Przejdź do zawartości

Emerald (sieć)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Sieć Emerald – paneuropejska ekologiczna sieć obszarów chronionych o szczególnym znaczeniu (Areas os Special Conservation Interest – ASCI).

Historia, cele, założenia

[edytuj | edytuj kod]

Została utworzona w 1989 roku[1] przez Radę Europy w ramach jej prac w Stałym Komitecie Konwencji Berneńskiej. Tworzenie sieci Emerald ma pozytywnie wpłynąć na ochronę zagrożonych gatunków i ich naturalnych siedlisk w zdominowanym przez człowieka i podzielonym na fragmenty krajobrazie Europy. Sieć Emerald jest odpowiednikiem sieci Natura 2000 w krajach, które nie są członkami Unii Europejskiej. Sieć została zaplanowana dla całej Europy oraz północnej części Afryki.

Uczestnictwo w sieci jest nieobowiązkowe, ale stosowanie wytycznych wskazanych w Konwencji powinno być ściśle przestrzegane przez państwa ratyfikujące.

Sieć składa się z trzech komponentów:

  • obszary centralne (core areas) – zapewniające odpowiednie warunki środowiskowe w celu ochrony ważnych ekosystemów, siedlisk i populacji gatunków,
  • korytarze (corridors) – łączące obszary chronione,
  • strefy buforowe (buffer zone) – obszary mające na celu ochronę sieci przed niekorzystnymi wpływami.

Przypisy

[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne

[edytuj | edytuj kod]

Emerald Network of Areas of Special Conservation Interest