Zygmunt Bauman

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Zygmunt Bauman
Zygmunt Bauman (2013)
Zygmunt Bauman (2013)
Data i miejsce urodzenia 19 listopada 1925
Poznań
Data i miejsce śmierci 9 stycznia 2017
Leeds
Profesor nauk humanistycznych
Specjalność: teoria kultury
Alma Mater Uniwersytet Warszawski
Doktorat 1954 – socjologia
Uniwersytet Warszawski
Habilitacja 1960 – socjologia
Uniwersytet Warszawski
Profesura 1968
Doktor honoris causa
(Uniwersytet Karola w Pradze – 2002)
(Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu – 2012)
Kierownik
Katedra Socjologii na Uniwersytecie w Leeds
Okres zatrudn. 1972-1990
Zygmunt Bauman
ilustracja
major major
Data i miejsce urodzenia 19 listopada 1925
Poznań, II Rzeczpospolita
Data i miejsce śmierci 9 stycznia 2017
Leeds, Wielka Brytania
Przebieg służby
Lata służby 19441953
Siły zbrojne Ludowe Wojsko Polskie
Jednostki 4 Pomorska Dywizja Piechoty

Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Stanowiska zastępca dowódcy batalionu
starszy wykładowca
starszy instruktor
szef wydziału
szef Oddziału Propagandy i Agitacji
Główne wojny i bitwy II wojna światowa:
Odznaczenia
Krzyż Walecznych (1920-1941) Medal 10-lecia Polski Ludowej Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

Zygmunt Bauman (ur. 19 listopada 1925 w Poznaniu, zm. 9 stycznia 2017 w Leeds) – polski socjolog, filozof, eseista, jeden z twórców koncepcji postmodernizmu – ponowoczesności, płynnej nowoczesności, późnej nowoczesności. Profesor nauk humanistycznych. Przez wiele lat pełnił funkcję kierownika Katedry Socjologii na University of Leeds, od 1990 był profesorem emerytowanym tej uczelni. Specjalizował się w teorii kultury[1].

Życiorys[edytuj | edytuj kod]

Zygmunt Bauman urodził się 19 listopada 1925 roku w rodzinie polskich Żydów, jako syn Zofii i Maurycego[2]. Jego rodzina nie była dobrze sytuowana, gdyż pomimo że Maurycy Bauman pracował okresowo jako księgowy, nie radził sobie w sprawowanym zawodzie. Żydowskie pochodzenie młodego Zygmunta przysparzało mu w szkole problemów z akceptacją ze strony innych uczniów[3].

Po wybuchu II wojny światowej we wrześniu 1939 wraz z rodzicami uciekł do Związku Radzieckiego. Działanie jego rodziny było motywowane koniecznością uratowania się przed działalnością Einsatzgruppen, które podczas niemieckiej agresji na Polskę mordowały Żydów[4]. Przetrwanie rodzina Baumana zawdzięczała matce, która pracowała jako kucharka w robotniczej kantynie i miała możliwość dokarmiania męża i syna. Ten ostatni zajął się dalszą nauką na obczyźnie, a szkołę średnią skończył z wyróżnieniem w 1941 roku[3]. Wstąpił do Komsomołu i w 1943 rozpoczął studia na uniwersytecie w Niżnym Nowogrodzie (wówczas noszącym nazwę Gorki). Wkrótce potem został zmobilizowany i wcielony do moskiewskiej milicji, w której służył przez kilka miesięcy[5], regulując ruch na ulicach jako „inspektor ruchu drogowego”[6].

Po zdaniu egzaminu maturalnego w wieku lat dziewiętnastu (1944) wstąpił do 1 Armii Wojska Polskiego[7]. Pełnił funkcję oficera polityczno-wychowawczego, służąc w szeregach 4 Dywizji Piechoty im. Jana Kilińskiego. To właśnie tam niezależnie od swego żydowskiego pochodzenia spotkał się z akceptacją, co miało wpływ na jego dalszą karierę[3]. Wziął udział w bitwie o Kołobrzeg, w której został ranny, oraz w bitwie o Berlin[5].

Współpraca z władzą komunistyczną[edytuj | edytuj kod]

Jak wynika z ustaleń Piotra Gontarczyka z Instytutu Pamięci Narodowej, w 1944 roku Zygmunt Bauman podpisał zobowiązanie do współpracy jako agent-informator Informacji Wojskowej o pseudonimie „Semjon”[5]. Część zachowanych raportów określa „Semjona” jako bezwartościowe i niechętne do współpracy źródło informacji, z kolei według innych był dobrze wyszkolonym i cennym analitykiem[5].

W czerwcu 1945 wraz z całą 4 Dywizją Piechoty został wcielony do Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (KBW)[5]. Od 6 czerwca w ramach 5 Samodzielnego Batalionu Ochronnego w Bydgoszczy pełnił funkcję zastępcy ds. polityczno-wychowawczych (KBW), a od grudnia funkcję starszego instruktora ds. polityczno-wychowawczych Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego (WBW) w Bydgoszczy[2]. W styczniu 1946 wstąpił do Polskiej Partii Robotniczej[8]. 6 lipca objął funkcję starszego wykładowcy ds. polityczno-wychowawczych w Samodzielnym Pułku Szkolnym KBW w Warszawie. Od 1 lipca kolejnego roku objął funkcję starszego instruktora wyszkolenia polityczno-wychowawczego w Wydziale Wyszkolenia Politycznego Zarządu Polityczno-Wychowawczego KBW, 10 lutego 1948 został szefem tego wydziału, a 20 grudnia tego samego roku szefem i jednocześnie zastępcą Wydziału I, Oddziału II. 10 lipca 1949 został mianowany szefem Oddziału Propagandy i Agitacji w Zarządzie Politycznym[2].

W opublikowanym przez IPN w 2006 wniosku awansowym z 1950 widnieje notatka, iż jako szef Wydziału Polityczno-Wychowawczego Bauman brał udział w tłumieniu podziemia niepodległościowego: „przez 20 dni dowodził grupą, która wyróżniła się schwytaniem wielkiej ilości bandytów”, a także został odznaczony Krzyżem Walecznych[9]. Wniosek potwierdzał jego sumienność w wykonywaniu pracy, predyspozycje naukowe, a także dzielenie zaangażowania ideologicznego z jego matką (aktywistką Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej) oraz konflikt z ojcem, który miał się wyrazić w prośbie „o przekazanie Partii sumy powstałej z praw rodziców do spadku rodzinnego w postaci części domu”[5]. 16 marca 1953, dziesięć dni po śmierci Stalina, Bauman został zwolniony z pełnionych funkcji i z zawodowej służby wojskowej ze względu na więź z „burżuazyjną na wskroś rodziną” i niechęć do zerwania stosunków z nią[5], w związku z czym stwierdzono jego „nieprzydatność do dalszej służby w wojsku”[2].

Sugestię Gontarczyka, że Bauman „walczył z bronią w ręku” przeciwko podziemiu niepodległościowemu[5], skomentował sam zainteresowany w wywiadzie udzielonym dziennikowi „The Guardian” w 2007 roku. Bauman wziął na siebie pełną odpowiedzialność za kolaborację z władzą komunistyczną w okresie stalinizmu, przyznając zarazem, że popełnił błąd. Swoją decyzję tłumaczył wiarą w niesienie postępu: „W zubożałym kraju oczekujesz poradzenia sobie z nędzą, upokorzeniem, brakiem ludzkiej godności, z całym szeregiem problemów społecznych i kulturowych. Jeśli się spojrzało na ówczesne spektrum polityczne w Polsce, partia komunistyczna obiecała najlepsze rozwiązanie”[10]. Dodawał jednak, że podczas kolaboracji jego działalność ograniczała się do pisania pamfletów politycznych oraz do wykonywania prac biurowych, a publikacja pomijała jego losy po 1953 roku, kiedy miał być inwigilowany przez władze komunistyczne[10].

Kariera naukowa[edytuj | edytuj kod]

Służbę w wojsku Bauman łączył ze studiami wieczorowymi z filozofii i socjologii. Najpierw studiował na Akademii Nauk Społecznych i Politycznych, a po wojnie – na Uniwersytecie Warszawskim. Przed obroną pracy magisterskiej w 1954 roku został zatrudniony na uniwersytecie jako asystent Juliana Hochfelda. Radykalnie lewicowe poglądy Baumana uległy w miarę pracy uniwersyteckiej złagodzeniu, gdy przyszły socjolog zaczął rozumieć rozdźwięk między teorią marksistowską a rzeczywistością[11]. W 1956 roku obronił rozprawę doktorską na temat brytyjskiego socjalizmu, a rok później – w czasie odwilży popaździernikowej – zdobył stypendium umożliwiające mu roczny pobyt na London School of Economics. Swoje zainteresowanie brytyjskim ruchem robotniczym zgłębił w rozprawie habilitacyjnej Klasa, ruch, elita. Studium socjologiczne dziejów angielskiego ruchu robotniczego, którą obronił w 1960 roku[12]. Odtąd kariera Baumana zaczęła się rozwijać: został redaktorem naczelnym pisma naukowego „Studia Socjologiczne”, objął również po Hochfeldzie Katedrę Socjologii Ogólnej Uniwersytetu Warszawskiego[12].

Po wojnie sześciodniowej, podczas której blok Układu Warszawskiego poparł arabską stronę konfliktu, w Polsce narastały wobec Żydów oskarżenia o syjonizm. Podczas wydarzeń marcowych Bauman znalazł się wśród profesorów uczelni oskarżonych o rzekome podjudzanie studentów do protestów[13]:

Ci pracownicy nauki, tacy jak profesorowie Brus, Baczko, Morawski, Kołakowski, Bauman, zwalczając od wielu lat politykę naszej partii – świadomie i z premedytacją sączyli wrogie poglądy polityczne w umysły powierzonej ich pieczy młodzieży, byli duchowymi inicjatorami wichrzycielskich poczynań... Jest dla nas oczywiste, że ta grupa politykierów z tytułami naukowymi podjęła próbę wywalczenia sobie prawa do zalegalizowanej antysocjalistycznej działalności w naszym kraju i stawia swoje grupowe interesy ponad dobro nauki polskiej i młodzieży studenckiej.

Władysław Gomułka

W następstwie postępującej nagonki antysemickiej, 25 marca 1968 roku Bauman wraz z wieloma innymi naukowcami z Uniwersytetu Warszawskiego (w tym Leszkiem Kołakowskim, Włodzimierzem Brusem oraz Marią Hirszowicz) został usunięty z uczelni[14]. W obliczu nieprzyjaznej atmosfery towarzyszącej wydarzeniom marcowym w czerwcu wyjechał wraz z rodziną z Polski[15]. W nowej ojczyźnie, Izraelu, spędził trzy lata. Nauczywszy się języka hebrajskiego, wykładał na uniwersytecie w Tel Awiwie. Uznał jednak ostatecznie, że „trudno leczyć rany przez nacjonalizm zadane innym nacjonalizmem”[16], po czym przeniósł się do Wielkiej Brytanii. Tam związał się z uniwersytetem w Leeds, a w 1972 został kierownikiem Katedry Socjologii, obejmując to stanowisko do roku 1990[17].

Odtąd publikował już przeważnie w języku angielskim, a do świadomości zachodnioeuropejskiej przebił się za sprawą dwóch książek. Pierwsza z nich, opublikowana w 1987 roku pod nazwą Legislators and Interpreters (Prawodawcy i tłumacze), stanowiła studium na temat malejącej od XVIII wieku roli intelektualistów w społeczeństwie[16]. W drugim głośnym studium, Modernity and the Holocaust (Nowoczesność i Zagłada) z 1989 roku, socjolog po raz pierwszy wypowiedział się na temat doświadczenia antysemityzmu w Europie i oskarżył prądy modernistyczne o przygotowanie gruntu pod zbiurokratyzowaną machinę Szoah[18]. W 1990 roku przeszedł na emeryturę, nadal jednak pisał szereg książek poświęconych współczesnym tendencjom społeczeństw europejskich[16]. Publikował na łamach takich pism, jak „Gazeta Wyborcza”, „Polityka”, „Kultura Liberalna” oraz „Znak[16].

Zmarł 9 stycznia 2017 roku w Leeds[19]. Przyczyną jego śmierci była niewydolność serca. Po skromnej uroczystości pogrzebowej jego ciało zostało skremowane, a prochy rozrzucone na terenie posiadłości Baumanów[16].

Odznaczenia i nagrody[edytuj | edytuj kod]

Zygmunt Bauman w 2013 roku

Odznaczenia wojskowe i cywilne[edytuj | edytuj kod]

Nagrody i wyróżnienia[edytuj | edytuj kod]

Zygmunt Bauman był wielokrotnie nagradzany za swój wkład w europejską humanistykę. Za pracę Nowoczesność i zagłada (1989) otrzymał Europejską Nagrodę Amalfi, a za całokształt twórczości w 1998 Nagrodę im. Theodora W. Adorno, w 2010 Nagrodę Księcia Asturii, w 2014 nagrodę Niemieckiego Towarzystwa Socjologicznego. Praca Ponowoczesność jako źródło cierpień była nominowana do Nagrody Literackiej Nike 2001[21]. Posiadał 18 uniwersyteckich tytułów doktora honoris causa[22]. 19 listopada 2010 roku, w dniu swoich 85. urodzin, odebrał z rąk ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”[23]. W 2010 Mark Davis na jego cześć założył Instytut Baumana w Leeds[24].

Poglądy[edytuj | edytuj kod]

Nowoczesność[edytuj | edytuj kod]

Bauman uważał, że Holocaust i systemy totalitarne były wynaturzoną, ale logiczną konsekwencją nowoczesności – i to na różne sposoby. Były zwieńczeniem idei postępu i czystości, które zdaniem Baumana miały kluczowe znaczenie dla dynamiki nowoczesności.

Oba wydarzenia były realizacją upragnionego (rzekomo doskonałego) społeczeństwa ludzi zasadniczo takich samych: albo przez eliminację i eksterminację niepasujących do „wzoru” (narodowy socjalizm i III Rzesza, zob. strategia antropoemiczna), albo przez przemielenie niepasujących tak, by utracili swoje nieodpowiednie cechy i przyjęli odpowiednie, utożsamiające ich z całością (komunizm i ZSRR, zob. strategia antropofagiczna).

Obozy koncentracyjne były swoistym laboratorium, w którym testowano, jak dalece właściwe nowoczesności mechanizmy władzy biurokratycznej i jej wszechobecności mogą się posunąć w kontrolowaniu, zarządzaniu, mechanizowaniu i dysponowaniu każdą jednostką dla swoich potrzeb (obecne są tu wątki zaproponowane przez Michela Foucault, zwłaszcza z Nadzorować i karać, a także Adorna i Horkheimera z Dialektyki Oświecenia, oraz rozwinięcie teorii biurokracji Webera).

Państwa stosujące powyższe praktyki Bauman nazywał państwami ogrodniczymi.

Zalety ponowoczesności[edytuj | edytuj kod]

Ponowoczesność jest wobec tego odrzuceniem logiki nowoczesności, jako logiki dopuszczającej ludobójstwa, co łączy Baumana z innymi filozofami postmodernizmu. Stąd się bierze w ponowoczesności relatywizm, brak zaufania do „wielkich narracji” chcących świat urządzić całkowicie od nowa, wolność jako najwyższa wartość, preferowanie rozwiązań cząstkowych, dotyczących konkretnych, jednostkowych problemów (tutaj często odwołuje się do Richarda Rorty’ego), ale też krótkoterminowość wszystkiego (w tym związków międzyludzkich) – skoro zrezygnowano ze zbyt dalekiej perspektywy w jakichkolwiek działaniach.

Ponowoczesność ma tę moralną przewagę nad nowoczesnością, że wskutek powyższych jej cech jest z natury relatywistyczna, w przeciwieństwie do nowoczesności. Różnicę tę definiował jako różnicę między moralnością a etyką. W jego ujęciu moralność właściwa jest ponowoczesności (innymi słowy można ją określić mianem „relatywizm etyczny”), a etyka (czyli absolutyzm etyczny) – nowoczesności.

Niebezpieczeństwa ponowoczesności[edytuj | edytuj kod]

Bauman był zwolennikiem ponowoczesności, ale jej nie idealizował. Przestrzegał przed jej pułapkami.

Jedną z nich jest autonomizacja seksu, jego oddzielenie od sfery uczuć, jako ogólnej kulturowej strategii mającej na celu uniemożliwienie wytworzenia się silniejszych więzi emocjonalnych. Za jeden z tego przejawów uważał obsesję współczesnej kultury na punkcie pedofilii. Obsesja ta fetyszyzuje możliwość uczynienia z dziecka przedmiotu zachowań seksualnych do tego stopnia, że utrudnia to rozwijanie więzi rodziców z dzieckiem, bo stawia w podejrzanym świetle każdy niemal gest wobec dziecka.

Ponowoczesne dążenie do wolności przestrzega przed popadnięciem we własną pułapkę. Jeżeli ponowoczesność zapomni o najsłabszych, najniżej na społecznej drabinie sytuowanych jednostkach i grupach, a do tego ma tendencję (właśnie w imię wolności, której aksjologiczny prymat implikuje odpowiedzialność każdego za samego siebie), to nie osiągnie tej wolności, bo będzie musiała nasilać inną swą tendencję: do budowania murów, instalowania alarmów, implantowania wszędzie ochroniarzy, czyli do obrony przed atakami sfrustrowanych i pozbawionych nadziei ofiar narastających nierówności (które określa mianem „restratyfikacji społecznej”). A w warunkach ciągłego opędzania się od atakujących nie ma mowy o prawdziwej wolności.

Tymczasem ponowoczesność ma tendencję do „kryminalizacji biedy”, czyli eskalacji surowości wyroków więzienia, których ofiarą padają zwykle jednostki najgorzej sytuowane ekonomicznie. Jego zdaniem jest to strategia mająca jako ukryty cel zamknięcie gdzieś nadmiaru biednych ludzi, dla których jest coraz mniej stałej pracy, jak również stopniowe oduczanie ich myśli, że coś takiego jak „stała praca” dla ludzi nisko wykwalifikowanych może jeszcze długo istnieć. Konsekwencją tej kryminalizacji jest jednak wzrost przestępczości.

Kwestie terminologiczne[edytuj | edytuj kod]

Bauman zasadniczo nie używał terminu postmodernizm, który niesie z sobą ryzyko zawężenia znaczeń (zwłaszcza na polskim gruncie, ale nie tylko). Zamiast tego stosował terminy ponowoczesność (postmodernity), późna nowoczesność lub płynna nowoczesność. Oznaczają one z grubsza to samo, czyli epokę w której żyjemy i jej filozofię. Generalnie daje się zaobserwować następującą tendencję: we wcześniejszych pracach dominował termin ponowoczesność, dwa następne zaczynają wypierać go w późniejszych pracach. W gruncie rzeczy zależy to też w niemałym stopniu od tego, o czym konkretnie w danym momencie Bauman pisał – czy podkreślał, co naszą epokę różni od nowoczesności, czy tropił wątki, które są w pewien sposób kontynuacją nowoczesności; są to bowiem dwa równoległe wymiary współczesnej kultury.

Podobnie nie stosował raczej terminu modernizm na rzecz terminu nowoczesność (modernity), gdyż modernizm może być, znów zwłaszcza w Polsce, rozumiany w wąskim sensie „wysokiego modernizmu”, czyli epoki dynamicznego rozwoju „izmów” drugiej połowy XIX i początku XX wieku, gdy tymczasem on miał na myśli szerszą, „wielką epokę”, w rozumieniu filozofii postmodernizmu, czyli tę, która obejmuje dzieje Zachodu co najmniej od czasu epoki oświecenia, a tak naprawdę od XVI wieku.

Przyszłość cywilizacji europejskiej[edytuj | edytuj kod]

Mural upamiętniający Zygmunta Bumana w Warszawie przy dworcu stacji Warszawa-Gdańska zrealizowany przez Fundację Klamra w ramach galerii – Witamy w domu.

We wrześniu 2011 roku Bauman wyraził opinię, że jeśli Europa nie przyjmie w ciągu następnych 30 lat co najmniej 30 milionów nowych imigrantów, to stanie w obliczu upadku demograficznego, który doprowadzi do upadku cywilizacji europejskiej[25].

Kontrowersje[edytuj | edytuj kod]

Zorganizowane wykłady Zygmunta Baumana w czerwcu 2013 na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego[26] oraz w listopadzie 2013 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego[27] zostały zakłócone przez członków i sympatyków organizacji nacjonalistycznych[28], protestujących przeciwko zaproszonemu. W związku z wydarzeniami w pierwszym przypadku Zygmunt Bauman zrezygnował w lipcu 2013 z zaplanowanego przyznania mu tytułu doktora honoris causa przez Dolnośląską Szkołę Wyższą we Wrocławiu[29].

W 2014 Peter Walsh z University of Cambridge zarzucił Baumanowi plagiat w książce Does the Richness of the Few Benefit Us All? (2013), który miał polegać na opublikowaniu w niej cytatów z różnych stron internetowych, w tym z Wikipedii, bez ujęcia zapożyczonej treści w cudzysłów, a tym samym postępowanie niezgodne z harwardzkim przewodnikiem o korzystaniu ze źródeł[30][31]; Bauman odrzucił stawiane mu zarzuty[30][32].

Rodzina[edytuj | edytuj kod]

Jego żoną była pisarka Janina Bauman z domu Lewinson (1926–2009)[33].

Jego wnukiem jest Michael Sfard, izraelski prawnik, współzałożyciel organizacji broniącej praw człowieka „Jesz Din”[34].

Publikacje[edytuj | edytuj kod]

Okres polski[edytuj | edytuj kod]

 1. 1957: Zagadnienia centralizmu demokratycznego w pracach Lenina. Warszawa: Książka i Wiedza.
 2. 1959: Socjalizm brytyjski: Źródła, filozofia, doktryna polityczna. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 3. 1960: Klasa, ruch, elita: Studium socjologiczne dziejów angielskiego ruchu robotniczego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 4. 1960: Z dziejów demokratycznego ideału. Warszawa: Iskry.
 5. 1960: Kariera: cztery szkice socjologiczne. Warszawa: Iskry.
 6. 1961: Z zagadnień współczesnej socjologii amerykańskiej. Warszawa: Książka i Wiedza.
 7. 1962: (razem z S. Chodakiem, J. Strojnowskim, J. Banaszkiewiczem): Systemy partyjne współczesnego kapitalizmu. Warszawa: Książka i Wiedza.
 8. 1962: Społeczeństwo, w którym żyjemy. Warszawa: Książka i Wiedza.
 9. 1962: Zarys socjologii. Zagadnienia i pojęcia. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 10. 1962: Socjologia na co dzień. Warszawa: Iskry.
 11. 1963: Idee, ideały, ideologie. Warszawa: Iskry.
 12. 1964: Zarys marksistowskiej teorii społeczeństwa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 13. 1965: Wizje ludzkiego świata. Studia nad społeczną genezą i funkcją socjologii. Warszawa: Książka i Wiedza.
 14. 1966: Kultura i społeczeństwo. Preliminaria. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Okres izraelski (krótko po emigracji z Polski)

 1. 1968: O frustracji i o kuglarzach. Paryż: „Kultura”, nr 12/1968
 2. 1969: (przedmowa) Wydarzenia marcowe 1968, Paryż: Instytut Literacki (Biblioteka Kultury, t. 167)

Okres angielski[edytuj | edytuj kod]

 1. 1972: Between Class and Elite. The Evolution of the British Labour Movement. A Sociological Study. Manchester: Manchester University Press. ​ISBN 0-7190-0502-7​ (angielskie wydanie tytułu Klasa, ruch, elita z 1960 r.)
 2. 1973: Culture as Praxis. London: Routledge & Kegan Paul. ​ISBN 0-7619-5989-0
  (wyd. pol.: Kultura jako praxis, Wydawnictwo Naukowe PWN, Seria Pogranicza, 2012. ​ISBN 978-83-01-16910-7​)
 3. 1976: Socialism: The Active Utopia. New York: Holmes and Meier Publishers. ​ISBN 0-8419-0240-2
  (wyd. pol.: Socjalizm. Utopia w działaniu, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Seria Idee, 2010. ​ISBN 978-83-61006-98-5​)
 4. 1976: Towards a Critical Sociology: An Essay on Common-Sense and Emancipation. London: Routledge & Kegan Paul. ​ISBN 0-7100-8306-8​.
 5. 1978: Hermeneutics and Social Science: Approaches to Understanding. London: Hutchinson. ​ISBN 0-09-132531-5​.
 6. 1982: Memories of Class: The Pre-history and After-life of Class. London/Boston: Routledge & Kegan Paul. ​ISBN 0-7100-9196-6​.
 7. 1980: Stalin i rewolucja chłopska. Studium dialektyki pana i niewolnika, w: Wokół rewolucji rosyjskiej. Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA(drugi obieg), 1980.
  (ok. 1985: Stalin and the peasant revolution: a case study in the dialectics of master and slave. Leeds: University of Leeds Department of Sociology. ​ISBN 0-907427-18-9​)
 8. 1987: Legislators and interpreters – On Modernity, Post-Modernity, Intellectuals. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press. ​ISBN 0-8014-2104-7
  (wyd. pol.: Prawodawcy i tłumacze, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 1998)
 9. 1988: Freedom. Philadelphia: Open University Press. ​ISBN 0-335-15592-8
  (wyd. pol.: Wolność, Kraków-Warszawa 1995, seria Demokracja. Filozofia i praktyka, ​ISBN 83-7006-465-5​)
 10. 1989: Modernity and The Holocaust. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press 1989. ​ISBN 0-8014-8719-6
  (wyd. pol.: Nowoczesność i Zagłada, Fundacja Kulturalna Masada, Warszawa 1992. ​ISBN 83-00-03619-9​; wyd. drugie: Wydawnictwo Literackie, Kraków 2009. ​ISBN 978-83-08-04316-5​)
 11. 1990: Paradoxes of Assimilation. New Brunswick: Transaction Publishers.
 12. 1990: Thinking Sociologically. An introduction for Everyone. Cambridge, Mass.: Basil Blackwell. ​ISBN 0-631-16361-1
  (wyd. pol.: Socjologia, Warszawa: Zysk i S-ka, 1996. ​ISBN 83-7150-151-X​)
 13. 1991: Modernity and Ambivalence. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press. ​ISBN 0-8014-2603-0
  (wyd. pol.: Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność wieloznaczna, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. ​ISBN 83-01-11716-8​)
 14. 1992: Intimations of Postmodernity. London, New York: Routhledge. ​ISBN 0-415-06750-2​.
 15. 1992: Mortality, Immortality and Other Life Strategies. Cambridge: Polity Press. ​ISBN 0-7456-1016-1
  (wyd. pol.: Śmierć i nieśmiertelność O wielości strategii życia. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1998. ​ISBN 83-01-12694-9​)
 16. 1993: Postmodern Ethics. Cambridge, MA: Basil Blackwell. ​ISBN 0-631-18693-X
  (wyd. pol.: Etyka ponowoczesna, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1996. ​ISBN 83-01-12050-9​)
 17. 1994: Dwa szkice o moralności ponowoczesnej. Warszawa: Instytut Kultury.
 18. 1995: Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. ​ISBN 83-231-0654-1​.
 19. 1995: Life in Fragments. Essays in Postmodern Morality. Cambridge, MA: Basil Blackwell. ​ISBN 0-631-19267-0​.
 20. 1996: Alone Again – Ethics After Certainty. London: Demos. ​ISBN 1-898309-40-X​.
 21. 1997: Postmodernity and its discontents. New York: New York University Press. ​ISBN 0-7456-1791-3
  (wyd. pol.: Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 2000. ​ISBN 83-88807-43-9​)
 22. 1997: O szansach i pułapkach ponowoczesnego świata. Materiały z seminarium profesora Zygmunta Baumana w Instytucie Kultury, jesień 1995 – wiosna 1996. Warszawa: Instytut Kultury, 1997. ​ISBN 83-85323-61-9​.
 23. 1997: (z Romanem Kubickim i Anną Zeidler-Janiszewską) Humanista w ponowoczesnym świecie – rozmowy o sztuce życia, nauce, życiu sztuki i innych sprawach. Warszawa: Zysk i S-ka. ​ISBN 83-7150-313-X​.
 24. 1998: Work, consumerism and the new poor. Philadelphia: Open University Press. ​ISBN 0-335-20155-5
  (wyd. pol.: Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2006. ​ISBN 83-7318-446-5​)
 25. 1998: Globalization: The Human Consequences. New York: Columbia University Press. ​ISBN 0-7456-2012-4
  (wyd. pol.: Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2006. ​ISBN 83-06-02827-9​)
 26. 1999: In Search of Politics. Cambridge: Polity Press. ​ISBN 0-7456-2172-4​.
 27. 2000: (pod red. Petera Beilharza) The Bauman Reader. Oxford: Blackwell Publishers. ​ISBN 0-631-21492-5​.
 28. 2000: Liquid Modernity. Cambridge: Polity Press. ​ISBN 0-7456-2409-X
  (wyd. pol.: Płynna nowoczesność. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2006. ​ISBN 83-08-03847-6​)
 29. 2001: Community. Seeking Safety in an Insecure World. Cambridge: Polity Press. ​ISBN 0-7456-2634-3
  (wyd. pol.: Wspólnota. W poszukiwaniu bezpieczeństwa w niepewnym świecie. Wydawnictwo Literackie, 2008)
 30. 2001: The Individualized Society. Cambridge: Polity Press. ​ISBN 0-7456-2506-1​.
 31. 2001: (z Keithem Testerem) Conversations with Zygmunt Bauman. Cambridge: Polity Press. ​ISBN 0-7456-2664-5
  (wyd. polskie: O pożytkach wątpliwości. Rozmowy z Zygmuntem Baumanem. Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 2003. ​ISBN 83-88807-27-7​)
 32. 2001: (z Timem May): Thinking Sociologically, 2nd edition. Oxford: Blackwell Publishers. ​ISBN 0-631-21929-3
  (wyd. pol.: Socjologia, Warszawa: Zysk i S-ka. ​ISBN 83-7298-566-9​)
 33. 2002: Society Under Siege. Cambridge: Polity Press. ​ISBN 0-7456-2984-9
  (wyd. pol.: Społeczeństwo w stanie oblężenia. Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 2007. ​ISBN 83-08-03798-4​)
 34. 2003: Liquid Love: On the Frailty of Human Bonds, Cambridge: Polity Press. ​ISBN 0-7456-2489-8
  (wyd. pol.: Razem osobno. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2003. ​ISBN 83-08-03702-X​)
 35. 2003: City of fears, city of hopes. London: Goldsmith’s College. ​ISBN 1-904158-37-4​.
 36. 2004: Wasted Lives. Modernity and its Outcasts. Cambridge: Polity Press. ​ISBN 0-7456-3164-9
  (wyd. pol.: Życie na przemiał. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2004. ​ISBN 83-08-03797-6​)
 37. 2004: Europe: An Unfinished Adventure. Cambridge: Polity Press. ​ISBN 0-7456-3403-6
  (wyd. pol.: Europa – niedokończona przygoda. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2005. ​ISBN 83-08-03797-6​)
 38. 2004: Identity: Conversations with Benedetto Vecchi. Cambridge: Polity Press. ​ISBN 0-7456-3308-0
  (wyd. pol.: Tożsamość: Rozmowy z Benedetto Vecchim. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. ​ISBN 978-83-60083-94-9​)
 39. 2005: Liquid Life. Cambridge: Polity Press. ​ISBN 0-7456-3514-8
  (wyd. pol.: Płynne życie. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2007. ​ISBN 978-83-08-03983-0​)
 40. 2006: Liquid Fear. Cambridge: Polity Press. ​ISBN 0-7456-3680-2
  (wyd. pol.: Płynny lęk. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2008. ​ISBN 978-83-08-04266-3​)
 41. 2006: Liquid Times: Living in an Age of Uncertainty. Cambridge: Polity Press. ​ISBN 0-7456-3987-9
  (wyd. pol.: Płynne czasy. Życie w epoce niepewności. Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 2007. ​ISBN 978-83-60457-28-3​)
 42. 2006: Moralność w niestabilnym świecie. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha. ​ISBN 83-7015-863-3​.
 43. 2007: Consuming Life. Cambridge: Polity Press. ​ISBN 0-7456-4002-8​ (wyd. pol. Konsumowanie życia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009. ​ISBN 978-83-233-2572-7​)
 44. 2008: Does Ethics Have a Chance in a World of Consumers?. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. ​ISBN 978-0-674-02780-0
  (wyd. pol.: Szanse etyki w zglobalizowanym świecie. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”, 2007. ​ISBN 978-83-240-0870-4​)
 45. 2008: Bauman o popkulturze. Wypisy (wybór tekstów z lat 1994–2006). Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. ​ISBN 978-83-60807-31-6​.
 46. 2008: The Art of Life. Cambridge: Polity Press. ​ISBN 0-7456-4326-4
  (wyd. pol.: Sztuka życia. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2009. ​ISBN 978-83-08-04652-4​)
 47. 2009: Living on Borrowed Time: Conversations with Citlali Rovirosa-Madrazo. Cambridge: Polity. ​ISBN 978-0-7456-4738-8
  (wyd. pol.: Żyjąc w czasie pożyczonym. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2010. ​ISBN 978-83-08-04543-5​)
 48. 2009: (z Romanem Kubickim i Anną Zeidler-Janiszewską) Życie w kontekstach. Rozmowy o tym, co za nami i o tym co przed nami. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. ​ISBN 978-83-61408-77-2​.
 49. 2011: Kultura w płynnej nowoczesności (wraz z filmem na DVD: „Miłość, Europa, świat Zygmunta Baumana”, w reżyserii Krzysztofa Rzączyńskiego). Warszawa: Agora SA, 2011. ​ISBN 978-83-268-0505-9​.
 50. 2011: Collateral Damage: Social Inequalities in a Global Age. Cambridge: Polity Press. ​ISBN 978-0-7456-5294-8​.
 51. 2011: 44 listy ze świata płynnej nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Literackie. ​ISBN 978-83-08-04635-7​.
 52. 2013: (z Davidem Lyonem) Liquid Surveillance: A Conversation. Cambridge: Polity Press. ​ISBN 978-0-7456-6282-4
  (wyd. pol.: Płynna inwigilacja. Rozmowy. Kraków: Wydawnictwo Literackie. ​ISBN 978-83-08-05209-9​)
 53. 2013: Does the Richness of the Few Benefit Us All?. Cambridge: Polity Press. ​ISBN 978-0-7456-7108-6​.
 54. 2016: Strangers at Our Door. Cambridge: Polity Press. ​ISBN 978-1-5095-1217-1
  (wyd. pol.: Obcy u naszych drzwi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. ​ISBN 978-83-01-18754-5​)
 55. 2017: Retrotopia. Cambridge: Polity Press. ​ISBN 978-1-5095-1531-8
  (wyd. pol.: Retrotopia: Jak rządzi nami przeszłość. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. ​ISBN 978-83-01-19855-8​)

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Nauka-Polska.pl – Informacje o osobach związanych z nauką w Polsce. [dostęp 2013-06-28].
 2. a b c d IPN: Dane IPN – katalog funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa (pol.). [dostęp 2018-01-11].
 3. a b c Michał Jędrzejek, Mateusz Burzyk. Wszystkie życia Zygmunta Baumana. „Miesięcznik Znak” (ang.). [dostęp 2018-01-10]. 
 4. Best, Shaun, Zygmunt Bauman : why good people do bad things, London 2016, s. 11, ISBN 978-1-134-79165-1, OCLC 948791175.
 5. a b c d e f g h Piotr Gontarczyk. Towarzysz „Semjon”. Nieznany życiorys Zygmunta Baumana. „Biuletyn IPN”. 6/2006 (66). s. 74–83. 
 6. Michał Cichy, „Przewodnik po królestwie wolności”, Gazeta Wyborcza, 25–26.11.1995.
 7. Piotr Gontarczyk, Nowe kłopoty z historią. Publicystyka z lat 2005–2008, Warszawa 2008, s. 67.
 8. Spętana akademia. Polska Akademia Nauk w dokumentach władz PRL. Materiały partyjne 1950-1986, t. II, red. P. Pleskot, T. P. Rutkowski, Warszawa 2012, s. 331.
 9. P. Gontarczyk, Towarzysz Semjon. Nieznany życiorys Zygmunta Baumana, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, nr 6 (65), czerwiec 2006, dok. 2.
 10. a b Publikacja w otwartym dostępie – możesz ją bezpłatnie przeczytać Professor with a past, „The Guardian”, 28 kwietnia 2007, ISSN 0261-3077 [dostęp 2017-06-14] (ang.).
 11. Michał Jędrzejek, Mateusz Burzyk. Wszystkie życia Zygmunta Baumana. „Miesięcznik Znak”. 752, s. 11, 2018. [dostęp 2018-01-10]. 
 12. a b Michał Jędrzejek, Mateusz Burzyk. Wszystkie życia Zygmunta Baumana. „Miesięcznik Znak”. 752, s. 12, 2018. [dostęp 2018-01-10]. 
 13. Michał Jędrzejek, Mateusz Burzyk. Wszystkie życia Zygmunta Baumana. „Miesięcznik Znak”. 752, s. 13, 2018. [dostęp 2018-01-10]. 
 14. Brown, Archie, The rise and fall of communism, Toronto: Doubleday Canada, 2009, s. 422, ISBN 978-0-385-66272-7, OCLC 404611293.
 15. Bauman, Janina, A dream of belonging my years in postwar Poland, London: Virago, 1988, s. 195, ISBN 978-0-86068-975-1, OCLC 59812793.
 16. a b c d e Michał Jędrzejek, Mateusz Burzyk. Wszystkie życia Zygmunta Baumana. „Miesięcznik Znak”. 752, s. 17, 2018. [dostęp 2018-01-10]. 
 17. Leeds University Library, Zygmunt Bauman (1925–2017), library.leeds.ac.uk [dostęp 2017-02-02] (ang.).
 18. Falk, Avner., Anti-semitism : a history and psychoanalysis of contemporary hatred, Westport, Conn.: Praeger, 2008, ISBN 978-0-313-35384-0, OCLC 649479458.
 19. Adriana Rozwadowska: Profesor Zygmunt Bauman nie żyje. Miał 92 lata. wyborcza.pl, 2017-01-09. [dostęp 2017-01-09].
 20. Lista osób odznaczonych „Medalem 10-lecia Polski Ludowej” (Monitor Polski Rok 1955, Nr 125, Poz. 1624). monitorpolski.gov.pl. [dostęp 4 maja 2014].
 21. Nagroda Nike 2001. nike.org.pl. [dostęp 2015-08-20].
 22. Univerzita Karlova – Čestné doktoráty (cz.). [dostęp 2010-12-27].
 23. Warszawa. Złoty medal Gloria Artis dla prof. Baumana. e-teatr.pl, 19 listopada 2010. [dostęp 29 czerwca 2011].
 24. The Bauman Institute. About (ang.). baumaninstitute.leeds.ac.uk. [dostęp 2015-12-10].
 25. Bauman: 30 mln nowych imigrantów albo upadek cywilizacji europejskiej. Puls Biznesu, 2011-09-18.
 26. NOP-owcy zakłócili wykład Zygmunta Baumana we Wrocławiu. 15 osób z zarzutami. mmwroclaw.pl, 29 czerwca 2013. [dostęp 6 maja 2014].
 27. Gdańsk: Prof. Zygmunt Bauman na Uniwersytecie Gdańskim. Przyszli członkowie ONR. gdansk.naszemiasto.pl, 18 listopada 2013. [dostęp 6 maja 2014].
 28. Stanisław Obirek, Komu potrzebny jest Zygmunt Bauman, „Nigdy Więcej”, 21, 2014, ISSN 1428-0884.
 29. List prof. Baumana do Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. newsweek.pl, 19 sierpnia 2013. [dostęp 6 maja 2014].
 30. a b Zygmunt Bauman odpiera zarzuty o plagiat. wyborcza.pl, 6 kwietnia 2014. [dostęp 6 maja 2014].
 31. Zygmunt Bauman przepisywał Wikipedię. newsweek.pl, 17 kwietnia 2014. [dostęp 6 maja 2014].
 32. Zygmunt Bauman rebuffs plagiarism accusation. THE, 2014-04-03.
 33. Janina Bauman obituary (ang.). theguardian.com. [dostęp 2017-01-19].
 34. Wywiad z Michaelem Sfardem w miesięczniku „Znak” http://www.miesiecznik.znak.com.pl/14713/3/jest-prawo.

Literatura uzupełniająca o Baumanie[edytuj | edytuj kod]

Literatura anglojęzyczna[edytuj | edytuj kod]

 • 1995: Richard Kilminster, Ian Varcoe (red.), Culture, Modernity and Revolution: Essays in Honour of Zygmunt Bauman. London: Routledge. ​ISBN 0-415-08266-8​.
 • 2000: Peter Beilharz, Zygmunt Bauman: Dialectic of Modernity. London: Sage. ​ISBN 0-7619-6735-4​.
 • 2000: Dennis Smith, Zygmunt Bauman: Prophet of Postmodernity (Key Contemporary Thinkers). Cambridge: Polity Press. ​ISBN 0-7456-1899-5​.
 • 2004: Keith Tester, The Social Thought of Zygmunt Bauman. Palgrave MacMillan. ​ISBN 1-4039-1271-8​.
 • 2005: Tony Blackshaw, Zygmunt Bauman (Key Sociologists). London/New York: Routledge. ​ISBN 0-415-35504-4​.
 • 2006: Keith Tester, Michael Hviid Jacobsen, Bauman Before Postmodernity: Invitation, Conversations and Annotated Bibliography 1953-1989. Aalborg: Aalborg University Press. ​ISBN 87-7307-738-0​.
 • 2007: Keith Tester, Michael Hviid Jacobsen, Sophia Marshman, Bauman Beyond Postmodernity: Conversations, Critiques and Annotated Bibliography 1989-2005. Aalborg: Aalborg University Press. ​ISBN 87-7307-783-6​.
 • 2007: Anthony Elliott (red.), The Contemporary Bauman. London: Routledge. ​ISBN 0-415-40969-1​.
 • 2008: Michael Hviid Jacobsen, Poul Poder (red.), The Sociology of Zygmunt Bauman: Challenges and Critique. London: Ashgate. ​ISBN 0-7546-7060-0​.

Literatura polska[edytuj | edytuj kod]

 • 1995: Elżbieta Tarkowska (red.), Powroty i kontynuacje – Zygmuntowi Baumanowi w darze. Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii PAN. ​ISBN 83-86166-46-0​.
 • 2011: Mateusz Marciniak, Orientacje konsumpcyjne młodzieży akademickiej. Perspektywa Baumanowska. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”. ​ISBN 978-83-7587-967-4​.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]