Zestawienie podstawowych interwałów

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

[1]Artykuł zawiera zestawienie podstawowych interwałów. Interwały są ułożone w kolejności rosnącej od prymy czystej do kwintdecymy czystej. W pierwszej kolumnie znajdują się przykłady brzmienia poszczególnych interwałów. W drugiej znajduje się krótki opis zawierający informacje o rozmiarze (podanym w półtonach) interwału i jego przewrocie.

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

  1. Interwały o większej rozpiętości niż kwintdecyma (piętnaście kolejnych stopni skali) przyjęto nazywać według koncepcji: dwie oktawy i "nazwa interwału prostego" (np. dwie oktawy i tercja wielka, C-e¹).
  2. Linki użyte w tabeli służą do poruszania się w obrębie zestawienia. Do poruszania się między artykułami opisującymi poszczególne interwały służy zestawienie w części Zobacz też.

Pojęcia występujące w tabeli: cały ton, dysonans, konsonans, półton, przewrót interwału, szereg zasadniczy.

Nazwa Opis Przykład

Pryma czysta[edytuj | edytuj kod]

posłuchaj

Jest to powtórzony ten sam dźwięk. Występuje naturalnie w szeregu zasadniczym (c-c, d-d, e-e, f-f, g-g, a-a, h-h). Jest interwałem konsonansowym doskonałym. W przewrocie otrzymuje się oktawę czystą. Oznaczenie: 1. Pryma czysta

Sekunda mała[edytuj | edytuj kod]

Posłuchaj:
melodycznie
harmonicznie

Sekunda o rozmiarze półtonu. Występuje naturalnie w szeregu zasadniczym (e-f, h-c). Jest dysonansem. W przewrocie otrzymuje się septymę wielką. Oznaczenie: 2>. Sekunda mała

Sekunda wielka[edytuj | edytuj kod]

Posłuchaj:
melodycznie
harmonicznie

Sekunda o rozmiarze całego tonu. Występuje naturalnie w szeregu zasadniczym (c-d, d-e, f-g, g-a, a-h). Jest dysonansem. W przewrocie otrzymuje się septymę małą. Oznaczenie: 2. Sekunda wielka

Tercja mała[edytuj | edytuj kod]

Posłuchaj:
melodycznie
harmonicznie

Tercja o rozmiarze trzech półtonów. Występuje naturalnie w szeregu zasadniczym (d-f, e-g, a-c¹, h-d¹). Jest konsonansem niedoskonałym. W przewrocie otrzymuje się sekstę wielką. Oznaczenie: 3>. Tercja mała

Tercja wielka[edytuj | edytuj kod]

Posłuchaj:
melodycznie
harmonicznie

Tercja o rozmiarze czterech półtonów. Występuje naturalnie w szeregu zasadniczym (c-e, f-a, g-h). Jest konsonansem niedoskonałym. W przewrocie otrzymuje się sekstę małą. Oznaczenie: 3. Tercja wielka

Kwarta czysta[edytuj | edytuj kod]

Posłuchaj:
melodycznie
harmonicznie

Kwarta o rozmiarze pięciu półtonów. Występuje naturalnie w szeregu zasadniczym (c-f, d-g, e-a, g-c¹). Jest konsonansem doskonałym. W przewrocie otrzymuje się kwintę czystą. Oznaczenie: 4. Kwarta czysta

Tryton[edytuj | edytuj kod]

Posłuchaj:
melodycznie
harmonicznie

Tryton to interwał o rozmiarze całych trzech tonów (sześciu półtonów). Trytonem jest więc kwarta zwiększona lub kwinta zmniejszona (zależnie od notacji na pięciolinii). Występuje naturalnie w szeregu zasadniczym (f-h). Jest dysonansem. Tryton

Kwinta czysta[edytuj | edytuj kod]

Posłuchaj:
melodycznie
harmonicznie

Kwinta o rozmiarze siedmiu półtonów. Występuje naturalnie w szeregu zasadniczym (c-g, d-a, e-h, f-c¹, g-d¹, a-e¹). Jest konsonansem doskonałym. W przewrocie otrzymuje się kwartę czystą. Oznaczenie: 5. Kwinta czysta

Seksta mała[edytuj | edytuj kod]

Posłuchaj:
melodycznie
harmonicznie

Seksta o rozmiarze ośmiu półtonów. Występuje naturalnie w szeregu zasadniczym (e-c¹, a-f¹, h-g¹). Jest konsonansem niedoskonałym. W przewrocie otrzymuje się tercję wielką. Oznaczenie: 6>. Seksta mała

Seksta wielka[edytuj | edytuj kod]

Posłuchaj:
melodycznie
harmonicznie

Seksta o rozmiarze dziewięciu półtonów. Występuje naturalnie w szeregu zasadniczym (F-d, G-e, c-a, d-h). Jest konsonansem niedoskonałym. W przewrocie otrzymuje się tercję małą. Oznaczenie: 6. Seksta wielka

Septyma mała[edytuj | edytuj kod]

Posłuchaj:
melodycznie
harmonicznie

Septyma o rozmiarze dziesięciu półtonów. Występuje naturalnie w szeregu zasadniczym (D-c, E-d, G-f, A-g, H-a). Jest dysonansem. W przewrocie otrzymuje się sekundę wielką. Oznaczenie: 7. Septyma mała

Septyma wielka[edytuj | edytuj kod]

Posłuchaj:
melodycznie
harmonicznie

Septyma o rozmiarze jedenastu półtonów. Występuje naturalnie w szeregu zasadniczym (c-h, f-e¹). Jest dysonansem. W przewrocie otrzymuje się sekundę małą. Oznaczenie: 7<. Septyma wielka

Oktawa czysta[edytuj | edytuj kod]

Posłuchaj:
melodycznie
harmonicznie

Oktawa o rozmiarze dwunastu półtonów. Występuje naturalnie w szeregu zasadniczym (C-c, D-d, E-e, F-f, G-g, A-a, H-h). Jest konsonansem doskonałym. W przewrocie otrzymuje się prymę czystą. Oznaczenie: 8. Oktawa czysta

Nona mała[edytuj | edytuj kod]

Posłuchaj:
melodycznie
harmonicznie

Nona o rozmiarze trzynastu półtonów złożona z oktawy i sekundy małej. Występuje naturalnie w szeregu zasadniczym (E-f, H-c¹). Jest dysonansem. W przewrocie otrzymuje się septymę wielką. Oznaczenie: 9>. Nona mała

Nona wielka[edytuj | edytuj kod]

Posłuchaj:
melodycznie
harmonicznie

Nona o rozmiarze czternastu półtonów złożona z oktawy i sekundy wielkiej. Występuje naturalnie w szeregu zasadniczym (C-d¹, D-e¹, F-g¹, G-a¹, A-h¹). Jest dysonansem. W przewrocie otrzymuje się septymę małą. Oznaczenie: 9. Nona wielka

Decyma mała[edytuj | edytuj kod]

Posłuchaj:
melodycznie
harmonicznie

Decyma o rozmiarze piętnastu półtonów. Występuje naturalnie w szeregu zasadniczym (d-f¹, e-g¹, a-c², h-d²). Jest konsonansem niedoskonałym. W przewrocie otrzymuje się sekstę wielką. Oznaczenie: 10>. Decyma mała

Decyma wielka[edytuj | edytuj kod]

Posłuchaj:
melodycznie
harmonicznie

Decyma o rozmiarze szesnastu półtonów. Występuje naturalnie w szeregu zasadniczym (c-e¹, f-a¹, g-h¹). Jest konsonansem niedoskonałym. W przewrocie otrzymuje się sekstę małą. Oznaczenie: 10. Decyma wielka

Undecyma czysta[edytuj | edytuj kod]

Posłuchaj:
melodycznie
harmonicznie

Undecyma o rozmiarze siedemnastu półtonów. Występuje naturalnie w szeregu zasadniczym (c-f¹, d-g¹, e-a¹, g-c², a-d², h-e²). Jest konsonansem doskonałym. W przewrocie otrzymuje się kwintę czystą. Oznaczenie: 11. Undecyma czysta

Duodecyma czysta[edytuj | edytuj kod]

Posłuchaj:
melodycznie
harmonicznie

Duodecyma o rozmiarze dziewiętnastu półtonów. Występuje naturalnie w szeregu zasadniczym (c-g¹, d-a¹, e-h¹, f-c², g-d², a-e²). Jest konsonansem doskonałym. W przewrocie otrzymuje się kwartę czystą. Oznaczenie: 12. Duodecyma czysta

Tercdecyma mała[edytuj | edytuj kod]

Posłuchaj:
melodycznie
harmonicznie

Tercdecyma o rozmiarze dwudziestu półtonów. Występuje naturalnie w szeregu zasadniczym (e-c², a-f², h-g²). Jest konsonansem niedoskonałym. W przewrocie otrzymuje się tercję wielką. Oznaczenie: 13>. Tercdecyma mała

Tercdecyma wielka[edytuj | edytuj kod]

Posłuchaj:
melodycznie
harmonicznie

Tercdecyma o rozmiarze dwudziestu jeden półtonów. Występuje naturalnie w szeregu zasadniczym (F-d¹, G-e¹, c-a¹, d-h¹). Jest konsonansem niedoskonałym. W przewrocie otrzymuje się tercję małą. Oznaczenie: 13. Tercdecyma wielka

Kwartdecyma mała[edytuj | edytuj kod]

Posłuchaj:
melodycznie
harmonicznie

Kwartdecyma o rozmiarze dwudziestu dwóch półtonów. Występuje naturalnie w szeregu zasadniczym (D-c¹, E-d¹, G-f¹, A-g¹, H-a¹). Jest dysonansem. W przewrocie otrzymuje się sekundę wielką. Oznaczenie: 14. Kwartdecyma mała

Kwartdecyma wielka[edytuj | edytuj kod]

Posłuchaj:
melodycznie
harmonicznie

Kwartdecyma o rozmiarze dwudziestu trzech półtonów. Występuje naturalnie w szeregu zasadniczym (c-h¹, f-e²). Jest dysonansem. W przewrocie otrzymuje się sekundę małą. Oznaczenie: 14<. Kwartdecyma wielka

Kwintdecyma czysta[edytuj | edytuj kod]

Posłuchaj:
melodycznie
harmonicznie

Kwintdecyma o rozmiarze dwudziestu czterech półtonów. Występuje naturalnie w szeregu zasadniczym (C-c¹, D-d¹, E-e¹, F-f¹, G-g¹, A-a¹, H-h¹). Jest konsonansem doskonałym. W przewrocie otrzymuje się prymę czystą. Oznaczenie: 15. Kwintdecyma czysta

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Co to interwały? | Interwał | Kwadrans Dla Gitary [online], www.kwadransdlagitary.pl [dostęp 2020-05-30].