ESU

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

ESU (ang. European Size Unit) – Europejska Jednostka Wielkości – wyraża się za jej pomocą wielkość (siłę) ekonomiczną gospodarstw rolnych, czyli ich dochodowość.

1 ESU = 1200 EUR

Wielkość (siła) ekonomiczna gospodarstw rolnych wyliczana jest w oparciu o „Regionalne Współczynniki Standardowych Nadwyżek Bezpośrednich” (ang. SGM – Standard Gross Margin).

Standardowa nadwyżka bezpośrednia (SGM) dla produktu rolnego to standardowa (średnia z trzech lat w określonym regionie) wartość produkcji uzyskiwana z 1 hektara lub od 1 zwierzęcia, pomniejszona o standardowe koszty bezpośrednie niezbędne do wytworzenia tego produktu.

Ekonomiczną wielkość polskiego gospodarstwa (w ESU) w Polsce oblicza się z uwzględnieniem podziału obszaru kraju na 4 regiony statystyczne SGM (podział ten wraz z oficjalnymi nazwami został zaprezentowany w aneksie do Traktatu o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej) : a) Region Pomorze i Mazury (województwo: lubuskie, zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko–mazurskie), b) Region Wielkopolska i Śląsk (województwo: wielkopolskie, kujawsko–pomorskie, dolnośląskie, opolskie), c) Region Mazowsze i Podlasie (województwo: podlaskie, mazowieckie, łódzkie, lubelskie), d) Region Małopolska i Pogórze (województwo: świętokrzyskie, śląskie, małopolskie, podkarpackie)[1].

Aby obliczyć standardową nadwyżkę bezpośrednią gospodarstwa należy przemnożyć areał poszczególnych upraw (bądź ilość hodowanych zwierząt) przez ich współczynniki SGM, a następnie je zsumować.

Na podstawie wyliczonej standardowej nadwyżki bezpośredniej można obliczyć wielkość (siłę) ekonomiczną gospodarstwa rolnego.

1 ESU = 4768,80* SGM "2002”

*stały współczynnik dla SGM "2002” stanowiący iloczyn 1200 euro i 3,9740 ( kursu euro).

Za żywotne ekonomicznie uznaje się gospodarstwa rolne o wielkości co najmniej 4 ESU.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  1. Strona internetowa Ministerstwa Rolnictwa[1]
  2. Wioletta Wilk, Katarzyna Lebiecka. „Siła Ekonomiczna Gospodarstw Zrównoważonych”. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawiezeszyt1/50 wilk.pdf

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Walczak Damian, "Uwarunkowania funkcjonowania systemu zabezpieczenia społecznego rolników w Polsce", Toruń 2011, Dom Organizatora TNOiK, ​ISBN 978-83-7285-590-9​, s.57-58