez siebie drzewa stanowi oddzielne przestępstwo kradzieży leśnej.

Lasem jest grunt o zwartej powierzchni co najmniej 0,1 ha pokryty roślinnością leśną i przeznaczony do produkcji leśnej lub stanowiący rezerwat przyrody albo wchodzący w skład parku narodowego bądź wpisany do rejestru zabytków.

W przypadku, gdy wyrębu dokonało kilku sprawców, nawiązkę zasądza się od każdego z nich z osobna.

Jeżeli wartość wyrąbanego drzewa nie przekracza 500 złotych[1] (w latach 2013–2018 1/4 minimalnego wynagrodzenia, natomiast do 2013 r. 75 złotych), sprawca odpowiada za wykroczenie.

Wyrąb samych gałęzi, krzewów lub pniaków (stroiszu) z cudzego lasu jest odrębnym wykroczeniem (art. 148 § 1 pkt 1 k.w.). W orzecznictwie Sądu Najwyższego wyrażono pogląd, że czyn taki jest wykroczeniem niezależnie od wartości gałęzi, pniaków itp. Jednak nauka prawa karnego w większości stoi na stanowisku, że wykroczenie z art. 148 § 1 zachodzi tylko wtedy, kiedy wartość wyrąbanych gałęzi itp. nie przekracza 500 złotych. Jeżeli jest wyższa – zachodzi przestępstwo zniszczenia mienia lub kradzieży w zależności od tego, czy sprawca tylko wyrębuje gałęzie, czy robi to po to, by je zabrać w celu przywłaszczenia.

Wyrąb drzewa we własnym lesie dokonany wbrew przepisom regulującym gospodarkę leśną również stanowi odrębny typ wykroczenia.(art. 158 K.w.)

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]