Zarządzanie różnorodnością

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Zarządzanie różnorodnością (ang. Diversity Managment) – strategia zarządzania personelem, która zakłada, że różnorodność w miejscu pracy jest jednym z kluczowym zasobów organizacji, przyczyniającym się do jej rozwoju oraz realizacji celów biznesowych[1].

D.A. Thomas zdefiniował zarządzanie różnorodnością jako zagregowany efekt subsystemu zarządzania zasobami ludzkimi, zawierający rekrutacje, wynagrodzenia, ocenę wydajności, rozwój pracowników i indywidualne zachowania zarządcze mające na celu osiągnięcie przewagi konkurencyjnej poprzez przywództwo i pracę zespołową[2].

Geneza zarządzania różnorodnością[edytuj | edytuj kod]

Koncepcja zarządzania różnorodnością pochodzi z USA i powstała w związku z barierami integracyjnymi mniejszości na rynku pracy. Na rozwój tej koncepcji w Europie Zachodniej znaczny wpływ miało prawo wspólnotowe zawierające zasadę równości szans (początkowo związaną głównie z płcią) oraz dyrektywy równościowe[3].

Współczesne rozumienie zarządzania różnorodnością[edytuj | edytuj kod]

Zarządzanie różnorodnością jest strategicznymi wyborami podejmowanymi w organizacji w kwestii różnorodności (pod względem płciwiekuwykształceniaorientacji seksualnej czy niepełnosprawności).

Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy to zrozumienie, że różnice między ludźmi zarówno w miejscu pracy, jak i na rynku pracy mogą przyczynić się do osiągnięcia korzyści przez firmę[4].

Zarządzanie różnorodnością dotyczy sposobu kreowania polityki personalnej organizacji pozwalającego na efektywne wykorzystanie puli talentów dostępnej na rynku pracy. Jest działaniem szerszym, niż wdrażanie praktyk antydyskryminacyjnych, bowiem zakłada stworzenie takich warunków instytucjonalnych w organizacji, w których każdy zatrudniony ma szansę, na pełną partycypację w jej rozwoju[5].

Skuteczne zarządzanie różnorodnością polega na uznawaniu odmienności i różnic indywidualnych pracowników oraz zapobieganiu sytuacjom, w których pracownicy są z powodu swojej odmienności dyskryminowani. Zarządzanie różnorodnością nie jest zbiorem przypadkowych działań, lecz przemyślaną strategią, zakładającą, że rozwój firmy oraz realizacja jej celów biznesowych będą skuteczniejsze, jeśli dostrzeże się i wykorzysta różne doświadczenia oraz potrzeby występujące w organizacji i w jej otoczeniu[6].

Zarządzanie różnorodnością należy rozumieć szerzej niż samą różnorodność.

Cele zarządzania różnorodnością[edytuj | edytuj kod]

Cele zarządzania różnorodnością[7]:

 • zapobieganie dyskryminacji
 • tworzenie odpowiednich warunków
 • tworzenie pracownikom warunków rozwoju
 • podnoszenie konkurencyjności
 • podnoszenie jakości
 • podnoszenie lojalności i zaangażowania pracowników
 • budowanie wizerunku przedsiębiorstwa (employer branding)

Korzyści zarządzania różnorodnością[edytuj | edytuj kod]

Korzyści z zarządzania różnorodnością:[8]

 • umacnianie wartości kultury wewnątrzorganizacyjnej
 • wzmacnianie dobrej opinii (reputacji) korporacji 

 • pomoc w przyciąganiu i utrzymaniu utalentowanych pracowników 

 • polepszanie motywacji i efektywności istniejącej kadry 

 • zwiększanie innowacyjności i kreatywności pracowników. 


Sposoby zarządzania różnorodnością[edytuj | edytuj kod]

Sposoby zarządzania różnorodnością[8]:

 • prowadzenie szkoleń dla pracowników
 • tworzenie planów różnorodności
 • stosowanie wskaźnika Diversity Index
 • tworzenie narzędzi budowy strategii personalnej
 • narzędzia controlingu personalnego

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Sznajder A., Przewodnik po zarządzaniu różnorodnością, W&B, Warszawa 2013, s. 6.
 2. D.A. Thomas, Diversity as Strategy, Harvard Business Review, September 2004.
 3. Kondraciuk J., Promowanie i zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy, http://info.mergeto.pl/2014/09/promowanie-i-zarzadzanie-roznorodnoscia-w-miejscu-pracy/ (dostęp: 08.02.2015).
 4. Peters T.J., Waterman R.H., Jr. (1984) In Search of Excellence. Lessons from America’s Best Run Companies. New York: Warner Books.
 5. Wiktorska-Święcka A., Zainwestuj w różnorodność. Logiczna decyzja biznesowa dla Dolnego Śląska. Opracowanie strategii zarządzania różnorodnością, Agencja Rozwoju Innowacji, Wrocław 2011, s. 13.
 6. Zarządzanie różnorodnością. Materiały dla osób uczestniczących, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2008.
 7. Karta Różnorodności w Polsce. [dostęp 4 września 2015].
 8. a b Rawłuszko M., Zarządzanie różnorodnością a przeciwdziałanie dyskryminacji, [w:] Podręcznik trenerski. Zarządzanie Firmą Równych Szans, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2008, s. 21-22.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Gross-Gołacka E., Zarządzanie różnorodnością. W kierunku zróżnicowanych zasobów ludzkich w organizacji, Difin, Warszawa 2018.