.htpasswd

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

.htpasswd – nazwa pliku konfiguracyjnego przechowującego nazwy użytkowników i hasła wykorzystywane przez Apache do autoryzacji. Działa on w połączeniu z plikiem .htaccess lub bez niego, o ile wykonany został odpowiedni wpis w pliku konfiguracyjnym apache. Hasła szyfrowane są md5, sha lub systemowym crypt(). W jednym pliku .htpasswd mogą znajdować się hasła zaszyfrowane różnymi sposobami.

Do utworzenia pliku .htpasswd używa się programu htpasswd, który dostępny jest wraz z Apache.

 htpasswd -c .htpasswd uzytkownik

Program poprosi o podanie hasła dla użytkownika "uzytkownik", które zostanie zapisane w pliku o podanej przez nas nazwie.

Żeby zabezpieczyć folder podanym hasłem, należy dodać do pliku .htaccess:

AuthType Basic
AuthName "Dla upowaznionych-nazwa obszaru"
AuthUserFile .htpasswd
Require nazwaużytkownika

Plik .htaccess i .htpasswd muszą znajdować się w tym samym katalogu, jeśli tak nie jest, należy w AuthUserFile podać pełną ścieżkę do pliku .htpasswd

Aby dodać kolejnych użytkowników do pliku .htpasswd, należy ponownie użyć programu htpasswd

htpasswd .htpasswd uzytkownik2

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]