Zestawienie pochodnych interwałów

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Zestawienie zawiera tabelaryczne przedstawienie ważniejszych informacji o interwałach zwiększonych i zmniejszonych (oznaczenie, rozmiar w półtonach i przewrót).

Objaśnienia do tabeli[edytuj]

 • [1] - oznaczenie interwału
 • [2] - rozmiar interwału w półtonach
 • [3] - przewrót interwału
 • [4] - najprostszy interwał o takim samym brzmieniu
 • [5] - przykład
 • [A] - te interwały istnieją teoretycznie jako przewroty innych interwałów, w praktyce są one określane w sposób podany w nawiasie
 • [B] - tryton to (sprowadzając do najprostszego interwału) kwarta zwiększona lub kwinta zmniejszona
 • [C] - należy pamiętać, że septymę małą oznacza się jako 7, a wielką jako 7<
 • [D] - interwał, który należy określić jako oktawa i tryton
 • [E] - kwartdecymę małą i wielką oznacza się podobnie jak septymę, czyli odpowiednie: 14 oraz 14<
 • [F] - interwały większe od kwintdecymy nazywa się według koncepcji: dwie/trzy/... oktawy i...
Interwał podstawowy Interwał cztery razy zmniejszony Interwał trzy razy zmniejszony Interwał dwa razy zmniejszony Interwał zmniejszony Interwał zwiększony Interwał dwa razy zwiększony Interwał trzy razy zwiększony Interwał cztery razy zwiększony

Pryma[edytuj]

NIE ISTNIEJE

NIE ISTNIEJE

NIE ISTNIEJE

NIE ISTNIEJE

[1] 1<
[2] 1
[3] 8>
[4] 2>
[5] c-cis
[1] 1<<
[2] 2
[3] 8>>
[4] 2
[5] c-cisis
[1] 1<<<
[2] 3
[3] 8>>>
[4] 3>
[5] ces-cisis
[1] 1<<<<
[2] 4
[3] 8>>>>
[4] 3
[5] ceses-cisis

Sekunda[edytuj]

[1] [A] 2>>>>>
(2<)
[2] 3
[3] [C] 7<<<<<
[4] 3>
[5] Hisis-ceses
[1] [A] 2>>>>
(2)
[2] 2
[3] [C] 7<<<<
[4] 2
[5] His-ceses
[1] [A] 2>>>
(2>)
[2] 1
[3] [C] 7<<<
[4] 2>
[5] H-ceses
[1] 2>>
[2] 0
[3] [C] 7<<
[4] 1
[5] H-ces
[1] 2<
[2] 3
[3] [C] 7>
[4] 3>
[5] c-dis
[1] 2<<
[2] 4
[3] [C] 7>>
[4] 3
[5] c-disis
[1] 2<<<
[2] 5
[3] [C] 7>>>
[4] 4
[5] ces-disis
[1] 2<<<<
[2] 6
[3] [C] 7>>>>
[4] [B] tryton
[5] ceses-disis

Tercja[edytuj]

[1] [A] 3>>>>>
(3>>>)
[2] 1
[3] 6<<<<
[4] 2>
[5] Hisis-deses
[1] 3>>>>
[2] 0
[3] 6<<<
[4] 1
[5] His-deses
[1] 3>>>
[2] 1
[3] 6<<
[4] 2>
[5] H-deses
[1] 3>>
[2] 2
[3] 6<
[4] 2
[5] H-des
[1] 3<
[2] 5
[3] 6>>
[4] 4
[5] c-eis
[1] 3<<
[2] 6
[3] 6>>>
[4] [B] tryton
[5] c-eisis
[1] 3<<<
[2] 7
[3] 6>>>>
[4] 5
[5] ces-eisis
[1] 3<<<<
[2] 8
[3] 6>>>>>
[4] 6>
[5] ceses-eisis

Kwarta[edytuj]

[1] 4>>>>
[2] 1
[3] 5<<<<
[4] 2>
[5] cisis-feses
[1] 4>>>
[2] 2
[3] 5<<<
[4] 2
[5] cis-feses
[1] 4>>
[2] 3
[3] 5<<
[4] 3>
[5] c-feses
[1] 4>
[2] 4
[3] 5<
[4] 3
[5] c-fes
[1] 4<
[2] 6
[3] 5>
[4] [B] tryton
[5] c-fis
[1] 4<<
[2] 7
[3] 5>>
[4] 5
[5] c-fisis
[1] 4<<<
[2] 8
[3] 5>>>
[4] 6>
[5] ces-fisis
[1] 4<<<<
[2] 9
[3] 5>>>>
[4] 6
[5] ceses-fisis

Kwinta[edytuj]

[1] 5>>>>
[2] 3
[3] 4<<<<
[4] 3>
[5] cisis-geses
[1] 5>>>
[2] 4
[3] 4<<<
[4] 3
[5] cis-geses
[1] 5>>
[2] 5
[3] 4<<
[4] 4
[5] c-geses
[1] 5>
[2] 6
[3] 4<
[4] [B] tryton
[5] c-ges
[1] 5<
[2] 8
[3] 4>
[4] [B] 6>
[5] c-gis
[1] 5<<
[2] 9
[3] 4>>
[4] 6
[5] c-gisis
[1] 5<<<
[2] 10
[3] 4>>>
[4] [C] 7
[5] ces-gisis
[1] 5<<<<
[2] 11
[3] 4>>>>
[4] [C] 7<
[5] ceses-gisis

Seksta[edytuj]

[1] 6>>>>>
[2] 4
[3] 3<<<<
[4] 3
[5] Hisis-geses
[1] 6>>>>
[2] 5
[3] 3<<<
[4] 4
[5] His-geses
[1] 6>>>
[2] 6
[3] 3<<
[4] [B] tryton
[5] H-geses
[1] 6>>
[2] 7
[3] 3<
[4] 5
[5] H-ges
[1] 6<
[2] 10
[3] 3>>
[4] [C] 7
[5] c-ais
[1] 6<<
[2] 11
[3] 3>>>
[4] [C] 7<
[5] c-aisis
[1] 6<<<
[2] 12
[3] 3>>>>
[4] 8
[5] ces-aisis
[1] 6<<<<
[2] 13
[3] 3>>>>>
[4] 9>
[5] ceses-aisis

Septyma[edytuj]

[1] [C] 7>>>>
[2] 6
[3] 2<<<<
[4] [B] tryton
[5] Hisis-ases
[1] [C] 7>>>
[2] 7
[3] 2<<<
[4] 5
[5] His-ases
[1] [C] 7>>
[2] 8
[3] 2<<
[4] 6>
[5] H-ases
[1] [C] 7>
[2] 9
[3] 2<
[4] 6
[5] H-as
[1] [C] 7<<
[2] 12
[3] 2>>
[4] 8
[5] c-his
[1] [C] 7<<<
[2] 13
[3] 2>>>
[4] 9<
[5] c-hisis
[1] [C] 7<<<<
[2] 14
[3] 2>>>>
[4] 9
[5] ces-hisis
[1] [C] 7<<<<<
[2] 15
[3] 2>>>>>
[4] 10>
[5] ceses-hisis

Oktawa[edytuj]

[1] 8>>>>
[2] 8
[3] 1<<<<
[4] 6>
[5] cisis-ceses¹
[1] 8>>>
[2] 9
[3] 1<<<
[4] 6
[5] cis-ceses¹
[1] 8>>
[2] 10
[3] 1<<
[4] [C] 7
[5] c-ceses¹
[1] 8>
[2] 11
[3] 1<
[4] [C] 7<
[5] c-ces¹
[1] 8<
[2] 13
[3] 1>
[4] 9>
[5] c-cis¹
[1] 8<<
[2] 14
[3] 1>>
[4] 9
[5] c-cisis¹
[1] 8<<<
[2] 15
[3] 1>>>
[4] 10>
[5] ces-cisis¹
[1] 8<<<<
[2] 16
[3] 1>>>>
[4] 10
[5] ceses-cisis¹

Nona[edytuj]

[1] 9>>>>>
[2] 9
[3] [C] 7<<<<<
[4] 6
[5] Hisis-ceses¹
[1] 9>>>>
[2] 10
[3] [C] 7<<<<
[4] 7
[5] His-ceses¹
[1] 9>>>
[2] 11
[3] [C] 7<<<
[4] [C] 7<
[5] H-ceses¹
[1] 9>>
[2] 12
[3] [C] 7<<
[4] 8
[5] H-ces¹
[1] 9<
[2] 15
[3] [C] 7>
[4] 10>
[5] c-dis¹
[1] 9<<
[2] 16
[3] [C] 7>>
[4] 10
[5] c-disis¹
[1] 9<<<
[2] 17
[3] [C] 7>>>
[4] 11
[5] ces-disis¹
[1] 9<<<<
[2] 18
[3] [C] 7>>>>
[4] [D] ?
[5] ceses-disis¹

Decyma[edytuj]

[1] 10>>>>>
[2] 11
[3] 6<<<<
[4] 7<
[5] Hisis-deses¹
[1] 10>>>>
[2] 12
[3] 6<<<
[4] [C] 8
[5] His-deses¹
[1] 10>>>
[2] 13
[3] 6<<
[4] 9>
[5] H-deses¹
[1] 10>>
[2] 14
[3] 6<
[4] 9
[5] H-des¹
[1] 10<
[2] 17
[3] 6>>
[4] 11
[5] c-eis¹
[1] 10<<
[2] 18
[3] 6>>>
[4] [D] ?
[5] c-eisis¹
[1] 10<<<
[2] 19
[3] 6>>>>
[4] 12
[5] ces-eisis¹
[1] 10<<<<
[2] 20
[3] 6>>>>>
[4] 13>
[5] ceses-eisis¹

Undecyma[edytuj]

1 11>>>>
2 13 półtonów
3 5<<<<
4 9>
5 Cisis-feses
1 11>>>
2 14 półtonów
3 5<<<
4 9
5 Cisis-fes
1 11>>
2 15 półtonów
3 5<<
4 10>
5 Cisis-f
1 11>
2 16 półtonów
3 5<
4 10
5 Cis-f
1 11<
2 18 półtonów
3 5>
4 [D] ?
5 Ces-f
1 11<<
2 19 półtonów
3 5>>
4 12
5 Ceses-f
1 11<<<
2 20 półtonów
3 5>>>
4 13>
5 Ceses-fis
1 11<<<<
2 21 półtonów
3 5>>>>
4 13
5 Ceses-fisis

Duodecyma[edytuj]

1 12>>>>
2 15 półtonów
3 4<<<<
4 10>
5 Cisis-geses
1 12>>>
2 16 półtonów
3 4<<<
4 10
5 Cisis-ges
1 12>>
2 17 półtonów
3 4<<
4 11
5 Cisis-g
1 12>
2 18 półtonów
3 4<
4 [D] ?
5 Cis-g
1 12<
2 20 półtonów
3 4>
4 13>
5 Ces-g
1 12<<
2 21 półtonów
3 4>>
4 13
5 Ceses-g
1 12<<<
2 22 półtonów
3 4>>>
4 [E] 14
5 Ceses-gis
1 12<<<<
2 23 półtonów
3 4>>>>
4 [E] 14<
5 Ceses-gisis

Tercdecyma[edytuj]

1 13>>>>>
2 16 półtonów
3 3<<<<
4 10
5 Cisis-ases
1 13>>>>
2 17 półtonów
3 3<<<
4 11
5 Cisis-as
1 13>>>
2 18 półtonów
3 3<<
4 [D] ?
5 Cisis-a
1 13>>
2 19 półtonów
3 3<
4 10
5 Cis-a
1 13<
2 22 półtonów
3 3>>
4 [E] 14
5 Ces-a
1 13<<
2 23 półtonów
3 3>>>
4 [E] 14<
5 Ceses-a
1 13<<<
2 24 półtonów
3 3>>>>
4 15
5 Ceses-ais
1 13<<<<
2 25 półtonów
3 3>>>>>
4 [F] 8+8+2>
5 Ceses-aisis

Kwartdecyma[edytuj]

1 [E] 14>>>>
2 18 półtonów
3 2<<<<
4 [D] ?
5 Cisis-heses
1 [E] 14>>>
2 19 półtonów
3 2<<<
4 12
5 Cisis-b
1 [E] 14>>
2 20 półtonów
3 2<<
4 13>
5 Cisis-h
1 [E] 14>
2 21 półtonów
3 2<
4 13
5 Cis-h
1 [E] 14<<
2 24 półtonów
3 2>>
4 15
5 Ces-h
1 [E] 14<<<
2 25 półtonów
3 2>>>
4 [F] 8+8+2>
5 Ceses-h
1 [E] 14<<<<
2 26 półtonów
3 2>>>>
4 [F] 8+8+2
5 Ceses-his
1 [E] 14<<<<<
2 27 półtonów
3 2>>>>>
4 [F] 8+8+3>
5 Ceses-hisis

Kwintdecyma[edytuj]

1 15>>>>
2 20 półtonów
3 1<<<<
4 13>
5 Cisis-ceses¹
1 15>>>
2 21 półtonów
3 1<<<
4 13
5 Cisis-ces¹
1 15>>
2 22 półtony
3 1<<
4 [E] 14
5 Cisis-c¹
1 15>
2 23 półtony
3 1<
4 [E] 14<
5 Cis-c¹
1 15<
2 25 półtonów
3 [A] 1>
(1<)
4 [F] 8+8+2>
5 Ces-c¹
1 15<<
2 26 półtonów
3 [A] 1>>
(1<<)
4 [F] 8+8+2
5 Ceses-c¹
1 15<<<
2 27 półtonów
3 [A] 1>>>
(1<<<)
4 [F] 8+8+3>
5 Ceses-cis¹
1 15<<<<
2 28 półtonów
3 [A] 1>>>>
(1<<<<)
4 [F] 8+8+3
5 Ceses-cisis¹

Objaśnienia do tabeli:

 • [1] - oznaczenie interwału
 • [2] - rozmiar interwału w półtonach
 • [3] - przewrót interwału
 • [4] - najprostszy interwał o takim samym brzmieniu
 • [5] - przykład
 • [A] - te interwały istnieją teoretycznie jako przewroty innych interwałów, w praktyce są one określane w sposób podany w nawiasie
 • [B] - tryton to (sprowadzając do najprostszego interwału) kwarta zwiększona lub kwinta zmniejszona
 • [C] - należy pamiętać, że septymę małą oznacza się jako 7, a wielką jako 7<
 • [D] - interwał, który należy określić jako oktawa i tryton
 • [E] - kwartdecymę małą i wielką oznacza się podobnie jak septymę, czyli odpowiednie: 14 oraz 14<
 • [F] - interwały większe od kwintdecymy nazywa się według koncepcji: dwie/trzy/... oktawy i...

Zobacz też[edytuj]