Deklaracja zgodności

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Oznaczenie CE

Deklaracja zgodności WE – dokument wystawiany przez producenta wyrobu albo jego upoważnionego przedstawiciela, stanowiący wiążące prawnie przyrzeczenie stwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi właściwych dyrektyw Unii Europejskiej[1].

Wyroby przed wystawieniem przez producenta deklaracji zgodności powinny być poddane procedurze oceny zgodności i jeśli wynika to z odrębnych przepisów uzyskać właściwe certyfikaty[2].

Na wyrobach posiadających deklarację zgodności producent umieszcza oznaczenie/oznakowanie CE.

Wystawienie przez producenta deklaracji zgodności wiąże się z dużą odpowiedzialnością, gdyż:

Domniemywa się, że wyrób, na którym umieszczono oznakowanie zgodności lub dla którego sporządzono dokumentację potwierdzającą spełnienie zasadniczych wymagań, jest zgodny z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach.

Wyrób podlegający ocenie zgodności nieposiadający deklaracji zgodności nie może być wprowadzony do obrotu lub oddany do użytkowania na terytorium Unii Europejskiej[3].

Co deklaracja powinna zawierać[edytuj | edytuj kod]

Deklaracja Zgodności WE musi zawierać następujące elementy:[4]

  • Identyfikację produktu: pełne dane umożliwiające identyfikację produktu, w tym nazwę, typ, partię lub numer seryjny.
  • Oświadczenie zgodności: jednoznaczne stwierdzenie, że produkt spełnia wszystkie stosowne wymogi dyrektyw UE.
  • Wykaz stosowanych norm zharmonizowanych lub innych specyfikacji technicznych, na podstawie których deklarowana jest zgodność.
  • Dane producenta: pełna nazwa i adres producenta oraz, jeśli dotyczy, jego upoważnionego przedstawiciela w Unii Europejskiej.
  • Podpis: deklaracja musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania producenta.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Art. 5 pkt 10 oraz art. 12 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2023 r. poz. 215).
  2. Art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności
  3. Art. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności
  4. DocsRoom - European Commission [online], ec.europa.eu [dostęp 2024-03-04].

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]