Partia Zieloni

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
(Przekierowano z Zieloni 2004)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Partia Zieloni
Ilustracja
Skrót Zieloni
Lider Marek Kossakowski, Małgorzata Tracz
Data założenia 6 września 2003
Adres siedziby ul. Marszałkowska 53/46, 00-676 Warszawa
Ideologia polityczna zielona polityka
Poglądy gospodarcze zrównoważony rozwój
Liczba członków ok. 550 (czerwiec 2014)[1]
Członkostwo
międzynarodowe
Europejska Partia Zielonych
Młodzieżówka Ostra Zieleń
Barwy      zieleń
Obecni posłowie
0 / 460
Obecni senatorowie
0 / 100
Obecni eurodeputowani
0 / 51
Obecni radni wojewódzcy
0 / 555
Strona internetowa

Partia Zielonipolska partia polityczna o programie proekologicznym z naciskiem na prawa człowieka, sprawiedliwość społeczną oraz zrównoważony rozwój. Powstała na kongresie założycielskim w dniach 6–7 września 2003. Zarejestrowana sądownie 23 lutego 2004. Do kongresu, który odbył się w dniach 2–3 marca 2013, partia nosiła nazwę Zieloni 2004 (pozostała ona zastrzeżoną nazwą historyczną).

Program polityczny[edytuj | edytuj kod]

Podobnie, jak inne partie tego nurtu na świecie, Zieloni opierają swoje poglądy na czterech filarach: ekologizm, sprawiedliwość społeczna, demokracja oddolna oraz pacyfizm.

Aktualny program[edytuj | edytuj kod]

Zgodnie z programem przyjętym na ostatnim kongresie partii, jej działalność skupia się na poniższych postulatach[2].

„Ochrona zasobów ziemi naszym obowiązkiem”

 1. Całkowite odchodzenie od pozyskiwania energii z ropy, węgla i innych paliw kopalnych oraz pozyskiwanie jej w przynajmniej 50% z odnawialnych źródeł energii do 2030 r.
 2. Rezygnacja z planów budowy elektrowni jądrowych.
 3. Popieranie działań zmierzających do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych na świecie o co najmniej 40% do 2030 r. w porównaniu z poziomem z 1990 r.
 4. Zwiększenie efektywności energetycznej o 45% do 2050 r. w celu zwalczania zanieczyszczenia powietrza, ubóstwa energetycznego oraz przeciwdziałania zmianom klimatu.
 5. Zakończenie produkcji i sprzedaży nowych pojazdów spalinowych do 2030 r. i zastąpienie ich pojazdami niespalinowymi.
 6. Stworzenie krajowego programu budowy i odbudowy połączeń kolejowych na lata 2020-2030.
 7. Ochrona obecnych i stopniowe zwiększanie istniejących obszarów przyrodniczo cennych, np. Puszczy Białowieskiej.
 8. Ochrona zasobów wodnych i racjonalne ich użytkowanie poprzez prawidłową retencję i oszczędzanie.
 9. Zakaz hodowli zwierząt na futra i cyrków ze zwierzętami.

„Gospodarka dobra wspólnego”

 1. Wprowadzenie modelu gospodarki bazującego na takich wartościach jak godność człowieka, solidarność, praworządność, ekologiczna odpowiedzialność i demokracja.
 2. Gospodarka o obiegu zamkniętym (wtórnego wykorzystania surowców) i promowanie świadomych wyborów konsumenckich.
 3. Gwarancja miejsc w żłobkach i przedszkolach, umożliwiająca rodzicom powrót na rynek pracy.
 4. Rozpoczęcie procesu stopniowego skracania tygodnia pracy do 30 godzin tygodniowo.
 5. Stopniowe wprowadzanie podstawowego dochodu gwarantowanego.
 6. Sprzeciw wobec budowy niemiecko-rosyjskiego gazociągu Nord Stream 2.
 7. Równa płaca za tę samą pracę dla kobiet i mężczyzn.
 8. Ograniczanie rozwarstwienia płac w Europie oraz gwarancja minimalnej emerytury europejskiej.
 9. Zakaz reklam skierowanych do dzieci oraz promujących produkty parafarmaceutyczne.

„Równość i solidarność prawem każdego człowieka”

 1. Walka z dyskryminacją rasową, religijną, światopoglądową oraz z przyczynami ucieczki ludzi z ich własnych krajów.
 2. Zakaz eksportu broni do regionów konfliktów.
 3. Prawo do oddychania czystym powietrzem.
 4. Aktywna pomoc ludziom ze względu na wykluczenie z powodu biedy i zdarzeń losowych.
 5. Upowszechnienie opieki pielęgniarskiej, stomatologicznej i psychologicznej w żłobkach, przedszkolach i szkołach.
 6. Wsparcie dla osób samotnie wychowujących dzieci oraz opiekunów i opiekunek osób niepełnosprawnych.
 7. Wprowadzenie możliwości zawierania małżeństw przez pary jednopłciowe.
 8. Równy wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn na poziomie 65 lat z możliwością wcześniejszego o 5 lat przejścia na emeryturę.
 9. Obniżenie czynnego prawa wyborczego do 16 roku życia w wyborach samorządowych.
 10. Prawna dopuszczalność eutanazji dla osób nieuleczalnie chorych, które komisyjnie wyrażą zdecydowaną wolę zakończenia życia.

„Żywność dobrej jakości oparta o zrównoważone rolnictwo”

 1. Odejście od przemysłowej hodowli zwierząt, przejście do rolnictwa bez chemicznych trucizn do 2040 r. oraz niedopuszczenie upraw GMO.
 2. Wsparcie dla rolnictwa ekologicznego oraz lokalnej i bezpośredniej sprzedaży produktów rolnych.
 3. Zabezpieczenie trwałości rodzinnych gospodarstw rolnych i ochrona praw socjalnych rolników i rolniczek oraz zatrudnionych w gospodarstwie pracowników i pracownic.
 4. Edukacja i zwiększanie świadomości społeczeństwa w kwestiach spożycia żywności i jej wpływu na zdrowie ludzi – zwłaszcza chorób cywilizacyjnych, jak np. otyłość, cukrzyca, alergie.
 5. Bardziej sprawiedliwy system dopłat dla całego rolnictwa i zwiększenie dopłat dla rolnictwa zrównoważonego i lokalnego.

Postulaty formułowane w poprzednich latach[edytuj | edytuj kod]

W przeszłości Zieloni w swoim programie postulowali m.in.:

 • zrównoważony rozwój gospodarczy, społeczny, ekologiczny;
 • model energetyki opartej na efektywności energetycznej i prosumenckiej energetyce odnawialnej;
 • sprawiedliwość społeczną i usuwanie nierówności;
 • utrzymanie rozdziału Kościołów i związków religijnych od państwa;
 • prawa kobiet do legalnego przerywania ciąży;
 • wprowadzenie rejestrowanych związków partnerskich (dostępnych zarówno dla osób homo-, jak i heteroseksualnych);
 • politykę narkotykową opartą na edukacji i prewencji, a nie karaniu;
 • utrzymanie państwowej oświaty i służby zdrowia;
 • wycofanie polskich wojsk z Afganistanu;
 • politykę miejską opartą na usługach publicznych, aktywnej polityce mieszkaniowej, rozwoju dostępnego transportu publicznego, wspieraniu powszechnej i dostępnej edukacji, zdrowia i kultury, poszanowaniu zieleni i ekosystemów;
 • zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, wsparcie dla rolnictwa ekologicznego, całkowite wyeliminowanie GMO.

Sprzeciwiają się przywróceniu kary śmierci oraz wprowadzeniu podatku liniowego, a także budowie elementów amerykańskich instalacji antyrakietowych w Polsce (tzw. tarcza antyrakietowa).

Program gospodarczy Zielonych opiera się na zrównoważonym rozwoju – koncepcji ekologicznej państwa opiekuńczego. Zrównoważony rozwój zakłada integrację celów społecznych, ekologicznych i ekonomicznych m.in. poprzez realizację ekologicznej reformy podatkowej. Domagają się skutecznego wdrażania zasady zanieczyszczający płaci. Według Zielonych wprowadzanie gospodarki podporządkowanej ekologii przynosi także rozwój małych i średnich przedsiębiorstw oraz nowe, zielone miejsca pracy w takich sektorach gospodarki, jak energetyka odnawialna, termorenowacja, rolnictwo ekologiczne, budownictwo ekologiczne (np. domy pasywne), transport przyjazny środowisku, odmaterializowywanie produkcji itp. Zieloni sprzeciwiają się budowie elektrowni jądrowych, powołując się na istniejące w ich ocenie powody ekonomiczne i ekologiczne. Zieloni zwracają też uwagę na zagrożenia związane ze stosowaniem metody szczelinowania hydraulicznego do wydobywania gazu z łupków.

Zieloni postulują wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn w sferze ekonomicznej – równą płacę za wykonywanie tej samej pracy, zwiększanie udziału kobiet w zarządzaniu firmami adekwatne do poziomu wykształcenia itp. Zieloni są przeciwni budowaniu wzrostu gospodarczego na łamaniu praw człowieka i pracownika, niszczeniu środowiska czy inwestowaniu w przemysł zbrojeniowy i jądrowy.

Zieloni to partia alterglobalistyczna, popiera także wolne i otwarte oprogramowanie[3]. Popiera pogłębianie integracji europejskiej i projekt konstytucji UE bez odwołań do chrześcijaństwa w preambule[4]. Partia Zieloni prowadzi także kampanię na rzecz połączenia kolejowego Rail Baltica (m.in. przerzucenie na koleje tranzytowego ciężarowego transportu drogowego – „tiry na tory”) i alternatywnego przebiegu europejskiej drogi ekspresowej Via Baltica, omijającego bardzo cenną przyrodniczo Dolinę Rospudy[5].

Historia[edytuj | edytuj kod]

Założycielami Zielonych były osoby wywodzące się z różnych środowisk, zwłaszcza organizacji pozarządowych: ekologicznych, feministycznych, a także działających na rzecz praw człowieka oraz równouprawnienia mniejszości światopoglądowych, seksualnych, narodowych i innych. Większość z nich tworzyła „Grupę Referendalną Zieloni”, działającą w kampanii referendalnej na rzecz przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wiosną 2003. Rok 2004 w nazwie Zielonych wiązał się z członkostwem Polski w UE od 1 maja 2004. Partia należy do Europejskiej Partii Zielonych – ogólnoeuropejskiej partii politycznej powołanej 22 lutego 2004 w Rzymie. Zieloni ściśle współpracują z grupą Zieloni – Wolny Sojusz Europejski w Parlamencie Europejskim, której deputowani m.in. protestowali przeciwko budowie rządowego wariantu obwodnicy Augustowa przez dolinę Rospudy oraz doprowadzili do debat i przyjęcia rezolucji Parlamentu Europejskiego na temat homofobii w Polsce i całej Europie (ostatnia 26 kwietnia 2007). W maju 2016 Zieloni dołączyli do koalicji Wolność Równość Demokracja, powstałej pod patronatem Komitetu Obrony Demokracji. Pół roku później zawiesili jednak współpracę w jej ramach. Partia angażowała się także na rzecz zwiększenia legalności aborcji oraz poparła tzw. czarny protest. W lipcu 2017 została sygnatariuszem obywatelskiego projektu ustawy „Ratujmy Kobiety 2017”[6].

Udział w wyborach[edytuj | edytuj kod]

Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2004[edytuj | edytuj kod]

Pod hasłem „Do Unii po zmiany!” partia startowała w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2004. Zarejestrowała listy w 3 z 13 okręgów wyborczych. Uzyskała 16 288 głosów, co dało jej 0,27% poparcia w skali kraju i 17. miejsce spośród 21 komitetów.

Wybory parlamentarne w 2005[edytuj | edytuj kod]

31 maja 2005 Zieloni zawarli porozumienie z Socjaldemokracją Polską i Unią Pracy o wspólnym starcie w wyborach parlamentarnych w 2005 (pod szyldem SDPL). Poparli również Marka Borowskiego w wyborach prezydenckich. Lista SDPL zdobyła 459 380 głosów (3,89% poparcia w skali kraju), z czego sami Zieloni uzyskali 19 644 głosów, co dało 0,17% poparcia w skali kraju (partia przyjęła regułę wystawienia po jednej osobie w okręgu wyborczym). Jedynkami Zielonych w tych wyborach byli ich współprzewodniczący: Magdalena Mosiewicz w okręgu podwarszawskim, w którym uzyskała 2506 głosów oraz Dariusz Szwed w okręgu olsztyńskim, w którym uzyskał 1223 głosy.

Wybory samorządowe w 2006[edytuj | edytuj kod]

Lokalne struktury Zielonych samodzielnie decydowały o formule startu w wyborach samorządowych w 2006 (m.in. dlatego władze krajowe partii odrzuciły zaproszenie do tworzącego się bloku Lewicy i Demokratów). Samodzielna lista Zielonych w Warszawie uzyskała 11 210 głosów (1,68%) i 7. miejsce na 14. Niecały 1% poparcia uzyskały we Wrocławiu i Gdańsku współtworzone przez Zielonych z Młodymi Socjalistami komitety lokalne. W innych miastach osoby związane z partią kandydowały z list lokalnych (głównie niepartyjnych) albo koalicji Lewica i Demokraci.

Wybory parlamentarne w 2007[edytuj | edytuj kod]

W wyborach parlamentarnych w 2007 partia wystawiła czworo kandydatów do Senatu, rejestrując jednego z nich. Monika Paca uzyskała w okręgu katowickim 21 336 głosów (4,5% spośród głosujących), zajmując 8. miejsce spośród 10 kandydatów.

Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2009[edytuj | edytuj kod]

1 lutego 2009 Zieloni wraz z Socjaldemokracją Polską i Partią Demokratyczną – demokraci.pl powołali koalicję Porozumienie dla Przyszłości, która przed wyborami do Parlamentu Europejskiego 13 marca 2009 zarejestrowała Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości – CentroLewica. KW PdP-CentroLewica zdobył 179 602 głosy (2,44% w skali kraju), w tym 26 002 głosy oddane na kandydatów Zielonych (0,35% w skali kraju). Jedynkami Zielonych w tych wyborach byli ich przewodniczący: Dariusz Szwed otwierający listę w okręgu gdańskim, w którym uzyskał 1758 głosów oraz popierana przez Zielonych Magdalena Środa startująca z pierwszej pozycji w okręgu łódzkim, w którym uzyskała 10 798 głosów.

Wybory prezydenckie w 2010[edytuj | edytuj kod]

W wyborach prezydenckich w 2010 Zieloni poparli Grzegorza Napieralskiego w oparciu o analizę programów najważniejszych kandydatów. Kandydat SLD uzyskał w rankingu Zielonego Indeksu najwyższy wynik: 78 w skali od -200 do +200 punktów[7]. W drugiej turze członkowie partii zachęcali do głosowania, ale nie poparli żadnego z kandydatów, wskazując na ich konserwatyzm światopoglądowy i neoliberalizm gospodarczy[8].

Wybory samorządowe w 2010[edytuj | edytuj kod]

Przed wyborami samorządowymi w 2010 Zieloni podpisali porozumienie z SLD, Partią Kobiet, Unią Pracy i OPZZ[9]. Zieloni startowali z list SLD m.in. w Warszawie[10] i na Śląsku[11]. W niektórych innych miastach, np. Bydgoszczy i Lublinie, Zieloni wystartowali w ramach innych list lewicowych[12][13].

W wyniku wyborów Zieloni zdobyli pierwsze mandaty w samorządzie: 2 w sejmikach wojewódzkich (Małgorzata Tkacz-Janik w śląskim i Ewa Koś w zachodniopomorskim)[14] oraz 3 w radach miast i gmin (Krystian Legierski w Warszawie, Beata Kubica w Opolu i Sebastian Kotlarz w Kątach Wrocławskich).

Wybory parlamentarne w 2011[edytuj | edytuj kod]

W wyborach parlamentarnych w 2011 przedstawiciele partii ponownie znaleźli się na listach Sojuszu Lewicy Demokratycznej, jednak nie uzyskali żadnego mandatu w Sejmie. Sami kandydaci Zielonych uzyskali 23 421 głosów, co dało 0,16% poparcia w skali kraju. Jedyną jedynką Zielonych był ich przewodniczący Dariusz Szwed otwierający listę w okręgu chrzanowskim, w którym uzyskał 3842 głosy.

Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014[edytuj | edytuj kod]

W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 Zieloni utworzyli własny Komitet Wyborczy Partia Zieloni[15]. Start z list komitetu Zielonych zapowiedzieli przedstawiciele Partii Kobiet, Polskiej Partii Socjalistycznej i Młodych Socjalistów[16]. Komitet zarejestrował listy w pięciu okręgach[17]. Komitet Zielonych uzyskał w wyborach 22 481 głosów (0,32%), zajmując 10. miejsce (wyprzedzając m.in. komitet Demokracji Bezpośredniej, którego listy były zarejestrowane w sześciu okręgach).

Wybory samorządowe w 2014[edytuj | edytuj kod]

W wyborach samorządowych w 2014 Zieloni wystawili własne listy do rady miasta w Warszawie i Wrocławiu, w Warszawie wystawiając Joannę Erbel jako własną kandydatkę na prezydenta miasta, a we Wrocławiu popierając kandydata SLD[18][19]. W Krakowie współtworzyli razem ze związkami zawodowymi i ruchami miejskimi komitet Kraków Przeciw Igrzyskom[20]. W Opolu dotychczasowa radna Zielonych Beata Kubica (wybrana w 2010 z listy SLD) kandydowała do rady miasta z listy Mniejszości Niemieckiej[21]. W województwie lubuskim Zieloni współtworzyli razem z Ruchem Sprawiedliwości Społecznej, związkami zawodowymi i ruchami obywatelskimi komitet Nowy Ład w wyborach do tamtejszego sejmiku. Zieloni wystawili również kilkunastu kandydatów w Jednomandatowych Okręgach Wyborczych w całej Polsce.

W wyniku wyborów samodzielne listy Partii Zieloni w Warszawie otrzymały 2,55% głosów do rady miasta. Podobny wynik (2,48%) otrzymała kandydatka na prezydenta miasta Joanna Erbel. Wrocławskie listy Zielonych otrzymały 1,97% głosów do rady miasta. W Krakowie komitet Kraków Przeciw Igrzyskom, współtworzony przez Zielonych, otrzymał 6,7% głosów, co nie przełożyło się na mandaty (Tomasz Leśniak otrzymał poparcie 4,84% w wyborach na prezydenta miasta). Komitet Wyborczy Nowy Ład, współtworzony przez Zielonych, w wyborach do Sejmiku Województwa Lubuskiego otrzymał 0,62% poparcia (był to 10. wynik spośród 11 komitetów). Żaden kandydat Zielonych na radnego w JOW-ach nie uzyskał mandatu[22].

Wybory prezydenckie w 2015[edytuj | edytuj kod]

Kandydatką partii w wyborach prezydenckich w 2015 została ogłoszona posłanka Anna Grodzka[23], która jednak nie zebrała wymaganej liczby 100 tysięcy podpisów[24].

Wybory parlamentarne w 2015[edytuj | edytuj kod]

W wyborach parlamentarnych w 2015 partia wystartowała wraz z SLD, Twoim Ruchem, Unią Pracy i PPS w koalicji Zjednoczona Lewica, która nie zdobyła mandatów. Sami kandydaci Zielonych uzyskali 39 582 głosy, co dało 0,26% poparcia w skali kraju. Jedynkami Zielonych w tych wyborach byli ich przewodniczący: Małgorzata Tracz w okręgu wrocławskim, w którym uzyskała 14 542 głosy (10. wynik wśród wszystkich kandydatów koalicji) oraz Adam Ostolski w okręgu szczecińskim, w którym uzyskał 6444 głosy. Ze względu na przekroczenie przez Zjednoczoną Lewicę progu 6% tworzące ją partie otrzymały subwencję na działalność statutową (w proporcjach ustalonych w umowie koalicyjnej) – Zieloni otrzymali 2%, czyli ok. 125 tys. zł[25].

Wybory samorządowe w 2018[edytuj | edytuj kod]

W wyborach samorządowych w 2018 Zieloni wystawili listy wyborcze w całym kraju. Zdobyli w skali kraju 1,15% głosów(10. miejsce). Nie zdobyli żadnego mandatu.

Przewodniczące i przewodniczący[edytuj | edytuj kod]

W Zielonych od kół do Zarządu Krajowego obowiązuje zasada parytetu płci, a przewodniczy zawsze jednocześnie kobieta i mężczyzna (dwoje przewodniczących, do marca 2008 nazywanych „współprzewodniczącymi”).

Przewodniczące:

Przewodniczący:

Reprezentacja parlamentarna[edytuj | edytuj kod]

Pod koniec czerwca 2014 do Zielonych przystąpiła posłanka Anna Grodzka, która wystąpiła z Twojego Ruchu (pozostała początkowo w klubie poselskim TR, jednak trzy miesiące później jej członkostwo w nim wygasło)[26]. Po roku wystąpiła jednak z partii[27].

Kongresy Zielonych[edytuj | edytuj kod]

 • Kongres Założycielski, 6–7 września 2003, Warszawa

Kongres przyjął Zielony Manifest, będący podstawowym dokumentem programowym powstającej partii[28].

 • I Kongres, 12–14 listopada 2004, Gdańsk
 • II Kongres, 24–26 lutego 2006, Katowice
 • III Kongres, 1–2 marca 2008, Warszawa

Kongres przyjął poprawki do statutu, zastępując określenia „współprzewodniczący” i „współprzewodnicząca” ich krótszymi wersjami. Zieloni przyjęli również kilka stanowisk dotyczących polityki zagranicznej, m.in. w sprawie wycofania wojska z Iraku i Afganistanu oraz sprzeciwu wobec tarczy antyrakietowej[29].

 • IV Kongres, 16–18 kwietnia 2010, Warszawa

Kongres przyjął cztery uchwały programowe: w sprawie ordynacji wyborczej, priorytetów polityki społecznej, polityki zdrowotnej i polityki edukacyjnej[30].

 • V Kongres (programowy), 2–3 września 2011, Warszawa

Kongres przyjął pięć uchwał programowych, dotyczących: zielonej gospodarki, ochrony praw pracowniczych, polityki energetyczno-klimatycznej, świeckiego państwa i polityki kulturalnej[31].

 • VI Kongres (sprawozdawczo-wyborczy), 2–4 grudnia 2011, Warszawa

Kongres wybrał nowe władze partii[32].

 • VII Kongres (sprawozdawczo-wyborczy), 2–3 marca 2013, Warszawa

Kongres wybrał nowe władze partii[33], przyjął również dwie uchwały programowe, dotyczącą polityki europejskiej oraz polityki wspierania odnawialnych źródeł energii[34]. Zmieniono też nazwę partii z „Zieloni 2004” na „Partia Zieloni”.

 • VIII Kongres (sprawozdawczo-wyborczy), 12–13 lipca 2014, Warszawa

Kongres ponownie wybrał Agnieszkę Grzybek i Adama Ostolskiego na przewodniczących partii, przyjął również uchwały dotyczące wyborów samorządowych, prezydenckich i parlamentarnych[35].

 • IX Kongres (sprawozdawczo-wyborczy), 30–31 maja 2015, Warszawa

Kongres dyskutował o sprawach programowych, wybrał także nowe władze partii[36].

 • X Kongres (sprawozdawczo-wyborczy), 20–21 lutego 2016, Warszawa

Kongres wybrał nowe władze partii i przyjął Zielony Manifest 2.0[37].

 • XI Kongres (programowy), 30 września–1 października 2017, Warszawa

Kongres przyjął program Zielone Przesłanie[38].

 • XII Kongres (sprawozdawczo-wyborczy), 17 lutego 2018, Warszawa

Kongres wybrał władze partii oraz zdecydował o samodzielnym starcie w wyborach do sejmików województw (2018), a także podjął uchwałę o potrzebie powołania szerokiej koalicji w wyborach do Europarlamentu (2019)[39][40].

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

 Zobacz też kategorię: Politycy Zielonych (Polska).

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Krzysztof Lepczyński: Dlaczego Zieloni nie odnosili sukcesów? Grodzka: Bo mnie tam nie było. tokfm.pl, 30 czerwca 2014. [dostęp 1 lipca 2014].
 2. Zielone przesłanie – materiał programowy w oficjalnym serwisie Partii Zieloni, dostęp 2018-08-02
 3. Zielona Gospodarka. zieloni2004.pl, 6 września 2011. [dostęp 26 kwietnia 2012].
 4. Zieloni nie chcą umierać za Niceę. wyborcza.pl, 5 października 2003. [dostęp 26 kwietnia 2012].
 5. Stanowisko Zielonych 2004 w sprawie przebiegu trasy Via Baltica przez Dolinę Rospudy. zieloni2004.pl, 21 lipca 2006. [dostęp 26 kwietnia 2012].
 6. Kolejna ofensywa zwolenników legalizacji aborcji na życzenie. Ruszyła akcja zbierania podpisów pod projektem ustawy. wprawo.pl, 3 sierpnia 2017. [dostęp 28 września 2017].
 7. Wspieramy progresywną politykę, walczymy z konserwatywną prawicą. zieloni2004.pl, 18 czerwca 2010. [dostęp 28 lipca 2010].
 8. Zieloni o II turze wyborów prezydenckich: Nie popieramy żadnego z kandydatów!. zieloni2004.pl, 29 czerwca 2010. [dostęp 28 lipca 2010].
 9. Agata Kondzińska: SLD: Bomba poszła w górę. wyborcza.pl, 9 października 2010. [dostęp 9 października 2010].
 10. Warszawscy Zieloni w koalicji z SLD chcą budować miasto na ludzką skalę. zieloni2004.pl, 8 października 2010. [dostęp 9 października 2010].
 11. Zieloni i Partia Kobiet na listach wraz z SLD. onet.pl, 30 września 2010. [dostęp 9 października 2010].
 12. Grażyna Ciemniak kandydatką na prezydenta Bydgoszczy. pomorska.pl, 18 września 2010. [dostęp 13 listopada 2010].
 13. Sławomir Skomra: Izabella Sierakowska stworzy nowy festiwal. gazeta.pl, 18 września 2010. [dostęp 14 stycznia 2018].
 14. Zieloni weszli do samorządów!. zieloni2004.pl, 23 listopada 2010. [dostęp 25 listopada 2010].
 15. Wykaz złożonych zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego. pkw.gov.pl, 28 lutego 2014. [dostęp 3 marca 2014].
 16. Zieloni w eurowyborach: ekologicznie, socjalnie, równościowo. wyborcza.pl, 1 marca 2014. [dostęp 3 marca 2014].
 17. Komitet Wyborczy Partia Zieloni. pkw.gov.pl. [dostęp 18 kwietnia 2014].
 18. Warszawa: Partia Zieloni startuje do Rady Miasta!. partiazieloni.pl, 15 października 2014. [dostęp 15 października 2014].
 19. Sylwia Jurgiel: KW Partii Zieloni (lista do rady miejskiej Wrocławia). prw.pl, 11 października 2014. [dostęp 15 października 2014].
 20. Wybory w Krakowie: Zieloni razem z ruchami miejskimi. partiazieloni.pl, 9 września 2014. [dostęp 15 października 2014].
 21. Wybory 2014. Radna Kubica i szef znanej firmy na listach Mniejszości Niemieckiej. gazeta.pl, 8 października 2014. [dostęp 15 października 2014].
 22. Zieloni w wyborach samorządowych – podsumowanie. partiazieloni.pl, 3 grudnia 2014. [dostęp 30 grudnia 2014].
 23. Anna Grodzka oficjalnie kandydatką na prezydenta. wp.pl, 7 lutego 2015. [dostęp 9 lutego 2015].
 24. Waldemar Kowalski: Nowicka i Grodzka nie powalczą o prezydenturę. Minął termin składania podpisów do PKW. natemat.pl, 27 marca 2015. [dostęp 27 marca 2015].
 25. Informacja o przewidywanej wysokości subwencji na działalność statutową, przysługujących partiom politycznym w latach 2016–2019. pkw.gov.pl, 25 stycznia 2016. [dostęp 18 sierpnia 2016].
 26. Anna Grodzka odchodzi z Twojego Ruchu. bankier.pl, 27 czerwca 2014. [dostęp 28 stycznia 2016].
 27. Anna Grodzka odchodzi z Partii Zieloni. polskieradio.pl, 23 czerwca 2015. [dostęp 23 czerwca 2015].
 28. Zielony Manifest. zieloni2004.pl, 6–7 września 2003. [dostęp 28 lipca 2010].
 29. Bartłomiej Kozek, Karolina Jankowska: III Kongres Zielonych 2004. lewica.pl, 3 marca 2008. [dostęp 28 lipca 2010].
 30. Nowe władze, nowy program. zieloni2004.pl, 19 kwietnia 2010. [dostęp 28 lipca 2010].
 31. II Kongres Programowy za nami!. zieloni2004.pl, 5 września 2011. [dostęp 26 kwietnia 2012].
 32. Radek Gawlik i Agnieszka Grzybek na czele Zielonych. zieloni2004.pl, 5 grudnia 2011. [dostęp 26 kwietnia 2012].
 33. Nowe władze Zielonych 2004. lewica24.pl, 4 marca 2013. [dostęp 2 stycznia 2017].
 34. Zieloni: Polityka może być inna. zieloni2004.pl, 4 marca 2013. [dostęp 7 marca 2013].
 35. Agnieszka Grzybek i Adam Ostolski ponownie na czele Partii Zieloni. onet.pl, 13 lipca 2013. [dostęp 14 lipca 2013].
 36. Zieloni wybrali nowe kierownictwo. Adam Ostolski nadal na czele partii. onet.pl, 31 maja 2015. [dostęp 1 czerwca 2015].
 37. Zieloni po kongresie chcą być samodzielni, ale nie samotni. wyborcza.pl, 21 lutego 2016. [dostęp 21 lutego 2016].
 38. Zielone Przesłanie. partiazieloni.pl. [dostęp 24 lutego 2018].
 39. Zieloni startują do sejmików wojewódzkich i wybierają nowe władze. partiazieloni.pl, 17 lutego 2017. [dostęp 24 lutego 2018].
 40. Zieloni chcą szerokiej koalicji w wyborach do Parlamentu Europejskiego. partiazieloni.pl, 20 lutego 2017. [dostęp 24 lutego 2018].

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]