Wyznacznik

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wyznacznikfunkcja przyporządkowująca każdej macierzy kwadratowej o współczynnikach z pierścienia przemiennego pewien element tego pierścienia. Pierścieniem może być np. ciało liczb rzeczywistych lub zespolonych.

Wyznacznik może być zdefiniowany na kilka równoważnych sposobów. Niezależnie od tego wyznacznik można traktować jako funkcję nie samej macierzy, a jej współczynników

Jest on wówczas wielomianem zmiennych stopnia o współczynnikach z

Oznaczenia[edytuj | edytuj kod]

Wyznacznik macierzy kwadratowej oznaczany jest przez lub

Dla macierzy

stosuje się oznaczenia

  lub  

Notacja jest powszechnie używana, chociaż może prowadzić do nieporozumień, ponieważ używa się jej do zapisu norm macierzy i wartości bezwzględnej.

Definicja permutacyjna[edytuj | edytuj kod]

Niech jest macierzą. Wówczas[1]:

gdzie oznacza zbiór wszystkich permutacji zbioru zaś oznacza liczbę inwersji danej permutacji

Przykładowo składnik w wyznaczniku czwartego stopnia ma ujemny znak, gdyż permutacja indeksów

ma trzy inwersje, mianowicie: i skąd oraz

Wyznacznik ogólny[edytuj | edytuj kod]

Definicja permutacyjna ma swoje uogólnienie w postaci:

gdzie jak wyżej.

Przykładowo dla otrzymujemy wyżej zdefiniowany wyznacznik, zaś dla otrzymujemy permanent.

Definicja rekurencyjna[edytuj | edytuj kod]

 Osobny artykuł: Rozwinięcie Laplace’a.

Niech jest macierzą. Wyznacznikiem macierzy nazywamy funkcję spełniającą:

 1. jeśli to
 2. jeśli to gdzie jest dowolną liczbą naturalną z zakresu a przez oznaczamy macierz stopnia powstałą z macierzy poprzez skreślenie -tego wiersza i -tej kolumny (por. minor).

Jeśli stosuje się inną definicję wyznacznika, to powyższe rozwinięcie w sumę jest twierdzeniem nazywanym rozwinięciem Laplace’a. Powyższa definicja opiera się o rozwinięcie wzdłuż -tej kolumny, równoważnie można definiować wyznacznik w oparciu o rozwinięcie wzdłuż -tego wiersza.

Definicja aksjomatyczna[edytuj | edytuj kod]

Niech będzie macierzą, której kolejne kolumny są oznaczone Każda z tych kolumn jest wektorem z przestrzeni liniowej

Wyznacznikiem macierzy jest funkcja spełniająca:

Z powyższej definicji wynika, że wyznacznik jest antysymetrycznym odwzorowaniem wieloliniowym. Dowodzi się, że istnieje dokładnie jedno takie odwzorowanie spełniające powyższe aksjomaty. W powyższej definicji macierze traktuje się jako układ kolumn, równoważnie można macierz traktować jako układ wierszy.

Własności[edytuj | edytuj kod]

 1. Transpozycja macierzy nie powoduje zmiany wartości jej wyznacznika:
 2. Zamiana miejscami dwóch dowolnych kolumn lub wierszy macierzy zachowuje wartość bezwzględną jej wyznacznika, lecz zmienia jego znak.
 3. Wyznacznik macierzy, której wiersz jest kombinacją liniową innych wierszy tej macierzy (np. wiersz składa się tylko z zer lub jest wielokrotnością innego wiersza) ma wartość zero. To samo dotyczy kolumn.
 4. Pomnożenie dowolnej kolumny lub dowolnego wiersza przez stałą mnoży przez tę samą stałą wartość wyznacznika.
 5. Dodając lub odejmując od dowolnego wiersza/kolumny inny wiersz/kolumnę lub kombinacje liniowe innych wierszy/kolumn, nie zmieniamy wartości wyznacznika.
 6. Wyznacznik iloczynu macierzy jest równy iloczynowi wyznaczników:
 7. Wyznacznik macierzy odwrotnej jest równy odwrotności wyznacznika:
 8. Zachodzi gdzie jest dowolną liczbą, stopniem macierzy
 9. Pochodna wyznacznika wyraża się przez ślad w następujący sposób:

Obliczanie wyznaczników[edytuj | edytuj kod]

Wyznacznik drugiego stopnia obliczamy według łatwego wzoru, wynikającego wprost z definicji permutacyjnej wyznacznika:

Wyznacznik trzeciego stopnia obliczamy według tzw. reguły Sarrusa:

W przypadku macierzy wyższych stopni, a także niejednokrotnie w przypadku macierzy stopnia trzeciego, wygodniej jest stosować rozwinięcie Laplace’a.

Wyznacznik macierzy można też obliczyć, stosując metodę eliminacji Gaussa. Wyznacznik macierzy trójkątnej jest równy iloczynowi wyrazów na jej przekątnej, jest więc łatwy do obliczenia. Każdą macierz można sprowadzić do macierzy trójkątnej za pomocą operacji elementarnych, pamiętając, że operacje te mają następujący wpływ na wyznacznik:

 1. Dodanie wielokrotności jednego wiersza (kolumny, odpowiednio) do innego wiersza (innej kolumny, odpowiednio) nie zmienia wartości wyznacznika.
 2. Pomnożenie wiersza (kolumny) przez liczbę powoduje pomnożenie wyznacznika przez tę liczbę.
 3. Zamiana miejscami dwóch wierszy, tak jak i zamiana miejscami dwóch kolumn, zmienia znak wyznacznika.

Do obliczenia wyznacznika można wykorzystać również metodę LU.

Zastosowanie wyznaczników[edytuj | edytuj kod]

Wyznaczniki pojawiają się w wielu miejscach w matematyce, np. przy:

Dowody niektórych własności[edytuj | edytuj kod]

Niech zapis

oznacza macierz, której kolejnymi kolumnami są wektory pionowe

Przyjmijmy następujące własności wyznacznika:

 • pomnożenie kolumny przez mnoży wyznacznik macierzy przez
 • dodanie jednej kolumny do drugiej nie zmienia wartości wyznacznika

Wówczas

 • Dodanie dowolnej wielokrotności jednej kolumny do drugiej nie zmienia wartości wyznacznika:
 • Zamiana dwóch kolumn miejscami zmienia znak wyznacznika:
Dowód

Dodanie dowolnej wielokrotności jednej kolumny do drugiej nie zmienia wartości wyznacznika. Dla dowód jest trywialny, niech więc

Zamiana dwóch kolumn miejscami zmienia znak wyznacznika:

Analogicznie wyprowadza się te zależności dla wierszy.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Wyznacznik, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2021-07-21].

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]