Złota akcja

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Złota akcjaakcja dająca wpływ na strategiczne decyzje spółki. W większości przypadków dotyczy to blokowania niekorzystnych dla jej posiadacza postanowień. W dobie prywatyzacji państwo często zatrzymuje złotą akcję w najważniejszych spółkach.

Złota akcja ma najczęściej ograniczony czasowo okres ważności (nie działa bezterminowo).

W polskim systemie prawnym wprowadzono ustawą z 3 czerwca 2005 r. o szczególnych uprawnieniach Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w spółkach kapitałowych o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego. (Dz.U. z 2005 r. Nr 132, poz. 1108) instytucję zbliżoną merytorycznie do złotej akcji, nazywaną też "złotym wetem". Jest to uprawnienie osobiste Skarbu Państwa do wetowania niektórych uchwał, a nawet czynności w spółkach o znaczeniu strategicznym. Uprawnienie to jest, w przeciwieństwie do prawa weta związanego z dokumentem uprzywilejowanej akcji, niezbywalne.

Zgodnie z brzmieniem ustawy Minister właściwy ds. Skarbu Państwa może wyrazić sprzeciw wobec uchwały lub innej czynności prawnej dokonanej przez zarząd spółki gdy:

  • przedmiotem uchwały lub innej czynności prawnej zarządu jest składnik mienia spółki, podstawowy z punktu widzenia prowadzonej przez nią działalności,
  • uchwała lub inna czynność prawna ma istotne znaczenie dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że czynność taka narusza porządek publiczny lub bezpieczeństwo publiczne,
  • Skarb Państwa pozostaje pośrednio lub bezpośrednio akcjonariuszem lub wspólnikiem w tej spółce,
  • spółka ma siedzibę na terytorium RP,
  • spółka działa w branżach wyczerpująco wymienionych w art. 8 ust. 1 ustawy.

W każdym innym przypadku ustanowienie złotej akcji jest niedopuszczalne jako sprzeczne z zasadą jednakowego traktowania. Również sama ustawa z 3 czerwca 2005 r. o szczególnych uprawnieniach Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w spółkach kapitałowych o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego. (Dz.U. z 2005 r. Nr 132, poz. 1108) budzi wyjątkowo poważne zastrzeżenia co do jej zgodności z Konstytucją i prawem wspólnotowym.

Zobacz też[edytuj]