Classless Inter-Domain Routing

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Classless Inter-Domain Routing (CIDR) – bezklasowa metoda przydzielania adresów IP, wprowadzona w 1993 roku przez Internet Engineering Task Force w celu zastąpienia wcześniejszego, klasowego sposobu adresacji.

Jest usprawnieniem protokołu IPv4 zaadaptowanym także do protokołu IPv6. W CIDR długość maski podsieci jest dostosowana do potrzeb danej podsieci lub wpisu w tablicy routingu (ang. variable length subnet masksVLSM), a nie ustalana jedna dla całej sieci. CIDR pozwala na efektywniejsze wykorzystywanie puli adresów IP oraz zmniejszenie tablic routingu.

CIDR wykorzystuje maskę podsieci do ustalenia zmiennej części 32-bitowego adresu IP sieci. Może przy tym wykorzystywać "agregację tras" na różnych poziomach, co pozwala na ograniczenie ilości wpisów w tablicy routingu, w której umieszczany jest wówczas wpis, w którym adres sieci jest wspólny dla wszystkich agregowanych podsieci.

CIDR umożliwia wydajniejszy przydział przestrzeni adresowej IPv4 przez eliminację tradycyjnej koncepcji klas adresów IP. CIDR pozwala na używanie masek sieciowych różnej długości dla adresów z dowolnej podsieci, w przeciwieństwie do modelu z klasami, w których występowały jedynie maski długości 8, 16, 24 bitów. W modelu CIDR każda część informacji routingu jest rozgłaszana wraz z maską sieci, która określa liczbę bitów (licząc od lewej strony) używanych dla części sieciowej adresu IP. Wprowadzenie CIDR wiązało się z problemem niewystarczającej ilości dostępnych adresów IP w wersji 4. protokołu.

CIDR nie gwarantuje sprawnej i skalowalnej hierarchii. W celu uniknięcia osobnego wpisu dla każdej trasy, jest ważne, aby routery w niższej hierarchii sieci (które naturalnie mają dłuższe przedrostki numeru) były "zbierane" na wyższym poziomie w hierarchii routingu razem, tworząc w ten sposób mniejsze i mniej specyficzne trasy.

Adres CIDR w zależności od maski sieciowej przedstawia poniższa tabela:

CIDR Wielkość w odniesieniu do klas Liczba adresów[1] Maska podsieci
/32 1/256 C 1 255.255.255.255
/31 1/128 C 2 255.255.255.254
/30 1/64 C 4 255.255.255.252
/29 1/32 C 8 255.255.255.248
/28 1/16 C 16 255.255.255.240
/27 1/8 C 32 255.255.255.224
/26 1/4 C 64 255.255.255.192
/25 1/2 C 128 255.255.255.128
/24 1 C 256 255.255.255.000
/23 2 C 512 255.255.254.000
/22 4 C 1024 255.255.252.000
/21 8 C 2048 255.255.248.000
/20 16 C 4096 255.255.240.000
/19 32 C 8192 255.255.224.000
/18 64 C 16384 255.255.192.000
/17 128 C 32768 255.255.128.000
/16 256 C, 1 B 65536 255.255.000.000
/15 512 C, 2 B 131072 255.254.000.000
/14 1024 C, 4 B 262144 255.252.000.000
/13 2048 C, 8 B 524288 255.248.000.000
/12 4096 C, 16 B 1048576 255.240.000.000
/11 8192 C, 32 B 2097152 255.224.000.000
/10 16384 C, 64 B 4194304 255.192.000.000
/9 32768 C, 128 B 8388608 255.128.000.000
/8 65536 C, 256 B, 1 A 16777216 255.000.000.000
/7 131072 C, 512 B, 2 A 33554432 254.000.000.000
/6 262144 C, 1024 B, 4 A 67108864 252.000.000.000
/5 524288 C, 2048 B, 8 A 134217728 248.000.000.000
/4 1048576 C, 4096 B, 16 A 268435456 240.000.000.000
/3 2097152 C, 8192 B, 32 A 536870912 224.000.000.000
/2 4194304 C, 16384 B, 64 A 1073741824 192.000.000.000
/1 8388608 C, 32768 B, 128 A 2147483648 128.000.000.000
/0 16777216 C, 65536 B, 256 A 4294967296 000.000.000.000

Przykład[edytuj | edytuj kod]

Adres sieciowy 192.168.2.112/29 – czyli 29 bitów maski jest używanych do określenia adresu podsieci, 3 pozostałe bity są używane do adresacji hostów.

Maska w zapisie dwójkowym:

11111111.11111111.11111111.11111000

Adres sieciowy w zapisie dwójkowym:

11000000.10101000.00000010.01110000

W masce tego typu można zaadresować 23 = 8 hostów. Użytecznych adresów hostów będzie jednak tylko 6, ponieważ w tym wypadku adres 192.168.2.112 jest użyty jako adres podsieci, natomiast adres 192.168.2.119 (ostatni w tej podsieci) jest adresem rozgłoszeniowym (ang. broadcast).

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Liczba adresów zawiera także adresy sieci, rozgłoszeniowy oraz zarezerwowane obszary puli adresowej IP, które nie mogą być przyporządkowywane hostom. W celu uzyskania dopuszczalnej liczby hostów w podsieci, liczbę adresów z tabeli należy odpowiednio pomniejszyć.