Zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Na górze: prawidłowy radiogram klatki piersiowej; na dole: zapalenie płuc w przebiegu gorączki Q.

Zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej, radiogram klatki piersiowej – badanie radiologiczne polegające na przepuszczeniu przez klatkę piersiową kontrolowanych dawek promieni rentgenowskich, rzutowanych na prostopadłą płaszczyznę z detektorem tych promieni.

Podstawy[edytuj | edytuj kod]

Standardowe zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej wykonywane jest w projekcji tylno-przedniej. Niekiedy wykonuje się zdjęcie boczne, rzadziej skośne. Czasem zdjęcie rentgenowskie wykonuje się po bezpośrednim podaniu doustnie środka cieniującego, celem lepszej oceny przełyku oraz śródpiersia.

Zalety badania[edytuj | edytuj kod]

RTG klatki piersiowej jest często niezastąpionym badaniem diagnostycznym układu oddechowego:

  • pozwala ocenić upowietrzenie płuc
  • różnicuje odmę, niedodmę, płyn w opłucnej
  • pozwala wykryć zmiany w miąższu płuc
  • pozwala wykryć nieprawidłowości okolicznych węzłów chłonnych.

Badanie to umożliwia także pobieżną ocenę układu sercowo-naczyniowego, pozwala wyciągnąć wnioski na temat wydolności mięśnia sercowego oraz w sposób pośredni wnioskować na temat nasilenia zmian miażdżycowych w organizmie, a także o zmianach związanych z nadciśnieniem tętniczym. Jest pomocne w diagnozowaniu następujących chorób:

Wskazania[edytuj | edytuj kod]

  • schorzenia w obrębie klatki piersiowej
  • obrażenia klatki piersiowej
  • zaburzenia rozwojowe narządów klatki piersiowej
  • ocena badania wykonywanego przed i po operacji klatki piersiowej
  • badania okresowe