Zniszczenie mienia

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Zniszczenie rzeczy
KK z 1997
Ciężar gatunkowy występek
Przepis art. 288 k.k.
Kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5
Strona podmiotowa umyślna w zamiarze bezpośrednim lub ewentualnym
Odpowiedzialność od 15. roku życia nie
Typ kwalifikowany

tak

Typ uprzywilejowany

ściganie na wniosek pokrzywdzonego

Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych
Zniszczenie rzeczy
KW z 1971
Ciężar gatunkowy wykroczenie
Przepis art. 124 k.w.
Kara aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny
Strona podmiotowa umyślna w zamiarze bezpośrednim lub ewentualnym
Odpowiedzialność od 15. roku życia nie
Typ kwalifikowany

nie

Typ uprzywilejowany
  • ściganie na żądanie pokrzywdzonego,
  • karalne usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo,
  • możliwe orzeczenie obowiązku zapłaty równowartości wyrządzonej szkody lub przywrócenia stanu poprzedniego
Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych
Naklejka na słupie sygnalizacji świetlnej w Poznaniu z informacją o art. 63a K.w.

Zniszczenie rzeczyczyn zabroniony przez art. 288 k.k. polegający na niszczeniu cudzej rzeczy, uszkodzeniu jej lub uczynieniu niezdatną do użytku. Pod pojęciem uszkodzenia rozumie się każde naruszenie materii rzeczy, natomiast uczynienie rzeczy niezdatną do użytku to pozbawienie jej w całości lub w części dotychczasowych cech użytkowych bez powodowania uszkodzeń (np. wetknięcie metalowego pręta w tryby maszyny).

Przestępstwo popełnia również ten, kto przerywa lub uszkadza kabel podmorski, albo narusza przepisy obowiązujące przy jego zakładaniu lub naprawie. Ten typ przestępstwa jest określony w tym samym artykule kodeksu karnego co zniszczenie rzeczy, jednak w istocie jest to odrębne przestępstwo.

Jeżeli wysokość wyrządzonej szkody nie przekracza 1/4 płacy minimalnej sprawca odpowiada za wykroczenie z art. 124 k.w. Granica ta jest niezależna od wartości całej rzeczy. Co więcej wysokość szkody może przewyższać tę wartość, ponieważ wlicza się do niej nie tylko wysokość szkody spowodowanej samym uszkodzeniem lub zniszczeniem rzeczy, ale także zyski, które w wyniku uszkodzenia rzeczy utracił pokrzywdzony (np. jeżeli uszkodzono taksówkę, szkodę stanowi nie tylko sama strata wartości samochodu, lecz także zarobek, którego w wyniku uszkodzenia nie uzyskał taksówkarz).

Umieszczanie napisów, rysunków lub naklejek w miejscu do tego nieprzeznaczonym wyjątkowo tylko może stanowić uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy, a to wtedy, gdy usunięcie skutków tych działań wiązałoby się z naruszeniem substancji materialnej rzeczy. Zazwyczaj jednak zachowania takie wypełniają jedynie znamiona odrębnego wykroczenia opisanego w art. 63a k.w.

Zobacz też[edytuj]

Linki zewnętrzne[edytuj]

Scale of justice gold.png Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.