Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
Prezes Waldemar Pawlak
Data założenia 1956
Nr KRS 0000116212
Data rejestracji 24 czerwca 2002
Status OPP
Rodzaj stowarzyszenia Związek stowarzyszeń
Siedziba Warszawa,  Polska
Zasięg Rzeczpospolita Polska i zagranica
Adres ul. Oboźna 1
00-340 Warszawa
Strona internetowa

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej – ogólnopolskie, samorządne stowarzyszenie, zrzeszające Ochotnicze Straże Pożarne i inne osoby prawne w celu reprezentowania ich interesów oraz propagowania i realizacji celów statutowych.

Związek wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wspiera różnorodne formy pracy kulturalno-oświatowej, popularyzuje dorobek historyczny ruchu strażackiego, rozwija działalność artystyczną i sportową w Ochotniczych Strażach Pożarnych. Działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.), oraz własnego statutu.

Wybrane cele Związku[edytuj]

 • działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami,
 • rzecznictwo i reprezentowanie członków Związku wobec organów administracji publicznej,
 • wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej zleconych przez organy administracji publicznej,
 • współtworzenie i opiniowanie aktów normatywnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej,
 • działanie na rzecz ochrony środowiska,
 • informowanie o występujących zagrożeniach pożarowych i innych zagrożeniach miejscowych oraz sposobach im zapobiegania,
 • rozwijanie i upowszechnianie działalności kulturalnej,
 • rozwijanie i krzewienie kultury fizycznej i sportu,
 • organizowanie pożarniczego i obronnego wychowania dzieci i młodzieży.

Struktura Związku[edytuj]

Władze Związku (w sensie ogólnym)[edytuj]

Oddział Główny[edytuj]

Oddział wojewódzki[edytuj]

Oddział powiatowy[edytuj]

Oddział gminny[edytuj]

Straż OSP[edytuj]

Zarys historii, początki[edytuj]

W Galicji[edytuj]

W Królestwie Polskim[edytuj]

W Prusach[edytuj]

 • 1858 - Powstaje Ochotnicza Straż Pożarna w Raciborzu
 • 1860 - Powstaje Ochotnicze Straże Pożarne w Gliwicach i Głogówku
 • 1862 - Powstaje Ochotnicza Straż Pożarna w Opolu
 • 1863 - Powstaje Ochotnicza Straż Pożarna w Strzelcach Opolskich
 • 1864 - Powstają Ochotnicze Straże Pożarne w Mysłowicach i Chorzowie
 • 1867 - Powstaje Ochotnicza Straż Pożarna w Śremie
 • 1873 - Powstaje Ochotnicza Straż Pożarna w Nysie
 • 1874 - Powstają Ochotnicze Straże Pożarne w Bytomiu i Pszczynie
 • 1876 - Utworzenie Górnośląskiego Podzwiązku Straży Pożarnych skupiającego 41 ochotniczych i 5 zakładowych strazy pożarnych z Regencji Opolskiej.
 • 1863 - powstaje Prowincjonalny Śląsko-Poznański Związek Strażacki, który w 1893 r. Przekształca się w:

Prusy Zachodnie[edytuj]

   • 1862 - Powstaje Ochotnicza Straż Pożarna w Brodnicy

We wrześniu 1921 r. Związki działające pod zaborami łączą się w jeden - Główny Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Prusy Zachodnie[edytuj]


We wrześniu 1921 r. Związki działające pod zaborami łączą się w jeden - Główny Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Aktualne władze[edytuj]

Zarząd Główny[edytuj]

Główna Komisja Rewizyjna[edytuj]

 • Ryszard Wudarczyk – przewodniczący
 • Marian Mikołajczyk – I wiceprzewodniczący
 • Jan Padewski - wiceprzewodniczący
 • Kazimierz Jadwiszczak – wiceprzewodniczący
 • Henryk Jerzyk - wiceprzewodniczący
 • Kazimierz Wroński - sekretarz

Główny Sąd Honorowy[edytuj]

 • Henryk Pilewski – przewodniczący
 • Marek Komorowski – wiceprzewodniczący
 • Marian Tworek – wiceprzewodniczący
 • Andrzej Wyszogrodzki – sekretarz

Zobacz też[edytuj]

Linki zewnętrzne[edytuj]