Zabytki we Wrocławiu

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj


Kamienice w Rynku
Stara Giełda przy Placu Solnym
Wejście główne do Hotelu Monopol

Zabytki we Wrocławiuzabytki we Wrocławiu, wpisane do rejestru zabytków[1]:

 • zespół urbanistyczny Starego Miasta, z XIII w.-XIX w.
 • zespół urbanistyczny Ostrowia Tumskiego i wysp: Piaskowej, Bielarskiej, Słodowej i Tumskiej
 • Rynek – blok zachodni – strefa podziemia
 • teren d. opactwa benedyktyńskiego na Ołbinie
 • układ urbanistyczny Przedmieścia Oławskiego, z XIII w.-XIX w.
 • układ urbanistyczny dzielnicy Psie Pole, z XIII w.-XIX w.
 • osiedle Biskupin, z l. 1930-36
 • osiedle „Księże Małe”, z 1928 r.
 • osiedle Sępolno – zespół urbanistyczny, z l. 1918-25
 • osiedle Tow. Osiedlowego „Wrocław”, w rejonie ulic: Bolesława Krzywoustego – Giżycka – Kętrzyńska – Grudziądzka, 1930 r.
 • osiedle „WUWA”, w rejonie ulic: Kopernika – Dembowskiego – Tramwajowa – Wróblewskiego – Zielonego Dębu, 1929 r.
 • osiedle Zalesie – zespół urbanistyczny, z 1901 r.
 • osiedle domków jednorodzinnych i bliźniaczych – układ urbanistyczny, z l. 1934-39, w rejonie ulic: Jeleniogórska – Cieplicka – Ciechocińska – Sobieszewska - Iwonicka
 • osiedle pracowników gazowni - zespół urbanistyczny, z 1919 r. (zabudowa ulic: Kamieniecka – Ząbkowicka – Złotostocka)
 • układ urbanistyczny rejonu placu Kościuszki, z 1807 r.
 • rejon placu św. Macieja – zespół urbanistyczny, z 1873 r.
 • katedra pw. św. Jana Chrzciciela, pl. Katedralny, z XIII w.-XIX w., po 1945
 • kościół par pw. św. Antoniego, ul. św. Antoniego 23 → zespół klasztorny elżbietanek
 • kościół św. Barbary, obecnie katedra prawosławna pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy, ul. św. Mikołaja, z XIII w., XV/XVI
 • kościół pw. św. Bonifacego, pl. Staszica 2-4, z 1897 r.
 • plebania, 1897 r.
 • kościół pw. Bożego Ciała, ul. Świdnicka, z XV w.
 • kościół par. pw. śś. Doroty i Stanisława, pl. Franciszkański, z 1351-XVIII w.
 • kościół pw. św. Elżbiety (garnizonowy), ul. św. Mikołaja, z XII-XV w.
 • kościół par. pw. św. Elżbiety, ul. Grabiszyńska 101, z 1893 r.
 • kościół par. pw. św. Henryka, ul. Gliniana, z l. 1889-93
 • kościół pw. św. Idziego, pl. Katedralny, z poł. XIII w., po 1953 r.
 • kościół pw. śś. Jakuba i Krzysztofa, ul. Bolesława Krzywoustego 291, z drugiej poł. XII w., XX w.
 • kościół pw. św. Jana Nepomucena (pw. św. Mikołaja), drewn., z k. XVI w.
 • kościół par. pw. św. Józefa Robotnika, ul. Krakowska 46, z l. 1932-33
 • kościół pw. św. Karola Boromeusza, ul. Krucza, z l. 1910-12
 • kościół pw. św. Krzysztofa, pl. św. Krzysztofa 1, z XV w.
 • kościół pw. Świętego Krzyża, pl. Kościelny, z XII-XIV w.
 • kościół pw. św. Łazarza, ul. Traugutta 541 z poł. XIV w., XV w.
 • kościół pw. św. Marcina, ul. św. Marcina, z XIII w., l. 1958-68
 • kościół par. pw. św. Marii Magdaleny, obecnie katedra polsko-katolicka, ul. Szewska,z l. 1342-60, po 1945
 • kościół pw. MB Pocieszenia, ul. Wittiga, z 1919 r.
 • kościół par. pw. MB Wspomożenia Wiernych, ul. Świątnicka 34, z 1909 r.
 • kościół pw. św. Maurycego, ul. Traugutta, 2 poł XIII w., z l. 1723, 1897-99
 • kościół pw. św. Michała Archanioła, ul. Nowowiejska (ul. Prusa 38?), z l. 1862-71
 • kościół pw. śś. Piotra i Pawła, ul. Katedralna 4, z XV w., XX w.
 • kościół par. pw. Świętej Rodziny, ul. Monte Cassino, z 1930 r.
 • zespół kościoła ewangelickiego, ul. Sudecka 90, z 1909 r.: kościół, obecnie rzym-kat. par. pw. św. Augustyna, plebania, obecnie, dom zakonny kapucynów, ogrodzenie - mur z bramą
 • zespół kościoła ewangelickiego, ul. Karmelkowa 94, z l. 1904-15: kościół, obecnie rzym.-kat. par. pw. św. NMP Królowej Polski, plebania, cmentarz kościelny, ogrodzenie
 • kościół ewangelicki pw. Jedenastu Tysięcy Dziewic, obecnie rzym.-kat. pw. Opieki św. Józefa, ul. Jedności Narodowej, z XIX w.
 • plebania ewangelicka, obecnie klasztor karmelitów bosych i plebania rzym.-kat. → ul. Ołbińska 1a
 • kościół ewangelicki pw. Opatrzności Bożej, tzw. dworski, ul. Kazimierza Wielkiego, z poł. XVIII w.
 • kościół ewangelicki „Pamiątkowy Króla Gustawa Adolfa”, obecnie wojskowy ewangelicki, ul. ks. Brzóski 1, z l. 1932-33
 • plebania, ul. Partyzantów 60, z l. 1934-35
 • kaplica ewangelicko-luterańska zakładu „Bethanien” z budynkiem mieszkalnym, ul. Żabia Ścieżka 1, z 1853 r.
 • kaplica ewangelicka, obecnie Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP, ul. Worcella 28 a, z l. 1901-02
 • cerkiew prawosławna pw. śś. Cyryla i Metodego, ul. św. Jadwigi 12 → kościół pw. św. Anny w zespole klasztornym augustianek
 • synagoga Pod Białym Bocianem, z l. 1820-29, ul. Włodkowica 7
 • Sala Zgromadzeń Katolickiej Wspólnoty w Chrystusie, obecnie zbór Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, ul. Dąbrowskiego 14/16, z l. 1861-62
 • zespół klasztorny augustianek, ul. św. Jadwigi 12, z k. XIII w., XVII w., 1945 r.: kościół pw. św. Anny (św. Jakuba), obecnie cerkiew prawosławna pw. śś. Cyryla i Metodego, klasztor, obecnie PP Wydawnictwa Kartograficzne
 • zespół klasztorny augustianów „Na Piasku”, ul. Św. Jadwigi 3/4, z drugiej poł. XII-XVIII w., po 1945: kościół pw. NMP, klasztor, obecnie Biblioteka Uniwersytecka
 • zespół klasztorny bernardynów, ul. Bernardyńska 5: kościół pw. św. Bernarda, klasztor, obecnie muzeum i biura
 • zespół klasztorny bonifratrów, ul. Traugutta 57, z 1714 r., XIX w.: kościół pw. Świętej Trójcy klasztor, obecnie klinika neurologiczna
 • zespół klasztorny sióstr Dobrego Pasterza, pl. Grunwaldzki 3, 3 abc: kościół, obecnie par. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, z 1885 r., plebania, po 1880 r., budynek klasztorny „Nazareth”, obecnie salezjanów, z l. 1903-12, 1924, budynek klasztorny „Josefhaus”, obecnie sióstr miłosierdzia, po 1880 r.
 • zespół klasztorny dominikanek, ul. św. Katarzyny 18 / Purkyniego 1, z drugiej poł. XIV w.-XVIII w., po 1945 r.: kościół pw. św. Katarzyny, d. klasztor
 • zespół klasztorny dominikanów, pl. Dominikański, z 1226-XVIII w., 1945 r.: kościół pw. św. Wojciecha, refektarz w skrzydle klasztornym
 • zespół klasztorny elżbietanek, ul. św. Antoniego 23: kościół, obecnie par. pw. św. Antoniego, 1680-92, klasztor, obecnie dom mieszkalny, ul. św. Antoniego 30, z XVIII w., po 1945 r., dom kapelana, obecnie plebania, ul. św. Antoniego 34, XVIII w., po 1945
 • zespół klasztorny elżbietanek „szarych”, ul. św. Józefa 1/3: klasztor z kaplicą pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, z l. 1881-82: oratorium św. Józefa, z 1892 r., budynek bramny, 1887 r., budynek nowicjatu, ul. św. Józefa 2/4, z l. 1900-1902
 • zespół klasztorny franciszkanów, al. Kasprowicza 26-28, z l. 1895-97, 1904-05: kościół pw. św. Antoniego Padewskiego, 1900-01, klasztor, budynek gospodarczy, cmentarz zakonny, mur ceglany
 • zespół klasztorny zgromadzenia sióstr św. Jadwigi, ul. Sępa Szarzyńskiego 29 / Piwna: kościół, z l. 1884, 1905, klasztor, 1861 r., dom, ul. Piwna 2-6, 1901-02, ogrodzenie (mur.) z furtą, 1885
 • zespół klasztorny jezuitów, pl. Uniwersytecki: kościół pw. Imienia Jezus, z l. 1689-98, kolegium jezuickie, obecnie Uniwersytet, 1726-32, XX w.
 • klasztor karmelitów bosych, ul. Ołbińska 1 a → d. plebania ewangelicka, ul. Ołbińska
 • zespół klasztorny klarysek, pl. Nankiera 16, XIII w.-XVII, po 1945: kościół z kaplicą św. Jadwigi, klasztor
 • zakład zgromadzenia ss. nazaretanek , ul. św. Marcina 10, z 1834 r.: budynek Zakładu Opieki Zgromadzenia Najśw. Rodziny z Nazaretu, kaplica, dom, ogród klasztorny (teren d. zamku książęcego)
 • klasztor sióstr Notre Dame, ul. św. Marcina 12: budynek i ruiny z pozostałościami zamku piastowskiego, XIV w.-XV, pomieszczenie gotyckie - pozostałość zamku piastowskiego, z XV w.
 • zespół klasztorny premonstrantów, pl. Nankiera 15, z 1232 r., XIV w., XVII-XVIII w., po 1945: kościół pw. śś. Jakuba i Wincentego, klasztor
 • klasztor salezjanek, ul. św. Jadwigi 11, z drugiej poł. XIV w., po 1945 r.
 • zespół klasztorny Zakonu szpitalników z Czerwoną Gwiazdą, ul. Szewska – pl. Nankiera: kościół pw. św. Macieja, pl. Bankiera, XIII w.-XVIII w., budynek oratorium, obecnie Duszpasterstwo Akademickie, ul. Szewska 36 a, z l. 1697, 1911, klasztor, obecnie Ossolineum, ul. Szewska 37, z l. 1675-1715
 • zespół klasztorny ss. urszulanek, obecnie klasztor franciszkanów, szpital chorób dziecięcych, ul. Kasprowicza 62, 64-65, z XIX w.: budynek główny, budynek „B”, apteka i pralnia, park (kapliczka, grota), cmentarz zakonny (w parku)
 • ogrodzenie - mur
 • figura Matki Boskiej z Jezusem, z 1647 r., na placu przed katedrą
 • figura św. Jana Nepomucena, z 1731 r. , przed kościołem Świętego Krzyża
 • fontanna z alegorią Walki i Męczeństwa, pl. 1 Maja, 1905 r.
 • cmentarz Grabiszyński, ul. Grabiszyńska (Wrocław - Grabiszyn), z l. 1867-1916: teren dawnego cmentarza, tzw. park , cmentarz, kaplica, budynek administracji, ogrodzenie z bramami
 • cmentarz żydowski, ul. Lotnicza-Lekarska, 1900 r.
 • cmentarz żydowski, ul. Ślężna, z XIX w. – XX w.
 • park Szczytnicki, z XVIII w./XIX w.
 • park Południowy (2 części), l. 1892-4
 • park „Górka Skarbowców”, ul.Racławicka/Odkrywców, 1937 r.
 • ogród Botaniczny, ul. Sienkiewicza / Kanonia, 1811 r.
 • ogród roślin leczniczych Akademii Medycznej, al. Kochanowskiego 10,z pocz. XX w.: willa
 • ogród Zoologiczny (część stara), ul. Wróblewskiego 1, 1864, 1927: budynek Dyrekcji, budynek wejściowy, brama Japońska, warsztat, jedenaście pawilonów dla zwierząt
 • tereny olimpijskie, ul. Mickiewicza, al. Olimpijska, ul. Paderewskiego, 1926-1938: stadion z aleją olimpijską, hala sportowa, budynek kortów tenisowych, brama główna z pergolą, wieża zegarowa, trybuny murowane, stadion „Gwardii”, trybuny drewniane, kasy biletowe (2 stanowiska) brama
 • pozostałości murów obronnych: fragment, ul. Białoskórnicza 2-3, XIII w., fragment, ul. Grodzka 10-11, z XIII w., baszta i pozostałości fortyfikacji, ul. Krasińskiego (pl. Nowy Targ), z XIII w.
 • brama Oławska (część podziemna) i fragmenty murów obronnych, pl. Dominikański (pod trasą W-Z)
 • most Oławski (fragment), pl. Dominikański, z XV/XVI w.
 • basteja, ul. Słowackiego, z k. XV w., XX w.
 • relikty bastionu bramy Mikołajskiej i murów obronnych, pl. Jana Pawła II
 • bastion ceglarski „Wzgórze Polskie”, pl. Polski, z XVI-XVIII w.
 • bastion sakwowy „Wzgórze Partyzantów”, ul. Skargi 17,z XIV w.-XVI-XIX w.
 • arsenał miejski, ul. Cieszyńskiego 9, z XIV w., XVI w., XIX w.
 • schron przeciwlotniczy, obecnie składnica muzealna, ul. Ołbińska 30, l. 1941-43
 • fort piechoty z obwodem stanowisk strzeleckich, ul. Redycka, l. 1896-97, 1910
 • ratusz, Rynek, drugiej poł. XIII w., l. 1471-1504
 • nowy ratusz, ul. Sukiennice 9 / Rynek Ratusz 3/6, z XV w., 1859 r.
 • zespół Hali Stulecia, ul. Wróblewskiego / Wystawowa 1, l. 1911-13: hala Stulecia („Ludowa”), pawilon 4 kopuł , pawilon restauracyjny, pergola, kolumnada, iglica
 • gmach Muzeum Narodowego, pl. Powstańców Warszawy 5, l. 1883-86
 • zespół budynków Panoramy Racławickiej z otoczeniem (teren z drzewostanem ), ul. Purkyniego 11, l. 1970-85, rotunda, budynek administracyjno-techniczny
 • opera, ul. Świdnicka 23, z l. 1837, 1871, 1955
 • Uniwersytet Wrocławski → zespół klasztorny jezuitów, pl. Uniwersytecki 1
 • zespół Politechniki Wrocławskiej, ul. Wyspiańskiego – Smoluchowskiego, z l. 1905-11, 1935: budynek główny, ul. Wyspiańskiego 27, budynek chemii, ul. Wyspiańskiego 29, budynek chemii, ul. Smoluchowskiego 23, budynek laboratorium, ul. Smoluchowskiego 21, budynek laboratorium, ul. Smoluchowskiego 19, budynek laboratorium, ul. Norwida, trzy budynki techniczne, ogrodzenie z bramą, instytut hutnictwa, ul. Smoluchowskiego 25-27
 • budynek d. „Staadtbauschule”, obecnie politechnika, ul. Prusa 53-55, z l. 1901-1903
 • dom dyrektorów d. „Staadtbauschule”, obecniebudynek adm. politechniki, ul. Rozbrat 7, l. 1902-04
 • hala targowa, pl. Nankiera, 1908 r.
 • więzienie centralne, ul. Kleczkowska 35, k. XIX w.: więzienie męskie (pawilon nr 1) , więzienie kobiece (pawilon nr 2) , szpital, obecnie kuchnia, budynek gospodarczy (pawilon nr 3), warsztat i pralnia, mur owalny przy bud. administracji i mur okalający zespół
 • zespół klinik Akademii Medycznej: zakład Farmakologii, ul. Bujwida 2, 4, zakład Medycyny Sądowej, ul. Bujwida 2, 4, klinika Dermatologiczna, ul. Chałubińskiego 1, klinika Oczna i Otolaryngologiczna, ul. Chałubińskiego 2, klinika Ginekologiczna, ul. Chałubińskiego 3, zakład mikrobiologii, ul. Chałubińskiego 4, Instytut Stomatologii, ul. Chałubińskiego 5, collegium Anatomicum, ul. Chałubińskiego 6 a, zakład filozofii, ul. Chałubińskiego 6 a, apteka, ul. Chałubińskiego 7, administracja, ul. Chałubińskiego 7 a, zakład fizjologii, ul. Chałubińskiego 8/10, zakład Anatomii Patologicznej z kostnicą, ul. Marcinkowskiego 1, rektorat, ul. Pasteura 1-4, Instytut chorób wewnętrznych, ul. Pasteura 1-4, klinika nefrologiczna, ul. Skłodowskiej-Curie 50/52, państwowy szpital kliniczny, ul. Skłodowskiej-Curie 58, klinika chirurgiczna, ul. Skłodowskiej-Curie 66, klinika radioterapii, ul. Skłodowskiej-Curie 68
 • przytułek Fundacji Heimanna, obecnie przychodnia psychiatryczna, ul. Gdańska 2, z k. XIX w.
 • budynek szpitala przeciwgruźliczego, Grabiszyńska 105, 1895 r.
 • zespół szpitala psychiatrycznego, ul. Kraszewskiego 23/25 (Korzeniowskiego 18 ?), 1887-88: budynek główny, cztery budynki gospodarcze, willa (administracja), willa (oddział nerwic), prosektorium, obecnie oddział detoksyzacji, ogród
 • dom pomocy społecznej dla kalek, obecnie zespół szpitalny MSW, ul. Ołbińska 32, drugiej poł. XIX w.: budynek „A” , budynek „B”, ogród (układ zieleni wysokiej)
 • zespół szpitala rehabilitacyjnego dla dzieci, ul. Poświęcka 8, z l. 1893, 1902, 1927: budynek szpitala, kaplica bonifratrów pw. Świętej Rodziny, wozownia, obecnie garaż, park z aleją dojazdową, ul. Lekarska, ogrodzenie murowane
 • zespół szkolno-rehabilitacyjny, ul. Wejherowska 28, 1906-11, budynek główny (szkoła), ambulatorium, internat , warsztaty, zieleń parkowa, ogrodzenie metalowe
 • dworzec Dolnośląski, pl. Orląt Lwowskich, l. 1843-44
 • dworzec Główny, ul. Piłsudskiego, z l. 1856, 1899-1904: perony z wiatą peronową
 • kotłownia kolejowa stacji Wrocław Główny, ul. Paczkowska, 1929 r.
 • zespół dworca Górnośląskiego, ul. Małachowskiego 13, 1840: dworzec Górnośląski, teren zadrzewiony, ogrodzenie metalowe
 • dworzec pocztowy (dwa perony z wolnostojącymi wiatami i układ torowy), ul. Małachowskiego 11, l. 1904-05
 • dworzec Świebodzki, pl. Orląt Lwowskich, l. 1842, 1873
 • dworzec Wrocław-Brochów → Wrocław-Brochów
 • dworzec Wrocław-Kuźniki, ul. Metalowców 61, l. 1909-10
 • dworzec Wrocław-Nadodrze, pl. Staszica, l. 1868, 1912
 • dworzec kolejki wąskotorowej, szach., pl. Staszica 2 a, z XIX w.: wiata peronowa, drewn.
 • nastawnia wschodnia w zespole stacji kolejowej Wrocław - Psie Pole, ul. Dobroszycka, 1937-38
 • dworzec Wrocław – Żerniki → Wrocław – Żerniki
 • most Grunwaldzki, ul. Słowackiego, 1907 r.
 • most Mieszczański, ul. Mieszczańska, 1876 r.
 • most Młyński (południowy), ul. św. Jadwigi - pl. Bema, 1885 r.
 • most Młyński (północny), ul. św. Jadwigi - pl. Bema, 1885 r.
 • most Oławski, ul. Na Grobli, 1879 r.
 • most Osobowicki (1 przęsłowy), ul. Reymonta, 1898 r.
 • most Osobowicki (8 przęsłowy), ul. Reymonta, 1897 r.
 • most Piaskowy, ul. św. Jadwigi, 1861 r.
 • most Pomorski (południowy), kam., 1904-1905 r.
 • most Pomorski (środkowy), blachownicowy, 1935 r.
 • most Pomorski (północny), blachownicowy, 1924 r.
 • most Gen. Sikorskiego, ul. Podwale Mikołajskie, 1875 r.
 • most Trzebnicki (1 przęsłowy), ul. Trzebnicka, 1892 r.
 • most Trzebnicki (4 przęsłowy), ul. Trzebnicka, 1897 r.
 • most Tumski, ul. Najświętszej Marii Panny, 1888-89 r.
 • most Zwierzyniecki, ul. Skłodowskiej-Curie, 1897 r.
 • młyny św. Klary, Wyspa Słodowa, XVIII w.
 • zabudowania portu miejskiego, ul. Kleczkowski 50-58: budynek zarządu portu, 1899-1900, portiernia, 1899-1900 , magazyn cukru, 1898-1901, magazyn drobnicy, 1899-1901, spichrz, l. 1900-02
 • zespół elektrowni południowej na Odrze, ul. Nowy Świat 46, 1922-24: hala maszynowni (turbiny, generatory) , rozdzielnia, most dojazdowy, ogrodzenie ze stalową bramą
 • zespół elektrowni północnej na Odrze, ul. Księcia Witolda 3 a: hala maszynowni (turbiny, generatory), jaz klapowy i dwa pawilony sterownicze, umocnione nabrzeża
 • zespół wodociągów, ul. Na Grobli: portiernia, 1910 r., budynek adm., 1870, 1928, warsztaty, 1920, kotłownia Zach., 1874, kotłownia wsch., 1871, pompownia wsch., 1892, 1934, budynek adm.-socjalny, 1890, 1934, osadnik ze śluzą, 1879, przepompownia „Rakowiec”, 1907, rogatka, obecnie dom mieszk., k. XIX w., filtr, obecnie zbiornik wody, 1890 , pompownia, 1924, zbiornik wody, 1896, 1924, budynek odżelaziacza, 1905, filtry pośpieszne, 1920, 1931, stawy osadnikowe, 1920, 1931, schron, 1930, torowisko kolejki, k. XIX w., ogrodzenie, k. XIX w., port „Ujście Oławy”, k. XIX w., wieża wodociągowa, z k. XIX w.
 • zespół budynków stacji pomp „Świątniki”, 1901-1904: budynek główny, dwie studnie zbiorcze, odżelaziacz i zbiornik wody czystej, odolejacz, filtry biologiczne (zbiornik nieczystości), waga pojazdowa, dwa budynki biurowe, obecnie budynek mieszkalny, kantyna, obecnie budynek gospodarczy, dwa transformatory, dwie przepompownie, ogrodzenie z bramą, wieżyczka odpowietrzająca (poza zakładem)
 • budynek przepompowni ścieków „Szczytniki”, ul. Kochanowskiego 6a, 1909 r.
 • wieża wodociągowa, ul. Przybyszewskiego, 1914 r.
 • wieża wodociągowa, ul. Warszawska 2, 1903 r.
 • wieża wodociągowa - widokowa, ul. Wiśniowa, 1905 r.
 • hala postojowa zajezdni tramwajowej, dwusegmentowa z wieżą wodną, ul. Legnicka 65 a, l. 1900, 1925
 • hala postojowa zajezdni tramwajowej, ul. Powstańców Śląskich, 1901 r.
 • zajezdnia tramwajowa „Dąbie”, ul. Wróblewskiego 38/40: dwie hale postojowe, 1913, hala remontowa, 1913 , budynek administracyjny, 1913, dom mieszkalny, 1913, trafostacja, 1934, trzy słupy trakcji napowietrzsnej, po 1920 , dwa słupy przystankowe, po 1920,
 • zajezdnia tramwajowa „Ołbin”, ul. Słowiańska 16, hala postojowa, trzysegmentowa, 1910-11, budynek administracyjny, 1938, budynek administracyjny, ul. Ołbińska 25, 1902, willa, ul. Kręta 25, z l. 1885,1939
 • dwa hangary przenośne, nr 3 i 4, na lotnisku Starachowice, ul. Graniczna 13, 1938 r.
 • zespół d. tkalni i przędzalni bawełny, ul. Stabłowicka 118, 118 a, 118 b: portiernia z bramą, 1 ćw. XX w., główna hala produkcyjna z maszynownią, warsztatami i stołówką, 1890, wieża ciśnień, 1890, budynek warsztatowy, 1 ćw. XX w., czesalnia, z XX w.
 • zespół Browarów Dolnośląskich „Piast”, ul. Jedności Narodowej 204, budynek zarządu browaru, budynek zarządu słodowni, budynek butelkowni, budynek leżakowni, fermentowni, stolarni i bednarni
 • zespół młyński w Świniarach, ul. Zarzecze 2, 1870, pocz. XX w., młyn z młynówką, budynek mieszkalny, budynek gospodarczy,
 • młyn „Sułkowice”, ul. Poprzeczna 33-35, ok. 1900, budynek administracyjny, po 1930 r.
 • ślusarnia w zespole Zakładów Materiałów Ogniotrwałych, ul. Trzmielowicka 16-20, 1920 r.
 • budynek główny d. zakładów zbrojeniowych „Rheinmetall Borgis”, ul. Bierutowska 57/59, 1940 r.
 • kamienice, ul. św. Antoniego 8, 12, 16, 22, 26, 28, 30 ,34→ zespół klasztorny elżbietanek, 33 b, z 1700 r., XVIII w., XIX w. z l. 1902-5
 • kamienice, ul. Białoskórnicza 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17-24, 17, 18, 19, 20/21, 22/23, 24/25, 26/27, XVI w., XVII w., XVIII w.-XIX w.
 • willa z ogrodem, ul. Biegasa 2, 1880 r.
 • kamienica, ul. Biskupia 10 a/ Wita Stwosza, z XV w., 1863 r.
 • willa Milenz, ul. Bończyka 5, l. 1898-99
 • plebania, ul. Bożego Ciała 1, z poł. XVIII w.
 • willa, ul. Chełmońskiego 23, 1910 r.
 • kamienica, ul. Chemiczna 5, 1904 r.
 • willa, ul. Chopina 25, drewn., 1920 r.
 • kamienice, ul. Cieszyńskiego 1, 16, z XVII w., pocz. XIX w.
 • zespół d. gimnazjum św. Elżbiety, obecnie Instytut Pedagogiki UW, ul. Dawida 1-3, 1900-03: szkoła, dom rektora , budynek toalet, ogrodzenie mur./met.
 • zespół d. szkół budowlanych, ul. Dawida 5-11, z l. 1901-09: szkoła (I), ul.Dawida 5-7, dom nauczyciela z salą gimnastyczną, budynek toalet, obecnie warsztaty, szkoła (II(, ul. Dawida 9-11, ogrodzenie od strony ulicy
 • willa, ul. Dembowskiego 9, 11, 13, 15, 1929 r.
 • willa, ul. Dicksteina 3, 1909
 • budynek biurowy, ul. Długosza 2, l. 1898-1901, 1922
 • d. areszt wojskowy, ul. Drobnera 1, 1876 r.
 • kamienica, ul. Drobnera 10, 1896 r.
 • d. Gimnazjum ewangelickie św. Elżbiety, ul. św. Elżbiety 4, l. 1835, 1873, 1883
 • zespół willi, ul. Grottgera 6: willa, garaż, ogród, nr 8, z l. 1919-20, nr 9, 1913 r.
 • zespół willi. ul. Grunwaldzka 98, XIX w. -pocz. XX w.: willa, stajnia i garaż, łącznik (ganek)
 • willa, ul. Gen. Hallera 6/8, po 1890 r.
 • budynek nr 13, w d. zespole koszarowym, ul. Hallera 42, z k. XIX w.
 • kamienica, obecnie urząd celny, ul. Hercena 11, 1880 r.
 • dom, ul. Hubska 7, 1905 r.
 • dom, ul. Igielna 5, z XIX w.
 • dwa domy, ul. św. Jadwigi 9, 10
 • kamienica „Pod Królem Salomonem”, ul. św. Jadwigi 9, XVIII w./XIX w.
 • kamienica "Pod Okiem Opatrzności", ul. św. Jadwigi 10, XVIII w./XIX w.
 • Śląskie Towarzystwo Ubezpieczeń Przeciwpożarowych, obecnie bursa szkół artystycznych, pl. Jana Pawła II (d.1 Maja 2) / Podwale 12, 1879 r.
 • kamienica, ul. Janiszewskiego 18, l. 1890-1910
 • willa, ul. Jastrzębia 18/20, 1905 r.
 • willa z ogrodem, ul. Jaworowa 9-11, l. 1912-1913
 • dom, ul. Jedności Narodowej 39
 • kamienica, ul. Jedności Narodowej 180, 1896 r.
 • gmach Dyrekcji Kolei Królewskich, obecnie biurowiec PKP, ul. Joannitów 13, l. 1911-14
 • budynek Instytutu Botaniki UW, ul. Kanonia 6-8, 1886 r.
 • kanonia, ul. Kapitulna 4, z XVIII w.
 • willa, ul. Karłowicza 28, 1921 r.
 • willa, ul. Kasprowicza 73, 1900 r.
 • dom, ul. Kasprowicza 95, 1936 r.
 • zespół willi, ul. Kasztanowa 23, 1900: willa, ogród, altana
 • dom - fragment parteru, ul. Katedralna 1, poł. XVIII w.
 • d. sierociniec, ul. Katedralna 4, pocz. XVIII w., po 1945 r.
 • kanonia, ul. Katedralna 5, z XV w., XVI w.
 • kanonia z oficyną, ul. Katedralna 6, z XVIII w.
 • kanonie, ul. Katedralna 5, 6, 7, 8, 9, 13, z XV w., XVI-XVIII w.
 • pałac „Prepozytówka”, ul. Katedralna 11, z k. XVIII w.
 • dom - fragment parteru, ul. Katedralna 14/16, z XVIII w.
 • pałac z ogrodem, ul. Katedralna 15, z XIII w., k. XVIII w.
 • Biskupi Konwikt Teologiczny „Gregorianum”, obecnie seminarium duchowne, pl. Katedralny 14,l. 1894-95
 • domy kapituły, pl. Katedralny 16, 17, z XV/XVI w.-poł. XVIII w.
 • plebania, pl. Katedralny 18, z pocz. XIX w.
 • szpital Grobu Świętego, obecnie szkoła, ul. Kazimierza Wielkiego 1 (d. ul. Nowy Świat 41/43), z XV w., XVIII w.
 • kamienica, ul. Kazimierza Wielkiego 9 (d. ul. Złote Koło 3), z XVIII w.
 • kamienica, ul. Kazimierza Wielkiego 11 (d. ul. Złote Koło 4), z XVI w., XVIII w.
 • kamienica, ul. Kazimierza Wielkiego 13 (d. ul. Złote Koło 5), z XVIII w.
 • kamienica, ul. Kazimierza Wielkiego 15 (d. ul. Złote Koło 6), z drugiej poł. XVIII w.
 • kamienica, ul. Kazimierza Wielkiego 17 (d. ul. Złote Koło 7), z drugiej poł. XVIII w.
 • zespół pałacu królewskiego, ul. Kazimierza Wielkiego 33/35, z XVIII w.-XIX w.: pałac Spätgenów, założenie ogrodowe, ul. Kazimierza Wielkiego / Modrzejewskiej, skrzydło południowe, pl. Wolności 7 a, 1843, dom dla służby, pl. Wolności 7a, 1860
 • kamienice, ul. Kazimierza Wielkiego 39 (d. 40/41), 41 (d. 42), 43, 44, 47, 49, 51, 65 (d. ul. Słodowa 17), z XVI w., XVIII w., XIX w./XX w.
 • kamienica, ul. Kiełbaśnicza 2, 3/4, 5, 6, 7 a - św. Mikołaja 77, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 28, 29, 32 - Ruska 1, 39, XIV w., XV w., XVI w., XVII XVIII w., XIX w., XX w.
 • kamienica z oficynami, ul. Kołłątaja 31, 32, 33, l. 1873-1913
 • budynek internatu, ul. Kopernika 9, 1929 r.
 • willa, ul. Kopernika 16, 1910 r.
 • bank, ul. Kościuszki 8, l. 1912-1913
 • kamienica z oficynami, ul. Kościuszki 14 a, b, l. 1847, 1923-24
 • d. hotel „Savoy”, pl. Kościuszki 19, 1911 r.
 • fasada kamienicy, ul. Kościuszki 33, 1850 r.
 • pałac Schaffgotschów, obecnie klub studencki „Pałacyk”ul. Kościuszki 34, po 1890 r.
 • fasada kamienicy, ul. Kościuszki 37, l. 1850, 1907
 • kamienice ul. Kościuszki 49/49 a z oficyną, 51, z l. 1900-01
 • dom, ul. Kotlarska 29, XIV w., XVII w.
 • poczta, ul. Krasińskiego 1-9, l. 1926-29
 • kamienica, ul. Krasińskiego 21-23, 1899 r.
 • 7 kamienic, ul. Krupnicza 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, drugiej poł. XIX w.
 • Nowa Giełda, ul. Krupnicza 15, l. 1865-67
 • willa z ogrodem, ul. Krzycka 16, l. 1900-1905
 • dom, ul. Krzycka 21, 1909
 • kamienice, ul. Kurzy Targ 3, 4, 5, XV w., XVI w., XVIII w.
 • kamienica „Pod Srebrnym Hełmem”, ul. Kuźnicza 12, XVIII w.
 • konwikt św. Józefa, ul. Kuźnicza 35, 1734-55
 • kamienica, ul. Kuźnicza 43/45, 60/62, 65/66, XVI w., XVIII w., 1911
 • d. loża masońska „Horus”, ul. Lelewela 15, l. 1870, 1890
 • willa (2 segmenty), ul.Lipińskiego 22-24, 1919 r.: ogród
 • budynek d. dworca lotniczego, ul. Lotnicza 22, 1937 r.
 • willa, ul. Liskiego 5/7, l. 1876-81, 1930 r.
 • kamienice, ul. Łaciarska 28, 30/31, 32/33, XIV w.-XVI/XVIII w.
 • d. plebania kościoła pw. św. Wincentego,obecnie par. greko-kat., ul. Łaciarska 34, 1834 r.
 • dom, ul. Łaciarska 41, drugiej poł. XVIII w.
 • dom pomocy społecznej, obecnie szkoła muzyczna, ul. Łowiecka 13/17, 1906 r.
 • jatki - zespół kramów mięsnych, ul. Malarska 1-24, XVII-XVIII w. (24 domy)
 • kamienica, ul. Malarska 30
 • budynek przemysłowy, ul. Mennicza 25, XVIII w.
 • budynek kontroli celnej, ul. Mickiewicza 4, 1885 r.
 • stajnia w d. zespole koszarowym, obecnie archiwum, ul. Mieszczańska 9, l. 1880, 1913
 • pałac, ul. Międzyrzecka 4, po 1894 r.
 • dom altarystów „Jaś”, ul. św. Mikołaja 1, XIV w., XX w.
 • kamienice-domy, ul. św. Mikołaja 8, 9, 10, 13, 22, 40, 41 fasada, 51, 59, 60, 64, 65-68- Rzeźnicza 26-27, 80, XIII w., XVII w., XVIII w., XIX w., XX w.
 • dom z ogrodem, ul. Moniuszki 6, l. 1919, 1925
 • loża masońska, obecnie klub, pl. Muzealny 16, 1911 r.
 • d. klub wioślarski, ul. Na Grobli 30, 32, 1910 r.
 • Dwór książąt opolskich we Wrocławiu, relikty, pl. Nankiera 1, k. XIV w., XVI w., 1909 r.
 • kamienica, pl. Nankiera 2, pocz. XIX w.
 • kamienica z oficyną, pl. Nankiera 3, poł. XIX w.
 • pałac, pl. Nankiera 4, k. XVIII w.
 • kamienica, pl. Nankiera 5, 6, 7,. XIX w.
 • Dom Panien Trzebnickich, pl. Nankiera 8, pocz. XIII w.-XX w.
 • budynek duszpasterstwa jezuitów, pl. Nankiera 17, XVIII w./XIX w.
 • dom architekta Grasa, ul. Noakowskiego 27, 1936
 • 14 kamienic, ul. Norwida 9,11,13,15,17,19,21,18,20,22,24,26,28,30
 • dom Edyty Stein, ul. Nowowiejska 38, 1890
 • biurowiec, pl. Nowy Targ 1-8, l. 1914-1918
 • kamienice ul. Odrzańska 1, 2, 7, 8, 9, 10, 13,XVIII w., XIX w.
 • domy altarystów, ul. Odrzańska 39-40, XVIII w.
 • kamienica, ul. Ofiar Oświęcimskich 1-3, 15, XV, XVI, XIX w.
 • kamienica z 3 oficynami, ul. Ofiar Oświęcimskich 19, 19 a, 1869-70, XX w.
 • biurowiec „Miastoprojekt”, ul. Ofiar Oświęcimskich 38/40, pocz. XX w.
 • bank, ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43, 1910 r.
 • plebania ewangelicka, obecnie klasztor karmelitów bosych i plebania rzym.-kat., ul. Ołbińska 1 a, l. 1899-1900
 • willa, ul. Parkowa 19, 1907 r.
 • pałac, ul. Parkowa 28, pocz. XIX w.
 • plebania, ul. Partyzantów 60 → kościół ewangelicki „Pamiątkowy…”, ul. ks. Brzóski
 • dróżniczówka kolejowa, ul. Pęgowska, 1853 r.
 • kamienica, ul. Piastowska 34, 1903 r.
 • 4 domy, pl. Piłsudskiego 1, 3, 5, 7, 1914 r.
 • budynek d.dzielnicowego domu kultury, pl. Piłsudskiego 2-4, l. 1915-20
 • kinoteatr „Capitol”, obecnie kino „Śląsk” i operetka, 1929: budynek główny, ul. Piłsudskiego 67, budynek tylny, ul. Bogusławskiego 14
 • budynek Towarzystwa Ubezpieczeniowego, ul. Piłsudskiego 70/72, 1 poł. XIX w., 1873 r.
 • gmach Sejmu Śląskiego, ul. Piłsudskiego 74, l. 1893-96
 • hotel „Piast”, ul. Piłsudskiego 98, l. 1908-10
 • koszary kawalerii, ul. Podwale 27 i 28, 1835 r.
 • gmach komendy wojewódzkiej policji, ul. Podwale 31-33, l. 1926-28
 • dom handlowy, ul. Podwale 37/38 → zespół domów handlowych, ul. Świdnicka 37
 • kamienice, ul. Podwale 61, 62, 62 a, 63, 64, 65, 66, 68, 69 i ogród, ogrodzenie, 73, 74, 75, 1843-6, XIX w./XX w.
 • budynek PWSSP, pl. Polski 3/4, 1866-67, 1905
 • zespół d. szpitala im. Cesarzowej Augusty, ul. Poniatowskiego 2-4: budynek główny, 1865-67, 1930, budynek laboratorium, 1900, kostnica, 1889, park szpitalny (teren działki), 4 ćw. XIX w., ogrodzenie od strony ulicy, mur/met., 4 ćw. XIX w.
 • kamienica, pl. Powstańców Śląskich 11, 1908 r.
 • willa, ul. Powstańców Śląskich 22, 1850-60, 1922
 • gmach dyrekcji poczty, ul. Powstańców Śląskich 134-138, l. 1912-1915
 • willa, ul. Powstańców Śląskich 202, pałac, 1906 r.
 • zespół d. urzędu finansów, ul. Pretficza 9-11, 1925: budynek główny, pawilon ogrodowy, układ zieleni
 • kamienica narożna, ul. Prusa 5 → kamienica narożna, ul. Świętokrzyska 57
 • kamienica, ul. Prusa 42, 1886 r.
 • kamienica, ul. Przejście Garncarskie 4, 6, 8, 10, 12, XVI w., XIX w.
 • kamienica, ul. Przestrzenna 27, 1908 r.
 • fasada kamienicy, ul. Przestrzenna 40, 1911 r.
 • kamienice, ul. Psie Budy 5/6, 7/9, 8, 9, 10, 11, 12/13, 14/15, XVI-XVII, XVIII w.
 • domy z ogrodzeniem, ul. Racławicka 11, 13, l. 1905, 1908
 • dom dziecka, ul. Racławicka 27, l. 1903-1919
 • hotel PKP nr 1, ul. Rejtana 11, l. 1875-77, 1916
 • dom handlowy, ul. Ruska 3/4, 1901 r.
 • budynek biurowo-handlowy, ul. Ruska 6/7, pocz. XX w.
 • domy handlowy, ul. Ruska 11-12, 32, 33, 51- oficyna pn.-zach. pawilon, na dziedzińcu wewnętrznym, 1820, 1907, XX w.
 • dom, ul. Ruska 18, 47/48 oficyna, XVIII w., 1905 r.
 • kamienica, ul. Ruska 39, 49, XVIII w.
 • pasaż handlowy, 1903-1905, ul. Ruska 51 - św. Antoniego 15
 • spichrz, ul. Rybacka 7-9, l. 1860, 1872
 • szpital św. Jerzego, obecnie zakład opiekuńczo-leczniczy, ul. Rydygiera 22-28: budynek szpitalny „Dom św. Jadwigi”, 1908, budynek pomocniczy „Dom św. Anny”, 1906, łącznik z kaplicą, l. 1916, 1934
 • dom handlowy, Rynek 1, l. 1906-1907
 • kamienica „Pod Gryfami”, Rynek 2, 1587 r.
 • kamienice, domy Rynek 3, 4, 5, 6, 8, 12 - pl. Solny 20, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27/28, 29, 30, 31/32 „Feniks”, 33, 34, 35, 36 i 37, 38, 39, 40, 41 - Wita Stwosza „Pod Złotym Psem”, 42, 43, 44„Pod Złotym Jeleniem”, 45, 46, 47, 48, 49,50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, XIII w., XIV w., XV w., XVI/XVII w., XVIII w., XIX w., XX w.
 • kamienica „Pod Niebieskim Słońcem” z 2 oficynami i pasażem handlowym, Rynek 7, XV-XVI w, 1902 r.
 • kamienice, Rynek-Ratusz 7, 8, 9, 10, 11/12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 i 27, XV-XVII w., XVIII w., XIX w., XX w.
 • klub żeglarski - dom z hangarem, ul. Rzeźbiarska 4, 1915 r.
 • kamienice, ul. Rzeźnicza 2, 3, 4, XVI, XVIII w./XIX w.
 • gmach Towarzystwa Kredytowego, ul. Rzeźnicza 28-31, 1900 r.
 • dom handlowy d. „Schlessinger i Grünbaum”, ul. Rzeźnicza 32/33, XIX w./XX w.
 • willa, ul. Sępia 7, l. 1923-24
 • budynki d. piekarni WZS, ul. Sienkiewicza 18 -22: magazyn mąki, 1914-15, budynek produkcyjny z kominem, XIX w.-1914 r., budynek łącznika zach., l. 1914-15
 • budynek Instytutu Zoologii, ul. Sienkiewicza 21, 1902 r.
 • kamienica (elewacje narożne z wieżą), ul. Sienkiewicza 89, 1900 r.
 • kamienica, ul. Skargi 19, l. 1875-76
 • łaźnia miejska, ul. Skłodowskiej-Curie 1, 1911 r.
 • 2 kamienice, ul. Skłodowskiej-Curie 47, 49, l. 1890-1910
 • dom, ul. Słodowa 32, k. XVIII w.
 • kamienica, ul. Smoluchowskiego 24-26, 1910 r.
 • dom z wiatą magazynową, ul. Sokolnicza 34, 36, 38, po 1880 r.
 • kamienica, pl. Solny 2/3, 4, 5, 6/7, 6/7 a, 8/9, 10, 11/12, 13, 14, 15, 16 Stara Giełda, 18-19, XV, XVI, XVIII w., XIX w., XX w.
 • kamienica, pl. Staszica 10, 12, pocz. XX w.
 • willa, pl. Staszica 30, 1876, 1925 r.
 • pałac, ul. Wita Stwosza 12, 1801, XIX w.
 • kamienice, ul. Wita Stwosza 15, 16 pałac z XVIII w., XIX w., XX w.
 • hotel „Niemiecki Dom”, obecnie „Sajgon”, 1903-1904, ul. Wita Stwosza 22-23
 • kamienice, ul. Sukiennice 1, 2, 3, 4, 10/11,12/13, 14/15, 1825, XX w.
 • biblioteka uniwersytecka, ul. Szajnochy 7/9, l. 1887-91
 • pałac, ul. Szajnochy 10, l. 1785-87
 • kamienica, ul. Szajnochy 11, 1891 r.
 • kamienica, ul. Szewska 5, 1780 r.
 • dom towarowy „Kameleon”, ul. Szewska 6/7, 1927 r.
 • kamienica, ul. Szewska 19-21, 1914 r.
 • kamienica, ul. Szewska 35, XVII w., XIX w.
 • budynek Duszpasterstwa Akademickiego „Maciejówka”, ul. Szewska 36 a → klasztor Zakonu Szpitalników z Czerwoną Gwiazdą
 • Ossolineum, ul. Szewska 37, 1675-1715 → klasztor Szpitalników z Czerwoną Gwiazdą
 • dom z reliktami kościoła cmentarnego pw. św. Agnieszki, ul. Szewska 47, XIV w., 1820
 • pałac, ul. Szewska 48, 1730 r.
 • pałac, ul. Szewska 49, XIV w., 1600, XVIII w.
 • kamienica z oficyną, ul. Szewska 50-51, 1905 r.
 • kamienica, ul. Szewska 74, XIX w./XX w.
 • budynek d. Komendantury Generalnej, obecnie sąd wojskowy, ul. Sztabowa 28-30, 1928 r.
 • dom handlowy, ul. Świdnicka 7, l. 1896, 1927
 • dom handlowy „Modehaus”, ul. Świdnicka 19, 1905 r.
 • hotel „Monopol”, ul. Świdnicka 33, 1890-92, 1905 r.
 • dom handlowo-usługowy, ul. Świdnicka 34 / pl. Teatralny 8, 1911 r.
 • kamienica, ul. Świdnicka 36 / pl. Teatralny 1, 1870
 • zespół domów handlowych, ul. Świdnicka 37 / Podwale 37/38, XIX w./XX w.: dom mieszkalno-handlowy, ul. Świdnicka 37, dom handlowy, ul. Podwale 37/38
 • kordegarda, ul. Świdnicka 38 a, poł. XVIII w., 1 poł. XIX w.
 • dom towarowy „Centrum”, ul. Świdnicka 40, 1929 r.
 • kamienica narożna, ul. Świętokrzyska 57 / Prusa 5, pocz. XX w.
 • łaźnia miejska, ul. Teatralna 10, l. 1897, 1908, 1925
 • kamienice, pl. Teatralny 2, 3, 4 resursa kupiecka, XIX w./XX w.
 • zespół zabudowy, ul. Tęczowa 7, drugiej poł. XIX w.: dom, obecnie budynek administracyjny, budynek mieszkalno-magazynowy, dwie stajnie, dwie wozownie
 • galeriowiec, ul. Tramwajowa 2, 1929 r.
 • dom wieloklatkowy, ul. Tramwajowa 2 a, 1929 r.
 • dom studencki „Pancernik”, ul. Tramwajowa 2b,1929
 • domy wielorodzinny, ul. Tramwajowa 4, 5, 5 a, 6, 7, 7 a, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 1929
 • plebania, ul. Traugutta 34, 1 poł. XIX w.
 • szpital św. Łazarza, obecnie dom Pomocy Społecznej, ul. Traugutta 54, pocz. XIX w.
 • pałac, ul. Traugutta 111/112, l. 1732-37
 • 5 kamienic, pl. Uniwersytecki 7, 8, 10, 11/12, 13, XVIII w., XIX w., \nr rej.: A/4014/338/Wm z 24.07.1976
 • kamienica, pl. Uniwersytecki 15, XVIII w., XIX w.
 • Dwór szachulcowy we Wrocławiu, ul. Wiejska 17, 1550, XVII w., 1930 r.
 • pałac, ul. Wierzbowa 15, 1872-74, XX w.
 • pałac, ul. Wierzbowa 30, l. 1714-20
 • gmach Akademii Muzycznej, ul. Wietrzna 10, 1905 r.
 • 3 kamienice, ul. Więzienna 1, 2, 3, drugiej poł. XVI w.
 • d. więzienie miejskie, ul. Więzienna 6, XV w.
 • dom, ul. Więzienna 19, 1 poł. XVIII w.
 • kamienice, ul. Księcia Witolda 42, 44, k. XVIII w., XIX w.
 • magazyny, ul. Ks. Witolda 48/50 (d. 52), 56 (dec.52/54), 56/60 magazyn koszarowy, 62-70 piekarnia garnizonowa, XIX w., XX w.
 • kamienica z oficyną, ul. Władysława Łokietka 11, l. 1884-85
 • kamienica, ul. Włodkowica 3, l. 1853, 1911
 • pałac, ul. Włodkowica 4, l. 1898/99
 • dom d. Zarządu Gminy Żydowskiej ze szkołą i mykwą, ul. Włodkowica 5-7/9, l. 1899-1901
 • budynek łaźni źródlanej przy mykwie, ul. Włodkowica 5a, 1902 r.
 • dom z ogrodem, ul. Włodkowica 8-8a, l. 1830, 1870
 • dom d. Stowarzyszenia Życia Zgodnego z Naturą, ul. Wojciecha z Brudzewa 8, l. 1929-30
 • dom, pl. Wolności 7 a, → zespół d. pałacu królewskiego, ul. Kazimierza Wielkiego
 • bank, pl. Wolności 10, po 1870 r.
 • kamienica, ul. Worcella 5, l. 1889-90
 • willa, ul. Wróblewskiego 11, l. 1900-1905
 • klub sportowy – przystań wioślarska, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 40, 1928 r.
 • Dom Klubowy Kampanii Rheno-Palatia, ul. Wyspa Słodowa 10, l. 1875-1932
 • wille, ul. Zielonego Dębu 17, 17 a, 19, 21, 23, 25, 1929 r.
 • kamienica, d. ul. Złote Koło 8, nie istnieje

Wrocław - Brochów

 • zespół kościoła par. pw. św. Jerzego i Podwyższenia Krzyża, ul. Semaforowa 5/7, ul. Biegła 2, z 1910 r.: kościół, dom kościelnego, łącznik-brama
 • dworzec Wrocław-Brochów, z drugiej poł. XIX w.: wiaty peronowe
 • zespół dworski: Dwór z XVIII w. we Wrocławiu, park
 • willa z garażem, ul. Warszawska 1, z 1908 r.: ogród z pocz. XX w.

Wrocław - Jerzmanowo

 • kościół pomocniczy pw. św. Jadwigi, ul. Jerzmanowska 87, z pierwszej poł. XIV w., XV w., 1706 r.
 • cmentarz kościelny
 • kościół ewangelicki, obecnie rzym.-kat. par. pw. NMP Królowej Polski, ul. Jerzmanowska 83, 1880 r.

Wrocław - Leśnica

 • historyczny układ urbanistyczny, z XIII w.-XX w.
 • kościół pw. św. Jadwigi i św. Macieja, ul. Wolska 6, z drugiej poł. XV w., l. 1739-55
 • zespół stacji kolejowej „Wrocław-Leśnica”, ul. ul. Rubczaka 20: dworzec kolejowy, z drugiej poł. XIX w., trzy wiaty peronowe, drewniane z 1900 r., z przejściem podziemnym z 1903 r., budynek nastawni z 1903 r.
 • zespół pałacowy, pl. Świętojański 1, z XIV w.-XVIII w., XIX w., po 1945 r.: pałac, park
 • willa, ul. Platanowa 4, z 1907 r.: ogród; ul. Platanowa 4-6, z 1921 r., ogrodzenie
 • willa, ul. Rubczaka 13, z l. 1870-80, 1914 r.
 • poczta, ul. Skoczylasa 19 / Rubczaka 2, l. 1894-4, 1926-27
 • wodociągowa wieża ciśnień, komunalna, ul. Polkowicka, z 1915 r.

Wrocław - Muchobór Wielki

 • kościół pw. św. Michała Archanioła, ul. Stanisławowska, z XVI w., XIX w.

Wrocław – Ołtaszyn

 • osiedle mieszkaniowe (zespół budowlany – 32 domy z działkami), ul. Strączkowa, l. 1921-22
 • kościół pw. Wniebowzięcia NMP, z XIII w., XVI/XVII, ul. Pszczelarska 10

Wrocław - Osobowice

 • kościół par. pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, ul. Osobowicka 129, z 1930 r.
 • kaplica Kornów pw. Nawiedzenia NMP, ul. Lipska, z drugiej poł. XIX w.
 • cmentarz Osobowicki, ul. Osobowicka 47, z 1871 r.: kaplica cmentarna z l. 1920-21

Wrocław - Pawłowice

 • zespół pałacowy i folwarczny, ul. Pawłowicka 85-101/ Widawska, z k. XIX w.: pałac z łącznikiem z 1891 r., oficyna z 1891 r., dom zarządcy, młyn, stajnia, wieża wodna, dom ogrodnika, dom leśniczego, park, glorieta, mostek, fontanna, dwie bramy wjazdowe

Wrocław - Pracze

 • kościół ewangelicki, obecnie rzym.-kat. pw. św. Anny, szachulcowy, ul. Brodzka 163, XVI-XVII w.
 • plebania ewangelicka, obecnie rzym.-kat., szachulcowa, ul. Brodzka 163, z 1648 r.
 • zespół szpitalny, obecnie zespół szkół rolniczych, ul. Stabłowicka 147/149, z l. 1900-1913: budynek administracyjno-socjalny, sześć pawilonów leczniczych, willa lekarza, dwa domy mieszkalne dla personelu, lodownia, dom ogrodnika, lodownia, budynek gospodarczy, stajnia i remiza, kostnica, gołębnik, wieża ciśnień, park

Wrocław - Swojczyce

 • kościół ewangelicki, obecnie rzym.kat. pw. św. Jacka, szachulcowo-murowany, ul. Miłoszycka 20a, z XVI-XVII w.

Wrocław - Widawa

 • kościół pw. św. Anny, ul. Zduńska 8, z 1384 r., ok. 1600 r., XVIII w.

Wrocław - Żerniki

 • kościół pw. śś. Wawrzyńca i Małgorzaty, ul. Żernicka 247, z XIII w., XV w., l. 1947-50
 • dworzec Wrocław – Żerniki, ul. Żernicka, z l. 1880, 1898, 1903: wiata peronowa, drewniana, 1880 r.
 • dom, ul. Żernicka 229, z XIX w./XX w.
 • szalet, obecnie budynek gospodarczy przy domu, z XIX w./XX w.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Rejestr zabytków nieruchomych woj. dolnośląskiego. Narodowy Instytut Dziedzictwa. [dostęp 18.11.2012]. s. 198-226.