Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK, ang. integrated qualifications register, IQR) – publiczny rejestr obejmujący różne rodzaje kwalifikacji nadawanych w Polsce i włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Opis[edytuj | edytuj kod]

Kwalifikacje wpisywane są do ZRK niezależnie od tego, czy zostały już ujęte w innych rejestrach kwalifikacji, prowadzonych na potrzeby poszczególnych resortów, branż, środowisk i instytucji. Obecność kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze oznacza, że jej wiarygodność została potwierdzona przez władze publiczne oraz że danej kwalifikacji przypisano poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK). Tym samym każda zarejestrowana kwalifikacja (zarówno „pełna”, jak i „cząstkowa”) będzie mieć odniesienie do poziomu w Europejskiej Ramie Kwalifikacji. Kwalifikacje niewpisane do ZRK nie mogą mieć przypisanego poziomu PRK.

Warunki wpisania kwalifikacji do ZRK zostały określone w przepisach prawa, a opis każdej kwalifikacji w ZRK prezentowany jest według tego samego schematu. Rejestr działa w postaci repozytorium, w którym przechowywane są w formie elektronicznej wszystkie dane dotyczące ujętych w nim kwalifikacji. Dlatego można powiedzieć, że rejestr pełni rolę szczególnego rodzaju „łącznika” pomiędzy podsystemami kwalifikacji funkcjonującymi wcześniej autonomicznie.

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji funkcjonuje w oparciu o współpracę instytucji rządowych i samorządowych, instytucji systemów oświaty oraz szkolnictwa wyższego, organizacji pracodawców, związków zawodowych, innych organizacji pracowników, organizacji obywatelskich.

Historia ZRK[edytuj | edytuj kod]

Od stycznia 2018 roku Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji prowadzony jest przez Instytut Badań Edukacyjnych. Prace nad rozwojem ZRK realizowane są w ramach unijnego projektu „Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji”. Jego głównym celem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania rejestru oraz dbanie o jego ciągły rozwój jako kluczowego narzędzia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • Słownik podstawowych terminów dotyczących krajowego systemu kwalifikacji pod red. Stanisława Sławińskiego, Warszawa 2013 r., str. 26.
  • Elżbieta Lechowicz, Zintegrowany rejestr kwalifikacji – współpraca z interesariuszami (prezentacja), http://biblioteka-krk.ibe.edu.pl/opac_css/doc_num.php?explnum_id=533.
  • Instytut Badań Edukacyjnych, Raport referencyjny. Odniesienie Polskiej Ramy Kwalifikacji na rzecz uczenia się przez całe życie do Europejskiej Ramy Kwalifikacji, Warszawa 2013 r., s. 36.
  • Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 226)

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]