Zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej – na podstawie Ustawy z dnia 4 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2168) każda osoba fizyczna planująca rozpoczęcie działalności jest zobowiązana do jej zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

Zgłoszenie takie powinno zawierać najważniejsze informacje na temat firmy, czyli osoby fizyczne oraz wspólnicy spółek cywilnych muszą zacząć od złożenia zgłoszenia o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Zawierać ono musi:

  • imię i nazwisko przedsiębiorcy,
  • nazwę firmy (nieobowiązkowo),
  • nr ewidencyjny PESEL przedsiębiorcy,
  • adres zamieszkania przedsiębiorcy,
  • adres siedziby firmy,
  • rodzaj działalności określony zgodnie z symbolami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD),
  • miejsce/a wykonywania działalności,
  • datę rozpoczęcia działalności.