Instytut Studiów Informacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


[1]

Instytut Studiów Informacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Institute of Information Studies
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Ilustracja
Data założenia 1996
Typ państwowa
Państwo  Polska
Adres ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4,
30-348 Kraków
Liczba pracowników
• naukowych

20
Liczba studentów 300
Położenie na mapie Krakowa
Mapa lokalizacyjna Krakowa
Instytut Studiów Informacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Instytut Studiów Informacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Instytut Studiów Informacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Instytut Studiów Informacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Położenie na mapie województwa małopolskiego
Mapa lokalizacyjna województwa małopolskiego
Instytut Studiów Informacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Instytut Studiów Informacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Ziemia50°03′48,32″N 19°54′29,95″E/50,063422 19,908319
Strona internetowa

Instytut Studiów Informacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego wchodzi w skład Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi działalność dydaktyczną (studia licencjackie, magisterskie, doktorskie i studia podyplomowe) oraz naukową w zakresie dyscypliny "nauki o komunikacji społecznej i mediach", przede wszystkim w obszarze badań informatologicznych i bibliologicznych. Rozwija również działalność o charakterze eksperckim i doradczym dla środowiska profesjonalnego.

Historia[edytuj | edytuj kod]

Instytut Studiów Informacyjnych (wcześniej Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa) powstał w 1996 roku na bazie katedry istniejącej od roku 1992 w ramach Instytutu Filologii Polskiej UJ, która z kolei wywodziła się z zakładu funkcjonującego już od roku 1974. Od roku 1996 Instytut wchodzi w skład Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ.

Badania[edytuj | edytuj kod]

Działalność naukowa Instytutu Studiów Informacyjnych mieści się w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach. Szczególny obszar zainteresowania stanowią zagadnienia informatologiczne (information science), a także bibliologiczne (book science) i bibliotekoznawcze (librarianship), w tym przede wszystkim:

  • Zarządzanie informacją: różne aspekty w wymiarze indywidualnym, zespołowym, organizacyjnym i szerzej - społecznym; procesy informacyjne - od pozyskiwania (też wyszukiwania) informacji, przez jej opracowanie, organizowanie, przetwarzanie i zabezpieczanie, do udostępniania i transferu; diagnostyka produktów, usług i systemów informacji, funkcjonowanie usług informacyjnych (w tym szczególnie infobrokeringu), logistyka informacji, zarządzanie danymi oraz narzędzia organizacji informacji, w tym szczególnie języki informacyjno-wyszukiwawcze i metadane.
  • Zachowania informacyjne człowieka i ich różne uwarunkowania: wybrane aspekty kultury informacyjnej, ekologii informacji czy kompetencji informacyjnych, a także problematyka technologii informacyjnych i komunikacyjnych z perspektywy ich użytkowników.
  • Komunikacja naukowa: różne aspekty, w tym funkcjonowanie repozytoriów akademickich i problematyka cyfrowych zasobów informacyjnych nauki.
  • Teoria i metodologia badań informacyjnych - z naciskiem na metody jakościowe.
  • Współczesne bibliotekarstwo, w tym szczególnie wykorzystanie nowych technologii i biblioteki cyfrowe.
  • Książka i biblioteka w procesie komunikacji społecznej w aspekcie historycznym

Studia[edytuj | edytuj kod]

Zarządzanie informacją - studia I stopnia (licencjackie)[edytuj | edytuj kod]

Studia trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Studia zaprojektowane są dla osób zainteresowanych problematyką profesjonalnego poszukiwania, zdobywania, gromadzenia, opracowania, analizowania, oceniania i udostępniania informacji w firmach, instytucjach i społecznościach, jak również projektowaniem i oceną różnych rozwiązań, produktów i usług informacyjnych. Studenci poznają między innymi: podstawy działalności infobrokerskiej i wywiadu rynkowego, zasady realizowania projektów informacyjnych w oparciu o podejście user experience design, zasady funkcjonowania środowiska informacyjnego człowieka, profesjonalne źródła informacji, znane na rynku narzędzia wykorzystywane do zarządzania informacją w działalności zawodowej, sposoby skutecznego poszukiwania, opracowania i organizowania zasobów informacji oraz analizowania stopnia i sposobu ich wykorzystania, podstawowe zasady wizualizacji i architektury informacji, a także uczą się dostrzegać i interpretować różne zachowania informacyjne ludzi. Studenci poznają też wybrane aspekty komunikacji społecznej, problematykę działalności podmiotów realizujących zadania z zakresu publicznego dostępu do informacji (w tym bibliotek i archiwów) i zagadnienia funkcjonowania informacji w społeczeństwie dawniej i współcześnie oraz uczą się podstaw teorii i metodologii badań naukowych.

Zarządzanie informacją - studia II stopnia (magisterskie)[edytuj | edytuj kod]

Studia trwają dwa lata, kończą się przygotowaniem pracy magisterskiej i egzaminem magisterskim. Studia przeznaczone są dla osób (bez względu na to, jakie studia licencjackie ukończyły) zainteresowanych naukowym poznaniem zjawisk i procesów informacyjnych w kluczowych kontekstach profesjonalnych: usług informacyjnych (w tym infobrokeringu i wywiadu rynkowego), zarządzania informacją w organizacjach działających w sferze biznesu, nauki, komunikacji publicznej, kultury, edukacji i administracji (włącznie z tworzeniem i zarządzaniem kolekcjami cyfrowymi), transferu informacji między różnymi grupami społecznymi i sektorami gospodarki. Program studiów pozwala także na zdobycie i pogłębienie kompetencji badawczych i profesjonalnych w zakresie między innymi: indywidualnego i grupowego zarządzania informacją, informacyjnego wspomagania decyzji, zarządzania informacją instytucjonalną, zarządzania informacją w sektorze nauki, a także w ramach zajęć do wyboru np. zarządzania informacją w sektorze kultury czy nowoczesnego bibliotekarstwa. Studenci poznają też podstawy prawne działalności informacyjnej, są zaznajamiani z realiami rynku pracy dla absolwentów i mają możliwość rozwijania znajomości języka obcego na poziomie B2+.

Studia III stopnia (doktoranckie)[edytuj | edytuj kod]

Studia trwają 4 lata. Od roku 2019 oferowane są w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia te przeznaczone są dla osób chcących uzyskać stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie "nauki o komunikacji społecznej i mediach".

Studia podyplomowe: Dawna książka, zbiory specjalne i archiwalia[edytuj | edytuj kod]

Studia trwają jeden rok (dwa semestry) i organizowane są w ramach 10 zjazdów (po 5 w każdym semestrze) weekendowych. Przeznaczone są dla  wszystkich zainteresowanych problematyką profesjonalną, badawczą i naukową, związaną z dawną książką, zbiorami specjalnymi i archiwaliami. W szczególności adresowane są do pracowników instytucji gromadzących, dokumentujących i udostępniających tego rodzaju zbiory, a także absolwentów różnych kierunków studiów, którzy chcą specjalizować się w tym obszarze działalności zawodowej. Studia mają unikatowy charakter. Ich program powstał w oparciu o doświadczenia pracowników naukowych Instytutu INIB UJ oraz specjalistów-praktyków z Biblioteki Jagiellońskiej i Archiwum Narodowego w Krakowie. Zajęcia, w dużej części o charakterze praktycznym i warsztatowym, realizowane są w dobrze wyposażonych salach i laboratoriach komputerowych Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ oraz pracowniach i czytelniach BJ i Archiwum Narodowego w Krakowie, z dostępem do zróżnicowanych kategorii zbiorów i specjalistycznego warsztatu informacyjnego.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]