Zarządzanie zmianą

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Zarządzanie zmianą (ang. change management) – kontrolowanie zmian w organizacjach.

Definicje zmiany[edytuj | edytuj kod]

Zmiana organizacyjna jest definiowana jako:

 • każda istotna modyfikacja jakiejś części organizacji (R.W. Woodman)
 • zmiana organizacyjna może dotyczyć każdego aspektu organizacji i może pociągnąć za sobą skutki daleko wykraczające poza obszar, w którym się odbywa (W. Pasemore)
 • to przekształcenie istniejącego układu według ustalonych procedur przemieniające równocześnie rezultaty tego przekształcenia ukierunkowane przez celowość działań organizacji (E. Masłyk-Musiał).
 • Zarządzanie zmianą to komplementarne do samej zmiany działania i techniki wspierające proces zmiany, których celem jest akceptacja zmiany w organizacji (Roman Wendt).

Zarządzanie zmianą jako proces[edytuj | edytuj kod]

Zarządzanie zmianą jest procesem. Nie przebiega według gotowych schematów i prowadzi do rezultatów, które nie są do końca określone, ponieważ zachodzą w zespole ludzkim, np. jednym z czynników zaburzającym przebieg procesu jest opór pracowników wobec zmiany. Podstawowym warunkiem zmiany jest dobra diagnoza.

Procesami zarządzania zmianą będą:

 1. proces wykorzystywania strategii organizacji do utrzymania harmonii ze zmieniającym się otoczeniem rynkowym przy zapewnieniu, że zasoby firmy są bezpiecznie powiązane z produktami/usługami dostarczanymi klientom i realizacją celów organizacji (Anderson);
 2. część procesu prowadzenia każdej działalności gospodarczej lub jako krok pomiędzy planowaniem strategicznym a wdrożeniem planu.

Etapy[edytuj | edytuj kod]

Proces zarządzania zmianą obejmuje:

 • ustalenie ogólnego celu organizacyjnego
 • rozważanie ważności i wielkości zmiany
 • zidentyfikowanie kultury organizacyjnej
 • określenie ograniczeń krytycznych
 • aktywne włączenie pracowników w proces zmian.

Rodzaje zmian[edytuj | edytuj kod]

1. Makrosystemowe

 • systemowe
 • strukturalne
 • programowe

2. Mikrosystemowe

 • innowacje
 • modyfikacje
 • usprawnienia

Można dokonać także podziału na zmiany:

 • wynikające z przyczyn wewnętrznych i zewnętrznych
 • zmiany dostosowawcze (reaktywne) i wyprzedzające (planowane)
 • radykalne i inkrementalne

Źródła zmian[edytuj | edytuj kod]

Okazje do przeprowadzania zmian Peter Drucker dzieli na:

 • występujące wewnątrz organizacji, są to:
  • nieoczekiwane powodzenie, niepowodzenie, zdarzenie zewnętrzne
  • niezgodność między rzeczywistością a wyobrażeniami członków danej organizacji
  • innowacja wynikająca z potrzeb procesu
  • zmiany w strukturze przemysłu lub rynku, które wszystkich zaskakują
 • występujące na zewnątrz organizacji, to:

Czynniki wpływające na zainicjowanie procesu zmian[edytuj | edytuj kod]

 1. właściciele
 2. klienci
 3. dostawcy
 4. odbiorcy
 5. konkurenci
 6. gospodarka
 7. prawo
 8. polityka