Województwo wielkopolskie

From Wikipedia
Jump to: navigation, search
Województwo wielkopolskie
województwo
Herb Flaga
Herb województwa wielkopolskiego Flaga województwa wielkopolskiego
Państwo  Polska
Kod ISO 3166-2 PL-WP
TERYT 30
Stolica Poznań
Wojewoda Zbigniew Hoffmann
Marszałek Marek Woźniak
Powierzchnia 29 826,50 km²
Populacja (30.06.2016)
• liczba ludności

3 477 755[1]
• gęstość 116,6 os./km²
Urbanizacja 55,2
Tablice rejestracyjne P
Adres Urzędu Wojewódzkiego:
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Adres Urzędu Marszałkowskiego:
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
Podział administracyjny
Plan województwa wielkopolskiego
Liczba miast na prawach powiatu 4
Liczba powiatów 31
Liczba gmin miejskich 19
Liczba gmin miejsko-wiejskich 91
Liczba gmin wiejskich 116
Położenie na mapie Polski
Greater Poland in Poland (+rivers).svg
Strona Urzędu Wojewódzkiego
Strona Urzędu Marszałkowskiego
Portal Portal Polska

Województwo wielkopolskiewojewództwo utworzone w 1999 w środkowo-zachodniej Polsce, na Pojezierzu Wielkopolskim i Nizinie Południowowielkopolskiej, w dorzeczu środkowej Warty; dzieli się na 4 miasta na prawach powiatu, 31 powiatów i 226 gmin, które zamieszkuje 3,47 mln osób (30 czerwca 2016 r.)[1]; siedzibą wojewody i władz samorządu województwa jest Poznań.

Województwo wielkopolskie zajmuje drugie miejsce w kraju pod względem powierzchni i trzecie pod względem liczby ludności.

Na obszarze województwa leży aglomeracja kalisko-ostrowska i aglomeracja poznańska oraz Kalisko-Ostrowski Okręg Przemysłowy, Konińskie Zagłębie Węgla Brunatnego i Poznański Okręg Przemysłowy.

Historia[edit]

Województwa z lat 1975-1998 z granicą obecnego województwa wielkopolskiego

Województwo wielkopolskie utworzono 1 stycznia 1999 z województw poprzedniego podziału administracyjnego:

Geografia[edit]

Mapa fizyczna województwa

Według danych z 1 stycznia 2014 r. powierzchnia województwa wynosiła 29 826,50 km², co stanowi 9,5% powierzchni Polski[2]. Wielkopolskie jest drugim co do powierzchni województwem w Polsce (po woj. mazowieckim).

Położenie administracyjne[edit]

Województwo jest położone w środkowo-zachodniej Polsce i graniczy z województwami[3]:

Położenie historyczne[edit]

Województwa wielkopolskiego nie można jednoznacznie utożsamiać z historyczną Wielkopolską, gdyż obecnie nie należą do niego m.in.:

W skład województwa wchodzą natomiast m.in.:

Morfologia[edit]

Rzeźba terenu województwa wielkopolskiego, warunki geologiczne i glebowe zostały ukształtowane przez dwa zlodowacenia:

 • przez zlodowacenie bałtyckie w części północnej i środkowej, gdzie teren jest nizinny, występują licznie jeziora Pojezierza Pomorskiego, Poznańskiego i Gnieźnieńskiego,
 • przez zlodowacenie środkowopolskie w części południowej, gdzie występuje mniej urozmaicona rzeźba oraz brak jezior.

Topografia[edit]

W wymiarze północ-południe województwo rozciąga się na długości 284 km, to jest 2°33′08″. W wymiarze wschód-zachód rozpiętość województwa wynosi 228 km, co w mierze kątowej daje 3°19′44″.

Współrzędne geograficzne skrajnych punktów:

Najwyższym punktem jest wierzchołek Kobylej Góry – 284 m n.p.m.

Stosunki wodne[edit]

Pojezierze Wielkopolskie

Region wielkopolski leży w obrębie dorzecza Odry, przy czym 88% jego powierzchni odwadnia system cieków dorzecza Warty, a pozostałe 12% jest odwadniane przez systemy cieków Baryczy, Krzyckiego Rowu i Obrzycy. Jakość wód rzecznych jest w większości pozaklasowa, ale ich stan ulega stopniowej poprawie.

Na pojezierzach w części północnej i środkowej regionu występuje ok. 800 jezior, w tym 58% o powierzchni do 10 ha i 8% o powierzchni powyżej 100 ha. Największym jeziorem jest Jezioro Powidzkie – 10,36  km² wchodzące w skład Pojezierza Gnieźnieńskiego.

Klimat[edit]

Wielkopolska znajduje się pod wpływem oceanicznych mas powietrza, co wpływa na łagodność klimatu. Im dalej na wschód tym bardziej zaznacza się kontynentalizm klimatu. Obszar znajduje się w wielkopolsko-śląskiej dzielnicy rolniczo-klimatycznej. Średnia roczna temperatura wynosi ok. +8,2 °C, ku północy spada do +7,6 °C, a na krańcach południowych i zachodnich osiąga +8,5 °C. Liczba dni w roku z pokrywą śnieżną dochodzi do 57 dni w Kaliszu[potrzebny przypis].

Okres wegetacyjny należy do najdłuższych w Polsce. Na Nizinie Południowowielkopolskiej wynosi ok. 228 dni i na północ od Gniezna i Szamotuł zaczyna powoli spadać do 216 dni na krańcach północnych[potrzebny przypis].

Opady roczne wahają się od 500 do 550 mm. Jednak region zmaga się z deficytem opadów, zwłaszcza we wschodniej części województwa (okolice Słupcy, Kazimierza Biskupiego, Kleczewa) gdzie spada czasem zaledwie 450 mm opadów w roku, co grozi stepowieniem terenu. Przypuszczalnie jest to skutkiem wykarczowania lasów oraz eksploatacji kopalni węgla brunatnego. Liczba opadów wzrasta na północnych i południowych (Ostrów Wielkopolski, Ostrzeszów) krańcach Wielkopolski ponad 650 mm. Przeważają wiatry zachodnie[potrzebny przypis].

Bogactwa naturalne[edit]

Głównymi mineralnymi surowcami energetycznymi Wielkopolski są węgiel brunatny, gaz ziemny, ropa naftowa i torf.[potrzebny przypis]

Złoża węgla brunatnego eksploatuje się w rejonie Konina, Turku i Koła (KWB „Konin” i KWB „Adamów”), są bazą dla przemysłu energetycznego (Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin opalanej węglem brunatnym produkuje ponad 10% krajowej energii elektrycznej). Znaczne są też ilości złóż torfu, oblicza się, że jest ich 886 tys. ha o średniej miąższości 1,5 m. Odkryto złoża tego surowca o znaczeniu leczniczym – borowiny w Błażejewie, Ławicy i Mechnaczu. Ponadto bardzo duże pokłady węgla brunatnego zostały odkryte w okolicach Kościana. Jednak nie są one obecnie eksploatowane i prawdopodobnie ze względu na kosztowne przystosowanie tych terenów do budowy kopalni i konieczności przesiedlenia tysięcy ludzi nigdy nie będą.

Intensywnie eksploatuje się sól kamienną w kopalni soli w Kłodawie (około 20% krajowej produkcji). W Wapnie eksploatuje się bogate złoża gipsu.

Gleby[edit]

Przeważają gleby bielicowe i rdzawe stanowiące 60% powierzchni oraz płowe i brunatne – 20%, pozostałe to głównie gleby obszarów podmokłych (opadowo-glejowe, glejobielicowe, murszowo-torfowe, mady rzeczne).

Lasy[edit]

Według danych z 31 grudnia 2012 w woj. wielkopolskim lasy obejmowały powierzchnię 766,2 tys. ha, co stanowiło 25,7% jego powierzchni. 5,0 tys. ha lasów znajdowało się w obrębie parków narodowych[4].

Demografia[edit]

Według danych z 30 czerwca 2016 r. województwo wielkopolskie miało 3 477 755 mieszkańców, co stanowiło 9,0% ludności Polski[1]. Wielkopolskie jest trzecim województwem pod względem liczby ludności w Polsce.

Dane z 30 czerwca 2014 r.[5]:

Opis Ogółem Kobiety Mężczyźni
jednostka osób  % osób  % osób  %
populacja 3 469 464 100 1 687 712 49 1 781 752 51
powierzchnia 29 826,51 km²
gęstość zaludnienia
(mieszk./km²)
116 57 59
 • Piramida wieku mieszkańców W. wielkopolskiego w 2014 roku[1].


Piramida wieku Wielkopolskie.png

Podział administracyjny[edit]

Miasta na prawach powiatu – porównanie
Herb Miasto na prawach powiatu Ludność
(30 czerwca 2014)[5]
Powierzchnia
[km²]
Gęstość zaludnienia
[os./km²]
Wydatki budżetu 2013[6] [mln zł] Dochody budżetu 2013[7] [mln zł] Zadłużenie samorządu względem dochodów 2013[8] [%] Przeciętna stopa bezrobocia
(30 czerwca 2014)[9]
POL Kalisz COA 1.svg Kalisz 103.738 69,42 1494 436,44 462,35 34,94% 6,9%
POL Konin COA.svg Konin 76.932 82,20 936 404,63 394,66 29,51% 12,9%
POL Leszno COA.svg Leszno 64.612 31,9 2025 307,17 309,71 48,05% 7,7%
POL Poznań COA.svg Poznań 546.829 261,85 2088 2 693,73 2 664,64 69,41% 3,7%
Powiaty – porównanie
Herb Powiat Siedziba powiatu Ludność
(30 czerwca 2014)[5]
Powierzchnia
[km²]
Gęst. zaludnienia
[os./km²]
Urbanizacja
[%]
Wydatki budżetu 2013[6] [mln zł] Dochody budżetu 2013[7] [mln zł] Zadłużenie samorządu względem dochodów 2013[8] [%] Przeciętna stopa bezrobocia
(30 czerwca 2014)[9]
POL powiat chodzieski COA.svg chodzieski Chodzież 47.571 680,58 70 58,5 44,66 46,30 28,99% 14,4%
POL powiat czarnkowsko-trzcianecki COA.svg czarnkowsko-trzcianecki Czarnków 87.993 1808,19 49 46,4 83,31 85,40 19,31% 12,1%
POL powiat gnieźnieński COA.svg gnieźnieński Gniezno 145.039 1254,34 116 63,9 118,70 124,45 16,31% 14,0%
POL powiat gostyński COA.svg gostyński Gostyń 76.202 810,34 94 42 68,76 70,65 46,12% 10,8%
POL powiat grodziski (wielkopolski) COA.svg grodziski Grodzisk Wielkopolski 51.032 643,72 79 38 37,47 37,83 9,53% 8,1%
POL powiat jarociński COA.svg jarociński Jarocin 71.689 587,7 122 39,65 64,13 64,54 9,54% 11,7%
POL powiat kaliski COA.svg kaliski Kalisz 82.672 1160,02 71 1,9 42,44 46,58 22,54% 7,0%
POL powiat kępiński COA.svg kępiński Kępno 56.460 600,39 94 26,3 51,22 47,17 45,42% 4,0%
POL powiat kolski COA.svg kolski Koło 88.926 1011,03 88 37,9 72,28 74,68 9,57% 14,3%
POL powiat koniński COA.svg koniński Konin 128.767 1578,71 82 14,1 77,06 77,01 22,96% 16,9%
POL powiat kościański COA.svg kościański Kościan 79.023 722,53 109 46,5 64,89 62,93 36,73% 7,5%
POL powiat krotoszyński COA.svg krotoszyński Krotoszyn 77.832 714,23 109 60,2 73,97 77,35 18,80% 8,7%
POL powiat leszczyński COA.svg leszczyński Leszno 54.163 804,65 67 9,3 34,93 38,72 0,67% 7,2%
POL powiat międzychodzki COA.svg międzychodzki Międzychód 37.114 736,66 50 46,4 47,93 45,51 8,35% 9,4%
POL powiat nowotomyski COA.svg nowotomyski Nowy Tomyśl 74.506 1011,67 74 47,3 53,53 55,77 21,15% 5,9%
POL powiat obornicki COA.svg obornicki Oborniki 59.177 712,65 83 50,8 41,48 43,48 26,23% 10,7%
POL powiat ostrowski COA.svg ostrowski Ostrów Wielkopolski 161.308 1160,65 139 53 127,66 132,80 31,16% 8,2%
POL powiat ostrzeszowski COA.svg ostrzeszowski Ostrzeszów 55.465 772,37 72 33,1 55,81 58,87 15,78% 8,7%
POL powiat pilski COA.svg pilski Piła 138.043 1267,1 109 65,1 138,68 145,28 24,58% 11,3%
POL powiat pleszewski COA.svg pleszewski Pleszew 63.292 711,91 89 28,2 86,50 84,83 53,84% 11,0%
POL powiat poznański COA.svg poznański Poznań 355.846 1899,61 187 40,1 220,35 213,70 22,73% 4,1%
POL powiat rawicki COA.svg rawicki Rawicz 60.418 553,23 109 48,6 46,49 49,14 26,18% 10,1%
POL powiat słupecki COA.svg słupecki Słupca 59.617 837,91 71 28,9 63,15 64,46 25,72% 15,3%
POL powiat szamotulski COA.svg szamotulski Szamotuły 89.757 1119,55 80 48,4 67,44 68,30 9,61% 8,5%
POL powiat średzki wlkp COA.svg średzki Środa Wielkopolska 57.033 623,18 92 35,3 41,18 43,39 28,44% 13,3%
POL powiat śremski COA.svg śremski Śrem 60.712 574,41 106 57,6 53,98 56,27 16,39% 8,2%
POL powiat turecki COA.svg turecki Turek 84.366 929,4 91 40 81,31 78,40 17,52% 9,5%
POL powiat wągrowiecki COA.svg wągrowiecki Wągrowiec 69.830 1040,8 67 47,2 67,43 69,66 22,78% 17,1%
POL powiat wolsztyński COA.svg wolsztyński Wolsztyn 56.878 680,03 84 24,1 49,64 51,11 33,37% 5,1%
POL powiat wrzesiński COA.svg wrzesiński Września 76.635 704,19 109 52,4 60,63 63,72 19,28% 13,0%
POL powiat złotowski COA.svg złotowski Złotów 69.987 1660,91 42 49,9 57,52 57,98 37,43% 14,8%

Administracja i polityka[edit]

Wejście do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Samorząd wojewódzki[edit]

Organem stanowiącym samorządu jest Sejmik Województwa Wielkopolskiego, składający się z 39 radnych. Siedzibą sejmiku województwa jest Poznań. Sejmik wybiera organ wykonawczy samorządu, którym jest zarząd województwa, składający się z 5 członków z przewodniczącym mu marszałkiem.

 Zobacz więcej w artykule Marszałek województwa, w sekcji Województwo wielkopolskie.

W 2012 r. przeciętne zatrudnienie administracji samorządu wojewódzkiego wynosiło 1816 osób[10].

Podział mandatów w Sejmiku Woj. Wielkopolskiego (2014)[11]
Komitet Wyborczy Liczba radnych
KW Platforma Obywatelska
13 / 39
KW Polskie Stronnictwo Ludowe
12 / 39
KW Prawo i Sprawiedliwość
8 / 39
KW SLD Lewica Razem
4 / 39
KWW Ryszarda Grobelnego Teraz Wielkopolska
2 / 39

Administracja państwowa[edit]

W 2012 r. przeciętne zatrudnienie administracji państwowej w województwie wynosiło 11 488 osób[10].

Organem administracji rządowej jest Wojewoda Wielkopolski, wyznaczany przez Prezesa Rady Ministrów. Siedzibą wojewody jest Poznań[12], gdzie znajduje się Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu. W ramach urzędu działają także 4 delegatury: w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile.

Delegatury urzędu wojewódzkiego obejmują swoim zasięgiem działania[13]:

 • delegatura w Kaliszu powiaty: jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski i miasto Kalisz;
 • delegatura w Koninie powiaty: kolski, koniński, słupecki, turecki i miasto Konin;
 • delegatura w Lesznie powiaty: gostyński, grodziski, kościański, leszczyński, rawicki, wolsztyński i miasto Leszno;
 • delegatura w Pile powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, pilski, wągrowiecki i złotowski.

Ochrona przyrody[edit]

Pomnik przyrody – Dąb Sokół w Giewartowie

Stan na rok 2005:

Powierzchnia obszarów prawnie chronionych: 932,6 tys. ha (9,0% prawnie chronionej powierzchni kraju)
w tym obszary chronionego krajobrazu – 78,9%, parki krajobrazowe – 18,5%, parki narodowe – 0,9%, rezerwaty przyrody – 0,6%.

Gospodarka[edit]

W 2012 r. produkt krajowy brutto woj. wielkopolskiego wynosił 154,2 mld zł, co stanowiło 9,5% PKB Polski. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca wynosił 44,6 tys. zł (106,3% średniej krajowej), co plasowało wielkopolskie na 3. miejscu względem innych województw[14].

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie mieszkańca woj. wielkopolskiego w 3. kwartale 2011 r. wynosiło 3353,16 zł, co lokowało je na 6. miejscu względem wszystkich województw[15].

W końcu marca 2012 liczba zarejestrowanych bezrobotnych w województwie obejmowała ok. 148,6 tys. mieszkańców, co stanowi stopę bezrobocia na poziomie 10,0% do aktywnych zawodowo[16].

Według danych z 2013 r. 8,5% mieszkańców w gospodarstwach domowych woj. wielkopolskiego miało wydatki poniżej granicy ubóstwa skrajnego (tzn. znajdowało się poniżej minimum egzystencji)[17].

W 2010 r. produkcja sprzedana przemysłu w woj. wielkopolskim wynosiła 103,8 mld zł, co stanowiło 10,5% produkcji przemysłu Polski. Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej w wielkopolskim wynosiła 15,2 mld zł, co stanowiło 9,5% sprzedaży Polski[18].

Budżet województwa wielkopolskiego w 2013 r. zamknął się dochodami w wysokości 1170 mln zł oraz wydatkami w wysokości 1385 mln zł. Zadłużenie samorządu na koniec 2013 r. wyniosło 441,0 mln zł, co stanowiło 37,67% wysokości dochodów województwa[19][20].

Pracujący woj. wielkopolskiego według miejsca pracy i rodzaju działalności w 2012 r.[21]
Działalność i miejsce pracy Liczba
pracujących [tys.]
Ilość
pracujących
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 212,8 15,67%
Przemysł 332,8 24,51%
Budownictwo 91,7 6,75%
Handel; naprawa pojazdów samochodowych 226,8 16,70%
Transport i gospodarka magazynowa 75,4 5,55%
Zakwaterowanie i gastronomia 21,1 1,55%
Informacja i komunikacja 21,5 1,58%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 27,3 2,01%
Obsługa rynku nieruchomości 16,0 1,18%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 48,4 3,57%
Administrowanie i działalność wspierająca 40,1 2,95%
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 48,3 3,56%
Edukacja 101,7 7,49%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 63,5 4,67%
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 11,0 0,81%
Pozostała działalność usługowa 19,4 1,43%
Ogółem (Σ) 1358,0 100%

Transport[edit]

Autostrada A2 – węzeł „Krzesiny” (Poznań-Nowe Miasto)
Dworzec kolejowy Poznań Główny od strony peronów

W Wielkopolsce krzyżuje się kilka szlaków komunikacyjnych. Przez Poznań i Konin przebiega trasa z Europy Zachodniej do Rosji. W kierunku południowym biegnie międzynarodowa trasa z Gdańska przez Poznań i Leszno do Pragi i dalej na południe Europy. Budowana jest tu autostrada A2, która będzie biegła od granicy zachodniej przez Poznań i Warszawę do Moskwy.

Głównymi węzłami kolejowymi są tutaj: Poznań, Piła i Ostrów Wielkopolski. Pomiędzy Warszawą a Berlinem kursują pociągi EuroCity, które zapewniają szybkie połączenie komunikacyjne pomiędzy Poznaniem a Berlinem. Trasa ta została jako pierwsza w Polsce, dostosowana do europejskiego systemu szybkich przewozów.

W Poznaniu znajduje się międzynarodowy port lotniczy Poznań-Ławica.

Lotnisko powojskowe z długim betonowym pasem startowym znajduje się w Pile. W Michałkowie położonym ok. 5 km na północ od Ostrowa Wielkopolskiego znajduje się lotnisko sportowe Aeroklubu Ostrowskiego. Lotnisko posiada krótki utwardzony pas oraz lądowisko trawiaste przez co mogą tam lądować tylko niewielkie samoloty. Małe samoloty mogą również lądować na lotnisku szybowcowym w Lesznie.

Transport drogowy[edit]

Drogi krajowe w województwie wielkopolskim[22][23]
Droga Trasa Obecna długość w województwie Uwagi
2 granica państwa z Niemcami NiemcyŚwieckoNowy TomyślPoznańKoninWarszawaSiedlceTerespol – granica państwa z Białorusią Białoruś 0 km Zastąpiona przez DK92
A2 granica państwa z Niemcami NiemcyŚwieckoPoznańŁódźWarszawa (węzeł „Konotopa”) – ... – Warszawa (węzeł „Lubelska”) – Biała PodlaskaKukuryki – granica państwa z Białorusią Białoruś 210 km Istniejący odcinek: TrzcielDąbie
5 ŚwiecieBydgoszczGnieznoPoznańLesznoWrocławBolkówLubawka – granica państwa z Czechami Czechy  ?
S5 A1 (Grudziądz) – BydgoszczPoznańLesznoA8 (Wrocław) 5,5 km W eksploatacji: obwodnica Śmigla, odcinek węzeł Poznań Wschód-Gniezno
8 granica państwa z Czechami CzechyKudowa-ZdrójKłodzkoWrocławOleśnicaSycówKępnoWieluńBełchatówPiotrków TrybunalskiRawa MazowieckaWarszawaRadzyminWyszkówOstrów MazowieckaZambrówBiałystokAugustówBudzisko – granica państwa z Litwą Litwa  ?
S8 Wrocław (Psie Pole) – KępnoSieradzA1 (Łódź) – ... – A1 (Piotrków Trybunalski) – Rawa MazowieckaWarszawaOstrów MazowieckaZambrówChoroszcz S19  ? W województwie brak odcinków w eksploatacji
10 granica państwa z Niemcami NiemcyLubieszynSzczecinStargardWałczPiłaPawłówekBiałe BłotaWypaleniskaPrzyłubieToruńLipnoSierpcDrobinPłońsk  ?
S10 A6 (Szczecin) – PiłaBydgoszczToruńS7 (Płońsk) 7,8 km W eksploatacji: obwodnica Wyrzyska
11 KołobrzegKoszalinPiłaPoznańPleszewOstrów WielkopolskiKępnoBytom  ?
S11 KoszalinPiłaPoznańOstrów WielkopolskiTarnowskie GóryA1 20,2 km W eksploatacji: Poznań – Krzesiny A2 – Kórnik, obwodnica Ostrowa Wielkopolskiego
12 granica państwa z Niemcami NiemcyŁęknicaDrożów 3GłogówLesznoPleszewKaliszSieradzPiotrków TrybunalskiSulejówRadomZwoleńPuławyLublinDorohusk – granica państwa z Ukrainą Ukraina 155 km
15 TrzebnicaKrotoszynJarocinWrześniaGnieznoStrzelnoInowrocławToruńOstróda 187 km
22 granica państwa z Niemcami NiemcyKostrzyn nad OdrąGorzów WielkopolskiWałczCzłuchówStarogard GdańskiMalborkElblągGrzechotki – granica państwa z Rosją Rosja  ?
24 PniewyGorzyńSkwierzynaWałdowice  ?
25 BoboliceBydgoszczInowrocławStrzelnoKoninKaliszOstrów WielkopolskiOleśnica 149 km
32 granica państwa z Niemcami NiemcyGubinekZielona GóraSulechówWolsztynGrodzisk WielkopolskiStęszew 65,3 km
36 ProchowiceLubinRawiczKrotoszynOstrów Wielkopolski 78,6 km
39 ŁagiewnikiStrzelinBrzegNamysłówKępno 24,1 km
72 KoninTurekŁódźRawa Mazowiecka 48,6 km
83 TurekSieradz 25,6 km
92 2 (Nowy Tomyśl) – PniewyPoznańWrześniaSłupcaKoninKutnoŁowicz  ?

Transport lotniczy[edit]

Nauka i oświata[edit]

Studenci na UAM

W 2012 w województwie wielkopolskim działało 39 szkół wyższych, w których studiowało 159,4 tys. osób. Największą szkołą wyższą jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na którym według danych z 30 listopada 2012 studiowało 43,2 tys. osób[24].

Bezpieczeństwo publiczne[edit]

W województwie wielkopolskim działa centrum powiadamiania ratunkowego, które znajduje się w Poznaniu i które obsługuje zgłoszenia alarmowe kierowane do numerów alarmowych 112, 997, 998 i 999[25].

Religia[edit]

Zobacz też[edit]

Przypisy

 1. a b c d http://www.polskawliczbach.pl/wielkopolskie, w oparciu o dane GUS.
 2. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2014 r.. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2014-07-24. ISSN 1505-5507.
 3. Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego 2013. , s. 54, 2014-01-08. Urząd Statystyczny w Poznaniu. ISSN 1642-6657.  Za: dane Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii oraz Komendy Głównej Straży Granicznej
 4. Raport o stanie lasów w Polsce 2012. Warszawa: Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, 2013, s. 78. ISSN 1641-3229.
 5. a b c Tabele demograficzne, stan z 30 czerwca 2014 r.
 6. a b Działalność informacyjna » Wykonanie budżetów jst » 2013 » IV kwartał» Wydatki bieżące i majątkowe (Tab.5). Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu. [dostęp 2014-10-09].
 7. a b Działalność informacyjna » Wykonanie budżetów jst » 2013 » IV kwartał» Dochody bieżące i majątkowe (Tab.2). Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu. [dostęp 2014-10-09].
 8. a b Działalność informacyjna » Wykonanie budżetów jst » 2013 » IV kwartał» Zobowiązania (Tab.9). Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu. [dostęp 2014-10-09].
 9. a b Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 września 2014 r. ws. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów (M.P. 2014 nr 0 poz. 853)
 10. a b Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego 2013. , s. 87, 2014-01-08. Urząd Statystyczny w Poznaniu. ISSN 1642-6657. 
 11. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2014 r., poz. 6303)
 12. Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz.U. 1998 nr 96 poz. 603).
 13. (§3. Statut WUW w Poznaniu) Zarządzenie Nr 227/09 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 czerwca 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2009 r., Nr 127, poz. 2089).
 14. Rocznik Statystyczny Województw 2014. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2015-01-12, s. 625. ISSN 1230-5820.
 15. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 listopada 2011 r. (M.P. 2011 nr 108 poz. 1099).
 16. Bezrobotni oraz stopa bezrobocia wg województw, podregionów i powiatów (Stan na koniec marca 2012 r.). Główny Urząd Statystyczny, 2012-04-26. [dostęp 2012-05-20].
 17. Ubóstwo w Polsce w 2013 r.. Główny Urząd Statystyczny, 2013. [dostęp 2014-10-09]. s. 15.
 18. Rocznik Statystyczny Województw 2011 (wybrane tablice). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2012-01-24, s. 58-59. ISBN 1230-5820.
 19. Działalność informacyjna» Wykonanie budżetów js» 2013» IV kwartał» Zobowiązania (tabela9). Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, 2014-03-25. [dostęp 2014-10-03].
 20. Działalność informacyjna» Wykonanie budżetów js» 2013» IV kwartał»Wydatki bieżące i majątkowe (tabela5). Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, 2014-03-25. [dostęp 2014-10-03].
 21. Rocznik Statystyczny Województw 2013. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2014-01, s. 304-305. ISSN 1230-5820.
 22. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz.U. 2009 nr 187 poz. 1446).
 23. Zarządzenie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10.12.2009.
 24. Szkoły wyższe i ich finanse w 2012 r.. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2013, s. 82, 421, 422. ISSN 1506-2163.
 25. Wykaz NKA dla lokalizacji Ab. Służb Alarmowych 112 (pol.). uke.gov.pl. [dostęp 2014-12-27].

Linki zewnętrzne[edit]