Abstrakcja (psychologia)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Abstrakcja, abstrahowanie – jedna z operacji umysłowych, także proces uczenia się pojęć. Proces abstrahowania polega na pomijaniu różnic między egzemplarzami danego zbioru i wyodrębnianiu ich cech wspólnych

Wyróżnia się:

  • Abstrakcję negatywną, która polega na pomijaniu cech nieistotnych w jakiejś grupie danych
  • Abstrakcję pozytywną, polegającą na wyodrębnieniu spośród pewnych cech tych, które są istotne dla danego zbioru danych

Procesy abstrahowania prowadzą do wyodrębnienia się pojęć i są ściśle związane z myśleniem formalnym w teorii Piageta.