Dane tabelaryczne algorytmu DES

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
 Główny artykuł: Data Encryption Standard.

W poniższym artykule znajdują się dane tabelaryczne niezbędne do implementacji algorytmu DES a także pomocne podczas jego kryptoanalizy.

Permutacja początkowa (IP)[edytuj | edytuj kod]

Permutacja początkowa
Permutacja początkowa

Permutacja początkowa przeprowadzana jest na wszystkich blokach danych przed pierwszym cyklem szyfrowania. Jej celem nie jest zwiększenie bezpieczeństwa szyfru lecz ułatwienie wprowadzania danych i szyfrogramu do układu.

Permutacja początkowa
58 50 42 34 26 18 10 2 60 52 44 36 28 20 12 4
62 54 46 38 30 22 14 6 64 56 48 40 32 24 16 8
57 49 41 33 25 17 9 1 59 51 43 35 27 19 11 3
61 53 45 37 29 21 13 5 63 55 47 39 31 23 15 7

Powyższą tabelę odczytujemy od lewej do prawej, z góry na dół. Permutowanie bitów wygląda następująco: na miejsce bitu pierwszego wstawiamy bit 58, na miejsce bitu drugiego wstawiamy bit 50. Analogicznie postępujemy z pozostałymi bitami.

Permutacja końcowa (IP-1)[edytuj | edytuj kod]

Permutacja końcowa
Permutacja końcowa

Permutacja końcowa wykonywana jest po ostatnim cyklu szyfrowania. Jest odwrotnością permutacji początkowej.

Permutacja końcowa
40 8 48 16 56 24 64 32 39 7 47 15 55 23 63 31
38 6 46 14 54 22 62 30 37 5 45 13 53 21 61 29
36 4 44 12 52 20 60 28 35 3 43 11 51 19 59 27
34 2 42 10 50 18 58 26 33 1 41 9 49 17 57 25

Permutacja rozszerzająca (E)[edytuj | edytuj kod]

Permutacja rozszerzona
Permutacja rozszerzona

Permutacja rozszerzająca stosowana jest podczas rozszerzania prawej połowy danych z 32 bitów do 48 bitów.

Permutacja rozszerzona
32 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9
8 9 10 11 12 13 12 13 14 15 16 17
16 17 18 19 20 21 20 21 22 23 24 25
24 25 26 27 28 29 28 29 30 31 32 1

Permutacja klucza 1 (PC-1)[edytuj | edytuj kod]

Permutacja PC-1 jest stosowana do wybrania 56 z 64 bitów klucza, który jest później dzielony na dwie części w celu dokonania niezależnych cyklicznych przesunięć bitów.

PC-1
Lewa część
57 49 41 33 25 17 9
1 58 50 42 34 26 18
10 2 59 51 43 35 27
19 11 3 60 52 44 36
Prawa część
63 55 47 39 31 23 15
7 62 54 46 38 30 22
14 6 61 53 45 37 29
21 13 5 28 20 12 4

Permutacja klucza 2 (PC-2)[edytuj | edytuj kod]

Permutacja PC-2 wybiera do szyfrowania 48 z 56 bitów klucza wygenerowanego dla danej rundy.

PC-2
14 17 11 24 1 5
3 28 15 6 21 10
23 19 12 4 26 8
16 7 27 20 13 2
41 52 31 37 47 55
30 40 51 45 33 48
44 49 39 56 34 53
46 42 50 36 29 32

Permutacja P-bloku[edytuj | edytuj kod]

Permutacja P-bloku
Permutacja P-bloku

Permutacja w P-blokach wykonywana jest po przejściu danych przez S-bloki.

P
16 7 20 21 29 12 28 17
1 15 23 26 5 18 31 10
2 8 24 14 32 27 3 9
19 13 30 6 22 11 4 25

Struktura S-boksów[edytuj | edytuj kod]

Podczas szyfrowania w S-boksach ma miejsce operacja podstawiania: za każde sześć bitów wejściowych podstawiamy cztery bity wyjściowe. Jeżeli bity wejściowe oznaczymy kolejno a1, a2, a3, a4, a5, a6 to bity a1 oraz a6 tworzą 2-bitową liczbę określającą wiersz, natomiast bity a2, a3, a4 oraz a5 tworzą liczbę 4-bitową określającą kolumnę (zarówno kolumny jak i wiersze numerujemy od zera). Na przecięciu określonego w ten sposób wiersza i kolumny znajduje się liczba wyjściowa bloku. Przykładowo, jeżeli na wejście pierwszego S-boksa podamy następujący ciąg bitów: 101010 to liczbą wyjściową będzie 0110.

S-boksy
S1
x0000x x0001x x0010x x0011x x0100x x0101x x0110x x0111x x1000x x1001x x1010x x1011x x1100x x1101x x1110x x1111x
0yyyy0 14 4 13 1 2 15 11 8 3 10 6 12 5 9 0 7
0yyyy1 0 15 7 4 14 2 13 1 10 6 12 11 9 5 3 8
1yyyy0 4 1 14 8 13 6 2 11 15 12 9 7 3 10 5 0
1yyyy1 15 12 8 2 4 9 1 7 5 11 3 14 10 0 6 13
S2
x0000x x0001x x0010x x0011x x0100x x0101x x0110x x0111x x1000x x1001x x1010x x1011x x1100x x1101x x1110x x1111x
0yyyy0 15 1 8 14 6 11 3 4 9 7 2 13 12 0 5 10
0yyyy1 3 13 4 7 15 2 8 14 12 0 1 10 6 9 11 5
1yyyy0 0 14 7 11 10 4 13 1 5 8 12 6 9 3 2 15
1yyyy1 13 8 10 1 3 15 4 2 11 6 7 12 0 5 14 9
S3
x0000x x0001x x0010x x0011x x0100x x0101x x0110x x0111x x1000x x1001x x1010x x1011x x1100x x1101x x1110x x1111x
0yyyy0 10 0 9 14 6 3 15 5 1 13 12 7 11 4 2 8
0yyyy1 13 7 0 9 3 4 6 10 2 8 5 14 12 11 15 1
1yyyy0 13 6 4 9 8 15 3 0 11 1 2 12 5 10 14 7
1yyyy1 1 10 13 0 6 9 8 7 4 15 14 3 11 5 2 12
S4
x0000x x0001x x0010x x0011x x0100x x0101x x0110x x0111x x1000x x1001x x1010x x1011x x1100x x1101x x1110x x1111x
0yyyy0 7 13 14 3 0 6 9 10 1 2 8 5 11 12 4 15
0yyyy1 13 8 11 5 6 15 0 3 4 7 2 12 1 10 14 9
1yyyy0 10 6 9 0 12 11 7 13 15 1 3 14 5 2 8 4
1yyyy1 3 15 0 6 10 1 13 8 9 4 5 11 12 7 2 14
S5
x0000x x0001x x0010x x0011x x0100x x0101x x0110x x0111x x1000x x1001x x1010x x1011x x1100x x1101x x1110x x1111x
0yyyy0 2 12 4 1 7 10 11 6 8 5 3 15 13 0 14 9
0yyyy1 14 11 2 12 4 7 13 1 5 0 15 10 3 9 8 6
1yyyy0 4 2 1 11 10 13 7 8 15 9 12 5 6 3 0 14
1yyyy1 11 8 12 7 1 14 2 13 6 15 0 9 10 4 5 3
S6
x0000x x0001x x0010x x0011x x0100x x0101x x0110x x0111x x1000x x1001x x1010x x1011x x1100x x1101x x1110x x1111x
0yyyy0 12 1 10 15 9 2 6 8 0 13 3 4 14 7 5 11
0yyyy1 10 15 4 2 7 12 9 5 6 1 13 14 0 11 3 8
1yyyy0 9 14 15 5 2 8 12 3 7 0 4 10 1 13 11 6
1yyyy1 4 3 2 12 9 5 15 10 11 14 1 7 6 0 8 13
S7
x0000x x0001x x0010x x0011x x0100x x0101x x0110x x0111x x1000x x1001x x1010x x1011x x1100x x1101x x1110x x1111x
0yyyy0 4 11 2 14 15 0 8 13 3 12 9 7 5 10 6 1
0yyyy1 13 0 11 7 4 9 1 10 14 3 5 12 2 15 8 6
1yyyy0 1 4 11 13 12 3 7 14 10 15 6 8 0 5 9 2
1yyyy1 6 11 13 8 1 4 10 7 9 5 0 15 14 2 3 12
S8
x0000x x0001x x0010x x0011x x0100x x0101x x0110x x0111x x1000x x1001x x1010x x1011x x1100x x1101x x1110x x1111x
0yyyy0 13 2 8 4 6 15 11 1 10 9 3 14 5 0 12 7
0yyyy1 1 15 13 8 10 3 7 4 12 5 6 11 0 14 9 2
1yyyy0 7 11 4 1 9 12 14 2 0 6 10 13 15 3 5 8
1yyyy1 2 1 14 7 4 10 8 13 15 12 9 0 3 5 6 11

Przesunięcia klucza[edytuj | edytuj kod]

W każdej rundzie dokonywane jest cykliczne przesunięcie każdej połówki klucza o określoną liczbę bitów w lewo.

Przesunięcia klucza
Numer rundy Liczba bitów
1 1
2 1
3 2
4 2
5 2
6 2
7 2
8 2
9 1
10 2
11 2
12 2
13 2
14 2
15 2
16 1

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]