Zbigniew Pietrasiński

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Zbigniew Pietrasiński
Data i miejsce urodzenia

24 września 1926
Wieluń

Data i miejsce śmierci

30 lipca 2010
Warszawa

Zawód, zajęcie

psycholog, naukowiec, nauczyciel akademicki

Alma Mater

Uniwersytet Warszawski

Zbigniew Pietrasiński (ur. 24 września 1926 w Wieluniu, zm. 30 lipca 2010 w Warszawie[1]) – polski psycholog, profesor nauk humanistycznych, popularyzator nauki, nauczyciel akademicki i wychowawca pokoleń studentów. Główne zainteresowania naukowe: optymalizacja działalności i rozwoju człowieka na podstawie dorobku psychologii, prakseologii, teorii organizacji i pedagogiki. Badacz procesów twórczych, entuzjasta teorii rozwoju człowieka w ciągu życia, autor książek o twórczości i mądrości. Członek Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w latach 1950–1981[2]. W roku 1996 współzałożyciel (z Andrzejem Eliaszem i Januszem Reykowskim) Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, gdzie do 16 czerwca 2006 był prorektorem ds. studenckich[1].

Wykształcenie[edytuj | edytuj kod]

Kariera zawodowa[edytuj | edytuj kod]

 • 1955–1971 – Wydział Psychologii i Pedagogiki UW oraz Centralny Ośrodek Doskonalenia Kadr Kierowniczych w Warszawie (1967–1970)
 • 1972–1980 – Instytut Badań Pedagogicznych w Warszawie oraz Instytut Organizacji i Kierowania UW (1972–1975)
 • 1980–1996 – Instytut Psychologii PAN w Warszawie oraz Prywatna Wyższa Szkoła Handlowa (1993–1995)
 • 1996–2010 – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie (współzałożyciel, od chwili założenia SWPS do 16 czerwca 2008 prorektor do spraw studenckich)[1].

Poglądy i osiągnięcia[edytuj | edytuj kod]

Jako kontynuator myśli Tadeusza Tomaszewskiego, Zbigniew Pietrasiński reprezentował poznawczą i jednocześnie podmiotową orientację w psychologii. Inną inspiracją była prakseologiczna, racjonalistyczna teoria Tadeusza Kotarbińskiego. Był zwolennikiem trójkomponentowego modelu determinacji człowieka, kładąc nacisk na trzeci z tych komponentów – autodeterminację, sceptycznie odnosząc się zwłaszcza do czynnika środowiskowego, określając go ironicznie jako urabianie. Głównym przedmiotem jego zainteresowań badawczych i popularyzatorskich było wspomaganie autokreacji i twórczości jednostki przez odpowiednie wzbogacanie jej wiedzy i samowiedzy (kompetencja biograficzna). Zajmując się rozwojem intelektualnym i osobowościowym w ciągu życia (ang. life span psychology), w swych ostatnich pracach Pietrasiński wniósł istotne elementy do psychologicznej teorii mądrości Paula Baltesa i innych psychologów.

Twórczość[edytuj | edytuj kod]

Zbigniew Pietrasiński jest autorem 17 książek i redaktorem kilku prac zbiorowych oraz ponad 100 artykułów naukowych i popularnonaukowych (np. w Radarze i Charakterach).

Najważniejsze publikacje książkowe[edytuj | edytuj kod]

 • Psychologia sprawnego myślenia. Warszawa 1959, Wiedza Powszechna
 • Sztuka uczenia się. Warszawa 1960, Wiedza Powszechna, sześć wydań, ostatnie 1990
 • Myślenie twórcze. Warszawa 1969, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
 • Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji. Warszawa 1971, Państwowe Wydawnictwo Naukowe
 • Kierowanie własnym rozwojem. Warszawa 1977, Iskry
 • Czego dowiedziałeś się zbyt późno?. Warszawa 1979, Iskry ISBN 83-207-0002-7
 • Rozwój człowieka dorosłego. Warszawa 1990, Wiedza Powszechna
 • Mądrość czyli świetne wyposażenie umysłu. Warszawa 2001, Wydawnictwo Scholar ISBN 83-88495-57-7
 • Ekspansja pięknych umysłów. Nowy renesans i ożywcza autokreacja. Warszawa 2009, Wydawnictwo CIS
 • Dziennik komputerowy z [...]. wybór i opracowanie Teresa Rzepa. Lublin 2015, Wydawnictwo UMCS. Współfinansowanie: Maria Pietrasińska. ISBN 978-83-7784-675-9.

Ponadto w języku angielskim

 • The Psychology of Efficient Thinking. London 1969, Pergamon Press
 • The Art of Learning. London 1969, Pergamon Press

Najważniejsze artykuły[edytuj | edytuj kod]

 • Psychologia kierownictwa. W: Gliszczyńska X. (red.) Psychologia pracy. Wybrane zagadnienia. Warszawa 1979, PWN.
 • Człowiek formowany jako podmiot rozwoju. Psychologia Wychowawcza, 1987, XXX, 3, 249-271.
 • Rozwój z perspektywy jego podmiotu. W: Tyszkowa M. (red.) Rozwój psychiczny człowieka w ciągu życia. Warszawa 1988, PWN.
 • Toward a theory of autonomizing promotion of adult development. Polish Psychological Bulletin, 1988, Vol. 19(1), 31-41.
 • Badania nad rozwojem psychicznym dorosłych. Kwartalnik Pedagogiczny, 1988, Nr 3-4, 83-103.
 • Rozwój psychiczny człowieka dorosłego. Zdrowie Psychiczne. 1988, Rok 29, nr 1, 13-38.
 • Rozwój myślenia i osobowości dorosłych. Oświata Dorosłych 1989, T. XXXII(7), 385-391.
 • Promotion of basic developmental skills in adults. W: Fusco A., Battisti F.M., Tomassoni R. (red.) Recent experiences in general and social psychology in Italy and Poland. Milano 1990, Franco Angeli Libri.
 • Two models of mental development. W: Hołyst B. (red.) Mental health in a changing world. Warsaw 1990, The Polish Society for Mental Health.
 • Optymalizacja czynu a filozofia życia. W: Gasparski W: Strzałecki A. (red.) Logika, praktyka, etyka: przesłania filozofii Tadeusza Kotarbińskiego. Warszawa 1991, Towarzystwo Naukowe Prakseologii.
 • Rozwój ludzi dorosłych. W: Wujek T. (red.) Wprowadzenie do pedagogiki dorosłych. Warszawa 1992, PWN, s. 46-74.

Działalność społeczna i wychowawcza[edytuj | edytuj kod]

 • I sekretarz POP PZPR w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN[2].
 • Inspirator i współredaktor studenckiego czasopisma „Psychologia w Teatrze Życia” (SWPS).
 • Współtwórca Teatru Studentów SWPS, Kabaretu „Diogenes”, wraz z pisaniem scenariuszy i reżyserią
 • Współtwórca Galerii „Wnęka”.
 • Organizator integracyjnych spotkań plenerowych dla pracowników i studentów

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b c d Teresa Rzepa: O Tadeuszu Tomaszewskim w komputerowym dzienniku Zbigniewa Pietrasińskiego. W: Teresa Rzepa, Cezary W. Domański (red.): Na drogach i bezdrożach historii psychologii. T. 4. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015, s. 64–65. ISBN 978-83-7784-578-3.
 2. a b Spętana akademia, Polska Akademia Nauk w dokumentach władz PRL. Materiały partyjne 1950-1986, t. II, wybór, wstęp i opracowanie Patryk Pleskot, Tadeusz Paweł Rutkowski, Warszawa 2012, s. 713.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]