Źródło (genealogia)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Certyfikat Szlachectwa, Galicja

Źródło w genealogii - dokument, przekazujący genealogiczną informację. Może być nim na przykład metryka chrztu, czy akt urodzenia.

Wszyscy obywatele[edytuj | edytuj kod]

Pierwszorzędną wartość dokumentacyjną w genealogii posiadają metryki, tzn. akty poświadczające stan cywilny (kościelny). Należą do nich:

Mieszczaństwo[edytuj | edytuj kod]

Księgi miejskie i sądowe miast, dokumenty wytworzone w kancelarii królewskiej, czyli Metryce Koronnej i w Archiwum Skarbu Koronnego gdzie zgromadzone są materiały podatkowe z okresu staropolskiego, miejskie (dla rodzin mieszczańskich), także wiejskie (dla rodzin chłopskich) oraz:

 • Metryka Józefińska (1785-1788) wykazy metrykalne do celów katastralnych, spisy domów, parcel oraz właścicieli nieruchomości, w cesarstwie austriackim
 • Metryka Franciszkańska (1819-1820), wykazy metrykalne do celów katastralnych, w cesarstwie austriackim

Szlachta[edytuj | edytuj kod]

Akta sądowe grodzkie i ziemskie dla rodzin szlacheckich, w tym lustracje dóbr dzierżawnych, cesja praw, akta sporów granicznych, księgi i akta hipoteczne oraz rachunkowe. Akta instytucji powołanych do badania szlachectwa :

 • na terenie zaboru rosyjskiego akta Deputacji Szlacheckich.
 • na terenie zaboru austriackiego akta Wydziału Krajowego w tym akta Sądów grodzkich, Sądów ziemskich, z których dowiadujemy się, który urząd i kiedy zatwierdził albo uznał dawne polskie szlachectwo oraz kiedy indygenat nadano.
  • Księgi ziemskie Sądu szlacheckiego
  • Metryki szlachectwa
  • Certyfikaty szlachectwa
  • spisy pospolitego ruszenia
  • Herbarze
  • Dokumenty z lustracji dóbr będących w dzierżawach, (wykazy miejscowości, wykazy poddaństwa),
  • Poczty szlacheckie np. Poczet szlachty galicyjskiej i bukowinskiej, Lwów 1857
  • Polska Encyklopedja Szlachecka 1935
  • Teki ze zbioru Czołowskiego i Schneidra

Z zakresu prawa karnego[edytuj | edytuj kod]

 Ta sekcja jest niekompletna. Jeśli możesz, rozbuduj ją.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]