Złota akcja

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Złota akcjaakcja dająca wpływ na strategiczne decyzje spółki. W większości przypadków dotyczy to blokowania niekorzystnych dla jej posiadacza postanowień. W dobie prywatyzacji państwo często zatrzymuje złotą akcję w najważniejszych spółkach.

Złota akcja ma najczęściej ograniczony czasowo okres ważności (nie działa bezterminowo).

W polskim systemie prawnym wprowadzono ustawą z 3 czerwca 2005 r. o szczególnych uprawnieniach Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w spółkach kapitałowych o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego. (Dz.U. 2005 nr 132 poz. 1108) instytucję zbliżoną merytorycznie do złotej akcji, nazywaną też "złotym wetem". Jest to uprawnienie osobiste Skarbu Państwa do wetowania niektórych uchwał, a nawet czynności w spółkach o znaczeniu strategicznym. Uprawnienie to jest, w przeciwieństwie do prawa weta związanego z dokumentem uprzywilejowanej akcji, niezbywalne.

Zgodnie z brzmieniem ustawy Minister właściwy ds. Skarbu Państwa może wyrazić sprzeciw wobec uchwały lub innej czynności prawnej dokonanej przez zarząd spółki gdy:

  • przedmiotem uchwały lub innej czynności prawnej zarządu jest składnik mienia spółki, podstawowy z punktu widzenia prowadzonej przez nią działalności,
  • uchwała lub inna czynność prawna ma istotne znaczenie dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że czynność taka narusza porządek publiczny lub bezpieczeństwo publiczne,
  • Skarb Państwa pozostaje pośrednio lub bezpośrednio akcjonariuszem lub wspólnikiem w tej spółce,
  • spółka ma siedzibę na terytorium RP,
  • spółka działa w branżach wyczerpująco wymienionych w art. 8 ust. 1 ustawy.

W każdym innym przypadku ustanowienie złotej akcji jest niedopuszczalne jako sprzeczne z zasadą jednakowego traktowania. Również sama ustawa z 3 czerwca 2005 r. o szczególnych uprawnieniach Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w spółkach kapitałowych o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego. (Dz.U. 2005 nr 132 poz. 1108) budzi wyjątkowo poważne zastrzeżenia co do jej zgodności z Konstytucją i prawem wspólnotowym.

Zobacz też[edytuj]