Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe województwa łódzkiego

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Las Popioły, fragment ZPK „Ruda Willowa”
Ujście Dobrzynki w ZPK „Międzyrzecze Neru i Dobrzynki”

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe województwa łódzkiego

Według Ustawy o ochronie przyrody z 2004 roku zespoły przyrodniczo-krajobrazowe to:

„fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe i estetyczne”

W 2010 roku w województwie łódzkim istniało 36 takich zespołów o łącznej powierzchni 11 994,4 ha. Areały poszczególnych z nich wahały się od 0,82 ha w przypadku ZPK „Skarpa Jurajska” do 4007 ha w przypadku ZPK „Dolina Grabi”. Najczęściej tą formą ochrony przyrody obejmowane były doliny rzeczne i kompleksy leśne. Ponadto stosowano ją w przypadku założeń dworsko-parkowych i pałacowo-parkowych. Istnieje także wiele zespołów, gdzie ochroną objęte są zarówno obiekty przyrodnicze jak i kultury materialnej.

Lista zespołów przyrodniczo-krajobrazowych województwa łódzkiego[edytuj | edytuj kod]

Kompletny wykaz zespołów przyrodniczo-krajobrazowych wg stanu na 2010 rok[1]

Nazwa ZPK Rok
powołania
Pow. (ha) lokacja
(gmina)
Obiekt
Borkowice 2001 507,38 Dłutów kompleks leśny
Dąbrowa I 1996 55,98 Dłutów starodrzew
Dąbrowa II 1996 142,84 Dłutów starodrzew
Dobroń 2001 221,36 Dobroń wydmy śródleśne i torfowiska
Dolina Grabi 1998 4007,0 Dobroń, Łask,
miasto Łask,
Sędziejowice,
Widawa
dolina rzeczna z zabytkami
kultury materialnej
Dolina Mrogi 1997 493 Brzeziny, Rogów,
Dmosin
dolina rzeczna z zabytkami
kultury materialnej
Dolina Sokołówki 2010 219,78 miasto Łódź krajobraz naturalny i kulturowy
Działoszyński 1998 299,0 Działoszyn krajobraz naturalny i kulturowy
Górna Mrożyca 1998 105,0 Brzeziny dorzecze górnego odcinka rzeki
Góry Wapienne 1995 3,64 Burzenin roślinność kserotermiczna
Kolumna-Las 1993 365,0 miasto Łask starodrzew, hist. drewniana
zabudowa letniskowa
Lipnickie Błota 2005 721,9 Goszczanów bagna i torfowiska,
ostoja ptactwa
Luciejów 2001 139,93 Sędziejowice wydma śródleśna, źródła wysiękowe,
oczka wodne
Majowa Góra 1994 3,90 Przedbórz
(miasto)
kompleks leśno-historyczny
w granicach miasta
Międzyrzecze Neru i Dobrzynki 2010 217,02 miasto Łódź doliny rzeczne z krajobrazem
naturalnym i kulturowym
Mogilno 2001 68,35 Dobroń wydma eoliczna z borem sosnowym
Nieborów 1998 46,35 Nieborów łąki wilgotne, teren
byłego lapidarium
Niemysłów 1996 4,52 Poddębice starodrzew
Osjakowski 1998 2492,0 Osjaków, Konopnica,
Siemkowice
dolina Warty, odcinek ujściowy Wężnicy
Park Podworski w Zadzimiu 2005 6,61 Zadzim zabytkowy park podworski z pałacem
Park Zabytkowy w Sokolnikach 2005 3,96 Sokolniki park z pomnikowymi drzewami
Parki Złoczewskie 2004 4,04 Złoczew krajobraz przyrodniczy parków
Poddębicki 2007 5,77 miasto Poddębice park miejski z bulwarem
nad Nerem
Renesansowe założenie
Pałacowo-Parkowe
w Działoszynie
2005 2,34 Działoszyn park z pałacem
Rochna 1998 21,95 Brzeziny krajobraz naturalny źródlisk rzeki Mrogi,
kompleks leśny
Ruda Willowa 2009 225,23 miasto Łódź dolina rzeczna z kompleksem leśnym,
zabytkowe wille
Sędziejowicki 1995 13,0 Sędziejowice starodrzew
Skarpa Jurajska 2001 0,82 Inowłódz zbocze doliny Pilicy
z kościołem
Sucha Dolina w Moskulach 2010 161,89 miasto Łódź krajobraz naturalny i kulturowy
doliny denudacyjnej, las grądowy
Uroczysko Zieleń 2004 77,67 Uniejów kompleks leśny, użytki zielone
Uroczysko Zieleń II 2006 15,68 Uniejów użytki zielone, zadrzewienia,
panorama zespołu zamkowo-pałacowego
Wzgórza Ożarowskie 1998 628,30 Mokrsko krajobraz naturalny i kulturowy,
były park dworski
Zabytkowy Park Podworski
w Czepowie Dolnym
2004 4,63 Uniejów starodrzew byłego parku dworskiego
Zabytkowy Park w Buczku 2004 1,60 Buczek dawny park dworski
Zwierzyniec Królewski 1994 572,32 Skierniewice,
Maków
kompleks leśny ze starodrzewiem i
obiektami kulturowymi
Źródła Neru 2010 134,07 miasto Łódź krajobraz naturalny i kulturowy
odcinka źródłowego rzeki

Zespoły planowane i projektowane oraz o niejasnym statusie[edytuj | edytuj kod]

Na terenie gminy Dobroń ma powstać:

Na obszarze Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki planowano w 2008 roku utworzyć następujące ZPK[3]:

 • ZPK „Siemiechów Łąki” – kompleks łąk i zbiorowisk turzycowych o powierzchni 75,9 ha.
 • ZPK „Wola Wężykowa” – zespół stawów rybnych wraz ze zróżnicowanym siedliskowo otoczeniem.
 • ZPK „Widawa – Grabno – Rogóźno” – na obszarze 382 ha znajduje się węzeł hydrograficzny Widawki, Grabi i Niecieczy, gdzie można obserwować procesy geologiczne i hydrograficzne.
 • ZPK „Zabłocie II” – suche lasy sosnowe i położone obok malownicze stawy, 94,2 ha.
 • ZPK „Ochle” – duży obszar o powierzchni 356,4 ha porośnięty łąkami i roślinnością torfowiska niskiego, gniazdują tu licznie ptaki.
 • ZPK „Las Zborowski” – śródlądowy bór wilgotny z licznymi stanowiskami rzadkich roślin.
 • ZPK „Dolina Niecieczy” – naturalny charakter małej rzeki.

Ponadto niektóre źródła wymieniają:

 • ZPK „Dolina rzeki Końskiej”[4]
 • ZPK „Węzeł hydrograficzny Widawki-Grabi-Niecieczy”[4][5] – prawdopodobnie tożsamy z ZPK „Widawa – Grabno – Rogóźno”[3]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Wojewódzki Inspektorat Środowiska: Raport o stanie środowiska w woj. łódzkim w 2010 r.: Rozdz. VIII „Elementy Przyrody”. s. 234, 235. ISBN 978-83-62174-09-6.
 2. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobroń. [dostęp 2012-06-22].
 3. a b Starostwo Powiatowe w Łasku: Strategia rozwoju powiatu łaskiego na lata 2007-2008. Łask: styczeń 2008.
 4. a b Obszar Natura 2000: Grabia. [dostęp 2012-06-19].
 5. wsiodle.lodzkie.pl: Łódzki Szlak Konny. [dostęp 2012-06-21].

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]