Drop (SQL)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

DROP – polecenie SQL do usuwania obiektów w systemie zarządzania relacyjną bazą danych. Składnia ogólna:

DROP [typ obiektu] [nazwa obiektu] {opcje}

Poleceniem tym usuwane są różne typy obiektów w bazie danych m.in.

  • tabele

składnia SQL:

DROP TABLE [nazwa obiektu] {RESTRICT | CASCADE}

gdzie opcje RESTRICT lub CASCADE nie są obowiązkowe. Kiedy użyjemy opcji RESTRICT, wtedy jeśli tabela nie jest powiązana z definicją perspektywy i więzów spójności, to zostanie wykonane polecenie DROP TABLE [nazwa obiektu] RESTRICT. W przeciwnym przypadku polecenie nie zostanie wykonane. Natomiast jeśli użyjemy opcji CASCADE to polecenie DROP na tabeli, wymusi skasowanie perspektyw powiązanych z tabelą kasowaną i wszystkich więzów spójności odnoszących się do tej tabeli. Domyślnie, jeśli nie podano opcji przy kasowaniu tabeli to polecenie wykonywane jest z niejawną opcją RESTRICT.
przykład:
Przykładowo jeśli chcemy usunąć tabelę o nazwie klienci to wydajemy instrukcję:

DROP TABLE klienci;

W wyniku tego nastąpi usunięcie tabeli klienci z bazy danych.

  • dziedziny

składnia SQL:

DROP DOMAIN [nazwa obiektu] {RESTRICT | CASCADE}
  • widoki

składnia SQL:

DROP VIEW [nazwa obiektu] {RESTRICT | CASCADE}