Zaświadczenie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Zaświadczenie – dokument potwierdzający określony fakt lub stan.

 • zaświadczenie urzędowe
  • zaświadczenie wydane na podstawie przepisów szczególnych
   • zaświadczenie o samodzielności lokalu
   • Zaświadczenia dotyczące gospodarstwa rolnego:
    • wielkości gospodarstwa rolnego,
    • wielkości dochodu z gospodarstwa rolnego,
    • niezalegania w podatku rolnym
   • zaświadczeniem na przewozy drogowe na potrzeby własne
   • zaświadczenia na międzynarodowy transport drogowy osób
   • zaświadczenie o niekaralności
   • zaświadczenie o bezskuteczności prowadzonego postępowania egzekucyjnego
  • zaświadczenie wydane na wniosek osoby, która ma interes prawny w potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego
 • zaświadczenie wydane przez osobę fizyczną lub prawną
  • zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami
  • zaświadczenia o otrzymywanych dochodach
  • zaświadczenie o studiach wyższych
 • inne zaświadczenia