Zarząd wspólnoty mieszkaniowej

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej – organ wspólnoty mieszkaniowej, który kieruje sprawami wspólnoty i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali. Zarząd składa się z osób fizycznych, wybranych spośród właścicieli lub spoza ich grona. Właściciele lokali mają obowiązek wybrać zarząd we wspólnocie liczącej ponad 3 lokale (w mniejszych wspólnotach zarząd stanowią wszyscy właściciele). Gdy zarząd jest kilkuosobowy, oświadczenia woli za wspólnotę mieszkaniową składają przynajmniej dwaj jego członkowie. Zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być w każdej chwili uchwałą właścicieli lokali zawieszeni w czynnościach lub odwołani.

Jeśli sposób sprawowania zarządu nieruchomością wspólną określono zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali, rolę zarządu pełni zarządca notarialny. Zarządca nie jest jednak organem wspólnoty mieszkaniowej, lecz jej pełnomocnikiem, ustanowionym w drodze umowy notarialnej.

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej (lub zarządca notarialny, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali[1]), obowiązany jest:

  1. dokonywać rozliczeń przez rachunek bankowy,
  2. składać właścicielom roczne sprawozdanie ze swojej działalności,
  3. zwoływać zebranie ogółu właścicieli co najmniej raz w roku nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku (do 31 marca),
  4. prowadzić dla nieruchomości wspólnej, określoną przez wspólnotę mieszkaniową ewidencję pozaksięgową kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej,
  5. sporządzić protokół przejęcia nieruchomości i jej dokumentacji technicznej w imieniu wspólnoty, przechowywać dokumentację techniczną budynku oraz prowadzić i aktualizować spis właścicieli lokali i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej,
  6. podjąć czynności zmierzające do opracowania lub aktualizacji dokumentacji technicznej budynku i dokonać rozliczenia kosztów z tym związanych.

Sprawy z zakresu zwykłego zarządu nieruchomością wspólną zarząd wspólnoty podejmuje samodzielnie. Do spraw przekraczających zarząd zwykły potrzebna jest zgoda i pełnomocnictwo właścicieli lokali, przyjęte w formie uchwały.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2021 r. poz. 1048)