Przejdź do zawartości

Animator rynku

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Animator rynku (ang. market maker) – osoba, która utrzymuje systematyczną działalność na rynkach finansowych, wykazując wolę prowadzenia na własny rachunek transakcji kupna i sprzedaży instrumentów finansowych, w oparciu o kapitał własny wyceniony według ustalanych przez podmiot cen[1].

Krótkofalowo obecność animatorów na rynku jest korzystna dla inwestorów, bowiem pozwala im dokonać transakcji nawet na bardzo mało popularnych instrumentach finansowych, natomiast w dłuższej perspektywie można uznać ją za szkodliwą, gdyż fałszuje obraz rynku. Firmy te są jednak potrzebne giełdzie, aby podtrzymać zainteresowanie akcjami poprzez stwarzanie wrażenia ciągłego ruchu, a więc też pojawiających się okazji związanych ze zmianami kursów.

Animatorzy rynku w Polsce[edytuj | edytuj kod]

Według polskiego prawa animatorem rynku jest podmiot zobowiązany w sposób stały, zgodnie z ustalonymi zasadami, do nabywania lub zbywania w ramach swojej działalności instrumentów finansowych na własny rachunek, w celu wspomagania płynności danego instrumentu finansowego[2].

Animator rynku na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych to dom maklerski lub biuro maklerskie zajmujące się podtrzymaniem płynności instrumentu finansowego.

Animator rynku działa na podstawie umowy zawartej z giełdą. Działanie animatora polega na składaniu na rynku zleceń kupna i sprzedaży[a], na warunkach określonych przez giełdę. Do warunków tych zalicza się m.in.:

  • minimalną (oraz ewentualnie maksymalną) wielkość jednego zlecenia,
  • maksymalne zaangażowanie animatora w danym instrumencie finansowym,
  • minimalne (oraz ewentualnie maksymalne) odchylenie od ostatniej ceny danego instrumentu (lub też kursu odniesienia).

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

  1. W pewnych przypadkach może dojść do sytuacji, gdy animator składa tylko zlecenia kupna lub tylko zlecenia sprzedaży.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG (CELEX: 02004L0039-20060428).
  2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2022 r. poz. 1500).

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • StockWatch.pl. stockwatch.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2008-09-24)]. (Tekst udostępniany przez redakcję na licencji GNU Free Documentation License 1.2)