Create (SQL)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Create – polecenie SQL używane do tworzenia obiektów w systemie zarządzania relacyjną bazą danych.

Polecenie może być częścią bardziej złożonych konstrukcji, takich jak CREATE PROCEDURE, CREATE TABLE.

Polecenie CREATE PROCEDURE[edytuj | edytuj kod]

Przykład użycia CREATE PROCEDURE w systemie AS400:

 CREATE PROCEDURE SCHEMA/PROCNAME(
  IN APAR1 DECIMA(10),
  IN APAR2 VARCHAR(10),
  OUT OPAR1 DEC(12)
 )
 LANGUAGE SQL
 MODIFIES SQL DATA
 BEGIN
  DECLARE VPAR DEC(12);

  SELECT MAX(F1 )
  INTO VPAR
  FROM SCHEMA/TABELA;

  SET VPAR = VPAR + 1;

  INSERT INTO SCHEMA/TABELA(F1, F2, F3)
  VALUES (VPAR, APAR1, APAR2);

  SET OPAR1 = VPAR;
 END;

Polecenie CREATE TABLE[edytuj | edytuj kod]

Konstrukcja skryptu:

CREATE TABLE [nazwa tabeli]
(
[specyfikacja kolumn]
)
[dodatkowe opcje]

Przykład użycia CREATE TABLE w standardzie Oracle. Poniższy skrypt utworzy tabelkę o nazwie indeks, która będzie zawierać dwie kolumny: id typu liczbowego z ograniczeniem maksymalnego rozmiaru do 8 bajtów oraz tekstowego z ograniczeniem maksymalnego rozmiaru do 500 bajtów:

CREATE TABLE indeks
(
id NUMBER(8),
opis VARCHAR(500)
)