Zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej – na podstawie Ustawy z dnia 4 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej każda osoba fizyczna planująca rozpoczęcie działalności jest zobowiązana do jej zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

Zgłoszenie takie powinno zawierać najważniejsze informacje na temat firmy, czyli: Osoby fizyczne oraz wspólnicy spółek cywilnych muszą zacząć od złożenia zgłoszenia o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Zawierać ono musi:

  • imię i nazwisko przedsiębiorcy,
  • nazwę firmy (nieobowiązkowo),
  • nr ewidencyjny PESEL przedsiębiorcy,
  • adres zamieszkania przedsiębiorcy,
  • adres siedziby firmy,
  • rodzaj działalności określony zgodnie z symbolami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD),
  • miejsce/a wykonywania działalności,
  • datę rozpoczęcia działalności.