Zagadnienie transportowe

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Zagadnienie transportowe (zadanie transportowe, problem transportowy, ang. transportation problem) – służy do obliczania najkorzystniejszego rozplanowania wielkości dostaw homogenicznego towaru pomiędzy dostawcami a odbiorcami. W klasycznym ujęciu problem decyzyjny sformułowany jest jako zadanie programowania całkowitoliczbowego.

W wariantach jednokryterialnych celem zazwyczaj oblicza się minimalny całkowity koszt transportu. Całkowity koszt transportu oblicza się jako sumę iloczynów jednostkowych kosztów transportu i wielkości transportowanej od poszczególnych punktów nadania do poszczególnych punktów odbioru. Zatem minimalny koszt wyraża wzór:

gdzie:

– jednostkowy koszt przewozu na trasie od -tego dostawcy do -tego odbiorcy,
– wielkość przewozu pomiędzy tymi punktami.

W klasycznym ujęciu problemu warunkami ograniczającymi są:

  • nieujemność przewozów (brak możliwości przewożenia towaru od odbiorcy do dostawcy oraz pomiędzy poszczególnymi odbiorcami/dostawcami) –
  • odbiorcy nie przyjmą więcej towaru niż potrzebują (niż wynosi ich zapotrzebowanie ) – dla
  • dostawcy nie dostarczą więcej towaru, niż wynoszą ich zdolności podażowe dla

Zadanie nazywane jest zbilansowanym jeżeli całkowite możliwości dostawcze równe są całkowitemu popytowi. W przeciwnym razie zadanie jest niezbilansowane. Metodyka rozwiązywania zadań niezbilansowanych polega najczęściej na ich sprowadzeniu do zadania zbilansowanego.

Warianty i modyfikacje zagadnienia[edytuj | edytuj kod]

Występują również modyfikacje problemu polegające na:

  • wprowadzeniu miejsc przeładunkowych (punktów pośrednich),
  • wprowadzeniu ograniczeń dotyczących możliwych tras przewozowych,
  • wprowadzeniu kosztów produkcji lub magazynowania,
  • przyjęcia większej ilości kryteriów decyzyjnych.

Zagadnienie ma zastosowanie przy projektowaniu/optymalizacji sieci dystrybucji w przedsiębiorstwie.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • Guzik B.: Ekonometria i badania operacyjne. Badania operacyjne, Wydawnictwo AE, 1993 Poznań.
  • Wagner H.: Badania operacyjne, PWE, Warszawa 1980.