Zbigniew Kadłubek

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Zbigniew Kadłubek (ur. 22 stycznia 1970 w Rybniku) – polski filolog klasyczny, komparatysta, eseista, tłumacz, pisarz, doktor habilitowany, adiunkt w Katedrze Literatury Porównawczej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego[1].

Autor szkiców o dawnej i współczesnej kulturze Śląska, retoryce, literaturze średniowiecznej, ekspresjonizmie niemieckim. Opublikował dwie książki na temat teologii św. Piotra Damianiego (1007–1072). Wraz z Tadeuszem Sławkiem redaguje serię komparatystyczną „Civitas Mentis” "Civitas Mentis". Wydał z prof. Aleksandrą Kunce zbiór esejów pt. „Myśleć Śląsk” (Katowice 2007). Autor napisanych po śląsku „Listów z Rzymu” (Katowice 2008). Współpracownik Laboratorium Dramatu Tadeusza Słobodzianka w Warszawie. W 2010 ukazała się jego książka podejmująca problem nowej komparatystyki pt. „Święta Medea. W stronę komparatystyki pozasłownej”, która była nominowana do Nagrody Literackiej Gdynia 2011 w kategorii „eseistyka”[2]. W 2011 wydano pod jego redakcją „99 książek, czyli mały kanon górnośląski” (Księgarnia św. Jacka, Katowice).

Członek Komisji Historycznoliterackiej PAN w Katowicach, Towarzystwa Literackiego im. T. Parnickiego[3], Verein für Geschichte Schlesiens e.V. i CompaRes – International Society for Iberian-Slavonic Studies, Johannes-Bobrowski-Gesellschaft e.V., prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego[4].

W 2015 otwierał listę kandydatów komitetu Zjednoczeni dla Śląska do Sejmu, otrzymując 5010 głosów[5].

Publikacje[edytuj]

Twórczość literacka i naukowa[edytuj]

 • Oczy Charibelli: ślady petrarkizmu w siedemnastowiecznej łacińskiej poezji śląskiej, wspólnie z Dariuszem Rottem, Fundacja "Pallas Silesia", Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej, Katowice-Pszczyna 2004, ISBN 8391489345.
 • Rajska radość. Św. Piotr Damiani, Wydawnictwo Gnome, Katowice 2005, ISBN 8387819042.
 • Św. Piotr Damiani, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006, ISBN 8373186492.
 • Myśleć Śląsk: wybór esejów, wspólnie z Aleksandrą Kunce, posł. Aleksander Nawarecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007, ISBN 8322615949.
 • Listy z Rzymu, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2008, ISBN 9788370306199.
 • Święta Medea: w stronę komparatystyki pozasłownej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010, ISBN 9788322619223.

Redakcja, współredakcja, opracowania, przekłady (wybór)[edytuj]

 • Bradius V. Maurus III, Autumni Silesiaci: haicua latina / Śląska jesień: łacińskie haiku, red., przekł. [z łac.] i oprac. Zbigniew Kadłubek, Dariusz Rott. Fundacja "Pallas Silesia", Katowice 2001, ISBN 8391176770.
 • Dystans i zaangażowanie: wspólnota, literatura, doświadczenie. Antologia przekładów, red. Zbigniew Kadłubek i Tadeusz Sławek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008, ISBN 9788322617342.
 • Genius loci : studia o człowieku w przestrzeni, red. Zbigniew Kadłubek, "FA-art", Katowice 2007, ISBN 9788360406045.
 • Piotr Wachenius, Hymny moje domowe, wybór, wstęp i oprac. Zbigniew Kadłubek, Dariusz Rott, Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej, Fundacja "Pallas Silesia", Katowice-Pszczyna 1999, ISBN 8391176762.
 • Anna Memorata, Niech mi daruje Apollo te wiersze: wybór poezji, wybór, oprac. i przekł. [z łac.] Zbigniew Kadłubek, Dariusz Rott, Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej, Katowice-Pszczyna 1998, brak nr ISBN.
 • Tobiasz Aleutner, Omnia transeunt – wszystko przemija: wiersze metafizyczne i medytacyjne, wybór, wstęp i przekł. [z łac.] Elwira Buszewicz i Zbigniew Kadłubek, Fundacja "Pallas Silesia", Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej, Katowice-Pszczyna 2002, ISBN 8391489361.
 • Wizerunki wspólnoty: studia i szkice z literatury i antropologii porównawczej, red. Zbigniew Kadłubek i Tadeusz Sławek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008, ISBN 9788322617908.
 • 99 książek, czyli mały kanon górnośląski, red. Z. Kadłubek, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2011, ISBN 9788370308100.

Książki napisane po śląsku[edytuj]

[ (gr.) Προμηθεύς Δεσμώτης (Promētheús Desmṓtēs), (pol.) Prometeusz w okowach ]
Kotórz Mały 2013 : przełożył Zbigniew Kadłubek ISBN 978-83-936190-2-3
– jest to pierwsze tłumaczenie literatury klasycznej na etnolekt śląski[6][7][8][9].

Przypisy[edytuj]

Linki zewnętrzne[edytuj]