Zbiory Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Zbiory Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu
Ilustracja
Państwo

 Polska

Miejscowość

Toruń

Adres

Gagarina 13
87-100 Toruń

Kustosz

dr Anna Klugowska

Data założenia

16 marca 1974

Rodzaje zbiorów

różne typy dokumentów zawierające informacje o efemerycznych wydarzenia życia społecznego np.: druki ulotne (zaproszenia, afisze, ulotki), druki zwarte (programy, statuty, informatory, jednodniówki), dokumenty ikonograficzne (fotografie, pocztówki, znaczki, naklejki), dokumenty audiowizualne (filmy, nagrania dźwiękowe), artefakty: medale, gadżety

Położenie na mapie Torunia
Mapa konturowa Torunia, blisko centrum na lewo znajduje się punkt z opisem „Zbiory Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, blisko centrum u góry znajduje się punkt z opisem „Zbiory Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu”
Położenie na mapie województwa kujawsko-pomorskiego
Mapa konturowa województwa kujawsko-pomorskiego, w centrum znajduje się punkt z opisem „Zbiory Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu”
Ziemia53°01′13,25″N 18°34′17,04″E/53,020347 18,571400
Strona internetowa
Podgórz – Skarb w suficie – bezimienne twarze po obu stronach obiektywu
Katalog Kartkowy Zbiorów Dokumentów Życia Społecznego
Księgozbiór podręczny DŻS w Czytelni Zbiorów Specjalnych BU UMK w Toruniu

Zbiory Dokumentów Życia Społecznego – zespoły obiektów wydzielone z ogólnych zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu 16 marca 1974, gromadzone, opracowywane, udostępniane i przechowywane przez Sekcję Dokumentów Życia Społecznego, jedną z siedmiu agend Oddziału Zbiorów Specjalnych Biblioteki.

Zbiory obejmują różne pod względem formy i treści dokumenty o charakterze informacyjnym, normatywnym, reklamowym i propagandowym, będące wynikiem efemerycznych wydarzeń życia gospodarczego, politycznego i kulturalnego regionu kujawsko-pomorskiego. Gromadzone są różne formy dokumentów: druki ulotne, czyli zaproszenia, afisze, ulotki informacyjne, bilety; druki zwarte: broszury, foldery, jednodniówki ; dokumenty ikonograficzne: fotografie, pocztówki, znaczki, naklejki; dokumenty audiowizualne: filmy, nagrania dźwiękowe; artefakty: medale, gadżety.

Tego typu dokumentacja spełnia ważne funkcje w procesie komunikacji społecznej: przekazuje treści, informuje, reklamuje, propaguje. Zbiory stanowią cenne źródło do badań regionu kujawsko-pomorskiego w zakresie zarówno nauk społecznych zajmujących się komunikacją, propagandą, reklamą, zjawiskami masowymi jak i historii, historii literatury i historii sztuki, etnologii, socjologii, bibliologii, politologii[1].

Historia zbiorów[edytuj | edytuj kod]

Druki ulotne i fotografie, a także inne formy dokumentów życia społecznego były gromadzone przez Bibliotekę Uniwersytecką od momentu jej powstania w 1945 r[1]. Zasoby te pochodziły z księgozbiorów zabezpieczonych i z egzemplarza obowiązkowego. Część z nich została włączona do głównych kolekcji czasopism i książek. Decyzją dyrektora Biblioteki, Henryka Łapińskiego, z dniem 16.03.1974 r. utworzona została samodzielna Sekcja Dokumentów Życia Społecznego. Organizowanie działu powierzono Eleonorze Ławniczak[2].

Według przyjętych założeń gromadzone dokumenty bieżące miały dotyczyć regionu Polski północnej, tzn. szeroko pojętego Pomorza, Warmii i Mazur, natomiast druki wytworzone przed 1945 r. obszaru całej Polski. Szczególną aktywność wykazywano w kompletowaniu dokumentów dotyczących okręgu toruńsko-bydgoskiego i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz jego protoplasty, Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie[1].

Struktura formalno-treściowa zbiorów zmieniała się wraz z rozwojem form życia społecznego i pozyskiwaniem coraz większej ilości materiałów. Stan zbiorów w 1974 wynosił ok. 17 tys. jednostek, a w 2015 r. ponad 191 tys. jednostek[3]. W latach 1974–1995 zgromadzone dokumenty reprezentowały trzy zasadnicze kategorie tematyczne Toruniana, Vilniana, Copernicana. W 1995 r. zostały wyodrębnione kolejne dwie Polonica i Druki Konspiracyjne[4]. Forma gromadzonych dokumentów również ulegała przemianom. Można to zaobserwować na podstawie dokumentów audiowizualnych: filmy szpulowe, kasety DVD, płyty CD i DVD. Najistotniejszą zmianą i to rewolucyjną było pojawienie się dokumentu cyfrowego i zasobu elektronicznego[5].

Kalendarium[edytuj | edytuj kod]

 • 16 marca 1974 – powołanie samodzielnej Sekcji Dokumentów Życia Społecznego decyzją dra Bohdana Ryszewskiego. Organizowanie działu powierzono Eleonorze Ławniczak. Przekazano do dyspozycji działu pokój 319 na III piętrze budynku Biblioteki Uniwersyteckie w Toruniu[1].
 • 19 października 1974 – obrady Komisji do spraw organizacji i planowania zbiorów Sekcji Dokumentów Życia Społecznego w składzie: dyrektor dr Henryk Łapiński, wicedyrektor Stefan Czaja, Henryk Baranowski, Eleonora Ławniczak, Wiesław Mincer, Marian Ptaszyk. Ustalenia Komisji:
  • zdefiniowanie pojęcia dokumentów życia społecznego
  • określenie profilu gromadzenia zbiorów, wytyczenie zakresu zadań sekcji
  • określenie sposobów pozyskiwania, opracowania, przechowywania oraz udostępniania zbiorów
  • sporządzenie wykazu typowych dokumentów życia społecznego
  • wyznaczenie zasięgu terytorialnego, chronologicznego i zakresu tematycznego gromadzonych zbiorów.
 • 1975 – umieszczenie Sekcji Dokumentów Życia Społecznego w strukturze organizacyjnej Biblioteki Uniwersyteckiej
 • 1976 – Oddział DŻS-ów otrzymał nowe pomieszczenia: pracownię i czytelnię (wspólną z Oddziałem Mikrofilmów), a pokój 319 przeznaczony został na magazyn.
 • 19761995 Oddziały DŻS-ów i Mikrofilmów posiadły wspólną czytelnie, co w konsekwencji łączyło się ze wzajemną obsadą dyżurów.
 • 1977 – założono inwentarz fotografii i utworzono katalog chronologiczny fotografii i alfabetyczny występujących na nich osób
 • 1979 – rozpoczęto tworzenie katalogu rzeczowego dla wszystkich rodzajów dokumentów życia społecznego.
 • 1986 – oba Oddziały DŻS-ów i Mikrofilmów przeniesione zostały do nowych pomieszczeń na II piętro (p. 214).
 • 19942010 – pod opieką działu pozostawało Archiwum Biblioteki.
 • 1994 – nawiązanie współpracy z partiami politycznymi regionu kujawsko-pomorskiego, miesięcznikiem uniwersyteckim „Głos Uczelni” i „Archiwum Uniwersyteckim”.
 • 19951999 – udostępniano w czytelni DŻS-ów materiały z Archiwum Emigracji.
 • 1997 – Sekcja DŻS-ów została przeniesiona do nowych pomieszczeń na III Piętro pok. 324–322
 • 2003 – Sekcja DŻS-ów zaczęła gromadzić fotografie cyfrowe.
 • 2004 – rozpoczęto digitalizację zbiorów Sekcji DŻS-ów[6]
 • 2012 – do Sekcji DŻS-ów zaczęły napływać elektroniczne formy dokumentów od współpracujących z nią instytucji kultury
 • lipiec 2013 – nawiązanie współpracy z John Johnson Collection of Printed Ephemera Bodleian Library w Oksfordzie
 • grudzień 2014 – 40-lecie powstania Sekcji Dokumentów Życia Społecznego, seminarium i spotkanie z darczyńcami oraz prezentacja wystawy cyfrowej Darczyńcy i ich dary – Sekcja Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu w latach 1974–2014

Kustosze zbiorów[edytuj | edytuj kod]

 • Eleonora Ławniczak (16.03.1974 – 15.10.1975)
 • Janina Kadukowska (1.01.1976 – 30.12.1992)
 • dr hab Anna Supruniuk (1.01.1994 – 30.09.2011)
 • Anna Klugowska (od 15.10.2011)

Charakterystyka Zbiorów[edytuj | edytuj kod]

 • Zasięg chronologiczny – gromadzone są dokumenty wytwarzane od 1801 r. do chwili obecnej.
 • Zasięg terytorialny – jest zróżnicowany i był ograniczany w zależności od czasu powstania dokumentów i tak:
  • z lat 1801–1918 gromadzony jest każdy druk polski i zagraniczny
  • z lat 1919–1945 zbierany jest każdy dokument powstały w Polsce oraz krajach sąsiadujących z Polską
  • z lat 1945–1956 gromadzone są dokumenty powstałe na obszarze całej Polski
  • z lat 1956–1975 – druki ulotne dotyczące Pomorza i byłego województwa bydgoskiego oraz tam wytworzone
  • z druków powstałych pomiędzy 1975–1998 – tylko materiały z obszaru województw: bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego; natomiast
  • od 1 stycznia 1999 r. – z województwa kujawsko-pomorskiego
 • Zasięg tematyczny – dokumenty życia społecznego gromadzone są w 5 działach tematycznych:
  • TORUNIANA – druki i fotografie dotyczące Torunia i regionu toruńskiego w szczególności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Biblioteki Uniwersyteckiej
  • VILNIANA – materiały związane z działalnością Uniwersytetu Stefana Batorego, wileńskich instytucji kultury, stowarzyszeń naukowych i organizacji społecznych. Gromadzone ze względu na tradycję i historię UMK
  • COPERNICANA- materiały związane z tematyką i ikonografią kopernikańską m.in. obchodami rocznic urodzin i śmierci wielkiego astronoma Mikołaja Kopernika, dokumenty odzwierciedlające działalność instytucji i stowarzyszeń kopernikańskich
  • POLONICA –obejmujące materiały i druki ulotne instytucji kultury, społeczno-politycznych, stowarzyszeń, związków twórczych organizacji polonijnych i emigracyjnych
  • DRUKI KONSPIRACYJNE- obejmujące lata II wojny światowej, powojenne druki antykomunistyczne i solidarnościowe, a także prasę bezdebitową z lat 1976–1989

Wystawy w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu[edytuj | edytuj kod]

 • 1975 – Dokumenty Życia Społecznego w Bibliotece Głównej
 • 199550 lat minęło, wystawa zorganizowana z okazji 50-lecia UMK we współpracy z Archiwum Uniwersyteckim
 • 1996 – Polki w II wojnie światowej
 • 1997 – Archiwistyka polska w latach 1986–1997, wystawa współorganizowana z Archiwum Państwowym w Toruniu
 • 1997Polki w II wojnie światowej
 • 1998prof. Tadeusz Lesiak (1925-1998), Wydział Chemii UMK, wystawa pośmiertna
 • 1999prof. Zenon Hubert Nowak (1934-1999), Wydział Nauk Humanistycznych UMK, wystawa pośmiertna
 • 2007- Wilno moje nad Wisłą, wystawa poświęcona Henrykowi Baranowskiem z okazji wydania trzeciego tomu Bibliografii Wilna
 • 2008 – Srebrna Od Nowa: historia klubu w fotografiach i dokumentach 1958-1981 – wystawa przygotowana w ramach obchodów 50- lecia Klubu Studenckiego Od Nowa, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
 • 2008 – Toruńskie spotkania Jana Pawła II w fotografiach Czesława Jarmusza
 • 2009- Proszę Państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm...
 • 2012 – Janina Gardzielewska (1926-2012), wystawa pośmiertna poświęcona toruńskiej artystce fotograficzce
 • 2013Rodzaje dokumentów życia społecznego Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu – wystawa dostępna online w KPBC http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=82798&from=&dirids=1&ver_id=&lp=4&QI=
 • 2014 – czerwiec – Podgórz – skarb w suficie – bezimienne twarze po obu stronach obiektywu – wystawa dostępna online w KPBC http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=82947&from=&dirids=1&ver_id=&lp=7&QI=
 • 2014 – Jerzy Wojtowicz (1924 – 1996), historyk gospodarki, kultury i społeczeństwa doby nowożytnej. Wystawa towarzyszyła konferencji poświęconej Profesorowi Jerzemu Wojtowiczowi
 • 2014 – Darczyńcy i ich dary – Sekcja Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu w latach 1974–2014 – wystawa dostępna online w KPBC http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=157508&from=&dirids=1&ver_id=&lp=2&QI=
 • 2015- UMK świętuje, wystawa zorganizowana w ramach obchodów 70-lecia UMK
 • 2016 – „Czarno-biały świat fotografii ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu – treść, technika, zniszczenia”.
 • 2016 – „Toruń 1966”, wystawy z okazji obchodów 1050. rocznicy Państwa Polskiego dostępna online https://www.bu.umk.pl/wystawy-dzs[7]
 • 2019 – UMK w Kampanii Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w wyborach’89, wystawa towarzysząca obchodom 30-lecia wyborów’89[8].

Cenne nabytki[edytuj | edytuj kod]

1994

 • zbiór dokumentów dotyczących działalności partii Unia Wolności;

2001

 • Album teatralne pierwsze i drugie Tadeusza Tusiackiego (1913-1994), dwa albumy fotografii dokumentujące spektakle z udziałem aktora teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu T. Tusiackiego z lat 1948–1980;

2002

 • unikatowe fotografie rodziny Gałczyńskich z pocz. 20 w.;
 • zbiór fotografii i druków ulotnych dokumentujących życie społeczno-kulturalne Torunia z l. 20. i 30. ub. w.;

2004

 • spuścizna Zygfryda Gardzielewskiego, toruńskiego grafika i typografa, autora Antykwy Toruńskiej[9]

2005

2006

 • Trzy albumy fotograficzne dokumentujące życie zawodowe Tadeusza Tusiackiego (1913-1994), aktora Teatru im. Willama Horzycy w Toruniu w l. 1947-1984;

2007

 • zbiór dokumentów dotyczących działalności Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Toruniu w l. 1989-1991. Dar senatora Jana Wyrowińskiego;o

2008

 • kolekcja negatywów Czesława Jarmusza (1929-2021) dokumentujących uroczystości kościelne diecezji toruńskiej oraz wydarzenia w toruńskich instytucjach kultury m.in. Centrum Kultury Dwór Artusa, Muzeum Okręgowym w Toruniu z l. 1991-2006;
 • kolekcja dokumentów dotyczących studenckiego Teatru All z lat 1978–1980 działającego w Klubie Od Nowa. Dar od prof. Aleksandra Nalaskowskiego;
 • zbiór dokumentów i fotografii dotyczących działalności Studenckiego Klubu Od Nowa w l. 1975-1982. Dar od Waldemara Rudzieckiego, kierownika Od Nowy w latach 1981/82
 • kolekcja fotografii Eduarda Mertensa z końca 19 w.;

2009

 • zbiór dokumentów dotyczących Gdańskiej Sceny Alternatywnej oraz Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego. Oddział Północny z lat 80. i 90. XX wieku,. Dar od Waldemara Rudzieckiego;
 • kolekcja fotografii dokumentujących działalność prof. Konrada Górskiego z lat 1930–1988. Dar Zefiryna Jędrzyńskiego (1930-2019)
 • kolekcja negatywów Bohdana Horbaczewskiego dokumentacją działalność UMK z lat 1955–2000.

2010

 • dokumentacja dotycząca działalności Unii Demokratycznej i Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Toruniu z lat 1989–1991. Dar senatora RP Jana Wyrowińskiego.

2013

 • dokumentacja (druki, fotografie) dotycząca działalności Społecznego Liceum Ogólnokształcącego „Poltech” w Toruniu z lat 1989–2013. Dar prof. Aleksandra Nalaskowskiego, założyciela i dyrektora szkoły
 • zbiór szklanych negatywów z lat 20. i 30. XX wieku dokumentujących życie wojskowe i społeczne Torunia. Dar Adama Karpy, kolekcjonera i miłośnika Podgórza, dzielnicy Torunia
 • 19. wieczne nekrologi wybitnych Polaków: Adama Mickiewicza (Paryż, 25 czerwca 1890 r.), Juliana Ursyna Niemcewicza (Paryż, 22 maja 1841r.), Jana Aleksandra Fredro (Lwów, 18 maja 1891)

2014

 • materiały z archiwum Marszałka RP Jana Wyrowińskiego dotyczące reformy samorządowo-administracyjnej w latach 1997–1998.
 • .kolekcja negatywów Władysława Bereźnickiego (1890-1957) z Torunia i okolic z I poł. 20 w. Dar Karoliny Falleńczyk[10]

2016

 • zespół 94 plakatów i afiszy informacyjnych z lat 1920–1999. Dokumentują one wydarzenia z Torunia i regionu z zakresu sztuki, sportu, kultury studenckiej, polityki, przemysłu, kultury społecznej m.in. obchody rocznic Torunia i M. Kopernika, obchody 1 maja z lat 70. i 80. XX wieku. Są to m.in. projekty autorskie toruńskich artystów: Zygfryda Gardzielewskiego (2 szt.), Krzysztofa Candera (1szt.), Edwarda Salińskiego, jak również polskiego historyka sztuki Jana Białostockiego oraz polskich współczesnych plakacistów: Tadeusza Moskała (1 szt), A. Nowackiego, Anny Ciesielczyk. Kupno od prywatnego kolekcjonera[11]

2017[edytuj | edytuj kod]

 • kolekcja fotografii Andrzeja Kamińskiego: portrety osób związanych z Toruniem i UMK z lat 1970–2000[12]

2018[edytuj | edytuj kod]

 • druk propagandowy z wyborów parlamentarnych okresu II Rzeczypospolitej: Patrzcie dokąd prowadzi naród lewica! Głosujcie na listę N-o 8 Chrześcijańskiego Związku Jedności Narodowej. Warszawa, [XI 1922]. Zakł. Graf. B. Wierzbicki i S-ka[13]
 • Towarzystwo Śpiewu „Echo” Chełmża: 1922-1937 – fotografia biało-czarna, portret zbiorowy członków Towarzystwa Śpiewu Chóru Męskiego „ECHO” w Chełmży, wykonany w 15-lecie istnienia Towarzystwo Śpiewu „Echo” Chełmża: 1922-1937 – fotografia biało-czarna, portret zbiorowy członków Towarzystwa Śpiewu Chóru Męskiego „ECHO” w Chełmży, wykonany w 15-lecie istnienia[13]

2020[edytuj | edytuj kod]

 • Dekret o wyborach do Sejmu Ustawodawczego, Warszawa, 26 stycznia 1919 r.[14]
 • fotografie toruńskich zakładów z przełomu 19 i 20 w.: Aleksandra Jacobiego, Heinricha Gerdoma, Carla Bonatha[15]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b c d Sprawozdanie z prac Sekcji DŻS za 1974 r., załącznik: Protokół zebrania komisji z dnia 16.10.1974 r. w sprawie określenia profilu Oddziału Dokumentów Życia Społecznego utworzonego 16.03.1974 r. w Bibliotece Główniej UMK, bez sygn. (dok. W siedzibie Sekcji DŻS, p. 325)., 1974.
 2. Akta osobowe Eleonory Ławniczak; Decyzja dyrektora Biblioteki dra Henryka Łapińskiego, Archiwum BUMK, 1974.
 3. Sprawozdanie z prac Sekcji DŻS za 2015 r., s. 4 (dok. w Sekcji DŻS, p. 325)., 2015.
 4. Sprawozdanie z prac Sekcji DŻS za 1995 r., s. 3 (dok. w Sekcji DŻS, p. 325).
 5. Sebastian Czerniak, Jarosław Orszulak, Dokument elektroniczny. Przewodnik i katalog dobrych praktyk., 2017, s. 13 [dostęp 2019-01-09].
 6. Sprawozdanie z prac Sekcji DŻS Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu za 2004 r., s. 2 (dok. w Sekcji DŻS, p. 325)., 2004.
 7. Sprawozdania z działalności Sekcji DŻS Biblioteki Uniwersyteckiej za 2016 r., s. 6 (dok. w Sekcji DŻS p.325).
 8. Sprawozdania z działalności Sekcji DŻS Biblioteki Uniwersyteckiej za 2019 r., s. 6 (dok. w Sekcji DŻS p.325).
 9. Janina Gardzielewska-życiorys – Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, www.bu.umk.pl [dostęp 2017-11-20] (pol.).
 10. Sprawozdanie z prac Sekcji DŻS za 2015 r., s. 7 (dok. w Sekcji DŻS, p. 325).
 11. Sprawozdanie z prac Sekcji DŻS za 2016 r., s. 6 (dok. w Sekcji DŻS, p. 325).
 12. Sprawozdanie z prac Sekcji DŻS za 2017 r., s. 5 (dok. w Sekcji DŻS, p. 325).
 13. a b Sprawozdania z prac Sekcji DŻS Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu za 2018 r., s. 6 (dok. w Sekcji DŻS, p. 325).
 14. Sprawozdanie z prac Sekcji DŻS Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu za 2019 r., s. 6 (dok. w Sekcji DŻS p. 325).
 15. Sprawozdanie z prac Sekcji DŻS Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu za 2019 r., s. 3 (dok. w Sekcji DŻS p. 325).

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Anna Klugowska Darczyńcy i ich dary Sekcji Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu: katalog wystawy. [Dostępne online w KPBC] http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=157508&from=&dirids=1&ver_id=&lp=2&QI=
 • Anna Klugowska Dokumenty życia społecznego ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu: źródło do badań i klucz do poznania rzeczywistości. [Prezentacja online] http://prezi.com/cmy2vnbxnwu8/dokumenty-zycia-spoecznego/
 • Anna Klugowska. Piękna 40-letnia: Sekcja Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu w latach 1974–2014, Toruń 2016. [Dostępne online w KPBC] http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=157435&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=
 • Anna Klugowska Rodzaje dokumentów życia społecznego ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, Toruń 2013. [Dostępne online w KPBC] http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=82798&from=&dirids=1&ver_id=&lp=4&QI=
 • Anna Klugowska Zbiory dokumentów życia społecznego Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu: gromadzenie, opracowanie, udostępnianie. Toruń 2013. [Dostępne online w KPBC] http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=82784&from=&dirids=1&ver_id=&lp=6&QI=
 • Klugowska, A. Skarb w suficie. „Głos Uczelni”. Nr 2, s. 15, 2014.
 • Klugowska, A. Refleksje nad świętowaniem. „Głos Uczelni”. Nr 10, s. 36, 2015.
 • Klugowska, A. Tak było!. „Głos Uczelni”. Nr 5, s. 38, 2014.
 • Supruniuk, A. Cenne dary. „Głos Uczelni”. Nr 1, s. 21, 2005. [Janiny Gardzielewskiej]
 • Anna Supruniuk, Chełmno w fotografiach Eduarda Mertensa I Richarda Kuschy’ego. [Dostępny w World Wide Web]: http://www.bu.umk.pl/chelmno-w-fotografiach
 • Anna Supruniuk Dokumenty życia społecznego – szansa na sukces w nauce.[W:] Zbiory specjalne i regionalia w polskich bibliotekach naukowych i publicznych: materiały z III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Szczecińskiego, 9–11 września 2009 / Red. Radosław Gaziński, Szczecin, 2010, s. 23–27.
 • Supruniuk, A. Dokumenty życia społecznego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu. „Rocznik Toruński”. T. 24, s. 307–309, 1997.
 • Supruniuk, A. Janina Gardzielewska – nie wystarczy podziękować. „Głos Uczelni”. Nr 12, s. 22, 2004.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]