Zasada superpozycji

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Zasada superpozycji jest to zasada spełniona dla układów/systemów liniowych, więc jeśli reakcja została spowodowana przez co najmniej dwie wielkości wejściowe, to wynikiem jest suma wielkości wyjściowych, które zostałyby wywołane przez każdą wielkość wejściową z osobna. Tak więc, jeśli wejście A daje odpowiedź X, a wejście B daje odpowiedź Y (A → X , B → Y), to wejście (A + B) daje odpowiedź (X + Y). Przykładem może być pole (siła), pochodzące od kilku źródeł. Jest wektorową sumą pól (sił), jakie wytwarza każde z tych źródeł. Spełniają ją w dość dużym zakresie pole elektromagnetyczne[1] i pole grawitacyjne, a w konsekwencji siły pochodzące od nich, m.in. siła Coulomba.

Zasada superpozycji w mechanice[edytuj | edytuj kod]

Mówi ona, że w układzie liniowo sprężystym poddanym działaniu różnych obciążeń, ich skutki są sumą skutków wywołanych kolejnymi obciążeniami.

Zasada superpozycji w obwodach elektrycznych[edytuj | edytuj kod]

Zasada superpozycji w obwodach elektrycznych wyraża ich cechę addytywności:

Odpowiedź obwodu elektrycznego lub jego gałęzi na kilka wymuszeń (pobudzeń) równa się sumie odpowiedzi (reakcji) na każde wymuszenie z osobna.

Obwód elektryczny pracujący w stanie ustalonym zgodnie z zasadą superpozycji nazywamy liniowym.

Zasada superpozycji dla fal[edytuj | edytuj kod]

 Osobny artykuł: Superpozycja fal.

Wypadkowe zaburzenie w dowolnym punkcie obszaru, do którego docierają dwie fale tego samego rodzaju, jest sumą algebraiczną zaburzeń wywołanych w tym punkcie przez każdą falę z osobna. Obie fale opuszczają obszar superpozycji (czyli nakładania się) niezmienione.

Konsekwencją zasady superpozycji fal jest interferencja fal.

Kontrprzykład[edytuj | edytuj kod]

Natężenie światła pochodzącego od kilku źródeł nie spełnia zasady superpozycji, ponieważ jest proporcjonalne do kwadratu pola elektrycznego:

gdzie to całkowite natężenie światła, natomiast jest natężeniem światła, a natężeniem pola elektrycznego wytwarzanego przez źródło 1 (2).

Rozumowanie to dotyczy tylko dwóch wiązek światła spójnych ze sobą, ale o różnej polaryzacji. Większość źródeł emituje światło niespójne dla którego uśrednione w czasie natężenie pola elektrycznego jest równe 0. Dla takiego światła

o czym można się przekonać włączając dwie takie same żarówki, zamiast jednej – natężenie światła zwiększa się wówczas dwukrotnie.

Opis matematyczny[edytuj | edytuj kod]

 Zobacz też: Superpozycja.

Niektóre wielkości fizyczne są opisane przez liniowe równania różniczkowe (np. dla pól elektromagnetycznych są to równania Maxwella i wynikające z niego równanie falowe), z czego wynika, że jak każde rozwiązanie liniowego równania różniczkowego muszą spełniać zasadę superpozycji.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Superpozycji zasada, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2021-07-23].