BLNAR

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

BLNAR – (β-lactamase negative, ampicilin resistant) - nazwa opornych szczepów bakterii należących do gatunku Haemophilus influenzae. Nie można wykluczyć, że ten sam mechanizm jest obecny u niektórych bakterii Haemophilus parainfluenzae (wykryte u pacjentów przebywających w rejonach Południowej Afryki)[1] oraz Haemophilus haemolyticus[2].

Mechanizm oporności[edytuj | edytuj kod]

Oporność jest związana z modyfikacją białek (PBP) będących miejscem wiązania beta-laktamów (zwłaszcza mutacja genu ftsl kodująca białko PBP 3A/3B polegająca na substytucji 1-3 aminokwasów w pobliżu centrum aktywnego enzymu)[3][4][5]. Kolejne mutacje u szczepów BLNAR mogą dotyczyć pompy ArcAB[6]. Innym mechanizmem oporności na beta-laktamy jest wytwarzanie przez bakterie enzymu rozkładającego antybiotyk; szczepy BLNAR nie wytwarzają jednak takiego enzymu, co zostało podkreślone w nazwie (beta-laktamazo ujemne, ampicylinooporne).

Na tempo rozprzestrzeniania się tej mutacji wpływa prawdopodobnie zdolność do horyzontalnego transferu mutacji genu ftsI[2][7].

Najczęstsze mutacje[edytuj | edytuj kod]

Mutacje w obrębie genu ftsI obejmują (pozycja, pierwotny aminokwas, aminokwas po mutacji)[2]:

 • 526 (Asn→Lys),
 • 517 (Arg→His),
 • 377 (Met→Ile),
 • 385 (Ser→Thr),
 • 389 (Leu→Phe)

Historia[edytuj | edytuj kod]

Markowitz w 1980 roku opisał szczep Haemophilus influenzae oporny na ampicylinę, które nie wytwarzał beta-laktamazy; mechanizm oporności był dla niego niejasny[8]. Był to pierwszy tego typu przypadek na świecie[9]. w 1981 stanowiły one 2% szczepów H. influenzae, natomiast 5 lat później już 4%[10]. W 1985 w Quebecu na 200 szczepów zidentyfikowano tylko 4 BLNAR[11]. W 1988 Needham podejrzewał w tym rzadkim ówcześnie mechanizmie oporności mutacje w obrębie PBP 4 i 5[12].

Na początku lat 90 szczepy BLNAR nie wydawały się istotnym zagrożeniem - zależnie od rejonu występowały one u 0,4-2,8% badanych bakterii Haemophilus influenzae (dla porównania - w USA ponad 20% szczepów wytwarzało beta-laktamazę)[13][14]. Uważano, że produkcja enzymu rozkładającego beta-laktamy utrudni spopularyzowanie innego mechanizmu oporności na tą samą klasę antybiotyków[13]. Ponadto niektóre szczepy mogły zostać błędnie sklasyfikowane jako BLNAR ze względu na niejasne kryteria dotyczące MIC ampicyliny[13]. Dopiero później ustalono minimalne stężenie ampicyliny na 2 mikrogramy na mililitr[15].

Analiza Haemophilus influenzae z 30 amerykańskich laboratoriów mikrobiologicznych z okresu listopad 1994 - kwiecień 1995 wykazała m.in że 2,5% szczepów należy do grupy BLNAR[16]. 1,1% bakterii posiadało oba mechanizmy oporności - wytwarzało enzym i miało zmodyfikowane białka PBP) - szczepy te nazwano BLPACR (β-lactamase positive, ampicilin-clavulanate resistan)[16].

W badaniu zakończonym w 1995 roku nie zidentyfikowano żadnego szczepu BLNAR w São Paulo[17].

W 1999 opisano szczepy BLNAR u japońskich dzieci chorujących na zakażenie dróg oddechowych[18]. W innej japońskiej publikacji z tego samego roku oceniono częstość oporności polegającej na wytwarzaniu beta-laktamazy i modyfikacji PBP za porównywalną (14 i 14,5%)[19]. Wśród szczepów Haemophilus influenzae będących czynnikiem etiologicznym zapalenia ucha środkowego 25% należało do BLNAR, a 15,5% wytwarzało beta-laktamazę (2000, Japonia)[20].

W Hiszpanii w 1999 oceniono częstość występowania BLNAR na 9,3%; szacunki z wcześniejszych lat mówiły o około 5%[21]. BLPACR stanowiło 0,1% wszystkich szczepów[21]. W tym okresie zakażenia w Europie Wschodniej były rzadkie (0,2-0,3%)[9].

W 2000 Japończycy potwierdzili istnienie szczepów BLPACR; równocześnie ocenili częstość występowania BLNAR na 9%[22]. Inne badanie wykazało ogromne różnice w wykrywaniu szczepów BLNAR - zakres sięgał 5-44% - zależnie od użytej metody; postulowano ujednolicenie kryteriów rozpoznawania BLNAR[23].

W 2001 wykazano bezpieczeństwo i skuteczność meropenemu; zarówno in vitro jak i na myszach[24].

W 2002 opisano w Holandii 9 przypadków BLNAR z 2 szpitali; autorzy sugerowali zakażenie wewnątrzszpitalne[25].

Japończycy badacze w 2002 roku zauważyli tendencje spadkową wśród szczepów wytwarzających beta-laktamazę (mniej niż 10% ogółu), natomiast częstość BLNAR wciąż rosła[26]. Udział BLNAR wśród bakterii Haemophilus influenzae zwiększył się w ciągu dwóch lat prawie czterokrotnie[6]. W 2005 ogłoszono, że wśród chorych leczonych ambulatoryjnie na infekcje dróg oddechowych odsetek BLNAR wśród H. influenzae wynosił 35%[27]. Tego typu oporność wiąże się z trudnością w doborze empirycznego antybiotyku przy infekcji dróg oddechowych, makrolidy skuteczne względem BLNAR nie działają na pneumokoki (Japońskie szczepy są oporne na ten antybiotyk)[28].

Według Zakładu Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w Warszawie w latach 2002-2004 12,8% szczepów miało oporność typu BLNAR, natomiast 9% wytwarzało beta-laktamazę[29].

Kanadyjczycy w 2002 roku zakończyli badanie nadzoru mikrobiologicznego PROTEKT - szczepów BLNAR okazało się bardzo mało (<0,1%)[30].

Do 2004 w Moskwie zidentyfikowano pięć przypadków BLNAR[31].

W 2004/2005 procentowa liczba szczepów BLNAR pozostawała w Europie taka sama jak w latach 2002/2003 (zaś udział bakterii wytwarzających beta-laktamazę zmalał)[32].

W 2006 roku 30% bakterii Haemophilus influenzae w Korei Południowej okazało się mieć oporność typu BLNAR[33].

Pierwsze ogólnokrajowe japońskie badanie oporności bakterii na antybiotyki przeprowadzone w okresie styczeń-sierpień 2006 wykazało odsetek 29,1% BLNAR i 4,8% BLPAR[34].

Przegląd porównujący oporność w 1997 i 2006 wykazał niezbicie większy udział szczepów BLNAR w 2006; dotyczy to zwłaszcza najmłodszej grupy wiekowej (<3 lata)[35].

Leczenie[edytuj | edytuj kod]

Szczepy BLNAR mają 2-3 razy wyższe MIC dla wszystkich antybiotyków beta-laktamowych[33].

Opisano przypadek rocznego chłopca z ZOMR u którego skuteczne okazały się duże dawki ceftriaxonu[36]. Aktywność względem bakterii zachowuje piperacylina (z tazobaktamem lub bez niego)[37], lewofloksacyna[38][39], tozofluksacyna[40] (fluorochinolony), cefditoren (cefalosporyna III generacji)[27]; z makrolidów najlepsza okazała się azytromycyna[27]. Jednak lekiem z wyboru podczas podejrzenia infekcji BLNAR jest ceftraxon; lek ten jest skuteczny także względem pneumokoków[41][42].

In vitro skuteczne okazało się połączenie meropenemu z cefotaksymem, ryfampicyną lub ampicyliną[43].

Trudne w leczeniu zapalenie opon mózgowych wywoływane przez szczepy BLNAR spowodowały pojawienie się w Japonii głosów o konieczności rutynowego szczepienia niemowląt przeciwko Haemophilus influenzae[44][45].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. SG. Tristram, MJ. Pitout, K. Forward, S. Campbell i inni. Characterization of extended-spectrum beta-lactamase-producing isolates of Haemophilus parainfluenzae.. „J Antimicrob Chemother”. 61 (3), s. 509-14, Mar 2008. DOI: 10.1093/jac/dkm523. PMID: 18245789. 
 2. a b c S. Takahata, T. Ida, N. Senju, Y. Sanbongi i inni. Horizontal gene transfer of ftsI, encoding penicillin-binding protein 3, in Haemophilus influenzae.. „Antimicrob Agents Chemother”. 51 (5), s. 1589-95, May 2007. DOI: 10.1128/AAC.01545-06. PMID: 17325223. 
 3. K. Ubukata, Y. Shibasaki, K. Yamamoto, N. Chiba i inni. Association of amino acid substitutions in penicillin-binding protein 3 with beta-lactam resistance in beta-lactamase-negative ampicillin-resistant Haemophilus influenzae.. „Antimicrob Agents Chemother”. 45 (6), s. 1693-9, Jun 2001. DOI: 10.1128/AAC.45.6.1693-1699.2001. PMID: 11353613. 
 4. K. Yamamoto, K. Ubukata. [Beta-lactamase negative ampicillin-resistant Haemophilus influenzae(BLNAR)]. „Nippon Rinsho”. 59 (4), s. 688-93, Apr 2001. PMID: 11304990. 
 5. K. Ubukata. [Drug-resistant bacteria of current topics and their resistance mechanisms--PRSP and BLNAR]. „Rinsho Byori”. Suppl 111, s. 17-25, Jan 2000. PMID: 10804788. 
 6. a b K. Hasegawa, N. Chiba, R. Kobayashi, SY. Murayama i inni. Rapidly increasing prevalence of beta-lactamase-nonproducing, ampicillin-resistant Haemophilus influenzae type b in patients with meningitis.. „Antimicrob Agents Chemother”. 48 (5), s. 1509-14, May 2004. PMID: 15105098. 
 7. S. Takahata, Y. Kato, Y. Sanbongi, K. Maebashi i inni. Comparison of the efficacies of oral beta-lactams in selection of Haemophilus influenzae transformants with mutated ftsI genes.. „Antimicrob Agents Chemother”. 52 (5), s. 1880-3, May 2008. DOI: 10.1128/AAC.00936-07. PMID: 18347113. 
 8. SM. Markowitz. Isolation of an ampicillin-resistant, non-beta-lactamase-producing strain of Haemophilus influenzae.. „Antimicrob Agents Chemother”. 17 (1), s. 80-3, Jan 1980. PMID: 6965443. 
 9. a b P. Kärpänoja, A. Nissinen, P. Huovinen, H. Sarkkinen. Disc diffusion susceptibility testing of Haemophilus influenzae by NCCLS methodology using low-strength ampicillin and co-amoxiclav discs.. „J Antimicrob Chemother”. 53 (4), s. 660-3, Apr 2004. DOI: 10.1093/jac/dkh134. PMID: 14973151. 
 10. M. Powell, JD. Williams. Detection of ampicillin resistant Haemophilus influenzae in United Kingdom laboratories.. „J Clin Pathol”. 41 (7), s. 716-9, Jul 1988. PMID: 3045158. 
 11. MG. Bergeron, GY. Lavoie. Tolerance of Haemophilus influenzae to beta-lactam antibiotics.. „Antimicrob Agents Chemother”. 28 (2), s. 320-5, Aug 1985. PMID: 3879660. 
 12. CA. Needham. Haemophilus influenzae: antibiotic susceptibility.. „Clin Microbiol Rev”. 1 (2), s. 218-27, Apr 1988. PMID: 3069197. 
 13. a b c F. Baquero. Trends in antibiotic resistance of respiratory pathogens: an analysis and commentary on a collaborative surveillance study.. „J Antimicrob Chemother”. 38 Suppl A, s. 117-32, Jul 1996. PMID: 8858478. 
 14. Y. Osaki, Y. Sanbongi, M. Ishikawa, H. Kataoka i inni. Genetic approach to study the relationship between penicillin-binding protein 3 mutations and Haemophilus influenzae beta-lactam resistance by using site-directed mutagenesis and gene recombinants.. „Antimicrob Agents Chemother”. 49 (7), s. 2834-9, Jul 2005. DOI: 10.1128/AAC.49.7.2834-2839.2005. PMID: 15980357. 
 15. T. Maruyama, H. Yoshimura, A. Nakamura, K. Abe i inni. [The prevalence of beta-lactamase negative ampicillin resistant Haemophilus influenzae in Mie Prefecture]. „Kansenshogaku Zasshi”. 78 (10), s. 891-7, Oct 2004. PMID: 15560379. 
 16. a b GV. Doern, AB. Brueggemann, G. Pierce, HP. Holley i inni. Antibiotic resistance among clinical isolates of Haemophilus influenzae in the United States in 1994 and 1995 and detection of beta-lactamase-positive strains resistant to amoxicillin-clavulanate: results of a national multicenter surveillance study.. „Antimicrob Agents Chemother”. 41 (2), s. 292-7, Feb 1997. PMID: 9021182. 
 17. ST. Casagrande, EJ. Vicente, IM. Landgraf, AM. Kobata. Antimicrobial resistance patterns of Haemophilus influenzae isolated from patients with meningitis in São Paulo, Brazil.. „Braz J Med Biol Res”. 33 (3), s. 295-300, Mar 2000. PMID: 10719380. 
 18. H. Seki, Y. Kasahara, K. Ohta, Y. Saikawa i inni. Increasing prevalence of ampicillin- resistant, non-beta-lactamase-producing strains of Haemophilus influenzae in children in Japan.. „Chemotherapy”. 45 (1). s. 15-21. PMID: 9876205. 
 19. T. Takahashi, Y. Tsujihara, M. Harada, H. Shimura i inni. [Antimicrobial activities of beta-lactam antibiotics against clinically isolated Haemophilus influenzae]. „Jpn J Antibiot”. 52 (4), s. 292-301, Apr 1999. PMID: 10396686. 
 20. M. Suetake, M. Irimada, S. Takahashi, K. Ohyama i inni. [Identification of bacterial strain at each episode of recurrent acute otitis media]. „Nippon Jibiinkoka Gakkai Kaiho”. 103 (1), s. 19-23, Jan 2000. PMID: 10695333. 
 21. a b F. Marco, J. García-de-Lomas, C. García-Rey, E. Bouza i inni. Antimicrobial susceptibilities of 1,730 Haemophilus influenzae respiratory tract isolates in Spain in 1998-1999.. „Antimicrob Agents Chemother”. 45 (11), s. 3226-8, Nov 2001. DOI: 10.1128/AAC.45.11.3226-3228.2001. PMID: 11600386. 
 22. K. Ohkusu, A. Nakamura, K. Sawada. Antibiotic resistance among recent clinical isolates of Haemophilus influenzae in Japanese children.. „Diagn Microbiol Infect Dis”. 36 (4), s. 249-54, Apr 2000. PMID: 10764967. 
 23. AL. Barry, PC. Fuchs, SD. Brown. Identification of beta-lactamase-negative, ampicillin-resistant strains of Haemophilus influenzae with four methods and eight media.. „Antimicrob Agents Chemother”. 45 (5), s. 1585-8, May 2001. DOI: 10.1128/AAC.45.5.1585-1588.2001. PMID: 11302835. 
 24. S. Miyazaki, T. Fujikawa, K. Kanazawa, K. Yamaguchi. In vitro and in vivo activities of meropenem and comparable antimicrobial agents against Haemophilus influenzae, including beta-lactamase-negative ampicillin-resistant strains.. „J Antimicrob Chemother”. 48 (5), s. 723-6, Nov 2001. PMID: 11679563. 
 25. JA. Karlowsky, IA. Critchley, RS. Blosser-Middleton, EA. Karginova i inni. Antimicrobial surveillance of Haemophilus influenzae in the United States during 2000-2001 leads to detection of clonal dissemination of a beta-lactamase-negative and ampicillin-resistant strain.. „J Clin Microbiol”. 40 (3), s. 1063-6, Mar 2002. PMID: 11880440. 
 26. S. Misawa. [Medical supports for the diagnosis of infectious diseases; the role and responsibilities of clinical pathologist and microbiology technologist. Acute purulent meningitis; the position of the technologists in microbiology laboratory]. „Rinsho Byori”. 50 (7), s. 664-71, Jul 2002. PMID: 12187702. 
 27. a b c K. Sunakawa. [Investigation of Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae isolated from pediatric outpatients nationwide with a respiratory tract infection at the first consultation (2002-2003)--proportion of resistant strains and sensitivity to oral antibacterial agents]. „Kansenshogaku Zasshi”. 79 (11), s. 887-94, Nov 2005. PMID: 16366360. 
 28. K. Sunakawa, DJ. Farrell. Mechanisms, molecular and sero-epidemiology of antimicrobial resistance in bacterial respiratory pathogens isolated from Japanese children.. „Ann Clin Microbiol Antimicrob”. 6, s. 7, 2007. DOI: 10.1186/1476-0711-6-7. PMID: 17697316. 
 29. A. Skoczyńska, M. Kadłubowski, I. Waśko, J. Fiett i inni. Resistance patterns of selected respiratory tract pathogens in Poland.. „Clin Microbiol Infect”. 13 (4), s. 377-83, Apr 2007. DOI: 10.1111/j.1469-0691.2007.01664.x. PMID: 17359321. 
 30. D. Hoban, D. Felmingham. The PROTEKT surveillance study: antimicrobial susceptibility of Haemophilus influenzae and Moraxella catarrhalis from community-acquired respiratory tract infections.. „J Antimicrob Chemother”. 50 Suppl S1, s. 49-59, Sep 2002. PMID: 12239228. 
 31. OIu. Filimonova, SA. Grudinina, SV. Sidorenko, LK. Katosova i inni. [Haemophilus influenzae antibiotic resistant strains isolated in Moscow in 2002-2004]. „Antibiot Khimioter”. 49 (12), s. 14-20, 2004. PMID: 16050495. 
 32. WT. Jansen, A. Verel, M. Beitsma, J. Verhoef i inni. Longitudinal European surveillance study of antibiotic resistance of Haemophilus influenzae.. „J Antimicrob Chemother”. 58 (4), s. 873-7, Oct 2006. DOI: 10.1093/jac/dkl310. PMID: 16891323. 
 33. a b IS. Kim, CS. Ki, S. Kim, WS. Oh i inni. Diversity of ampicillin resistance genes and antimicrobial susceptibility patterns in Haemophilus influenzae strains isolated in Korea.. „Antimicrob Agents Chemother”. 51 (2), s. 453-60, Feb 2007. DOI: 10.1128/AAC.00960-06. PMID: 17116681. 
 34. Y. Niki, H. Hanaki, M. Yagisawa, S. Kohno i inni. The first nationwide surveillance of bacterial respiratory pathogens conducted by the Japanese Society of Chemotherapy. Part 1: a general view of antibacterial susceptibility.. „J Infect Chemother”. 14 (4), s. 279-90, Aug 2008. DOI: 10.1007/s10156-008-0623-2. PMID: 18709531. 
 35. T. Sakano, N. Nejihashi, T. Furue, Y. Kinoshita i inni. [Changes in the drug resistance of Haemophilus influenzae and Streptococcus pneumoniae isolated between 1997 and 2006]. „Kansenshogaku Zasshi”. 83 (4), s. 347-54, Jul 2009. PMID: 19697869. 
 36. F. Sudo, A. Nakamura, T. Hoshino, N. Ishiwada i inni. [Successful treatment of beta-lactamase-negative ampicillin-resistant Haemophilus influenzae type b meningitis with high-dose ceftriaxone administration]. „Kansenshogaku Zasshi”. 78 (7), s. 604-8, Jul 2004. PMID: 15359893. 
 37. F. Sudo, N. Ishiwada, T. Hoshino, C. Fukasawa i inni. [Clinical effects of piperacillin and tazobactam/piperacillin on Haemophilus influenzae lower respiratory tract infection in pediatric patients]. „Kansenshogaku Zasshi”. 79 (9), s. 637-43, Sep 2005. PMID: 16248372. 
 38. Y. Sekiya, M. Eguchi, M. Nakamura, K. Ubukata i inni. Comparative efficacies of different antibiotic treatments to eradicate nontypeable Haemophilus influenzae infection.. „BMC Infect Dis”. 8, s. 15, 2008. DOI: 10.1186/1471-2334-8-15. PMID: 18254980. 
 39. L. Alou, L. Aguilar, D. Sevillano, MJ. Giménez i inni. Levofloxacin vs. azithromycin pharmacodynamic activity against S. pneumoniae and H. influenzae with decreased susceptibility to amoxicillin/clavulanic acid.. „J Chemother”. 19 (6), s. 670-2, Dec 2007. PMID: 18230548. 
 40. K. Suzuki, T. Fujisawa, M. Nakashima, R. Hamasaki. Antimicrobial activities of tosufloxacin against Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, and Moraxella branhamella catarrhalis isolated from otolaryngological infectious diseases.. „J Infect Chemother”. 11 (5), s. 253-5, Oct 2005. DOI: 10.1007/s10156-005-0397-8. PMID: 16258823. 
 41. A. Ohno, Y. Ishii, I. Kobayashi, K. Yamaguchi. Antibacterial activity and PK/PD of ceftriaxone against penicillin-resistant Streptococcus pneumoniae and beta-lactamase-negative ampicillin-resistant Haemophilus influenzae isolates from patients with community-acquired pneumonia.. „J Infect Chemother”. 13 (5), s. 296-301, Oct 2007. DOI: 10.1007/s10156-007-0539-2. PMID: 17982717. 
 42. K. Matsuzaki, K. Shito, E. Watabe, M. Hasegawa i inni. [Antibacterial activity of ceftriaxone against various clinical strains isolated in 2004]. „Jpn J Antibiot”. 58 (3), s. 283-9, Jun 2005. PMID: 16161754. 
 43. K. Kanazawa, Y. Ueda. [In vitro combined effect of meropenem and various antimicrobial agents against beta-lactamase-nonproducing ampicillin-resistant Haemophilus influenzae and penicillin-resistant Streptococcus pneumoniae]. „Jpn J Antibiot”. 58 (2), s. 168-78, Apr 2005. PMID: 15997657. 
 44. K. Hasegawa, R. Kobayashi, E. Takada, A. Ono i inni. High prevalence of type b beta-lactamase-non-producing ampicillin-resistant Haemophilus influenzae in meningitis: the situation in Japan where Hib vaccine has not been introduced.. „J Antimicrob Chemother”. 57 (6), s. 1077-82, Jun 2006. DOI: 10.1093/jac/dkl142. PMID: 16617062. 
 45. A. Nariai. Prevalence of beta-lactamase-nonproducing ampicillin-resistant Haemophilus influenzae and Haemophilus influenzae type b strains obtained from children with lower respiratory tract infections.. „J Infect Chemother”. 13 (6), s. 396-9, Dec 2007. DOI: 10.1007/s10156-007-0564-1. PMID: 18095088. 

Star of life.svg Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć medycznych i pokrewnych w Wikipedii.