Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku
Aggregate of Schools of Communication in Gdańsk - 1.jpg
Typ szkoły średnia
Patron szkoły Obrońcy Poczty Polskiej w Gdańsku
Państwo  Polska
Miejscowość Gdańsk
Data założenia 1 września 1951
Liczba uczniów 739
Dyrektor mgr inż. Jadwiga Piechowiak
Adres Zespół Szkół Łączności
ul. Podwale Staromiejskie 51/52
80-845 Gdańsk
Położenie na mapie Gdańska
Mapa lokalizacyjna Gdańska
Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku
Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku
Położenie na mapie województwa pomorskiego
Mapa lokalizacyjna województwa pomorskiego
Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku
Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku
Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku
Ziemia 54°21′15″N 18°39′25″E/54,354167 18,656944
Strona internetowa szkoły

Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej – szkoła średnia powstała w 1951 r., prowadzona obecnie przez Gminę Miasta Gdańsk. Siedziba placówki mieści się w Gdańsku przy ulicy Podwale Staromiejskie 51/52 – część laboratoriów technikum ulokowana jest w historycznym budynku Poczty Polskiej, w miejscu bohaterskiej obrony przed hitlerowskim atakiem 1 września 1939 r.

Pomnik Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku – patrona szkoły

W skład ZSŁ wchodzi obecnie tylko Technikum nr 4. Szkoła kształci w następujących kierunkach: informatyka, elektronika, teleinformatyka i telekomunikacja. Od wielu lat gdańskie technikum utrzymuje się w czołówce w rankingach polskich szkół technicznych (w 2014 - 182. w ogólnopolskim rankingu techników czasopisma "Perspektywy"[1]), m.in. dzięki współpracy z trójmiejskimi uczelniami – Politechniką Gdańską i Akademią Morską, a także dzięki kontaktom z lokalnymi przedsiębiorstwami, takimi jak: Sprint, Satel, Telkom-Telmor, Slican, Simex, DGT i wiele innych.

Absolwentami Technikum Łączności są m.in.: prof. Andrzej Czyżewski, prof. Józef Woźniak, prof. Marek Hartman, prof. Teresa Miszkin, dr Zbigniew Canowiecki, Sławomir Siezieniewski.

Historia[edytuj]

Początki[edytuj]

Technikum Telekomunikacyjne w Gdańsku zostało powołane do życia w czerwcu 1951 r. przez Ministra Poczty i Telegrafów. Ministerstwo Poczty i Telekomunikacji postanowiło, że młodzież będzie się uczyła w miejscu bohaterskiej obrony Poczty Polskiej. Organizację placówki powierzono przybyłemu z Gliwic inżynierowi, Stanisławowi Kobusowi, który przez dwa lata pracował nad stworzeniem szkoły technicznej. Pierwsze zajęcia odbywały się w spartańskich warunkach, jednak z czasem oddano na potrzeby szkoły wyremontowany budynek przedwojennej Poczty Polskiej. Staraniem dyrektora Kobusa, technikum zostało wyposażone w potrzebne pomoce naukowe, a nauczaniem zajęła się wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska. Inżyniera Kobusa wspomagali swą wiedzą i doświadczeniem wybitni pedagodzy: Bronisław Szyngiera i Franciszek Dyrga. W 1953 r. funkcję dyrektora objął Bernard Kopciewicz. W szkole funkcjonowało już wtedy 13 klas. Kiedy w 1954 r. stanowisko dyrektora przejął Mieczysław Kocięcki, liczba klas podwoiła się. Jednak dopiero pięć lat później, w styczniu 1959 r., rozpoczęto zajęcia w nowym szkolnym gmachu przy ul. Podwale Staromiejskie 52. Również w tym roku szkoła otrzymała nazwę Technikum Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku. Kolejne lata przynosiły nieustanny rozwój szkoły, dokonujący się m.in. dzięki przemyślanemu i zdecydowanemu działaniu Mieczysława Kocięckiego, który sprawował swą funkcję dziewiętnaście lat. Zmiany zaowocowały rosnącym zainteresowaniem ofertą edukacyjną proponowaną młodym uczniom przez szkołę. W Technikum Łączności można było kształcić się w popularnych kierunkach: telewizji, telekomutacji, maszyn matematycznych, elektronicznym. O rozwoju szkoły i jej renomie świadczą liczby: w 1969 przystąpiło do egzaminu dojrzałości 320 osób, liczba uczniów przekroczyła 1000, nauczycieli zaś było 160. Młodzież ucząca się w technikum odnosiła sukcesy w nauce, w sporcie, a także na gruncie kulturalnym.

Rozkwit[edytuj]

Nowy dyrektor, Emir Chazbijewicz, który swą funkcję objął w 1974 r. (po rocznej kadencji Wiesława Lewandowskiego), dążył do zmodernizowania profilu nauczania zawodowego – postawił na nowoczesność. Rozpoczął wyposażanie laboratoriów, warsztatów i innych sal. Ograniczył specjalności do dwóch: telekomunikacyjnej w zakresie teletransmisji i telekomutacji oraz elektroniki ze specjalizacją radiotechnika i telewizja. Dzięki tym zabiegom Technikum Łączności było w latach 70. nowoczesną szkołą zawodową o dużej renomie, przodującą wśród innych trójmiejskich placówek. Dyrektor rozumiał, że współczesne technikum nie może egzystować w oderwaniu od wyższych uczelni i zakładów przemysłowych, szczególnie typu elektronicznego. Zawarł więc wiele umów z gdańskimi zakładami pracy. Uczniowie odbywali praktyki i zajęcia warsztatowe w firmach, takich jak: "Unimor", "Radmor", "Telkom-Telmor", co przyczyniło się do podniesienia jakości kształcenia zawodowego w Technikum Łączności. W 1988 r. – po odejściu Emira Chazbijewicza na emeryturę – funkcję dyrektora naczelnego przejął wieloletni wicedyrektor szkoły, mgr inż. Józef Czekaj, który pełnił swoje obowiązki dwa lata, zachowując dotychczasową politykę szkoły.

Lata przełomu[edytuj]

Lata 90. przyniosły szereg zmian – był to czas radykalnych reform, wynikających m.in. z przeobrażeń ustrojowych. W nowy etap historii wprowadził Zespół Szkół Łączności kolejny dyrektor, Jerzy Kowalczyk. Rozpoczął swoją kadencję od zniesienia obowiązku noszenia mundurów. Poza tym dokonał gruntownej przebudowy budynków należących do szkoły. Rozpoczął m.in. komputeryzację szkoły i zmiany kadrowe. Zaakceptował także dominację profilu kształcenia elektronicznego oraz wprowadził nową specjalność nauczania zawodowego – systemy komputerowe i nowy wydział teleinformatyki, zrezygnował natomiast ze specjalizacji telekomutacja i teletransmisja. Na okres kadencji dyrektora Bogusława Szumichory przypadł Jubileusz 50-lecia Technikum Łączności, który był jednocześnie uroczystością zamykającą istnienie szkoły w dotychczasowej postaci i otwierającą nowy rozdział w historii Zespołu Szkół Łączności. W 2000 roku dokonano ostatniego naboru uczniów do technikum pięcioletniego – był to efekt wprowadzanej w życie reformy oświaty. Zgodnie z jej wymaganiami, dyrektor skoncentrował się na reorganizacji szkoły. Zmierzał do pełnego wykorzystania w nowym systemie doskonałej bazy technicznej szkoły oraz wysokich kwalifikacji nauczycieli.

Szkoła dziś[edytuj]

Budynek Poczty Polskiej w 2010 r. – zajęcia szkolne odbywają się na górnych piętrach

W 2005 r. dyrektorem Zespołu Szkół Łączności w Gdańsku został dr hab. inż. Marek Hartman, prof. AM, absolwent Technikum Łączności z 1965 r. Nowy dyrektor dynamicznie przystąpił do realizacji kolejnych zadań, stawiając przede wszystkim na nowoczesność. Rozpoczął wyposażanie laboratoriów i warsztatów w najnowsze pomoce naukowe, które są dowodem rozwoju współczesnej myśli technicznej. Nawiązał także kontakty z gdańskimi uczelniami wyższymi i zakładami przemysłowymi o profilu elektronicznym, widząc w tego rodzaju związkach przyszłość renomowanej szkoły technicznej. Współpraca z lokalnymi firmami, takimi jak: Sprint, Satel, Telkom-Telmor, Simex, Slican, znacząco wpłynęła na rozwój szkoły, która we wrześniu 2011 r. obchodziła jubileusz sześćdziesięciolecia swego istnienia. W lutym 2012 r. profesor Marek Hartman przeszedł na emeryturę, a funkcję dyrektora ZSŁ objął z dniem 1 marca 2012 r. Zbigniew Domański. Po jego rezygnacji, w wyniku kolejnego konkursu, wyłoniono nowego dyrektora naczelnego Zespołu Szkół Łączności, mgr inż. Jadwigę Piechowiak, która nową funkcję objęła 1 września 2012 r.

Kierunki[edytuj]

W skład Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku wchodzi obecnie

Technikum Łączności nr 4[edytuj]

które kształci w zawodach:

  • technik elektronik (specjalizacje: systemy i sieci komputerowe, automatyka przemysłowa, elektroniczne systemy zabezpieczeń – pod patronatem firmy SATEL, urządzenia audiowizualne – pod patronatem Katedry Multimediów Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej)
  • technik teleinformatyk
  • technik informatyk (specjalizacje: administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi,systemy zarządzania bazami danych, aplikacje internetowe, grafika komputerowa)
  • technik telekomunikacji (specjalizacja: komutacyjne systemy cyfrowe)


Technikum nr 4 w Zespole Szkół Łączności zajęło w 2011 r. 18. miejsce w ogólnopolskim rankingu techników sporządzonym przez „Perspektywy”. Jest to najwyżej notowana szkoła techniczna w Gdańsku, zaś druga w województwie pomorskim. Przez twórców rankingu uwzględniane były osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych i technicznych, wyniki egzaminów maturalnych i opinia w środowisku akademickim[2].

Przypisy

  1. Ranking techników 2014. Perspektywy. [dostęp 2014-06-18].
  2. Ranking "Perspektyw", 2011 r.