Wytyczne techniczne G-5.4

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Wytyczne techniczne G-5.4 – zbiór zasad technicznych dotyczących wykonywania prac geodezyjnych w Polsce związanych z opracowaniem dokumentacji do odnowienia ewidencji gruntów[1], wprowadzony[2] zaleceniem[3] Głównego Geodety Kraju z 8 lutego 1991 do stosowania wytycznych "G-5.4 Opracowanie dokumentacji wyjściowej do odnowienia ewidencji gruntów z zastosowaniem technologii fotogrametrycznych". Wytyczne stanowią uzupełnienie instrukcji technicznej G-5 niebędącej geodezyjnym standardem technicznym w Polsce[4].

Wytyczne zostały opracowane w Instytucie Planowania i Urządzania Obszarów Wiejskich Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (przy wykorzystaniu prac wykonywanych przez PPGK w Warszawie, OPGK w Białymstoku i WBGiTR w Suwałkach) przez zespół w składzie: Stanisław Goraj, Mirosław Garliński, Kazimierz Przybyłowski zgodnie z zaleceniami Departamentu Geodezji, Kartografii i Gospodarki Gruntami Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, reprezentowanego przez Zenona Marca, wprowadzone w celu ujednolicenia opracowań dotyczących odnowienia i modernizacji istniejącej ewidencji gruntów oraz określenia zasad wykonywania tych prac[1].

W toku prac wykonywanych przy odnowieniu i modernizacji istniejącej ewidencji gruntów wytyczne nakazują przestrzeganie przepisów obowiązujących instrukcji (w szczególności: "G-1. Pozioma osnowa geodezyjna", "K-1. Mapa zasadnicza", "G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe" oraz "G-5. Ewidencja gruntów") oraz zasad "ciągłości danych ewidencyjnych" z maksymalnym wykorzystaniem dotychczasowego zasobu jako podstawowego źródła danych o gruntach i osobach władających gruntami[1].

Wytyczne G-5.4 określają[1]:

  • rodzaje wstępnych prac technicznych, w tym m.in.: ustalenie granic jednostek ewidencyjnych, ocenę i uzupełnienie ewidencyjnej dokumentacji stanu władania gruntami, analizę i ocenę istniejących materiałów geodezyjnych pod względem wartości technicznej
  • charakterystykę i zasady zakładania osnowy pomiarowej
  • prace terenowe
  • opracowanie dokumentacji do odnowienia części opisowej operatu ewidencji gruntów

Zgodnie z tymi wytycznymi położenie punktów załamania granic działek gruntowych, dla odnowienia i modernizacji ewidencji gruntów, określa się podczas bezpośrednich pomiarów geodezyjnych w terenie[1].

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. a b c d e Wytyczne techniczne G-5.4. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1992.
  2. pismo GK IV-6-/2/91 sygnowane przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
  3. w nawiązaniu do § 3 ust. 7 instrukcji technicznej "O-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych" wprowadzonej zarządzeniem nr 1 Prezesa GUGiK z 9 lutego 1979
  4. Dz.U. z 1999 r. nr 30, poz. 297