Zestawienie pochodnych interwałów

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Zestawienie zawiera tabelaryczne przedstawienie ważniejszych informacji o interwałach zwiększonych i zmniejszonych (oznaczenie, rozmiar w półtonach i przewrót).

Objaśnienia do tabeli[edytuj | edytuj kod]

 • [1] - oznaczenie interwału
 • [2] - rozmiar interwału w półtonach
 • [3] - przewrót interwału
 • [4] - najprostszy interwał o takim samym brzmieniu
 • [5] - przykład
 • [A] - te interwały istnieją teoretycznie jako przewroty innych interwałów, w praktyce są one określane w sposób podany w nawiasie
 • [B] - tryton to (sprowadzając do najprostszego interwału) kwarta zwiększona lub kwinta zmniejszona
 • [C] - należy pamiętać, że septymę małą oznacza się jako 7, a wielką jako 7<
 • [D] - interwał, który należy określić jako oktawa i tryton
 • [E] - kwartdecymę małą i wielką oznacza się podobnie jak septymę, czyli odpowiednie: 14 oraz 14<
 • [F] - interwały większe od kwintdecymy nazywa się według koncepcji: dwie/trzy/... oktawy i...
Interwał podstawowy Interwał cztery razy zmniejszony Interwał trzy razy zmniejszony Interwał dwa razy zmniejszony Interwał zmniejszony Interwał zwiększony Interwał dwa razy zwiększony Interwał trzy razy zwiększony Interwał cztery razy zwiększony

Pryma[edytuj | edytuj kod]

NIE ISTNIEJE

NIE ISTNIEJE

NIE ISTNIEJE

NIE ISTNIEJE

[1] 1<
[2] 1
[3] 8>
[4] 2>
[5] c-cis
[1] 1<<
[2] 2
[3] 8>>
[4] 2
[5] c-cisis
[1] 1<<<
[2] 3
[3] 8>>>
[4] 3>
[5] ces-cisis
[1] 1<<<<
[2] 4
[3] 8>>>>
[4] 3
[5] ceses-cisis

Sekunda[edytuj | edytuj kod]

[1] [A] 2>>>>>
(2<)
[2] 3
[3] [C] 7<<<<<
[4] 3>
[5] Hisis-ceses
[1] [A] 2>>>>
(2)
[2] 2
[3] [C] 7<<<<
[4] 2
[5] His-ceses
[1] [A] 2>>>
(2>)
[2] 1
[3] [C] 7<<<
[4] 2>
[5] H-ceses
[1] 2>>
[2] 0
[3] [C] 7<<
[4] 1
[5] H-ces
[1] 2<
[2] 3
[3] [C] 7>
[4] 3>
[5] c-dis
[1] 2<<
[2] 4
[3] [C] 7>>
[4] 3
[5] c-disis
[1] 2<<<
[2] 5
[3] [C] 7>>>
[4] 4
[5] ces-disis
[1] 2<<<<
[2] 6
[3] [C] 7>>>>
[4] [B] tryton
[5] ceses-disis

Tercja[edytuj | edytuj kod]

[1] [A] 3>>>>>
(3>>>)
[2] 1
[3] 6<<<<
[4] 2>
[5] Hisis-deses
[1] 3>>>>
[2] 0
[3] 6<<<
[4] 1
[5] His-deses
[1] 3>>>
[2] 1
[3] 6<<
[4] 2>
[5] H-deses
[1] 3>>
[2] 2
[3] 6<
[4] 2
[5] H-des
[1] 3<
[2] 5
[3] 6>>
[4] 4
[5] c-eis
[1] 3<<
[2] 6
[3] 6>>>
[4] [B] tryton
[5] c-eisis
[1] 3<<<
[2] 7
[3] 6>>>>
[4] 5
[5] ces-eisis
[1] 3<<<<
[2] 8
[3] 6>>>>>
[4] 6>
[5] ceses-eisis

Kwarta[edytuj | edytuj kod]

[1] 4>>>>
[2] 1
[3] 5<<<<
[4] 2>
[5] cisis-feses
[1] 4>>>
[2] 2
[3] 5<<<
[4] 2
[5] cis-feses
[1] 4>>
[2] 3
[3] 5<<
[4] 3>
[5] c-feses
[1] 4>
[2] 4
[3] 5<
[4] 3
[5] c-fes
[1] 4<
[2] 6
[3] 5>
[4] [B] tryton
[5] c-fis
[1] 4<<
[2] 7
[3] 5>>
[4] 5
[5] c-fisis
[1] 4<<<
[2] 8
[3] 5>>>
[4] 6>
[5] ces-fisis
[1] 4<<<<
[2] 9
[3] 5>>>>
[4] 6
[5] ceses-fisis

Kwinta[edytuj | edytuj kod]

[1] 5>>>>
[2] 3
[3] 4<<<<
[4] 3>
[5] cisis-geses
[1] 5>>>
[2] 4
[3] 4<<<
[4] 3
[5] cis-geses
[1] 5>>
[2] 5
[3] 4<<
[4] 4
[5] c-geses
[1] 5>
[2] 6
[3] 4<
[4] [B] tryton
[5] c-ges
[1] 5<
[2] 8
[3] 4>
[4] [B] 6>
[5] c-gis
[1] 5<<
[2] 9
[3] 4>>
[4] 6
[5] c-gisis
[1] 5<<<
[2] 10
[3] 4>>>
[4] [C] 7
[5] ces-gisis
[1] 5<<<<
[2] 11
[3] 4>>>>
[4] [C] 7<
[5] ceses-gisis

Seksta[edytuj | edytuj kod]

[1] 6>>>>>
[2] 4
[3] 3<<<<
[4] 3
[5] Hisis-geses
[1] 6>>>>
[2] 5
[3] 3<<<
[4] 4
[5] His-geses
[1] 6>>>
[2] 6
[3] 3<<
[4] [B] tryton
[5] H-geses
[1] 6>>
[2] 7
[3] 3<
[4] 5
[5] H-ges
[1] 6<
[2] 10
[3] 3>>
[4] [C] 7
[5] c-ais
[1] 6<<
[2] 11
[3] 3>>>
[4] [C] 7<
[5] c-aisis
[1] 6<<<
[2] 12
[3] 3>>>>
[4] 8
[5] ces-aisis
[1] 6<<<<
[2] 13
[3] 3>>>>>
[4] 9>
[5] ceses-aisis

Septyma[edytuj | edytuj kod]

[1] [C] 7>>>>
[2] 6
[3] 2<<<<
[4] [B] tryton
[5] Hisis-ases
[1] [C] 7>>>
[2] 7
[3] 2<<<
[4] 5
[5] His-ases
[1] [C] 7>>
[2] 8
[3] 2<<
[4] 6>
[5] H-ases
[1] [C] 7>
[2] 9
[3] 2<
[4] 6
[5] H-as
[1] [C] 7<<
[2] 12
[3] 2>>
[4] 8
[5] c-his
[1] [C] 7<<<
[2] 13
[3] 2>>>
[4] 9<
[5] c-hisis
[1] [C] 7<<<<
[2] 14
[3] 2>>>>
[4] 9
[5] ces-hisis
[1] [C] 7<<<<<
[2] 15
[3] 2>>>>>
[4] 10>
[5] ceses-hisis

Oktawa[edytuj | edytuj kod]

[1] 8>>>>
[2] 8
[3] 1<<<<
[4] 6>
[5] cisis-ceses¹
[1] 8>>>
[2] 9
[3] 1<<<
[4] 6
[5] cis-ceses¹
[1] 8>>
[2] 10
[3] 1<<
[4] [C] 7
[5] c-ceses¹
[1] 8>
[2] 11
[3] 1<
[4] [C] 7<
[5] c-ces¹
[1] 8<
[2] 13
[3] 1>
[4] 9>
[5] c-cis¹
[1] 8<<
[2] 14
[3] 1>>
[4] 9
[5] c-cisis¹
[1] 8<<<
[2] 15
[3] 1>>>
[4] 10>
[5] ces-cisis¹
[1] 8<<<<
[2] 16
[3] 1>>>>
[4] 10
[5] ceses-cisis¹

Nona[edytuj | edytuj kod]

[1] 9>>>>>
[2] 9
[3] [C] 7<<<<<
[4] 6
[5] Hisis-ceses¹
[1] 9>>>>
[2] 10
[3] [C] 7<<<<
[4] 7
[5] His-ceses¹
[1] 9>>>
[2] 11
[3] [C] 7<<<
[4] [C] 7<
[5] H-ceses¹
[1] 9>>
[2] 12
[3] [C] 7<<
[4] 8
[5] H-ces¹
[1] 9<
[2] 15
[3] [C] 7>
[4] 10>
[5] c-dis¹
[1] 9<<
[2] 16
[3] [C] 7>>
[4] 10
[5] c-disis¹
[1] 9<<<
[2] 17
[3] [C] 7>>>
[4] 11
[5] ces-disis¹
[1] 9<<<<
[2] 18
[3] [C] 7>>>>
[4] [D] ?
[5] ceses-disis¹

Decyma[edytuj | edytuj kod]

[1] 10>>>>>
[2] 11
[3] 6<<<<
[4] 7<
[5] Hisis-deses¹
[1] 10>>>>
[2] 12
[3] 6<<<
[4] [C] 8
[5] His-deses¹
[1] 10>>>
[2] 13
[3] 6<<
[4] 9>
[5] H-deses¹
[1] 10>>
[2] 14
[3] 6<
[4] 9
[5] H-des¹
[1] 10<
[2] 17
[3] 6>>
[4] 11
[5] c-eis¹
[1] 10<<
[2] 18
[3] 6>>>
[4] [D] ?
[5] c-eisis¹
[1] 10<<<
[2] 19
[3] 6>>>>
[4] 12
[5] ces-eisis¹
[1] 10<<<<
[2] 20
[3] 6>>>>>
[4] 13>
[5] ceses-eisis¹

Undecyma[edytuj | edytuj kod]

1 11>>>>
2 13 półtonów
3 5<<<<
4 9>
5 Cisis-feses
1 11>>>
2 14 półtonów
3 5<<<
4 9
5 Cisis-fes
1 11>>
2 15 półtonów
3 5<<
4 10>
5 Cisis-f
1 11>
2 16 półtonów
3 5<
4 10
5 Cis-f
1 11<
2 18 półtonów
3 5>
4 [D] ?
5 Ces-f
1 11<<
2 19 półtonów
3 5>>
4 12
5 Ceses-f
1 11<<<
2 20 półtonów
3 5>>>
4 13>
5 Ceses-fis
1 11<<<<
2 21 półtonów
3 5>>>>
4 13
5 Ceses-fisis

Duodecyma[edytuj | edytuj kod]

1 12>>>>
2 15 półtonów
3 4<<<<
4 10>
5 Cisis-geses
1 12>>>
2 16 półtonów
3 4<<<
4 10
5 Cisis-ges
1 12>>
2 17 półtonów
3 4<<
4 11
5 Cisis-g
1 12>
2 18 półtonów
3 4<
4 [D] ?
5 Cis-g
1 12<
2 20 półtonów
3 4>
4 13>
5 Ces-g
1 12<<
2 21 półtonów
3 4>>
4 13
5 Ceses-g
1 12<<<
2 22 półtonów
3 4>>>
4 [E] 14
5 Ceses-gis
1 12<<<<
2 23 półtonów
3 4>>>>
4 [E] 14<
5 Ceses-gisis

Tercdecyma[edytuj | edytuj kod]

1 13>>>>>
2 16 półtonów
3 3<<<<
4 10
5 Cisis-ases
1 13>>>>
2 17 półtonów
3 3<<<
4 11
5 Cisis-as
1 13>>>
2 18 półtonów
3 3<<
4 [D] ?
5 Cisis-a
1 13>>
2 19 półtonów
3 3<
4 10
5 Cis-a
1 13<
2 22 półtonów
3 3>>
4 [E] 14
5 Ces-a
1 13<<
2 23 półtonów
3 3>>>
4 [E] 14<
5 Ceses-a
1 13<<<
2 24 półtonów
3 3>>>>
4 15
5 Ceses-ais
1 13<<<<
2 25 półtonów
3 3>>>>>
4 [F] 8+8+2>
5 Ceses-aisis

Kwartdecyma[edytuj | edytuj kod]

1 [E] 14>>>>
2 18 półtonów
3 2<<<<
4 [D] ?
5 Cisis-heses
1 [E] 14>>>
2 19 półtonów
3 2<<<
4 12
5 Cisis-b
1 [E] 14>>
2 20 półtonów
3 2<<
4 13>
5 Cisis-h
1 [E] 14>
2 21 półtonów
3 2<
4 13
5 Cis-h
1 [E] 14<<
2 24 półtonów
3 2>>
4 15
5 Ces-h
1 [E] 14<<<
2 25 półtonów
3 2>>>
4 [F] 8+8+2>
5 Ceses-h
1 [E] 14<<<<
2 26 półtonów
3 2>>>>
4 [F] 8+8+2
5 Ceses-his
1 [E] 14<<<<<
2 27 półtonów
3 2>>>>>
4 [F] 8+8+3>
5 Ceses-hisis

Kwintdecyma[edytuj | edytuj kod]

1 15>>>>
2 20 półtonów
3 1<<<<
4 13>
5 Cisis-ceses¹
1 15>>>
2 21 półtonów
3 1<<<
4 13
5 Cisis-ces¹
1 15>>
2 22 półtony
3 1<<
4 [E] 14
5 Cisis-c¹
1 15>
2 23 półtony
3 1<
4 [E] 14<
5 Cis-c¹
1 15<
2 25 półtonów
3 [A] 1>
(1<)
4 [F] 8+8+2>
5 Ces-c¹
1 15<<
2 26 półtonów
3 [A] 1>>
(1<<)
4 [F] 8+8+2
5 Ceses-c¹
1 15<<<
2 27 półtonów
3 [A] 1>>>
(1<<<)
4 [F] 8+8+3>
5 Ceses-cis¹
1 15<<<<
2 28 półtonów
3 [A] 1>>>>
(1<<<<)
4 [F] 8+8+3
5 Ceses-cisis¹

Objaśnienia do tabeli:

 • [1] - oznaczenie interwału
 • [2] - rozmiar interwału w półtonach
 • [3] - przewrót interwału
 • [4] - najprostszy interwał o takim samym brzmieniu
 • [5] - przykład
 • [A] - te interwały istnieją teoretycznie jako przewroty innych interwałów, w praktyce są one określane w sposób podany w nawiasie
 • [B] - tryton to (sprowadzając do najprostszego interwału) kwarta zwiększona lub kwinta zmniejszona
 • [C] - należy pamiętać, że septymę małą oznacza się jako 7, a wielką jako 7<
 • [D] - interwał, który należy określić jako oktawa i tryton
 • [E] - kwartdecymę małą i wielką oznacza się podobnie jak septymę, czyli odpowiednie: 14 oraz 14<
 • [F] - interwały większe od kwintdecymy nazywa się według koncepcji: dwie/trzy/... oktawy i...

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]