Wysokość trójkąta

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Trójkąt i jego wysokości przecinające się w tzw. ortocentrum.

Wysokość trójkąta – najkrótszy odcinek łączący jeden z wierzchołków trójkąta z prostą zawierającą przeciwległy bok trójkąta, zwany podstawą. Słowem wysokość określa się również długość tego odcinka.

Wysokość jest zawsze prostopadła do prostej zawierającej podstawę. Punkt przecięcia wysokości z podstawą nazywa się spodkiem wysokości. Powstaje on w wyniku rzutu prostokątnego wierzchołka na podstawę.

Każdy trójkąt ma trzy wysokości. W trójkącie ostrokątnym wszystkie mają odcinek wspólny z wnętrzem trójkąta, w trójkącie prostokątnym dwie z jego wysokości zawierają przyprostokątne, a w trójkącie rozwartokątnym wysokości poprowadzone z kątów ostrych przecinają go tylko w wierzchołku. W trójkącie równobocznym o boku długości wszystkich wysokości są równej miary, która wynosi

Konstrukcja[edytuj | edytuj kod]

  1. Nakreślić okrąg o środku w danym wierzchołku trójkąta i promieniu tak dużym, aby przeciął on podstawę w dwóch punktach (większym niż odległość do tej prostej).
  2. Skonstruować symetralną odcinka

Twierdzenie o wysokościach trójkąta[edytuj | edytuj kod]

Proste zawierające wysokości dowolnego trójkąta przecinają się w jednym punkcie.

Dowód geometryczny[edytuj | edytuj kod]

Proste przechodzące przez punkty równoległe odpowiednio do boków trójkąta wyznaczają trójkąt

Ponieważ oraz to czworokąt jest równoległobokiem, skąd wynika, iż i podobnie

Zatem jest środkiem boku Analogicznie wykazuje się, że jest środkiem a środkiem Rozpatrywane wysokości trójkąta są zarazem symetralnymi boków trójkąta a więc przecinają się w jednym punkcie (zob. twierdzenie o symetralnych trójkąta).

Drugi dowód geometryczny[edytuj | edytuj kod]

Niech oznaczają spodki dwóch wysokości opuszczonych odpowiednio z wierzchołków trójkąta a – ich punkt przecięcia. Należy wykazać, że prosta przecinająca bok w punkcie jest do niego prostopadła.

Na czworokącie można opisać okrąg, podobnie na czworokącie Stąd

Ponieważ to czyli

Dowód wektorowy[edytuj | edytuj kod]

Lemat

Dla dowolnych czterech punktów (niekoniecznie leżących we wspólnej płaszczyźnie) zachodzi tożsamość

Rzeczywiście, ponieważ

oraz

to

Dowód

Niech będą wierzchołkami trójkąta, a będzie punktem przecięcia dwóch wysokości; bez straty ogólności można założyć, że są one opuszczone z wierzchołków Wówczas pierwsze dwa składniki tożsamości równe są zeru jako iloczyny skalarne wektorów ortogonalnych (prostopadłych), skąd wynika również, że i pozostały składnik jest równy zeru, a więc wektory oraz są ortogonalne, a więc leży na wysokości opuszczonej z punktu

Ortocentrum[edytuj | edytuj kod]

Punkt przecięcia wysokości wspomniany w powyższym twierdzeniu nazywany jest ortocentrum[1]. Wyznaczone jest ono już przez dwie z nich (co można było zaobserwować w dowodach). Ortocentrum jest również jednym z punktów wyznaczających prostą Eulera.

Szczególne przypadki[edytuj | edytuj kod]

Geometrie nieeuklidesowe[edytuj | edytuj kod]

Zdefiniowana wyżej wysokość trójkąta oparta jest na pojęciu prostopadłości (odcinków, dwóch par punktów, półprostych, prostych itd.), które jest niezależne od wyboru geometrii stałej krzywizny. Inaczej mówiąc, jest pojęciem geometrii absolutnej rozumianej jako „część wspólna” trzech geometrii: parabolicznej (euklidesowej), eliptycznej i hiperbolicznej.

Wyżej zaprezentowane twierdzenie o przecinaniu się wysokości trójkąta obowiązuje więc nie tylko w geometrii euklidesowej, ale również w pozostałych wspomnianych geometriach. Niżej przedstawiono dowód tego twierdzenia dla sfery będącej jednym z modeli geometrii eliptycznej.

Twierdzenie o wysokościach trójkąta sferycznego[edytuj | edytuj kod]

Wysokości dowolnego trójkąta sferycznego przecinają się w jednym punkcie.

Dowód

Punkt na sferze wyznacza wektor zaczepiony w środku sfery, będzie on oznaczany dalej symbolem Wektor ortogonalny do płaszczyzny rozpiętej przez dwa wektory dany jest jako ich iloczyn wektorowy

Kąt między dwiema prostymi sferycznymi, czyli okręgami wielkimi jest kątem między płaszczyznami je zawierającymi, czyli kątem między wektorami ortogonalnymi do obu tych płaszczyzn. Tak więc dla dwóch prostych wyznaczonych przez wektory oraz wystarczy zbadać zachodzenie równości

Korzystając z założeń dowodu wektorowego oraz oznaczeń tam użytych wiadomo, iż wektory są ortogonalne oraz są ortogonalne, czyli

oraz

Ponieważ

dla dowolnych wektorów to skoro dwa spośród trzech powyższych składników są równe zeru, to także trzeci z nich musi być równy zeru, tzn.

co oznacza, iż wektory oraz są ortogonalne.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. ortocentrum trójkąta, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2021-10-10].

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

  • Eric W. Weisstein, Altitude, [w:] MathWorld [online], Wolfram Research (ang.). [dostęp 2023-09-08].
  • Eric W. Weisstein, Orthocenter, [w:] MathWorld [online], Wolfram Research (ang.). [dostęp 2023-09-08].
  • publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać Orthocentre (ang.), Encyclopedia of Mathematics, encyclopediaofmath.org, [dostęp 2023-09-08].